Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Định cư Express Entry

Tỉnh Nova Scotia

Điều kiện tối thiểu

Để được tỉnh bang đề cử và tăng điểm hồ sơ Express Entry, ứng viên phải có hồ sơ ứng tuyển Express Entry còn hiệu lực, đủ và duy trì các điều kiện tối thiểu một trong các chương trình Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trades hoặc Canadian Experience Class

Nova Scotia Experience

Ứng viên trong/ngoài Canada có chuyên môn cao từng có thời gian làm việc tại Nova Scotia

Kinh nghiệm làm việc
1 năm kinh nghiệm chuyên môn trong vòng 3 năm tại tỉnh bang NS
Tuổi
Từ 21 - 55 tuổi
Học vấn
Tương đương bằng trung học Canada
Ngoại ngữ
CLB 7 các ngành có mã TEER bậc 0, 1
CLB 5 cho ngành có mã TEER bậc 2, 3
Physicians

Bác sĩ trong/ngoài Canada với bằng cấp có thể chuyển đổi và lời mời làm việc

Lời mời làm việc
Với các cơ sở y tế công cộng (NSHA hoặc IWK) tại vị trí NOC 31100, 31101 hoặc 31102 (bác sĩ gia đình hoặc chuyên khoa)
Giấy phép hành nghề
Cấp bởi Hội bác sĩ và phẫu thuật tỉnh Nova Scotia (CPSNS)
Cam kết ở lại
Ký với tỉnh bang thỏa thuận tiếp tục sinh sống và làm việc ít nhất 2 năm sau khi được đề cử
Labour Market Priorities

Ứng viên trong/ngoài Canada quan tâm và được tỉnh bang mời trực tiếp từ Express Entry

Lời mời làm việc
Trong nhóm ngành ưu tiên bởi tỉnh bang
Lời mời từ tỉnh bang
Ứng viên có hồ sơ Express Entry quan tâm định cư tại NS sẽ nhận được thư mời trực tiếp từ tỉnh bang

Đáp ứng yêu cầu tối thiểu không đảm bảo ứng viên sẽ nhận được thư mời. Xin vui lòng xem cách xét tuyển ứng viên.

Lộ trình xét duyệt

Tóm tắt quá trình chọn lọc, xét duyệt hồ sơ
của ứng viên với tỉnh bang và Bộ di trú Canada

Physicians & Labour Market Priorities

Mở hồ sơ Express Entry
Bước 1

Tạo hồ sơ kèm nguyện vọng định cư tại Nova Scotia hoặc toàn Canada. Hồ sơ được tính điểm và xếp hạng dựa trên thông tin cung cấp.Hồ sơ có hiệu lực 12 tháng

Lời mời từ tỉnh bang
Bước 2

Ứng viên có kinh nghiệm trong các ngành ưu tiên hiện tại sẽ nhận được lời mời nộp hồ sơ đề cử tỉnh bang từ tỉnh Nova Scotia.
Nộp hồ sơ trong vòng 30 ngày

Quyết định đề cử
Bước 3

Hồ sơ thành công, ứng viên được cấp Chứng Nhận Đề Cử để cập nhật hồ sơ Express Entry và nhận thêm điểm Đề Cử Tỉnh Bang.
Tỉnh bang xét duyệt 3 tháng trở lên

Lời mời từ liên bang
Bước 4

Ứng viên có điểm cao hơn hoặc bằng điểm sàn và khởi tạo hồ sơ sớm hơn sẽ nhận được lời mời nộp hồ sơ định cư từ liên bang.
Điểm sàn được công bố mỗi 2 tuần

Thành thường trú nhân
Bước 5

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi nhập cảnh hoặc xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Bộ Di Trú xét duyện trong 6 tháng

Nova Scotia Experience

Mở hồ sơ Express Entry
Bước 1

Tạo hồ sơ kèm nguyện vọng định cư tại Nova Scotia hoặc toàn Canada. Hồ sơ được tính điểm và xếp hạng dựa trên thông tin cung cấp.Hồ sơ có hiệu lực 12 tháng

Nộp hồ sơ với tỉnh bang
Bước 2

Ứng viên nộp hồ sơ và cung cấp các tài liệu liên quan kèm các giấy tờ hỗ trợ tại eNSNP khi đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu.
Tỉnh bang xét duyệt trên 3 tháng

Quyết định đề cử
Bước 3

Hồ sơ thành công, ứng viên được cấp Chứng Nhận Đề Cử để cập nhật hồ sơ Express Entry và nhận thêm điểm Đề Cử Tỉnh Bang.
Tỉnh bang xét duyệt 3 tháng trở lên

Lời mời từ liên bang
Bước 4

Ứng viên có điểm cao hơn hoặc bằng điểm sàn và khởi tạo hồ sơ sớm hơn sẽ nhận được lời mời nộp hồ sơ định cư từ liên bang.
Điểm sàn được công bố mỗi 2 tuần

Thành thường trú nhân
Bước 5

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi nhập cảnh hoặc xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Bộ Di Trú xét duyện trong 6 tháng

Ứng viên nộp hồ sơ định cư với Bộ di trú trong thời gian giấy phép lao động còn hiệu lực có thể đề nghị gia hạn để tiếp tục làm việc.

Yếu tố thành công

Các yếu tố có lợi khi ứng tuyển hồ sơ

Tài chính
Tuổi
Ngoại ngữ
Tiếng Pháp
Kinh nghiệm làm việc tại Canada
Học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Kinh nghiệm quản trị
Được phép nhập cảnh
Hỗ trợ từ chủ lao động
Ngành làm việc tại Canada
Vị trí công việc
Ngành học tại Canada
Thư từ chủ lao động
Tiến cử từ địa phương
Kinh nghiệp nông nghiệp
Lời mời làm việc
Đề án kinh doanh
Khu vực lưu trú
Đề cử tỉnh bang
Học vấn Canada
Hồ sơ Express Entry
Lời mời từ tỉnh bang

Đặc quyền

Những quyền lợi của ứng viên và gia đình theo cùng khi định cư và nhận tư cách thường trú nhân tại tỉnh bang

Đoàn viên
Đoàn viên

Hồ sơ định cư sẽ bao gồm vợ hoặc chồng và con cái

Làm việc
Làm việc

Khả năng duy trì việc làm nếu nộp đơn trước khi hết hạn

Y tế
Y tế

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế công cộng hiện đại trình độ cao

Giáo dục
Giáo dục

Theo học miễn phí hoặc giảm phí tuỳ theo bậc học

Phúc lợi
Phúc lợi

Tiếp cận các phúc lợi tương đương công dân Canada

Tự do di chuyển
Tự do di chuyển

Sống và làm việc bất cứ đâu trong tư cách Thường trú nhân

Bảo lãnh
Bảo lãnh

Đoàn tụ cùng người thân khi đủ các điều kiện nhân thân

Nhập tịch
Nhập tịch

Khi đủ điều kiện sau thời gian sinh sống xác định

Yêu cầu cụ thể

Những yêu cầu quan trọng mà ứng viên cần lưu ý

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Đang lưu trú bất hợp pháp
 • Từng được đề cử từ NSNP hoặc Atlantic Immigration Pilot trong vòng 12 tháng
 • Đang trong chương trình Người chăm sóc (Caregiver)
 • Dự định làm việc tại vị trí NOC C hoặc D sau khi được đề cử
 • Có người thân (ba/mẹ, vợ/chồng, ông/bà) là thường trú nhân hoặc công dân Canada
 • Đang trong tranh chấp về quyền nuôi hoặc hỗ trợ con cái ảnh hưởng đến bất kì thành viên nào trong gia đình
 • Đang có lệnh trục xuất
 • Đang theo học tại Canada
 • Nhận học bổng hoặc hỗ trợ du học từ chính phủ nước nhà với điều kiện phải trở về sau khi tốt nghiệp và chưa từng trở về
 • Làm việc ở vị trí công việc có mã TEER bậc 4 hoặc 5 dưới giấy phép lao động sau tốt nghiệp
 • Được tuyển dụng công việc chỉ trả hoa hồng, công việc tại nhà hoặc làm việc từ xa

Yêu cầu căn bản

 • Từ 21 đến 55 tuổi
 • Có hồ sơ Express Entry đủ điều kiện và còn hiệu lực
 • Dự định sinh sống tại Nova Scotia

* Ứng viên đăng kí với tỉnh bang sau khi đủ điều kiện và đã mở hồ sơ Express Entry hoặc được tỉnh bang mời trực tiếp khi đã mở hồ sơ Express Entry

Kinh nghiệm làm việc

 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm toàn thời gian trong vòng 3 năm gần đây thuộc vị trí công việc có mã TEER bậc 0, 1, 2 hoặc 3 tại Nova Scotia

Học vấn

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 5, được đánh giá bởi 1 trong 5 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Đang lưu trú bất hợp pháp
 • Đang nộp di dân dưới cơ sở xem xét nhân đạo hoặc tị nạn
 • Từng nộp đơn xin tị nạn và bị từ chối
 • Đang có lệnh trục xuất
 • Đang trong tranh chấp về quyền nuôi hoặc hỗ trợ con cái ảnh hưởng đến bất kì thành viên nào trong gia đình
 • Đang theo học tại Canada
 • Nhận học bổng hoặc hỗ trợ du học từ chính phủ nước nhà với điều kiện phải trở về sau khi tốt nghiệp và chưa từng trở về

Yêu cầu căn bản

 • Từ 21 đến 55 tuổi
 • Có hồ sơ Express Entry đủ điều kiện và còn hiệu lực
 • Bày tỏ mong muốn định cư tại tỉnh Nova Scotia trong hồ sơ Express Entry
 • Nhận được thư quan tâm từ tỉnh bang Nova Scotia (Letter of Interest)
 • Dự định sinh sống tại Nova Scotia
 • Cam kết tiếp tục sinh sống và làm việc tại Nova Scotia ít nhất 2 năm sau khi được đề cử

* Ứng viên đăng kí với tỉnh bang sau khi đủ điều kiện và đã mở hồ sơ Express Entry hoặc được tỉnh bang mời trực tiếp khi đã mở hồ sơ Express Entry

Lời mời làm việc

 • Với các cơ sở y tế công cộng (NSHA hoặc IWK) tại vị trí NOC 31102 (bác sĩ gia đình) hoặc 31100, 31101 (bác sĩ chuyên khoa)

Học vấn

 • Bằng cấp bên ngoài Canada có hiệu lực và được chuyển đổi bởi Hội đồng y tế Canada (Medical Council of Canada)

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 7, được đánh giá bởi 1 trong 4 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Đang lưu trú bất hợp pháp
 • Từng được đề cử từ NSNP hoặc Atlantic Immigration Pilot trong vòng 12 tháng
 • Đang nộp di dân dưới cơ sở xem xét nhân đạo hoặc tị nạn
 • Từng nộp đơn xin tị nạn và bị từ chối
 • Đang có lệnh trục xuất

Yêu cầu căn bản

 • Có hồ sơ Express Entry còn hiệu lực
 • Bày tỏ mong muốn định cư tại tỉnh Nova Scotia trong hồ sơ Express Entry
 • Nhận được thư quan tâm từ tỉnh bang Nova Scotia (Letter of Interest)
 • Đang cư trú hợp pháp tại nơi sinh sống

* Ứng viên sẽ không thể đăng kí chương trình định cư này trên hệ thống quan tâm định cư của tỉnh bang
* Tỉnh bang sẽ gửi thư mời trực tiếp đến ứng viên theo thông tin liên hệ trên hệ thống Express Entry, dựa trên vị trí công việc chính của ứng viên và nhu cầu nhân lực hiện tại của tỉnh bang

error: Alert: Content selection is disabled!!