Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Định cư tay nghề

Tỉnh Ontario

Điều kiện tối thiểu

Những chương trình định cư cho du học sinh sau tốt nghiệp, tay nghề phổ thông và lành nghề hiện tại của tỉnh bang

In-Demand Skills

Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong nhóm ngành bán kỹ năng nhu cầu cao

Kinh nghiệm làm việc
9 tháng toàn thời gian hoặc tương đương tại ON, trong vòng 3 năm gần đây, trong cùng vị trí công việc nhận được lời mời
Lời mời làm việc
Vô thời hạn, toàn thời gian trong nhóm ngành nhu cầu cao thuộc vị trí công việc có mã TEER bậc 4 hoặc 5 với mức lương trên mức trung bình của thị trường lao động ở vị trí và khu vực tương đương
Học vấn
Tương đương bằng trung học Canada
Ngoại ngữ
CLB 4
International Student

Du học sinh có lời mời làm việc thích hợp sau tốt nghiệp trong vòng 2 năm

Tốt nghiệp
Văn bằng 2 năm toàn thời gian với 50% khóa học hoàn thành tại Canada, hoặc
Văn bằng 1 năm trở lên sau tốt nghiệp, toàn thời gian với 50% khóa học hoàn thành tại Canada
Lời mời làm việc
Vô thời hạn, toàn thời gian thuộc vị trí công việc có mã TEER bậc 0, 1, 2 hoặc 3 với mức lương trên mức tối thiểu của thị trường lao động ở vị trí và khu vực tương đương
Thời hạn nộp đơn
Trong 2 năm sau khi hoàn tất khóa học
Foreign Worker

Ứng viên ngoài Canada có kinh nghiệm chuyên môn và lời mời làm việc thích hợp

Kinh nghiệm làm việc
2 năm toàn thời gian tích lũy trong vòng 5 năm gần đây, hoặc
Giấy phép hành nghề tại ON đối với các ngành được quy định
Lời mời làm việc
Vô thời hạn, toàn thời gian thuộc vị trí công việc có mã TEER bậc 0, 1, 2 hoặc 3 với mức lương trên mức trung bình của thị trường lao động ở vị trí và khu vực tương đương
Masters Graduate

Ứng viên tốt nghiệp thạc sĩ trong vòng 2 năm tại tỉnh bang Ontario

Tốt nghiệp
Chương trình thạc sĩ 1 năm trở lên tại Ontario từ cơ sở giáo dục sau trung học được cấp phép bởi chính phủ, và
Không đang theo học, trừ các khóa đào tạo cấp bằng hành nghề hoặc cùng học và làm việc toàn thời gian
Ngoại ngữ
CLB 7
Thời hạn nộp đơn
Trong vòng 2 năm sau khi tốt nghiệp
Nơi ở hiện tại
Trong tỉnh Ontario hoặc ngoài Canada
Thời gian cư trú
1 năm hoặc tương đương tại tỉnh Ontario
PhD Graduate

Ứng viên tốt nghiệp cao học trong vòng 2 năm tại tỉnh bang Ontario

Tốt nghiệp
Chương trình tiến sĩ 2 năm trở lên tại Ontario từ cơ sở giáo dục sau trung học được cấp phép bởi chính phủ
Thời hạn nộp đơn
Trong vòng 2 năm sau khi tốt nghiệp
Nơi ở hiện tại
Trong hoặc ngoài Canada
Thời gian cư trú
1 năm hoặc tương đương tại tỉnh Ontario

Đáp ứng yêu cầu tối thiểu không đảm bảo ứng viên sẽ được đề cử.
Ứng viên và chủ lao động phải đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng của tỉnh bang để nhận được đề cử.

Lộ trình xét duyệt

Tóm tắt quá trình chọn lọc, xét duyệt hồ sơ
của ứng viên với tỉnh bang và Bộ di trú Canada

Mở hồ sơ
Giai đoạn 1

Tạo hồ sơ quan tâm định cư tại OINP e-Filing Portal khi có đủ thông tin. Hệ thống tính điểm dựa trên thông tin ứng viên cung cấp.Hồ sơ có hiệu lực 12 tháng

Nhận lời mời
Giai đoạn 2

Dựa trên số lượng được phân bổ, tỉnh bang sẽ mời các ứng viên có điểm hồ sơ cao nhất trong tập ứng viên để hoàn tất hồ sơ đề cử.
Hoàn thiện hồ sơ trong vòng 14 ngày

Quyết định đề cử
Giai đoạn 3

Hồ sơ thành công, ứng viên được cấp Chứng Nhận Đề Cử để hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp thường trú nhân từ Bộ Di Trú trong 6 tháng.
Tỉnh bang xét duyệt từ 30 - 90 ngày

Nộp hồ sơ định cư
Giai đoạn 4

Ứng viên duy trì các điều kiện được đề cử, đính kèm chứng nhận đề cử vào hồ sơ đề nghị cấp thường trú nhân rồi nộp lên Bộ di trú.Bộ di trú xét duyệt trong 15 - 19 tháng

Thành thường trú nhân
Giai đoạn 5

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi nhập cảnh hoặc xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Xác nhận có hiệu lực trong 12 tháng

Ứng viên nộp hồ sơ định cư với Bộ di trú trong thời gian giấy phép lao động còn hiệu lực có thể đề nghị gia hạn để tiếp tục làm việc.

Yếu tố thành công

Các tiêu chí quan trọng khi xét duyệt hồ sơ

Các nhân tố ảnh hưởng
Tuổi
Quỹ ổn định
Ngoại ngữ
Tiếng Pháp
Kinh nghiệm làm việc tại Canada
Học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Được phép nhập cảnh
Hỗ trợ từ chủ lao động
Ngành làm việc tại Canada
Vị trí công việc
Thời gian nộp
Ngành học tại Canada
Thư từ chủ lao động
Tiến cử từ địa phương
Lời mời làm việc
Khu vực lưu trú
Đề cử tỉnh bang
Giấy phép học tập
Giấy phép lao động
Học vấn Canada
Điểm tối đa theo thành phần
Lời mời làm việc
0%
Kinh nghiệm làm việc tại Canada
0%
Ngoại ngữ
0%
Học vấn
0%
Khu vực sinh sống
0%
Ưu tiên chiến lược
0%

* Các chương trình khác nhau sẽ có sự phân bổ điểm khác nhau, vui lòng sử dụng công cụ tính.
* Ưu tiên chiến lược bao gồm vị trí và lĩnh vực làm việc hoặc khu vực làm việc.
* Số liệu có thể được làm tròn để phục vụ mục đích trình bày, quý vị vui lòng tham khảo các tài liệu chính thức của tỉnh bang hoặc liên bang để có thông tin chính xác nhất.

Đặc quyền

Những quyền lợi của ứng viên và gia đình theo cùng khi định cư và nhận tư cách thường trú nhân tại tỉnh bang

Đoàn viên
Đoàn viên

Hồ sơ định cư sẽ bao gồm vợ hoặc chồng và con cái

Làm việc
Làm việc

Khả năng duy trì việc làm nếu nộp đơn trước khi hết hạn

Y tế
Y tế

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế công cộng hiện đại trình độ cao

Giáo dục
Giáo dục

Theo học miễn phí hoặc giảm phí tuỳ theo bậc học

Phúc lợi
Phúc lợi

Tiếp cận các phúc lợi tương đương công dân Canada

Tự do di chuyển
Tự do di chuyển

Sống và làm việc bất cứ đâu trong tư cách Thường trú nhân

Bảo lãnh
Bảo lãnh

Đoàn tụ cùng người thân khi đủ các điều kiện nhân thân

Nhập tịch
Nhập tịch

Khi đủ điều kiện sau thời gian sinh sống xác định

Yêu cầu cụ thể

Những yêu cầu quan trọng mà ứng viên cần lưu ý

Yêu cầu căn bản

 • Dự định tiếp tục sống và làm việc tại tỉnh Ontario
 • Trong hoặc đang duy trì tình trạng lưu trú hợp pháp (du lịch, du học, lao động) cho đến khi được đề cử
 • Phải nộp đơn trong vòng 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp (ngày trên văn bằng hoặc thư xác nhận tốt nghiệp chính thức)

Học vấn

 • Bằng, chứng chỉ hoặc chứng nhận sau trung học chương trình 2 năm toàn thời gian trở lên từ một trường đại học hoặc cao đẳng đủ điều kiện
 • Bằng, chứng chỉ hoặc chứng nhận sau tốt nghiệp chương trình 1 năm toàn thời gian trở lên từ một trường đại học hoặc cao đẳng đủ điều kiện
 • Bằng hoặc chứng nhận hành nghề cấp bởi các cơ quan quản lý nghề nghiệp tại Ontario, nếu công việc yêu cầu

Lời mời làm việc

 • Vô thời hạn và toàn thời gian thuộc vị trí công việc có mã TEER bậc 0, 1, 2 hoặc 3 với mức lương bằng hoặc hơn mức tối thiểu của thị trường lao động ở vị trí và khu vực tương đương

Chủ lao động

 • Hoạt động ít nhất 3 năm tại Ontario
 • Nơi làm việc tọa lạc tại tỉnh Ontario
 • Không có án phạt chờ thi hành do vi phạm Đạo luật tiêu chuẩn việc làm hoặc Đạo luật Sức khỏe và An toàn Nghề Nghiệp
 • Có doanh thu ít nhất $1,000,000 nếu trong khu vực Greater Toronto Area (GTA, bao gồm City of Toronto, Durham, Halton, York và khu vực Peel), hoặc $500,000 nếu ở khu vực khác trong vòng 3 năm gần đây
 • Đang tuyển dụng ít nhất 5 lao động nếu doanh nghiệp hoạt động trong khu vực GTA hoặc 3 lao động nếu hoạt động ở khu vực khác, là thường trú nhân hoặc công dân Canada làm việc trong các vị trí toàn thời gian

Yêu cầu căn bản

 • Dự định tiếp tục sống và làm việc tại tỉnh Ontario
 • Trong hoặc đang duy trì tình trạng lưu trú hợp pháp (du lịch, du học, lao động) cho đến khi được đề cử
 • Nếu công việc không yêu cầu bằng cấp hành nghề, ứng viên phải tích lũy kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Học vấn

 • Bằng hoặc chứng nhận hành nghề cấp bởi các cơ quan quản lý nghề nghiệp tại Ontario, nếu công việc yêu cầu

Kinh nghiệm làm việc

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm tích lũy toàn thời gian hoặc tương đương tại vị trí tương đương vị trí được tuyển dụng trong vòng 5 năm gần đây
 • Nếu tại Canada, chỉ tính kinh nghiệm tích lũy trong thời gian lao động hợp pháp

Lời mời làm việc

 • Vô thời hạn và toàn thời gian thuộc vị trí công việc có mã TEER bậc 0, 1, 2 hoặc 3 với mức lương bằng hoặc hơn mức trung bình của thị trường lao động ở vị trí và khu vực tương đương

Chủ lao động

 • Hoạt động ít nhất 3 năm tại Ontario
 • Nơi làm việc tọa lạc tại tỉnh Ontario
 • Không có án phạt chờ thi hành do vi phạm Đạo luật tiêu chuẩn việc làm hoặc Đạo luật Sức khỏe và An toàn Nghề Nghiệp
 • Có doanh thu ít nhất $1,000,000 nếu trong khu vực Greater Toronto Area (GTA, bao gồm City of Toronto, Durham, Halton, York và khu vực Peel), hoặc $500,000 nếu ở khu vực khác trong vòng 3 năm gần đây
 • Đang tuyển dụng ít nhất 5 lao động nếu doanh nghiệp hoạt động trong khu vực GTA hoặc 3 lao động nếu hoạt động ở khu vực khác, là thường trú nhân hoặc công dân Canada làm việc trong các vị trí toàn thời gian
 • Chứng minh đã nỗ lực trong việc tuyển dụng thường trú nhân hoặc công dân Canada trước khi đưa ra lời mời làm việc, trừ khi:
  ○ Ứng viên có giấy phép lao động, hoặc
  ○ Chủ lao động nhận được quyết định tích cực trong Đánh Giá Tác Động Thị Trường Lao Động (LMIA) cho vị trí tuyển dụng

Yêu cầu căn bản

 • Dự định tiếp tục sống và làm việc tại tỉnh Ontario
 • Trong hoặc đang duy trì tình trạng lưu trú hợp pháp (du lịch, du học, lao động) cho đến khi được đề cử

Học vấn

 • Tương đương bằng trung học Canada
 • Bằng cấp bên ngoài Canada phải được chuyển đổi bằng Đánh Giá Chứng Chỉ Giáo Dục
 • Bằng hoặc chứng nhận hành nghề cấp bởi các cơ quan quản lý nghề nghiệp tại Ontario, nếu công việc yêu cầu

Kinh nghiệm làm việc

 • Ít nhất 9 tháng kinh nghiệm tích lũy toàn thời gian hoặc tương đương tại Ontario, ở vị trí tương đương vị trí được tuyển dụng trong vòng 3 năm gần đây

Lời mời làm việc

 • Vô thời hạn và toàn thời gian thuộc các vị trí công việc ưu tiên có mã TEER bậc 4 hoặc 5 theo khu vực, với mức lương bằng hoặc hơn mức trung bình của thị trường lao động ở vị trí và khu vực tương đương

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 4, được đánh giá bởi 1 trong 5 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Chủ lao động

 • Hoạt động ít nhất 3 năm tại Ontario
 • Nơi làm việc tọa lạc tại tỉnh Ontario
 • Không có án phạt chờ thi hành do vi phạm Đạo luật tiêu chuẩn việc làm hoặc Đạo luật Sức khỏe và An toàn Nghề Nghiệp
 • Có doanh thu ít nhất $1,000,000 nếu trong khu vực Greater Toronto Area (GTA, bao gồm City of Toronto, Durham, Halton, York và khu vực Peel), hoặc $500,000 nếu ở khu vực khác trong vòng 3 năm gần đây
 • Đang tuyển dụng ít nhất 5 lao động nếu doanh nghiệp hoạt động trong khu vực GTA hoặc 3 lao động nếu hoạt động ở khu vực khác, là thường trú nhân hoặc công dân Canada làm việc trong các vị trí toàn thời gian
 • Chứng minh đã nỗ lực trong việc tuyển dụng thường trú nhân hoặc công dân Canada trước khi đưa ra lời mời làm việc, trừ khi:
  ○ Ứng viên có giấy phép lao động, hoặc
  ○ Chủ lao động nhận được quyết định tích cực trong Đánh Giá Tác Động Thị Trường Lao Động (LMIA) cho vị trí tuyển dụng

Nhóm ngành nhu cầu cao

Mã NOCLocationVị trí công việc
44101OntarioHome support workers, caregivers and related occupations
65202OntarioMeat cutters and fishmongers – retail and wholesale
75110OntarioConstruction trades helpers and labourers
84120OntarioSpecialized livestock workers and farm machinery operators
85100OntarioLivestock labourers
85101OntarioHarvesting labourers
85103OntarioNursery and greenhouse labourers
94141OntarioIndustrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers
75119OntarioOther trades helpers and labourers
94100Outside GTAMachine operators, mineral and metal processing
94105Outside GTAMetalworking and forging machine operators
94106Outside GTAMachining tool operators
94107Outside GTAMachine operators of other metal products
94110Outside GTAChemical plant machine operators
94111Outside GTAPlastics processing machine operators
94124Outside GTAWoodworking machine operators
94132Outside GTAIndustrial sewing machine operators
94140Outside GTAProcess control and machine operators, food and beverage processing
94201Outside GTAElectronics assemblers, fabricators, inspectors and testers
94204Outside GTAMechanical assemblers and inspectors
94213Outside GTAIndustrial painters, coaters and metal finishing process operators
94219Outside GTAOther products assemblers, finishers and inspectors
95102Outside GTALabourers in chemical products processing and utilities
14400Outside GTAShippers and Receivers
14402Outside GTAProduction logistics workers
65320Outside GTADry cleaning, laundry and related occupations
74200Outside GTARailway yard and track maintenance workers
74203Outside GTAAutomotive and heavy truck and equipment parts installers and servicers
74204Outside GTAUtility maintenance workers
74205Outside GTAPublic works maintenance equipment operators and related workers
75101Outside GTAMaterial handlers
75119Outside GTAOther trades helpers and labourers
75211Outside GTARailway and motor transport labourers
75212Outside GTAPublic works and maintenance labourers
85102Outside GTAAquaculture and marine harvest labourers
94101Outside GTAFoundry workers
94102Outside GTAGlass forming and finishing machine operators and glass cutters
94103Outside GTAConcrete, clay and stone forming operators
94104Outside GTAInspectors and testers, mineral and metal processing
94112Outside GTARubber processing machine operators and related workers
94120Outside GTASawmill machine operators
94121Outside GTAPulp mill, papermaking and finishing machine operators
94123Outside GTALumber graders and other wood processing inspectors and graders
94142Outside GTAFish and seafood plant workers
94143Outside GTATesters and graders, food and beverage processing
94200Outside GTAMotor vehicle assemblers, inspectors and testers
94202Outside GTAAssemblers and inspectors, electrical appliance, apparatus and equipment manufacturing
94203Outside GTAAssemblers, fabricators and inspectors, industrial electrical motors and transformers
94205Outside GTAMachine operators and inspectors, electrical apparatus manufacturing
94211Outside GTAAssemblers and inspectors of other wood products
94212Outside GTAPlastic products assemblers, finishers and inspectors
95100Outside GTALabourers in mineral and metal processing
95101Outside GTALabourers in metal fabrication
95103Outside GTALabourers in wood, pulp and paper processing
95104Outside GTALabourers in rubber and plastic products manufacturing
95106Outside GTALabourers in food and beverage processing
95107Outside GTALabourers in fish and seafood processing

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Nhận học bổng hoặc hỗ trợ du học từ chính phủ nước nhà với điều kiện phải trở về sau khi tốt nghiệp và chưa từng trở về
 • Đang lưu trú bất hợp pháp
 • Đang lưu trú tại tỉnh bang khác ngoài Ontario
 • Đang đăng kí theo học, trừ khi:
  ○ Mục đích khóa học để lấy bằng hành nghề trong các nhóm ngành được quy định tại Ontario, hoặc
  ○ Đồng thời đang làm việc toàn thời gian

Yêu cầu căn bản

 • Lưu trú tại Ontario hoặc ngoài Canada
 • Dự định tiếp tục sống và làm việc tại tỉnh Ontario
 • Trong hoặc đang duy trì tình trạng lưu trú hợp pháp (du lịch, du học, lao động) cho đến khi được đề cử
 • Phải nộp đơn trong vòng 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp (ngày trên văn bằng hoặc thư xác nhận tốt nghiệp chính thức)
 • Từng sinh sống hợp pháp tại Ontario với tổng thời gian ít nhất 1 năm trong vòng 2 năm gần đây

Học vấn

 • Tốt nghiệp chương trình thạc sĩ (Masters) ít nhất 1 năm hoặc tương đương từ các cơ sở đào tạo đủ điều kiện tại Ontario

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 7, được đánh giá bởi 1 trong 5 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Quỹ ổn định

Ứng viên có đủ tiền mặt trang trải cho bản thân và gia đình trong thời gian thích nghi sau khi đến, dựa trên ngưỡng thu nhập tối thiểu và quy mô gia đình như sau:

Quy mô gia đìnhTài chính yêu cầu (CAD)
1$14,690
2$18,288
3$22,483
4$27,297
5$30,690
6$34,917
7$38,875
Nếu trên 7 người, mỗi người cần thêm$3,958

Cơ sở đào tạo đủ điều kiện

 • Algoma University
 • Brock University
 • Carleton University
 • Lakehead University
 • Laurentian University
 • McMaster University
 • Nipissing University
 • Ontario College of Art & Design University
 • Queen’s University
 • Royal Military College of Canada
 • Toronto Metropolitan University (formerly Ryerson University)
 • Trent University
 • University of Guelph
 • University of Ontario Institute of Technology
 • University of Ottawa
 • University of Toronto
 • University of Waterloo
 • University of Windsor
 • Western University
 • Wilfrid Laurier University
 • York University

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Nhận học bổng hoặc hỗ trợ du học từ chính phủ nước nhà với điều kiện phải trở về sau khi tốt nghiệp và chưa từng trở về
 • Đang lưu trú bất hợp pháp
 • Đang lưu trú tại tỉnh bang khác ngoài Ontario
 • Đang đăng kí theo học, trừ khi:
  ○ Mục đích khóa học để lấy bằng hành nghề trong các nhóm ngành được quy định tại Ontario, hoặc
  ○ Đồng thời đang làm việc toàn thời gian

Yêu cầu căn bản

 • Lưu trú tại Ontario hoặc ngoài Canada
 • Dự định tiếp tục sống và làm việc tại tỉnh Ontario
 • Trong hoặc đang duy trì tình trạng lưu trú hợp pháp (du lịch, du học, lao động) cho đến khi được đề cử
 • Phải nộp đơn trong vòng 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp (ngày trên văn bằng hoặc thư xác nhận tốt nghiệp chính thức)
 • Từng sinh sống hợp pháp tại Ontario với tổng thời gian ít nhất 1 năm trong vòng 2 năm gần đây

Học vấn

 • Hoàn thành các điều kiện cần thiết cho chương trình tiến sĩ (PhD) từ các cơ sở đào tạo đủ điều kiện tại Ontario
 • Ít nhất 2 năm của khóa học được hoàn thành trong thời gian sinh sống và học tập tại Ontario

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 7, được đánh giá bởi 1 trong 5 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Quỹ ổn định

Ứng viên có đủ tiền mặt trang trải cho bản thân và gia đình trong thời gian thích nghi sau khi đến, dựa trên ngưỡng thu nhập tối thiểu và quy mô gia đình như sau:

Quy mô gia đìnhTài chính yêu cầu (CAD)
1$14,690
2$18,288
3$22,483
4$27,297
5$30,690
6$34,917
7$38,875
Nếu trên 7 người, mỗi người cần thêm$3,958

Cơ sở đào tạo đủ điều kiện

 • Brock University
 • Carleton University
 • Lakehead University
 • Laurentian University
 • McMaster University
 • Nipissing University
 • Queen’s University
 • Royal Military College of Canada
 • Toronto Metropolitan University (Ryerson University)
 • Trent University
 • University of Guelph
 • University of Ontario Institute of Technology
 • University of Ottawa
 • University of Toronto
 • University of Waterloo
 • University of Windsor
 • Western University
 • Wilfrid Laurier University
 • York University