Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Thị thực du lịch

Lưu trú ngắn hạn

Thông tin chung

Những loại thị thực du lịch phổ biến và điều kiện duy trì tình trạng cư trú hợp pháp

Super Visa

Ông, bà, bố, mẹ được bảo trợ tài chính bởi thân nhân là thường trú nhân hoặc công dân Canada

Thời hạn lưu trú
2 năm mỗi lần nhập cảnh. Gia hạn hoặc rời Canada trước ngày hết hạn.
Hiệu lực
Tối đa 10 năm
Hộ chiếu
Còn hiệu lực
Thân nhân tại Canada
Con hoặc cháu là công dân Canada hoặc thường trú nhân bảo trợ tài chính
Bảo hiểm sức khỏe
Hiệu lực ít nhất 1 năm từ ngày nhập cảnh, mức bảo hiểm trên $100,000 từ công ty bảo hiểm Canada
Kế hoạch về nước
Chứng minh những ràng buộc với nước nhà để trở về sau thời gian du lịch tại Canada
Yêu cầu sức khỏe
Không mắc các bệnh nguy hiểm hoặc gây ảnh hưởng sâu rộng đến cộng đồng
Yêu cầu nhân thân
Không phạm tội, không có tiền án liên quan đến nhập cư
Yêu cầu nhập cảnh
Không nằm trong diện từ chối nhập cảnh vì lí do an ninh, vi phạm nhân quyền, sức khỏe...
Visa

Cá nhân dự định du lịch hoặc công tác ngắn hạn dưới 6 tháng

Thời hạn lưu trú
6 tháng mỗi lần nhập cảnh. Gia hạn hoặc rời Canada trước ngày hết hạn.
Hiệu lực
Dựa trên lí do đề nghị cấp
Hộ chiếu
Còn hiệu lực
Chứng minh tài chính
Đủ khả năng chi trả trong thời gian lưu trú tại Canada
Kế hoạch về nước
Chứng minh những ràng buộc với nước nhà để trở về sau thời gian du lịch tại Canada
Yêu cầu sức khỏe
Không mắc các bệnh nguy hiểm hoặc gây ảnh hưởng sâu rộng đến cộng đồng
Yêu cầu nhân thân
Không phạm tội, không có tiền án liên quan đến nhập cư
Yêu cầu nhập cảnh
Không nằm trong diện từ chối nhập cảnh vì lí do an ninh, vi phạm nhân quyền, sức khỏe...
ETA

Cá nhân thuộc các quốc gia miễn thị thực muốn quá cảnh hoặc bay đến Canada

Thời hạn lưu trú
6 tháng mỗi lần nhập cảnh. Gia hạn hoặc rời Canada trước ngày hết hạn.
Hiệu lực
Tối đa 5 năm
Hộ chiếu
Còn hiệu lực
Temporary Resident Permit

Cá nhân thuộc diện từ chối nhập cảnh có lý do chính đáng dựa trên từng hoàn cảnh

Thời hạn lưu trú và hiệu lực
Có thời gian như nhau, dựa trên thời gian đề nghị cấp và chỉ được nhập cảnh một (1) lần duy nhất
Bị từ chối nhập cảnh
Thuộc diện từ chối nhập cảnh vì lí do sức khỏe, an ninh, tội phạm, tài chính, vi phạm nhân quyền, trình bày sai lệch trong hồ sơ trước đó...

Đáp ứng yêu cầu tối thiểu không đảm bảo ứng viên sẽ được cấp thị thực du lịch
Trừ khi được cấp phép, thị thực du lịch không cho phép cá nhân tham gia học tập hoặc lao động tại Canada

Lộ trình xét duyệt

Tóm tắt quá trình xét duyệt hồ sơ
và duy trì tình trạng cư trú hợp pháp của đương đơn khi du lịch và lưu trú tại Canada

Đề nghị cấp thị thực
Bước 1

Nộp hồ sơ đề nghị cấp thị thực online với Bộ di trú, hoặc tại các cơ quan ngoại giao của Canada tại nước sở tại.

Khám sức khỏe
Bước 2

Đương đơn nhận được yêu cầu khám sức khỏe từ Bộ di trú để chứng minh không mắc các bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến cộng đồng.

Nộp sinh trắc
Bước 3

Đương đơn nhận được yêu cầu lấy dấu vân tay từ Bộ di trú để xác nhận danh tính, nhân thân và điều kiện nhập cảnh.

Quyết định
Bước 4

Hồ sơ thành công, đương đơn nhận được yêu cầu nộp hộ chiếu từ Bộ di trú để dán thị thực du lịch và đủ điều kiện để đến Canada.

Nhập cảnh
Bước 5

Đương đơn nhập cảnh, khai báo chung và trao đổi với viên chức hải quan. Đương đơn thay đổi mục đích nhập cảnh sẽ bị từ chối nhập cảnh.

Gia hạn
Bước 6

Đương đơn rời Canada hoặc đề nghị gia hạn lưu trú trước thời hạn được cấp phép để duy trì tình trạng cư trú hợp pháp của bản thân.

Đương đơn phải gia hạn hồ sơ trước hoặc trong ngày hết hạn được cấp phép từ trước để duy trì tình trạng cư trú hợp pháp.
Cá nhân lưu trú quá hạn có thể bị trục xuất, từ chối nhập cảnh hoặc cấp thị thực trong lần tiếp theo.

Yếu tố thành công

Các tiêu chí quan trọng khi xét duyệt hồ sơ

Tài chính
Tuổi
Ngoại ngữ
Tiếng Pháp
Kinh nghiệm làm việc tại Canada
Học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Kinh nghiệm quản trị
Được phép nhập cảnh
Thư từ doanh nghiệp
Ngành làm việc tại Canada
Ngành học tại Canada
Tiến cử từ địa phương
Lịch sử di chuyển
Kinh nghiệp nông nghiệp
Lời mời làm việc
Ràng buộc trở về
Đề án kinh doanh
Học vấn Canada

Ưu thế

Những lợi thế khi du lịch tại Canada

Xét duyệt nhanh
Xét duyệt nhanh

Miễn chứng minh tài chính và xét duyệt nhanh thị thực theo chương trình CAN+

Khảo sát đầu tư
Khảo sát đầu tư

Đủ điều kiện hoặc / và được cộng điểm các chương trình đầu tư yêu cầu khảo sát

Nộp trong Canada
Nộp trong Canada

Khả năng nộp hoặc gia hạn một số hồ sơ di trú ngay tại Canada khi đủ điều kiện

Gia hạn lưu trú
Gia hạn lưu trú

Tiếp tục lưu trú hợp pháp sau 6 tháng nếu đáp ứng các yêu cầu tài chính và tuân thủ các điều kiện nhập cảnh

Học tập ngắn hạn
Học tập ngắn hạn

Tham gia học tập các khóa học đào tạo từ xa hoặc ngắn hạn dưới 6 tháng mà không cần giấy phép học tập

Yêu cầu cụ thể

Những yêu cầu quan trọng mà đương đơn cần lưu ý

 • Visa là thị thực cần thiết để nhập cảnh Canada. Mỗi lần nhập cảnh, đương đơn có thể cư trú tại bất cứ đâu trong Canada trong vòng 6 tháng (trừ khi có điều kiện khác). Hết khoản thời gian này, để đảm bảo tình trạng cư trú hợp pháp, đương đơn phải xin gia hạn hoặc rời Canada.
 • Visa không phải là giấy phép học tập, hoặc làm việc. Trừ khi trong trường hợp ngoại lệ, đương đơn cần xin các giấy phép phù hợp trước khi tham gia học tập và làm việc tại Canada

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Thay đổi mục đích nhập cảnh
 • Từng phạm pháp, tùy theo mức độ
 • Đã, đang hoặc sẽ tham gia các hoạt động phạm pháp có tổ chức
 • Đã, đang hoặc sẽ tham gia các hoạt động, tổ chức ảnh hưởng đến lợi ích Canada hoặc gây nguy hiểm đến cuộc sống và sự an toàn của cư dân sinh sống tại Canada
 • Mắc các bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng hoặc gây quá tải cho hệ thống y tế công cộng
 • Không đủ khả năng tài chính chi trả cho bản thân và các thành viên gia đình
 • Từng bị từ chối do trình bày sai lệch
 • Từng bị trục xuất do không tuân thủ các điều kiện được quy định trong luật di trú

Yêu cầu căn bản

 • Hộ chiếu còn hiệu lực
 • Khả năng chi trả cho bản thân và thành viên gia đình theo cùng, trong suốt thời gian du lịch tại Canada

Chứng minh ràng buộc

Khả năng rời khỏi Canada vì những ràng buộc với nước nhà liên quan đến (không giới hạn trong)

 • Công việc, việc học
 • Tài sản, bất động sản
 • Gia đình

Siêu thị thực – Super Visa là một lựa chọn thay thế cho chương trình bảo lãnh ông, ba, bố, mẹ cho phép con, cháu tại Canada có thể bảo trợ tài chính cho người thân, giúp họ xin thị thực lên đến 5 năm cho mỗi lần nhập cảnh, với hiệu lực lên đến 10 năm

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Thay đổi mục đích nhập cảnh
 • Từng phạm pháp, tùy theo mức độ
 • Đã, đang hoặc sẽ tham gia các hoạt động phạm pháp có tổ chức
 • Đã, đang hoặc sẽ tham gia các hoạt động, tổ chức ảnh hưởng đến lợi ích Canada hoặc gây nguy hiểm đến cuộc sống và sự an toàn của cư dân sinh sống tại Canada
 • Mắc các bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng hoặc gây quá tải cho hệ thống y tế công cộng
 • Không đủ khả năng tài chính chi trả cho bản thân và các thành viên gia đình
 • Từng bị từ chối do trình bày sai lệch
 • Từng bị trục xuất do không tuân thủ các điều kiện được quy định trong luật di trú

Yêu cầu căn bản

 • Hộ chiếu còn hiệu lực
 • Bảo hiểm sức khỏe 1 năm trở lên tính từ ngày nhập cảnh, với mức bảo hiểm trên 100,000

Chứng minh ràng buộc

Khả năng rời khỏi Canada vì những ràng buộc với nước nhà liên quan, nhưng không giới hạn đến

 • Công việc, việc học
 • Tài sản, bất động sản
 • Gia đình

Thư hỗ trợ

 • Thư mời thăm con, cháu là công dân Canada hoặc thường trú nhân
 • Cam kết bảo trợ tài tính dựa trên thu nhập năm, quy mô gia đình theo bảng sau

Size of Family UnitMinimum necessary income
1 person (the sponsor)$27,514
2 persons$34,254
3 persons$42,110
4 persons$51,128
5 persons$57,988
6 persons$65,400
7 persons$72,814
More than 7 persons, for each additional person, add$7,412

 • Giấy phép du lịch điện tử (Electronic Travel Authorization hay eTA) được cấp cho các quốc gia được miễn thị thực Canada (không bao gồm Việt Nam)
 • Du khách chỉ cần eTA nếu du lịch hoặc quá cảnh bằng máy bay và thuộc các quốc gia miễn thị thực hoặc đủ điều kiện

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Thay đổi mục đích nhập cảnh
 • Từng phạm pháp, tùy theo mức độ
 • Đã, đang hoặc sẽ tham gia các hoạt động phạm pháp có tổ chức
 • Đã, đang hoặc sẽ tham gia các hoạt động, tổ chức ảnh hưởng đến lợi ích Canada hoặc gây nguy hiểm đến cuộc sống và sự an toàn của cư dân sinh sống tại Canada
 • Mắc các bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng hoặc gây quá tải cho hệ thống y tế công cộng
 • Không đủ khả năng tài chính chi trả cho bản thân và các thành viên gia đình
 • Từng bị từ chối do trình bày sai lệch
 • Từng bị trục xuất do không tuân thủ các điều kiện được quy định trong luật di trú

Yêu cầu căn bản

 • Hộ chiếu còn hiệu lực
 • Khả năng chi trả cho bản thân và thành viên gia đình theo cùng, trong suốt thời gian du lịch tại Canada

Chứng minh ràng buộc

Khả năng rời khỏi Canada vì những ràng buộc với nước nhà liên quan đến (không giới hạn trong)

 • Công việc, việc học
 • Tài sản, bất động sản
 • Gia đình

Các quốc gia miễn thị thực

 • Andorra
 • Australia
 • Austria
 • Bahamas
 • Barbados
 • Belgium
 • British citizen
 • British National (Overseas)
 • British overseas citizen (re-admissible to the United Kingdom)
 • British overseas territory citizen with citizenship through birth, descent, naturalization or registration in one of the British overseas territories of:
 • Anguilla
 • Bermuda
 • British Virgin Islands
 • Cayman Islands
 • Falkland Islands (Malvinas)
 • Gibraltar
 • Montserrat
 • Pitcairn Island
 • Saint Helena
 • Turks and Caicos Islands
 • British Subject with a right of abode in the United Kingdom
 • Brunei Darussalam
 • Bulgaria
 • Chile
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China, must have a passport issued by Hong Kong SAR.
 • Hungary
 • Iceland
 • Ireland
 • Israel, must have a national Israeli passport
 • Italy
 • Japan
 • Republic of Korea
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Mexico
 • Monaco
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Norway
 • Papua New Guinea
 • Poland
 • Portugal
 • Romania (electronic passport holders only)
 • Samoa
 • San Marino
 • Singapore
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Solomon Islands
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • Taiwan, must have an ordinary passport issued by the Ministry of Foreign Affairs in Taiwan that includes the personal identification number
 • United Arab Emirates
 • Vatican City State, must have a passport or travel document issued by the Vatican.

Các quốc gia đủ điều kiện

Hiệu lực từ 1 tháng 5 năm 2017

 • Brazil
 • Bulgaria
 • Romania
 • Giấy phép cư trú tạm thời (Temporary Resident Permit - TRP) là một giấy phép đặc biệt được cấp cho đương đơn, là người thuộc diện từ chối nhập cảnh, nhưng có thể biện hộ dựa trên bản chất và hoàn cảnh hiện tại của từng cá nhân, để lưu trú ngắn hạn tại Canada
 • Nếu thuộc các quốc gia có thể xin eTA, và đơn xin eTA bị từ chối, đương đơn có thể được cấp TRP
 • Nếu thuộc các quốc gia phải xin thị thực, đương đơn phải nộp kèm các giấy tờ chứng minh hoàn cảnh và lý do nhập cảnh đặc biệt kèm hồ sơ xin cấp thị thực. Hiệu lực và thời gian nhập cảnh giới hạn theo lý do xin cấp. Đương đơn có thể được yêu cầu phỏng vấn với viên chức xét duyệt.
Các trường hợp từ chối nhập cảnh
 • Trình bày sai lệch, trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp thông tin sai sự thật hoặc không cung cấp các thông tin cần thiết ảnh hưởng đến các quyết định đưa ra theo Luật di trú.
 • Không tuân thủ bất cứ điều luật nào trong Luật di trú
 • Có thành viên gia đình thuộc diện từ chối nhập cảnh
 • Lý do kinh tế, không đủ khả năng tài chính chi trả cho bản thân và người phụ thuộc theo cùng
 • Lý do y tế, bao gồm mắc các bệnh gây nguy hiểm sức khỏe và an toàn cộng đồng hoặc gây quá tải cho hệ thống y tế công cộng
 • Phạm pháp, bao gồm lái xe trong tình trạng say xỉn
 • Tội phạm có tổ chức, bao gồm thành viên trong các tổ chức tội phạm, buôn người hoặc rửa tiền
 • Lý do an ninh: gián điệp, lật đổ chính phủ, bạo lực hoặc khủng bố, hoặc là thành viên của các tổ chức liên quan
 • Vi phạm nhân quyền hoặc luật pháp quốc tế như tội ác chiến tranh, chống lại loài người, hoặc là quan chức trong chính phủ có hành vi vi phạm các hành động trên
Yêu cầu căn bản
 • Hộ chiếu còn hiệu lực
 • Khả năng chi trả cho bản thân và thành viên gia đình theo cùng, trong suốt thời gian du lịch tại Canada
Chứng minh ràng buộc Khả năng rời khỏi Canada vì những ràng buộc với nước nhà liên quan đến (không giới hạn trong)
 • Công việc, việc học
 • Tài sản, bất động sản
 • Gia đình
error: Alert: Content selection is disabled!!