Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Giấy phép lao động

Lưu trú ngắn hạn

Thông tin tổng quát

Yêu cầu căn bản

Những yêu cầu căn bản mà đương đơn phải đáp ứng
khi nộp đơn đề nghị cấp giấy phép lao động

Khả năng trở về
Chứng minh những ràng buộc với nước nhà để trở về sau thời gian làm việc tại Canada
Chứng minh tài chính
Đủ khả năng trang trải chi phí sinh sống và khứ hồi của đương đơn và người phụ thuộc nếu có
Khả năng lao động
Có các giấy tờ phù hợp để chứng minh danh tính và năng lực cho công việc được tuyển dụng
Lĩnh vực lao động
Không dự định làm việc cho doanh nghiệp không đủ yêu cầu hoặc cung cấp các dịch vụ đồi trụy
Yêu cầu nhân thân
Không phạm tội, không có tiền án liên quan đến nhập cư và các hoạt động phạm pháp
Có thể nhập cảnh
Không nằm trong diện từ chối nhập cảnh vì lí do an ninh, vi phạm nhân quyền, sức khỏe...
Loại giấy phép
Giấy phép giới hạn - Yêu cầu LMIA
Mọi vị trí với mức lương trên hoặc dưới mức lương trung bình của tỉnh bang
Lao động nông nghiệp ngắn hạn, thời vụ
Chăm sóc trẻ nhỏ, người già, khiếm tật
Tài năng quốc tế ở một số ngành chỉ định hoặc được giới thiệu bởi tổ chức chỉ định

Yêu cầu chủ lao động nộp Đánh Giá Thị Trường Lao Động, giới hạn khu vực, doanh nghiệp và vị trí có thể làm việc

Giấy phép giới hạn - Không cần LMIA
Công tác ngắn hạn hoặc nhà đầu tư tiềm năng, không yêu cầu lời mời làm việc
Chuyên gia hoặc nhà chuyên môn cao, yêu cầu lời mời làm việc
Chuyển công tác nước ngoài
Nhà giao dịch và đầu tư

Đa số yêu cầu lời mời làm việc từ chủ doanh nghiệp tại Canada, khả năng và vị trí làm việc.
Cấp dựa trên các thỏa thuận quốc tế giữa Canada và các nước, thời hạn từ 1-3 năm, có thể gia hạn.
Giới hạn khu vực, doanh nghiệp và vị trí có thể làm việc và những điều kiện khác.

Giấy phép mở
Vợ, chồng của du học sinh hoặc lao động nước ngoài đang làm việc
Du học sinh tốt nghiệp khóa học đủ điều kiện trên 8 tháng
Vợ, chồng đang được bảo lãnh trong Canada
Đương đơn nộp thường trú nhân khi giấy phép lao động còn hiệu lực
Lao động kỳ nghỉ cho công dân một số quốc gia
Lao động nước ngoài bị lạm dụng trong khi làm việc trên giấy phép lao động bị giới hạn
Sinh viên Hong Kong tốt nghiệp trong vòng 5 năm gần đây Thí điểm

Không giới hạn lĩnh vực, chủ lao động và ngành nghề làm việc, trừ những ngành bị cấm

Lao động không cần giấy phép

Các trường hợp làm việc ngắn hạn không cần có giấy phép làm việc

Diễn giả

Phóng viên tin tức

Nhân viên truyền thông

Quân nhân

Quan chức chính phủ

Công tác ngắn hạn

Đại diện ngoại giao

Nghệ sĩ biểu diễn

Chuyên viên kiểm tra và đánh giá

Nhân chứng chuyên gia hoặc điều tra viên

Các bên cung cấp dịch vụ khẩn cấp

Tình trạng lao động đã gia hạn

Sinh viên làm việc cho trường đang theo học

Sinh viên làm việc bên ngoài trường

Sinh viên làm việc bên ngoài trường sau tốt nghiệp

Người bản địa đã đăng ký

Lãnh tụ tôn giáo

Sinh viên y khoa

Đơn vị tổ chức hội nghị

Vận động viên và thành viên đoàn

Phi hành đoàn

Thanh tra hàng không

Thanh tra sự cố hoặc tai nạn hàng không

Người phân xử, trọng tài và các vị trí tương tự

Lộ trình xét duyệt

Tóm tắt quá trình xét duyệt hồ sơ và duy trì tình trạng cư trú hợp pháp
của đương đơn khi đề nghị cấp giấy phép lao động

Nộp hồ sơ
Giai đoạn 1

Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động trực tuyến với Bộ di trú sau khi đáp ứng các nhu cầu tối thiểu của chương trình.

Nộp sinh trắc
Giai đoạn 2

Đương đơn nhận được yêu cầu lấy dấu vân tay từ Bộ di trú để xác nhận danh tính, nhân thân và điều kiện nhập cảnh.

Khám sức khỏe
Giai đoạn 3

Đương đơn nhận được yêu cầu khám sức khỏe từ Bộ di trú để chứng minh không mắc các bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến cộng đồng.

Quyết định
Giai đoạn 4

Hồ sơ thành công, đương đơn nhận được yêu cầu nộp hộ chiếu từ Bộ di trú để dán thị thực du lịch và đủ điều kiện để đến Canada.

Nhập cảnh Canada
Giai đoạn 5

Đương đơn nhập cảnh tại các cảng hàng không chính và được cấp giấy lao động sau khi trao đổi với viên chức hải quan.

Gia hạn giấy phép lao động
Giai đoạn 6

Duy trì làm việc theo điều kiện và bị chú trên giấy phép lao động, gia hạn khi đủ hoặc duy trì các điều kiện hoặc rời Canada.

Các hồ sơ đủ điều kiện nộp trong Canada hoặc tại cửa khẩu có thể miễn nộp sinh trắc và / hoặc khám sức khỏe.
Đương đơn có giấy phép lao động còn hạn khi gia hạn hoặc nộp giấy phép lao động mới có thể tiếp tục làm việc cho đến khi có quyết định.

Yếu tố thành công

Các tiêu chí quan trọng khi xét duyệt hồ sơ

Tài chính
Tuổi
Ngoại ngữ
Tiếng Pháp
Kinh nghiệm làm việc tại Canada
Học vấn
Vị trí công việc
Kinh nghiệm làm việc
Kinh nghiệm quản trị
Được phép nhập cảnh
Thư từ doanh nghiệp
Ngành làm việc tại Canada
LMIA
Ngành học tại Canada
Tiến cử từ địa phương
Hỗ trợ từ chủ lao động
Kinh nghiệp nông nghiệp
Lời mời làm việc
Đề án kinh doanh
Học vấn Canada

Đặc quyền

Những quyền lợi của lao động nước ngoài và gia đình khi đến làm việc tại Canada

Phúc lợi
Phúc lợi

Tiếp cận các phúc lợi căn bản tương đương công dân Canada

Lợi thế định cư
Lợi thế định cư

Đủ điều kiện hoặc/và được cộng điểm trong các chương trình định cư của Canada

Y tế
Y tế

Được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế hiện đại trình độ cao

Đoàn viên
Đoàn viên

Giấy phép lao động mở cho vợ hoặc chồng và khả năng theo học miễn phí cho con cái theo cùng

Điều kiện lao động
Điều kiện lao động

Đảm bảo như đã thỏa thuận trong lời mời làm việc và được pháp luật bảo vệ khỏi lạm dụng

Yêu cầu cụ thể

Những yêu cầu quan trọng mà đương đơn cần lưu ý

 • Giấy phép lao động tại Canada gồm giấy phép lao động giới hạn (Occupation-Restricted, Location-Restricted, Employer-specific Work Permit) giới hạn doanh nghiệp, nơi làm việc và vị trí có thể làm việc; và giấy ghép lao động mở (Open Work Permit) cho phép lao động có thể tự do làm việc tại mọi vị trí, địa điểm và doanh nghiệp
 • Người lao động phải dừng lao động khi giấy phép hết hiệu lực đối với giấy phép lao động mở, hoặc điều kiện lao động đã thay đổi (đổi vị trí, chủ lao động hoặc nơi làm việc) đối với giấy phép lao động giới hạn, trừ khi đủ điều kiện và đang gia hạn giấy phép lao động
 • Người phụ thuộc, nếu đủ điều kiện, có thể xin giấy phép lao động hoặc học tập

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Thay đổi mục đích nhập cảnh
 • Từng phạm pháp, tùy theo mức độ
 • Đã, đang hoặc sẽ tham gia các hoạt động phạm pháp có tổ chức
 • Đã, đang hoặc sẽ tham gia các hoạt động, tổ chức ảnh hưởng đến lợi ích Canada hoặc gây nguy hiểm đến cuộc sống và sự an toàn của cư dân sinh sống tại Canada
 • Mắc các bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng hoặc gây quá tải cho hệ thống y tế công cộng
 • Không đủ khả năng tài chính chi trả cho bản thân và các thành viên gia đình
 • Từng bị từ chối do trình bày sai lệch
 • Từng bị trục xuất do không tuân thủ các điều kiện được quy định trong luật di trú
 • Không đủ năng lực thực hiện các nghĩa vụ công việc trong hợp đồng lao động, nếu có

Giấy phép lao động mở

 • Du học sinh sau khi tốt nghiệp khóa học trên 8 tháng
 • Vợ, chồng của du học sinh hoặc lao động nước ngoài được cấp phép
 • Vợ, chồng đang được bảo lãnh trong Canada
 • Giấy phép cầu nối (Bridging Open Work Permit), cho phép đương đơn thường trú nhân tiếp tục làm việc trong khi chờ quyết định
 • Kinh nghiệp quốc tế Canada (International Experience Canada - Working Holiday Visa)
  • Chỉ dành cho công dân thuộc các nước Andorra, Australia, Austria, Belgium, Chile, Costa Rica, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Germany, Greece, Hong Kong, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, San Marino, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Ukraine, United Kingdom.
  • Từ 18 – 35 tuổi
  • Tạo hồ sơ, nộp hồ sơ sau khi được mời
 • Lao động dễ tổn thương, nạn nhân bị lạm dụng bởi chủ lao động
 • Sinh viên Hong Kong mới tốt nghiệp (thí điểm), tốt nghiệp sau trung học trong vòng 5 năm gần đây, thời hạn lên đến 3 năm

Giấy phép lao động giới hạn – Yêu cầu LMIA

Yêu cầu chủ lao động hoàn thành Đánh giá ảnh hưởng thị trường lao động (Labour Market Impact Assessment - LMIA)

 • Lao động nước ngoài ngắn hạn (Low-wage, High-wage, Agricultural, Seasonal Agricultural)
 • Chương trình tài năng quốc tế (Global Talent Stream)
 • Québec Facilitated LMIA

Giấy phép lao động giới hạn – Yêu cầu lời mời làm việc

Thuộc chương trình Di chuyển quốc tế (International Mobility Program - IMP), được miễn trừ đánh giá LMIA, dành cho công dân các quốc gia có hiệp định thương mại mà Canada là thành viên, gồm các vị trí phổ biến như:

 • Công tác ngắn hạn (Business Visitor), thời hạn 6 tháng, không thể gia hạn, không yêu cầu lời mời làm việc
 • Chuyên gia và nhà chuyên môn (Professionals and Technicians), thuộc các nhóm ngành đặc thù, yêu cầu lời mời làm việc, thời hạn 3 năm, có khả năng gia hạn thêm 3 năm
 • Chuyển công tác nội bộ (intra-company transferees), yêu cầu lời mời làm việc, thời hạn 3 năm, có khả năng gia hạn thêm 2 năm
 • Nhà giao dịch và đầu tư (traders and investors), yêu cầu lời mời làm việc, thời hạn 1 năm, có khả năng gia hạn thêm 2 năm

Mỗi quốc gia chỉ thỏa điều kiện một số vị trí bên trên. Các hiệp định thương mại mà Canada đang là thành viên bao gồm:

 • CUSMA: US, Mexico
 • FTA: Chile, Peru, Columbia, Korea, Panama
 • CETA: European Union (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden)
 • CUKTCA: United Kingdom, Northern Ireland
 • Những thỏa thuận thương mại chung trong ngành dịch vụ - General Agreement on Trade in Services
 • CPTPP (Việt Nam, Australia, Brunei, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore)

Các vị trí lao động không cần giấy phép

 • Diễn giả
 • Phóng viên tin tức
 • Nhân viên truyền thông
 • Quân nhân
 • Quan chức chính phủ
 • Công tác ngắn hạn
 • Đại diện ngoại giao
 • Nghệ sĩ biểu diễn
 • Chuyên viên kiểm tra và đánh giá
 • Nhân chứng chuyên gia hoặc điều tra viên
 • Các bên cung cấp dịch vụ khẩn cấp
 • Tình trạng lao động đã gia hạn
 • Sinh viên y khoa
 • Sinh viên làm việc cho trường đang theo học
 • Sinh viên làm việc bên ngoài trường
 • Sinh viên làm việc bên ngoài trường sau tốt nghiệp
 • Người bản địa đã đăng ký
 • Lãnh tụ tôn giáo
 • Đơn vị tổ chức hội nghị
 • Vận động viên và thành viên đoàn
 • Phi hành đoàn
 • Thanh tra hàng không
 • Thanh tra sự cố hoặc tai nạn hàng không
 • Người phân xử, trọng tài và các vị trí tương tự