Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Định cư tay nghề

Tỉnh Newfoundland & Labrador

Điều kiện tối thiểu

Những chương trình định cư cho du học sinh sau tốt nghiệp, tay nghề phổ thông và lành nghề của tỉnh bang

International Graduate

Du học sinh tốt nghiệp tại Canada có lời mời làm việc thuộc nhóm ngành ưu tiên

Tuổi
Từ 21 - 59 tuổi
Lời mời làm việc
1 năm trở lên với khả năng gia hạn, thuộc vị trí công việc có mã TEER bậc 0, 1, 2 hoặc 3 từ doanh nghiệp đủ điều kiện. Không liên quan đến học vấn trong một số trường hợp nhất định
Tốt nghiệp
Chương trình 2 năm trở lên, toàn thời gian, sau trung học với ít nhất nửa thời gian học hoàn thành tại Canada hoặc
Chương trình 1 năm trở lên, toàn thời gian, sau đại học / cao đẳng tại Canada
Ngoại ngữ
CLB 4
Giấy phép lao động
Còn hiệu lực ít nhất 4 tháng
Tốt nghiệp ngoài tỉnh bang
1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến học vấn và lời mời làm việc
Nộp đơn trong vòng 2 năm sau tốt nghiệp với giấy phép lao động còn hiệu lực
Skilled Worker

Ứng viên trong Canada có kinh nghiệm, lời mời làm việc và giấy phép lao động

Tuổi
Từ 21 - 59 tuổi
Lời mời làm việc
1 năm trở lên với khả năng gia hạn thuộc mọi vị trí công việc
Khả năng làm việc
Bằng cấp, chứng chỉ, đào tạo hoặc kinh nghiệm liên quan đến công việc được mời
Giấy phép lao động
Còn hiệu lực trên 4 tháng hoặc đủ điều kiện xin cấp, không bao gồm giấy phép lao động sau tốt nghiệp
Ngoại ngữ
CLB 4
Priority Skills

Ứng viên tốt nghiệp cao học tại NL hoặc có kinh nghiệm làm việc trong các nhóm ngành ưu tiên

Tuổi
Trên 21 tuổi
Ngành đặc thù
Tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tiến sĩ thuộc chuyên ngành Công nghệ, Sức khỏe, Nông ngư nghiệp từ Memorial University trong vòng 3 năm trước khi nộp đơn, hoặc
1 năm kinh nghiệm làm việc trong vòng 10 năm gần đây trong nhóm ngành đặc thù, tay nghề cao hoặc nhu cầu cao
Ngoại ngữ
CLB 5
Điểm hồ sơ
Đạt 60 / 100 điểm

Đáp ứng yêu cầu tối thiểu không đảm bảo ứng viên sẽ nhận được thư mời. Xin vui lòng xem cách xét tuyển ứng viên.
Ứng viên có thể đủ điều kiện đồng thời nhiều chương trình.

Lộ trình xét duyệt

Tóm tắt quá trình chọn lọc, xét duyệt hồ sơ
của ứng viên với tỉnh bang và Bộ di trú Canada

Intl Graduate & Skilled Worker

Nộp hồ sơ đề cử
Giai đoạn 1

Tạo và nộp hồ sơ tại Văn Phòng Nhập Cư và Đa Văn Hóa khi đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu. Ứng viên có thể được mời phỏng vấn.Hồ sơ xét duyệt trong 25 ngày

Quyết định đề cử
Giai đoạn 2

Hồ sơ thành công, ứng viên được cấp Chứng Nhận Đề Cử để hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp thường trú nhân từ Bộ Di Trú trong 6 tháng.

Nộp hồ sơ định cư
Giai đoạn 3

Ứng viên duy trì các điều kiện được đề cử, đính kèm chứng nhận đề cử vào hồ sơ đề nghị cấp thường trú nhân rồi nộp lên Bộ di trú.Bộ di trú xét duyệt trong 15 - 19 tháng

Thành thường trú nhân
Giai đoạn 4

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi nhập cảnh hoặc xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Xác nhận có hiệu lực trong 12 tháng

Priority Skills

Mở hồ sơ đề cử
Giai đoạn 1

Tạo hồ sơ quan tâm định cư tại Văn Phòng Nhập Cư và Đa Văn Hóa khi đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu.
Hồ sơ có hiệu lực 12 tháng

Nhận lời mời
Giai đoạn 2

Dựa trên số lượng được phân bổ, tỉnh bang sẽ mời các ứng viên có điểm hồ sơ cao nhất trong tập ứng viên để hoàn tất hồ sơ đề cử.

Quyết định đề cử
Giai đoạn 3

Hồ sơ thành công, ứng viên được cấp Chứng Nhận Đề Cử cho chương trình Skilled Worker hoặc Express Entry.
Hồ sơ xét duyệt trong 25 ngày

Nộp hồ sơ định cư
Giai đoạn 4

Ứng viên duy trì các điều kiện được đề cử, đính kèm chứng nhận đề cử vào hồ sơ đề nghị cấp thường trú nhân rồi nộp lên Bộ di trú.Bộ di trú xét duyệt trong 15 - 19 tháng

Thành thường trú nhân
Giai đoạn 5

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi nhập cảnh hoặc xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Xác nhận có hiệu lực trong 12 tháng

Ứng viên có giấy phép lao động sắp hết hạn trong vòng 180 ngày, đã nộp hồ sơ định cư lên Bộ di trú, và vẫn giữ các điều kiện khi được đề cử có thể yêu cầu thư hỗ trợ gia hạn giấy phép lao động từ tỉnh bang.

Yếu tố thành công

Các tiêu chí quan trọng khi xét duyệt hồ sơ

Các nhân tố ảnh hưởng
Quỹ ổn định
Tuổi
Ngoại ngữ
Tiếng Pháp
Kinh nghiệm làm việc tại Canada
Học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Được phép nhập cảnh
Hỗ trợ từ chủ lao động
Ngành làm việc tại Canada
Vị trí công việc
Ngành học tại Canada
Thư từ chủ lao động
Tiến cử từ địa phương
Lời mời làm việc
Khu vực lưu trú
Đề cử tỉnh bang
Giấy phép học tập
Giấy phép lao động
Học vấn Canada
Điểm tối đa theo thành phần

Priority Skills - Work

Học vấn và đào tạo
0%
Kinh nghiệm làm việc
0%
Ngoại ngữ
0%
Tuổi
0%
Người thân tại NL
0%
Nơi làm việc
0%

Priority Skills - Academic

Học vấn và đào tạo
0%
Kinh nghiệm làm việc tại Canada
0%
Ngoại ngữ
0%
Tuổi
0%
Người thân tại NL
0%

Số liệu có thể được làm tròn để phục vụ mục đích trình bày, quý vị vui lòng tham khảo các tài liệu chính thức của tỉnh bang hoặc liên bang để có thông tin chính xác nhất.

Đặc quyền

Những quyền lợi của ứng viên và gia đình theo cùng khi định cư và nhận tư cách thường trú nhân tại tỉnh bang

Đoàn viên
Đoàn viên

Hồ sơ định cư sẽ bao gồm vợ hoặc chồng và con cái

Làm việc
Làm việc

Khả năng duy trì việc làm nếu nộp đơn trước khi hết hạn

Y tế
Y tế

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế công cộng hiện đại trình độ cao

Giáo dục
Giáo dục

Theo học miễn phí hoặc giảm phí tuỳ theo bậc học

Phúc lợi
Phúc lợi

Tiếp cận các phúc lợi tương đương công dân Canada

Tự do di chuyển
Tự do di chuyển

Sống và làm việc bất cứ đâu trong tư cách Thường trú nhân

Bảo lãnh
Bảo lãnh

Đoàn tụ cùng người thân khi đủ các điều kiện nhân thân

Nhập tịch
Nhập tịch

Khi đủ điều kiện sau thời gian sinh sống xác định

Yêu cầu cụ thể

Những yêu cầu quan trọng mà ứng viên cần lưu ý

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Chưa hoàn thành chương trình học của mình
 • Nhận học bổng hoặc hỗ trợ du học từ chính phủ nước nhà với điều kiện phải trở về sau khi tốt nghiệp và chưa từng trở về
 • Ứng viên hoặc người phụ thuộc có tiền án
 • Ứng viên đang trong tranh chấp về quyền nuôi hoặc hỗ trợ con cái ảnh hưởng đến bất kì thành viên nào trong gia đình
 • Ứng viên hoặc người đại diện đã từng cố tình trình bày sai lệch thông tin trong hồ sơ định cư
 • Chủ lao động đã từng cố tình trình bày sai lệch trong thông tin tuyển dụng
 • Lời mời làm việc cho vị trí trả lương bằng tiền mặt, hoa hồng, theo hợp đồng, thời vụ, bán thời gian hoặc ngắn hạn
 • Làm việc từ xa hoặc tại nhà

Yêu cầu căn bản

 • Có giấy phép làm việc sau tốt nghiệp còn hiệu lực trên 4 tháng kể từ lúc nộp hồ sơ
 • Dự định và khả năng tiếp tục sinh sống tại Newfoundland & Labrador
 • Từ 21 đến 59 tuổi

Học vấn

 • Tốt nghiệp chương trình 1 năm sau trung học (cao đẳng, đại học, học nghề)
 • Bằng cấp bên ngoài Canada phải được chuyển đổi bằng Đánh Giá Chứng Chỉ Giáo Dục
 • Giấy phép hành nghề hoặc thành viên trong các bộ phận quản lý liên quan, nếu làm việc trong các ngành được quy định bởi tỉnh bang

Kinh nghiệm làm việc

 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm toàn thời gian trước khi nộp hồ sơ, nếu tốt nghiệp ngoài tỉnh bang

Lời mời làm việc

 • Ít nhất 1 năm với khả năng gia hạn và toàn thời gian thuộc vị trí công việc nhu cầu cao có mã TEER bậc 0, 1, 2 hoặc 3 từ doanh nghiệp đủ điều kiện
 • Liên quan đến chương trình học, nếu theo học ngoài tỉnh bang
 • Yêu cầu tốt nghiệp sau trung học, có khả năng thăng tiến, liên quan đến kinh nghiệm hoặc đào tạo trước đó, nếu không liên quan chương trình học tại tỉnh bang

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 4, được đánh giá bởi 1 trong 5 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Chủ lao động

 • Đã đăng kí kinh doanh với chính phủ tỉnh bang như một doanh nghiệp hoạt động vô thời hạn
 • Hoạt động ít nhất 2 năm liên tục tại tỉnh bang
 • Có trên 2 nhân sự làm việc vô thời hạn, toàn thời gian nếu doanh nghiệp nằm trong khu vực St. John, hoặc 1 nhân sự nếu ở khu vực khác
 • Nếu đồng sở hữu, ứng viên không được sở hữu trên 10%
 • Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp lý liên quan của tỉnh bang hoặc liên bang trong hoạt động kinh doanh
 • Chứng minh đã nỗ lực trong việc tuyển dụng thường trú nhân hoặc công dân Canada trước khi đưa ra lời mời làm việc
 • Được mời tham dự phỏng vấn để xác nhận thông tin với viên chức tỉnh bang

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Trong giấy phép lao động sau tốt nghiệp, phải nộp hồ sơ theo chương trình International Graduate
 • Ứng viên hoặc người phụ thuộc có tiền án
 • Từng nộp đơn xin tị nạn, bị từ chối, không tiếp tục, hoặc tự rút đơn
 • Ứng viên đang trong tranh chấp về quyền nuôi hoặc hỗ trợ con cái ảnh hưởng đến bất kì thành viên nào trong gia đình
 • Ứng viên hoặc người đại diện đã từng cố tình trình bày sai lệch thông tin trong hồ sơ định cư
 • Chủ lao động đã từng cố tình trình bày sai lệch trong thông tin tuyển dụng
 • Lời mời làm việc cho vị trí trả lương bằng tiền mặt, hoa hồng, theo hợp đồng, thời vụ, bán thời gian hoặc ngắn hạn
 • Làm việc từ xa hoặc tại nhà

Yêu cầu căn bản

 • Có giấy phép làm việc sau tốt nghiệp còn hiệu lực trên 4 tháng kể từ lúc nộp hồ sơ
 • Dự định và khả năng tiếp tục sinh sống tại Newfoundland & Labrador
 • Từ 21 đến 59 tuổi

Khả năng làm việc

 • Bằng cấp, đào tạo hoặc chứng chỉ yêu cầu cho công việc

Lời mời làm việc

 • Ít nhất 1 năm với khả năng gia hạn và toàn thời gian thuộc mọi vị trí công việc

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 4, được đánh giá bởi 1 trong 5 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Chủ lao động

 • Đã đăng kí kinh doanh với chính phủ tỉnh bang như một doanh nghiệp hoạt động vô thời hạn
 • Hoạt động ít nhất 2 năm liên tục tại tỉnh bang
 • Có trên 2 nhân sự làm việc vô thời hạn, toàn thời gian nếu doanh nghiệp nằm trong khu vực St. John, hoặc 1 nhân sự nếu ở khu vực khác
 • Nếu đồng sở hữu, ứng viên không được sở hữu trên 10%
 • Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp lý liên quan của tỉnh bang hoặc liên bang trong hoạt động kinh doanh
 • Chứng minh đã nỗ lực trong việc tuyển dụng thường trú nhân hoặc công dân Canada trước khi đưa ra lời mời làm việc
 • Được mời tham dự phỏng vấn để xác nhận thông tin với viên chức tỉnh bang

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Ứng viên hoặc người phụ thuộc có tiền án
 • Từng nộp đơn xin tị nạn, bị từ chối, không tiếp tục, hoặc tự rút đơn
 • Ứng viên đang trong tranh chấp về quyền nuôi hoặc hỗ trợ con cái ảnh hưởng đến bất kì thành viên nào trong gia đình
 • Ứng viên hoặc người đại diện đã từng cố tình trình bày sai lệch thông tin trong hồ sơ định cư
 • Chủ lao động đã từng cố tình trình bày sai lệch trong thông tin tuyển dụng
 • Lời mời làm việc cho vị trí trả lương bằng tiền mặt, hoa hồng, theo hợp đồng, thời vụ, bán thời gian hoặc ngắn hạn
 • Làm việc từ xa hoặc tại nhà

Yêu cầu căn bản

 • Dự định và khả năng tiếp tục sinh sống tại Newfoundland & Labrador
 • 21 tuổi trở lên
 • Đạt điểm hồ sơ 60 / 100 điểm

Ngành đặc thù

 • Tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tiến sĩ thuộc chuyên ngành Công nghệ, Sức khỏe, Nông ngư nghiệp từ Memorial University trong vòng 3 năm trước khi nộp đơn, hoặc
 • 1 năm kinh nghiệm làm việc trong vòng 10 năm gần đây trong nhóm ngành đặc thù, tay nghề cao hoặc ưu tiên

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 5, được đánh giá bởi 1 trong 5 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Nhóm ngành ưu tiên

Health Care

 • Physician, bao gồm Family Medicine; Psychiatry; Pathology; General Internal Medicine; Radiology; Obstetrics and Gynecology; Anesthesia; Pediatric Intensivists (PICU); Neonatologists (NICU); Pathology (Hemopathology)
 • Nurse Practitioner (NP)
 • Licensed Practical Nurse (LPN)
 • Personal Care Attendant (PCA)
 • Clinical Psychologist
 • Medical Physicist
 • Radiation Therapist
 • Dosimetrist

Information and Communications Technology (ICT)

Engineers and Developers

 • Software Developer
 • Biomedical Engineer
 • UI/UX Developer
 • Electrical Engineer
 • AI Developer
 • Mechanical Engineer
 • Python Developer
 • Web Developer
 • .NET Developer
 • Infrastructure Engineer

Technical Specialists

 • Security Specialist
 • Cloud Specialist
 • Bioinformatician
 • Computer Network Support
 • Research Associate
 • Data Analytics
 • Offshore Technician
 • ROV Operator
 • Ocean Mapping Specialist
 • Technical Writer

Aquaculture

 • Captain (FM4 certification required)
 • Farming and Feeding Manager
 • Facility Technician
 • Assistant Manager
 • Cage Site Technician
 • Site Manager (with water quality expertise)
 • Area Manager