Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Định cư đầu tư

Tỉnh British Columbia

Điều kiện tối thiểu

Những chương trình đầu tư định cư cho thương nhân
và lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh bang

Base Category

Đầu tư và định cư bất cứ đâu tại BC, các vùng có dân số thấp sẽ tăng điểm hồ sơ

Kinh nghiệm quản lý
3 năm làm chủ, hoặc 4 năm làm quản lý cấp cao, hoặc kết hợp 1 năm làm chủ và 2 năm làm quản lý cấp cao trong 10 năm gần đây
Học vấn
Tương đương bằng sau trung học Canada, trừ khi có kinh nghiệm làm chủ 3 năm trong 5 năm gần đây
Tài sản ròng
$600,000 sau khi khấu trừ nợ
Tỉ lệ sở hữu
Mua, hợp tác hoặc thành lập doanh nghiệp với tỉ lệ sở hữu trên 1/3, cho phép 1 đồng sở hữu
Đầu tư
$200,000
Tạo việc làm
1 việc làm toàn thời gian (không gồm người thân)
Nơi cư trú
Trong bán kính 50 km gần doanh nghiệp, và tại BC ít nhất 75% thời gian có giấy phép lao động
Ngoại ngữ
CLB 4
Điểm dự án đầu tư
Đạt trên 32 điểm
Regional Thí điểm

Đầu tư vào khu vực xác định, dân số trong bán kính 30km khoảng 75,000 người

Kinh nghiệm quản lý
3 năm làm chủ, hoặc 4 năm làm quản lý cấp cao, hoặc kết hợp 1 năm làm chủ và 2 năm làm quản lý cấp cao trong 10 năm gần đây
Học vấn
Tương đương bằng sau trung học Canada, trừ khi có kinh nghiệm làm chủ 3 năm trong 5 năm gần đây
Tài sản ròng
$300,000 sau khi khấu trừ nợ
Tỉ lệ sở hữu
Thành lập mới doanh nghiệp với 51% vốn sở hữu
Đầu tư
$100,000
Tạo việc làm
1 việc làm toàn thời gian (không gồm người thân)
Nơi cư trú
Trong cộng đồng khu vực đầu tư, và tại BC ít nhất 75% thời gian có giấy phép lao động
Ngoại ngữ
CLB 4
Điểm hồ sơ
Đạt ít nhất 105 điểm
Khảo sát địa phương
Trực tiếp đến thăm khu vực đầu tư
Tiến cử từ địa phương
Đại diện cộng đồng khu vực được đầu tư tiến cử với tỉnh bang sau khi nhà đầu tư tham quan, trao đổi
Strategic Projects

Tập đoàn nước ngoài trên 150 nhân viên với doanh thu hàng năm trên 20tr đô, muốn mở rộng thị trường kinh doanh, chuyển giao các nhân sự chủ chốt

Doanh nghiệp
Đầu tư
$500,000
Hình thức sở hữu
Mua hoặc thành lập và mở rộng doanh nghiệp thoả điều kiện tỉnh bang
Tạo việc làm
3 việc làm toàn thời gian trên mỗi nhân viên chủ chốt
Nhân viên chủ chốt
Nhân sự
Điều động tối đa 5 người
Công việc hiện tại
Có thâm niên làm việc tại công ty mẹ với năng lực và kinh nghiệp thích hợp
Vị trí bổ nhiệm
Điều hành, quản lý cấp cao, hoặc có kiến thức chuyên môn cần thiết
Hợp đồng làm việc
Vô thời hạn, toàn thời gian với mức lương tương xứng với thị trường

Đáp ứng yêu cầu tối thiểu không đảm bảo ứng viên sẽ nhận được thư mời. Xin vui lòng xem cách xét tuyển ứng viên.

Lộ trình xét duyệt

Tóm tắt quá trình đầu tư, chọn lọc, xét duyệt hồ sơ, nộp đề cử tỉnh bang
của ứng viên với tỉnh bang và Bộ di trú Canada

Khảo sát địa phương
Bước 1

Tiến hành trực tiếp thăm địa phương tìm hiểu và thảo luận cơ hội đầu tư, đề nghị địa phương gửi thư giới thiệu tới tỉnh bang.
Regional (Bắt buộc)

Mở hồ sơ
Bước 2

Tạo hồ sơ quan tâm định cư đầu tư tại BC Online khi đủ điều kiện. Hồ sơ được tính điểm và xếp hạng dựa trên thông tin cung cấp.Hồ sơ có hiệu lực 180 ngày

Nhận lời mời
Bước 3

Dựa trên số lượng được phân bổ, tỉnh bang sẽ mời các ứng viên có điểm hồ sơ cao nhất trong tập ứng viên để hoàn tất hồ sơ đầu tư.
Hoàn thiện hồ sơ trong vòng 120 ngày

Phỏng vấn
Bước 4

Ứng viên được mời tham dự buổi phỏng vấn với viên chức tỉnh bang để trao đổi về hồ sơ, dự định đầu tư và các điều kiện liên quan.

Quyết định đầu tư
Bước 5

Hồ sơ thành công, ứng viên ký thoả thuận Hiệu Suất Kinh Doanh với tỉnh bang, cam kết thực hiện các yêu cầu đầu tư kinh doanhTỉnh bang xét duyệt trong 4 tháng

Giấy phép lao động
Bước 6

Tỉnh bang cấp Thư Xác Nhận để ứng viên hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động từ Bộ di trú để tiến hành đầu tư tại tỉnh bang.Đến BC trong 12 tháng

Hiện thực kế hoạch
Bước 7

Xác nhận kế hoạch đầu tư trong vòng 60 ngày với viên chức tỉnh bang sau khi đến, gửi báo cáo cuối cùng sau 12 - 18 tháng.12 - 18 tháng vận hành doanh nghiệp

Quyết định đề cử
Bước 8

Ứng viên được cấp Chứng Nhận Đề Cử sau khi hoàn thành các cam kết, hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp thường trú nhân từ Bộ Di Trú.
Bộ Di Trú xét duyệt trong 15 - 19 tháng

Thành thường trú nhân
Bước 9

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi nhập cảnh hoặc xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Xác nhận có hiệu lực trong 12 tháng

Ứng viên có giấy phép lao động sắp hết hạn trong vòng 120 ngày khi đang thực hiện đề án phải liên hệ với tỉnh bang để yêu cầu cấp thư xác nhận, để gia hạn giấy phép lao động, nhằm hoàn tất đề án.

Sau khi thực hiện đề án kể từ ngày có giấy phép lao động, báo cáo kết quả kinh doanh phải được gửi cho tỉnh bang sau 12 tháng đối với chương trình thí điểm khu vực, hoặc 18 tháng đối với chương trình phổ thông.

Sau khi đăng kí, tỉnh bang sẽ tính điểm trong vòng 4 tuần đối với chương trình thí điểm khu vực, hoặc 6 tuần đối với chương trình phổ thông.

Yếu tố thành công

Các yếu tố có lợi khi ứng tuyển hồ sơ

Các nhân tố ảnh hưởng
Tài chính
Tài sản
Tuổi
Ngoại ngữ
Tiếng Pháp
Kinh nghiệm làm việc tại Canada
Học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Kinh nghiệm quản trị
Được phép nhập cảnh
Khu vực lưu trú
Thư từ doanh nghiệp
Ngành làm việc tại Canada
Tài sản lưu động
Ngành học tại Canada
Tiến cử từ địa phương
Kinh nghiệp nông nghiệp
Lời mời làm việc
Giá trị đầu tư
Đề án kinh doanh
Học vấn Canada
Khu vực đầu tư
Khu vực lưu trú
Trực tiếp khảo sát
Điểm tối đa theo thành phần

Định cư phổ thông

Kinh nghiệm quản lý & tỉ lệ sở hữu
0%
Tài sản cá nhân
0%
Tài sản đầu tư
0%
Công việc được tạo
0%
Khu vực chọn đầu tư
0%
Nền tản cá nhân
0%
Tính khả thi thương mại của đề án
0%
Khả năng chuyển giao kỹ năng của đề án
0%
Lợi ích kinh tế của đề án
0%

Thí điểm khu vực

Kinh nghiệm quản lý & tỉ lệ sở hữu
0%
Tài sản cá nhân
0%
Tài sản đầu tư
0%
Tạo việc làm
0%
Khu vực đầu tư
0%
Khả năng thích nghi
0%
Tính khả thi
0%
Khả năng chuyển giao
0%
Lợi ích kinh tế
0%

Khả năng thích nghi thường bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố gắn kết với tỉnh bang (học vấn, người thân, kinh nghiệm làm việc).
Nền tảng cá nhân bao gồm ngoại ngữ, học vấn, tuổi, kinh nghiệm Canada.
Số liệu có thể được làm tròn để phục vụ mục đích trình bày, quý vị vui lòng tham khảo các tài liệu chính thức của tỉnh bang hoặc liên bang để có thông tin chính xác nhất.

Đặc quyền

Những quyền lợi của ứng viên và gia đình theo cùng khi định cư và nhận tư cách thường trú nhân tại tỉnh bang

Đoàn viên
Đoàn viên

Hồ sơ định cư sẽ bao gồm vợ hoặc chồng và con cái

Làm việc
Làm việc

Lao động hợp pháp trong thời gian thực hiện đề án

Y tế
Y tế

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế công cộng hiện đại trình độ cao

Giáo dục
Giáo dục

Theo học miễn phí hoặc giảm phí tuỳ theo bậc học

Phúc lợi
Phúc lợi

Tiếp cận các phúc lợi tương đương công dân Canada

Tự do di chuyển
Tự do di chuyển

Sống và làm việc bất cứ đâu trong tư cách Thường trú nhân

Bảo lãnh
Bảo lãnh

Đoàn tụ cùng người thân khi đủ các điều kiện nhân thân

Nhập tịch
Nhập tịch

Khi đủ điều kiện sau thời gian sinh sống xác định

Yêu cầu cụ thể

Những yêu cầu quan trọng mà ứng viên cần lưu ý

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Đang chờ trục xuất
 • Bị cấm nhập cảnh từ Canada
 • Lưu trú bất hợp pháp tại Canada
 • Lao động mà chưa có giấy phép lao động
 • Có đơn xin tị nạn, xem xét nhân đạo chờ giải quyết

Hình thức kinh doanh không đủ điều kiện

 • Nằm trong kế hoạch đầu tư tạo thuận lợi để định cư mà mục đích của bên đề xuất là tăng vốn, và/hoặc
 • Hợp đồng đầu tư có điều khoản cho phép mua lại khoản đầu tư, hoặc
 • Đầu tư thụ động nhằm mục đích định cư, hoặc
 • Nhà nghỉ, trang trại nghỉ dưỡng và các hoạt động kinh doanh tại nhà, hoặc
 • Cầm đồ, cho vay, đổi và rút tiền, hoặc
 • Dịch vụ tắm nắng, cho thuê băng đĩa, giặt sấy bằng tiền xu, hoặc
 • Rửa xe tự động, tái chế kim loại, hoặc
 • Buôn bán đồ đã qua sử dụng (trừ khi kèm dịch vụ tăng giá trị như sửa chữa, tái chế), hoặc
 • Môi giới mua bán bất động sản, bảo hiểm, doanh nghiệp, hoặc
 • Phát triển bất động sản, hoặc
 • Xuất nhập khẩu, trừ khi chứng minh tăng giá trị sản phẩm, hoặc
 • Sản xuất, phân phối, mua bán các sản phẩm đồi truỵ, hoặc
 • Ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của tỉnh bang và chương trình đầu tư

Yêu cầu căn bản

 • 3 năm trở lên  kinh nghiệm làm chủ quản lý doanh nghiệp, hoặc 4 năm trở lên ở vị trí quản lý cấp cao, hoặc 1 năm làm chủ quản lý doanh nghiệp và 2 năm ở vị trí quản lý cấp cao trong vòng 10 năm gần đây
 • Tốt nghiệp tương đương sau trung học Canada, trừ khi có kinh nghiệm làm chủ với 100% vốn 3 trong 5 năm gần đây, bằng cấp bên ngoài Canada phải được chuyển đổi tương đương thông qua Đánh Giá Chứng Chỉ Giáo Dục

Ngoại ngữ:

Tối thiểu trình độ CLB 4, được đánh giá bởi 1 trong 4 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Yêu cầu đầu tư

 • Tài sản ròng bao gồm tất cả tài sản của đương đơn và vợ/chồng, trừ đi tất cả các khoản nợ, được thẩm định bởi công ty kiểm toán được uỷ quyền, trong danh sách của tỉnh bang, sau khi được mời
 • Chỉ tính các khoản đầu tư sau khi đã nhận được thư mời
 • Thành lập mới hoặc mua lại doanh nghiệp với tí lệ sở hữu ít nhất 33.33%
 • Đầu tư ít nhất $200,000 từ tài sản cá nhân, trong vòng 20 tháng sau khi nhận giấy phép lao động cho những hoạt động bao gồm:
  ○ Mua thiết bị mới
  ○ Gia hạn thuê mặt bằng
  ○ Tiếp thị
  ○ Thanh toán chi phí vận hành (thuê mặt bằng, điện, nước, nhân công)
  ○ Kho bãi liên quan đến kế hoạch mở rộng, phát triển
  ○ Mua doanh nghiệp đang hoạt động
 • Khoản đầu tư bằng hình thức mua doanh nghiệp chỉ được xem xét tối đa $150,000, quý vị phải cam kết ít nhất $50,000 cho hoạt động phát triển, nâng cấp và/hoặc mở rộng doanh nghiệp
 • Không tính các khoản chi mua sắm phương tiện, trừ khi chứng minh là cần thiết cho doanh nghiệp
 • Chi phí vận hành được tính tối đa 6 tháng nếu là doanh nghiệp mới, 3 tháng nếu mua lại, hoặc nhượng quyền
 • Các khoản đầu tư không được xem xét:
  ○ Tiền mặt và vốn lưu động
  ○ Lương trả cho đương đơn, thành viên gia đình và đồng sở hữu
  ○ Khoản cọc có thể hoàn trả
  ○ Bất động sản và chi phí liên quan
  ○ Chi phí dịch vụ liên quan đến đơn xin định cư

Yêu cầu kinh doanh

 • Ứng viên phải đến BC để thực hiện đề án trong vòng 12 tháng kể từ ngày được cấp thư xác nhận
 • Giấy phép lao động có thể được gia hạn nếu quý vị đang đáp ứng các điều khoản và điều kiện đã đồng ý trong thoả thuận thực hiện đề án
 • Chỉ xem xét những đề án kinh doanh đóng góp cho sự phát triển của tỉnh ban
 • Cư trú trong bán kính 50 km gần doanh nghiệp đầu tư, 75% thời gian sau khi nhận được giấy phép lao động
 • Không được thay đổi ý tưởng kinh doanh sau khi đã đăng kí
 • Tạo 1 việc làm vô thời hạn toàn thời gian cho công dân Canada hoặc thường trú nhân trong vòng 14 tháng sau khi nhận được giấy phép lao động
 • Trình bày lý do nếu tuyển dụng vị trí tay nghề cao NOC 0, A, và B để tăng điểm hồ sơ
 • Nếu mua lại doanh nghiệp, số lượng nhân công và mức lương hiện tại phải được duy trì
 • Duy trì số lượng nhân công như đã thoả thuận liên tục ít nhất 6 tháng sau khi nộp báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phải được nộp trong vòng 18 - 20 tháng sau khi có giấy phép lao động
 • Để nhận được đề cử tỉnh bang, quý vị phải đáp ứng các điều khoản và điều kiện đã đồng ý trong thoả thuận thực hiện đề án

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Đang chờ trục xuất
 • Bị cấm nhập cảnh từ Canada
 • Lưu trú bất hợp pháp tại Canada
 • Lao động mà chưa có giấy phép lao động
 • Có đơn xin tị nạn, xem xét nhân đạo chờ giải quyết

Hình thức kinh doanh không đủ điều kiện

 • Nằm trong kế hoạch đầu tư tạo thuận lợi để định cư mà mục đích của bên đề xuất là tăng vốn, và/hoặc
 • Hợp đồng đầu tư có điều khoản cho phép mua lại khoản đầu tư, hoặc
 • Đầu tư thụ động nhằm mục đích định cư, hoặc
 • Nhà nghỉ, trang trại nghỉ dưỡng và các hoạt động kinh doanh tại nhà, hoặc
 • Cầm đồ, cho vay, đổi và rút tiền, hoặc
 • Dịch vụ tắm nắng, cho thuê băng đĩa, giặt sấy bằng tiền xu, hoặc
 • Rửa xe tự động, tái chế kim loại, hoặc
 • Buôn bán đồ đã qua sử dụng (trừ khi kèm dịch vụ tăng giá trị như sửa chữa, tái chế), hoặc
 • Môi giới mua bán bất động sản, bảo hiểm, doanh nghiệp, hoặc
 • Phát triển bất động sản, hoặc
 • Xuất nhập khẩu, trừ khi chứng minh tăng giá trị sản phẩm, hoặc
 • Sản xuất, phân phối, mua bán các sản phẩm đồi truỵ, hoặc
 • Ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của tỉnh bang và chương trình đầu tư

Yêu cầu căn bản

 • 3 năm trở lên  kinh nghiệm làm chủ quản lý doanh nghiệp, hoặc 4 năm trở lên ở vị trí quản lý cấp cao, hoặc 1 năm làm chủ quản lý doanh nghiệp và 2 năm ở vị trí quản lý cấp cao trong vòng 5 năm gần đây
 • Tốt nghiệp tương đương sau trung học Canada, trừ khi có kinh nghiệm làm chủ với 100% vốn 3 trong 5 năm gần đây, bằng cấp bên ngoài Canada phải được chuyển đổi tương đương thông qua Đánh Giá Chứng Chỉ Giáo Dục

Ngoại ngữ:

Tối thiểu trình độ CLB 4, được đánh giá bởi 1 trong 4 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Yêu cầu đầu tư

 • Tài sản ròng bao gồm tất cả tài sản của đương đơn và vợ/chồng, trừ đi tất cả các khoản nợ, được thẩm định bởi công ty kiểm toán được uỷ quyền, trong danh sách của tỉnh bang, sau khi được mời
 • Chỉ tính các khoản đầu tư sau khi đã nhận được thư mời
 • Chỉ được đầu tư vào những khu vực thí điểm với dân số trung bình 75,000 người
 • Phải liên hệ với đại diện công đồng và bày tỏ mong muốn đầu tư vào khu vực, và nhận được sự tiến cử (hiệu lực 90 ngày) bởi đại diện cộng đồng sau khi trực tiếp khảo sát khu vực
 • Đầu tư ít nhất $100,000 từ tài sản cá nhân, trong vòng 20 tháng sau khi nhận giấy phép lao động, vào 1 địa điểm kinh doanh, cho những hoạt động bao gồm:
  ○ Mua thiết bị mới
  ○ Gia hạn thuê mặt bằng
  ○ Tiếp thị
  ○ Thanh toán chi phí vận hành (thuê mặt bằng, điện, nước, nhân công)
  ○ Hàng lưu kho ban đầu
 • Tỉnh bang chỉ xem xét phí lưu kho hợp lí tối đa 3 tháng, dựa vào ngành, mặt hàng, quy mô doanh nghiệp
 • Không tính các khoản chi mua sắm phương tiện, trừ khi chứng minh là cần thiết cho doanh nghiệp
 • Chi phí vận hành được tính tối đa 6 tháng nếu là doanh nghiệp mới, 3 tháng nếu là cơ sở nhượng quyền mới
 • Các khoản đầu tư không được xem xét:
  ○ Tiền mặt và vốn lưu động
  ○ Lương trả cho đương đơn, thành viên gia đình và đồng sở hữu
  ○ Khoản cọc có thể hoàn trả
  ○ Bất động sản và chi phí liên quan
  ○ Mua doanh nghiệp hoặc tài sản doanh nghiệp đang hoạt động
  ○ Phí nghiên cứu và phát triển
  ○ Chi phí dịch vụ liên quan đến đơn xin định cư

Yêu cầu kinh doanh

 • Ứng viên phải đến BC để thực hiện đề án trong vòng 12 tháng kể từ ngày được cấp thư xác nhận
 • Giấy phép lao động có thể được gia hạn nếu ứng viên đang đáp ứng các điều khoản và điều kiện đã đồng ý trong thoả thuận thực hiện đề án
 • Cư trú trong bán kính 100km gần doanh nghiệp đầu tư, 75% thời gian sau khi nhận được giấy phép lao động
 • Không được thay đổi ý tưởng kinh doanh sau khi đã đăng kí
 • Thành lập mới doanh nghiệp với tí lệ sở hữu ít nhất 51%
 • Tạo 1 việc làm vô thời hạn toàn thời gian cho công dân Canada hoặc thường trú nhân trong vòng 14 tháng sau khi nhận được giấy phép lao động
 • Để nhận được đề cử tỉnh bang, ứng viên phải chứng minh tạo việc làm toàn thời gian, liên tục, trong ít nhất 6 tháng trước khi nộp báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Không xét những vị trí việc làm cho cổ đông với hơn 10% sở hữu
 • Mức lương đề xuất phải phù hợp với trình độ lao động
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phải được nộp trong vòng 12 - 20 tháng sau khi có giấy phép lao động
 • Để nhận được đề cử tỉnh bang, ứng viên phải đáp ứng các điều khoản và điều kiện đã đồng ý trong thoả thuận thực hiện đề án

Nhóm ngành ưu tiên theo khu vực thí điểm

Khu vựcDân sốLĩnh vực ưu tiên
100 Mile House1,9806115 - Technical and Trade schools
311 - Food manufacturing
6216 - Home health care services
339 - Miscellaneous manufacturing
5413 - Architectural, engineering and related services
Mackenzie3,3801153 - Support activities for forestry
1151 - Support activities for crop production
2131 - Support activities for mining, and oil and gas extraction
7211 - Traveller accommodation
7225 - Full-service restaurants and limited-service eating places
Prince George 82,290337123 - Other wood household furniture manufacturing
337121 - Upholstered household furniture manufacturing
32199 - All other wood product manufacturing
493110 General Warehousing
531120 Leasing non-residential buildings
Quesnel11,559561 - Administrative and support services
611 - Educational services
722 - Food services and drinking places
Castlegar & Central
Kootenay (Areas I & J)
14,713321 - Wood product manufacturing
443 - Electronics and Appliance Stores
444 - Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers
448 - Clothing and clothing accessories stores
451 - Sporting goods, hobby, book and music stores
452 - General Merchandise Stores
453 - Miscellaneous Store Retailers
541 - Professional, scientific and technical services
713 - Amusement, gambling and recreation industries
722 - Food services and drinking places
Columbia Valley &
East Kootenay
9,4825416 - Management, scientific and technical consulting services
7211 - Traveller accommodation
3116 - Meat product manufacturing
1112 - Vegetable and melon farming
Cranbrook21,502722 - Food services and drinking places
713 - Amusement, gambling and recreation industries
4452 - Specialty food stores
448 - Clothing and clothing accessories stores
451 - Sporting goods, hobby, book and music stores
454 - Non-store retailers
5415 - Computer systems design and related services
6216 - Home health care services
Kimberley8,1513399 - Other miscellaneous manufacturing
6116 - Other schools and instruction
6117 - Educational support services
7139 - Other amusement and recreation industries
Nelson & Central
Kootenay
11,557334 - Computer and electronic product manufacturing
3219 - Other wood product manufacturing
5415 - Computer systems design and related services
Rossland4,0962361 - Residential building construction
2362 - Non-residential building construction
7211 - Traveller accommodation
7223 - Special food services
7224 - Drinking places (alcoholic beverages)
7225 - Full-service restaurants and limited-service eating places
5182 - Data processing, hosting, and related services
5191 - Other information services
3219 - Other wood product manufacturing
3329 - Other fabricated metal product manufacturing
Trail8,2504181 - Recyclable material merchant wholesalers
3313 - Alumina and aluminum production and processing
3314 - Non-ferrous metal (except aluminum) production and processing
3315 - Foundries
5182 - Data processing, hosting, and related services
5191 - Other information services
2361 - Residential building construction
2362 - Non-residential building construction
West Boundary 2,1557139 - Other amusement and recreation industries       
32199 - All other wood product manufacturing
31199 - All other food manufacturing
54171 - Research and development in the physical, engineering, and life sciences
5615 - Travel arrangement and reservation services
Bulkley-Nechako39,713111 - Crop production (Areas A, B, C, D, E, F, G)
112 - Animal production and aquaculture (Areas A, B, C, D, E, G)
1131 - Timber tract operations (Areas C, D, G)
1132 - Forest nurseries and gathering of forest products (Areas C, D, G)
1133 - Logging (Areas C, D, G)
1151 - Support activities for crop production (Areas A, E)
1152 - Support activities for animal production (Areas A,E)
1153 - Support activities for forestry (Areas A, E)
3211 - Sawmills and wood preservation (Areas B, C, D, E, F, G)
3212 - Veneer, plywood and engineered wood product manufacturing (Areas B, C, D, E, F, G)
3219 - Other wood product manufacturing (Areas B, C, D, E, F, G)
3391 - Medical equipment and supplies manufacturing (Areas A, B, C, D, E, F, G)
3399 - Other miscellaneous manufacturing (Areas A, B, C, D, E, F, G)
7139 - Other amusement and recreation industries (Area B)
7211 - Traveller accommodation (Area A)
7212 - Recreational vehicle (RV) parks and recreational camps (Area A)
7213 - Rooming and boarding houses (Area A)
Burns Lake1,8694872 - Scenic and sightseeing transportation, water
4882 - Support activities for rail transportation
4871 - Scenic and sightseeing transportation, land
7139 - Other amusement and recreation industries
7212 - Recreational vehicle (RV) parks and recreational camps
Terrace 12,8173123 - Cannabis product manufacturing
2131 - Support activities for mining, and oil and gas extraction
321 - Wood product manufacturing
Fort St. John22,283722 - Food services and drinking places
4452 - Specialty food stores
44512 - Convenience stores
44619 - Other health and personal care stores
4481 - Clothing stores
4482 - Shoe stores
4513 - Book stores and news dealers
4531 - Florists
4532 - Office supplies, stationery and gift stores
8121 - Personal care services
Chase2,3007225 - Full-service restaurants and limited-service eating places
721113 - Resorts
448 - Clothing and clothing accessories stores
452 - General Merchandise Stores
Clinton6544511 - Sporting goods, hobby and musical instrument stores
44611 - Pharmacies and drug stores
7225 - Full-service restaurants and limited-service eating places
Penticton45,792512 - Motion picture and sound recording industries
311 - Food manufacturing
5411 - Legal Services
5412- Accounting, tax preparation, bookkeeping and payroll services
5413 - Architectural, engineering and related services
5414 - Specialized design services
5416 - Management, scientific and technical consulting services
5417 - Scientific research and development services
5418 - Advertising, public relations and related services
5419 - Other professional, scientific and technical services
Salmon Arm19,2965416 - Management, scientific and technical consulting services
5415 - Computer systems design and related services
71399 - Other amusement and recreation industries
333 - Machinery manufacturing
311 - Food manufacturing
Vernon44,1712361 - Residential building construction
2362 - Non-residential building construction
3112 - Grain and oilseed milling
3114 - Fruit and vegetable preserving and specialty food manufacturing
3118 - Bakeries and tortilla manufacturing
4421 - Furniture stores
4481 - Clothing stores
4511 - Sporting goods, hobby and musical instrument stores
7225 - Full-service restaurants and limited-service eating places
Campbell River36,1673119 - Other food manufacturing
3212 - Veneer, plywood and engineered wood product manufacturing
7225 - Full-service restaurants and limited-service eating places
5417 - Scientific research and development services
Comox13,8123113 - Sugar and confectionery product manufacturing
3114 - Fruit and vegetable preserving and specialty food manufacturing
3364 - Aerospace product and parts manufacturing
5414 - Specialized design services
5415 - Computer systems design and related services
5417 - Scientific research and development services
7211 - Traveller accommodation
Mount Waddington11,0352361 - Residential building construction
238 - Specialty trade contractors
487 - Scenic and sightseeing transportation
512 - Motion picture and sound recording industries
711 - Performing arts, spectator sports and related industries
7139 - Other amusement and recreation industries
Port Alberni19,0603117 - Seafood product preparation and packaging
3121 - Beverage manufacturing
5112 - Software publishers
5182 - Data processing, hosting, and related services
51913 - Internet publishing and broadcasting, and web search portals
5415 - Computer systems design and related services
5417 - Scientific research and development services
Powell River13,86511251 - Aquaculture
721113 - Resorts
512 - Motion picture and sound recording industries
5415 - Computer systems design and related services
311 - Food manufacturing
48819 - Other support activities for air transportation
54169 - Other scientific and technical consulting services

1. Nhân sự chủ chốt

Điều kiện di dân

Nhân sự không nằm trong những trường hợp sau đây:

 • Đang chờ trục xuất
 • Bị cấm nhập cảnh từ Canada
 • Lưu trú bất hợp pháp tại Canada
 • Lao động mà chưa có giấy phép lao động
 • Có đơn xin tị nạn, xem xét nhân đạo chờ giải quyết

Vị trí công việc

 • Đang làm việc ở vị trí cấp cao với năng lực và kinh nghiệp thiết yếu để thiết lập và vận hành doanh nghiệp tại BC
 • Được bổ nhiệm vào vị trí điều hành, quản lý cấp cao hoặc chuyên môn đặc biệt thiết yếu để vận hành doanh nghiệp
 • Làm việc ở vị trí khối lượng công việc toàn thời gian
 • Nhận mức lương tương xứng với chuyên môn, phù hợp với ngành và cấu trúc lương của doanh nghiệp

2. Tập đoàn

Yêu cầu chung

 • Thành lập lâu đời với tình hình tài chính ổn định
 • Chứng minh nhanh chóng đầu tư và khả năng triển khai quốc tế vào tỉnh BC
 • Mang đến lợi ích kinh tế đáng kể cho tỉnh bang BC bằng khoản đầu tư giá trị cao
 • Ứng viên thành công thường là tập đoàn với trên 150 nhân viên, doanh thu hàng năm ít nhất 20 triệu đô
 • Phải liên hệ với tỉnh bang trước tiên để thảo luận kế hoạch mở rộng

Khoản đầu tư

 • Đầu tư ít nhất $500,000 trực tiếp vào vận hành doanh nghiệp tại BC
 • Thành lập mới hoặc mua và mở rộng các doanh nghiệp đủ điều kiện tại BC

Dự án mở rộng

 • Với mỗi nhân sự chuyển giao, tạo ít nhất 3 việc làm vô thời hạn toàn thời gian cho công dân Canada hoặc thường trú nhân  
 • Không nằm trong nhóm các hoạt động, hình thức kinh doanh không đủ điều kiện như:
  ○ Nằm trong kế hoạch đầu tư tạo thuận lợi để định cư mà mục đích của bên đề xuất là tăng vốn, và/hoặc
  ○ Hợp đồng đầu tư có điều khoản cho phép mua lại khoản đầu tư, hoặc
  ○ Đầu tư thụ động nhằm mục đích định cư, hoặc
  ○ Nhà nghỉ, trang trại nghỉ dưỡng và các hoạt động kinh doanh tại nhà, hoặc
  ○ Cầm đồ, cho vay, đổi và rút tiền, hoặc
  ○ Dịch vụ tắm nắng, cho thuê băng đĩa, giặt sấy bằng tiền xu, hoặc
  ○ Rửa xe tự động, tái chế kim loại, hoặc
  ○ Buôn bán đồ đã qua sử dụng (trừ khi kèm dịch vụ tăng giá trị như sửa chữa, tái chế), hoặc
  ○ Mô giới mua bán bất động sản, bảo hiểm, doanh nghiệp, hoặc
  ○ Phát triển bất động sản, hoặc
  ○ Xuất nhập khẩu, trừ khi chứng minh tăng giá trị sản phẩm, hoặc
  ○ Sản xuất, phân phối, mua bán các sản phẩm đồi truỵ, hoặc
  ○ Ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của tỉnh bang và chương trình đầu tư

Thực hiện đề án

 • Tỉnh bang sẽ gửi bộ đơn đến các nhân sự chủ chốt bằng email, sau đó phỏng vấn từng ứng viên tại văn phòng ở Vancouver
 • Tập đoàn kí thoả thuận thực hiện đề án với tỉnh bang
 • Từng ứng viên sẽ nhận được thư hỗ trợ sau khi phỏng vấn và ký thoả thuận thực hiện đề án, để xin giấy phép lao động có hiệu lực đến 2 năm
error: Alert: Content selection is disabled!!