Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Định cư tay nghề

Tỉnh New Brunswick

Điều kiện tối thiểu

Những chương trình định cư tay nghề hiện tại của tỉnh bang

Skilled Worker

Ứng viên trong/ngoài Canada có kinh nghiệm và lời mời làm việc

Tuổi
Từ 19 - 55 tuổi
Kinh nghiệm làm việc
1 năm trong vòng 5 năm gần đây, liên quan đến công việc được tuyển dụng, vị trí công việc phải có mã TEER cùng bậc hoặc cao hơn
Không yêu cầu đối với du học sinh tốt nghiệp chương trình 1 năm tại NB và đủ điều kiện nhận giấy phép lao động sau tốt nghiệp
Lời mời làm việc
Thuộc tất cả mọi ngành nghề mà doanh nghiệp tại New Brunswick đang thiếu hụt với mức lương tương xứng vị trí công việc
Du học sinh đang làm việc dưới giấy phép lao động sau tốt nghiệp không đủ điều kiện nộp dưới vị trí công việc có mã TEER bậc 5
Học vấn
Tương đương bằng trung học Canada
Ngoại ngữ
CLB 4
Điểm hồ sơ
Đạt 60 / 100 điểm
French-speaking Immigrants

Ứng viên sử dụng Pháp ngữ có kinh nghiệm làm việc và gắn kết với tỉnh bang

Tuổi
Từ 19 - 55 tuổi
Kinh nghiệm làm việc
1 năm trong vòng 5 năm gần đây trong cùng vị trí với lời mời làm việc (trừ khi tốt nghiệp chương trình 2 năm sau trung học tại NB)
Học vấn
Tương đương bằng trung học Canada
Ngoại ngữ
Tiếng Pháp CLB 5
Điểm hồ sơ
Đạt 65 / 100 điểm
Gắn kết tỉnh bang
Trực tiếp đến thăm tỉnh bang 5 ngày trong vòng 12 tháng, hoặc
Lời mời làm việc từ địa phương, hoặc
Nhận thư mời trực tiếp từ tỉnh bang
Kế hoạch ổn định
Chi tiết kế hoạch ổn định cuộc sống và việc làm khi đến tỉnh bang
Private College Grad Thí điểm

Ứng viên không đủ điều kiện xin giấy phép lao động sau tốt nghiệp

Tuổi
Từ 19 - 55 tuổi
Tốt nghiệp
Chương trình được chỉ định từ Eastern College hoặc Oulton College
Lời mời làm việc
Trong vòng 90 ngày kể từ khi tốt nghiệp với mức lương tương xứng, liên quan đến ngành học, toàn thời gian và không phải công việc thời vụ
Ngoại ngữ
CLB 5

* Chương trình học sẽ không đủ điều kiện xin giấy phép lao động sau tốt nghiệp

Đáp ứng yêu cầu tối thiểu không đảm bảo ứng viên sẽ nhận được thư mời. Xin vui lòng xem cách xét tuyển ứng viên.
Ứng viên có thể đủ điều kiện đồng thời nhiều chương trình.

Lộ trình xét duyệt

Tóm tắt quá trình chọn lọc, xét duyệt hồ sơ
của ứng viên với tỉnh bang và Bộ di trú Canada

Mở hồ sơ
Giai đoạn 1

Tạo hồ sơ tại hệ thống INB khi đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu. Hồ sơ sẽ được tính điểm dựa trên thông tin mà ứng viên cung cấp.Hồ sơ có hiệu lực 12 tháng

Nhận lời mời
Giai đoạn 2

Ứng viên có thể được mời sau khi đạt điểm hồ sơ tối thiểu và có lời mời làm việc làm việc dài hạn từ doanh nghiệp tỉnh bang NB.
Hoàn thiện hồ sơ trong 45 ngày

Quyết định đề cử
Giai đoạn 3

Hồ sơ thành công, ứng viên được cấp Chứng Nhận Đề Cử để hoàn tất hồ sơ xin cấp thường trú nhân từ Bộ Di Trú trong vòng 6 tháng.
Tỉnh bang xét duyệt từ 6 - 8 tuần

Nộp hồ sơ định cư
Giai đoạn 4

Ứng viên duy trì các điều kiện được đề cử, đính kèm chứng nhận đề cử vào hồ sơ đề nghị cấp thường trú nhân rồi nộp lên Bộ di trú.Bộ di trú xét duyệt trong 15 - 19 tháng

Thành thường trú nhân
Giai đoạn 5

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi nhập cảnh hoặc xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Xác nhận có hiệu lực trong 12 tháng

Ứng viên có giấy phép lao động sắp hết hạn trong vòng 180 ngày, đã nộp hồ sơ định cư lên Bộ di trú, và vẫn giữ các điều kiện khi được đề cử có thể yêu cầu thư hỗ trợ gia hạn giấy phép lao động từ tỉnh bang.

Yếu tố thành công

Các tiêu chí quan trọng khi xét duyệt hồ sơ

Các nhân tố ảnh hưởng
Quỹ ổn định
Tuổi
Ngoại ngữ
Tiếng Pháp
Kinh nghiệm làm việc tại Canada
Học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Được phép nhập cảnh
Hỗ trợ từ chủ lao động
Ngành làm việc tại Canada
Vị trí công việc
Ngành học tại Canada
Ngành làm việc tại Canada
Thư từ chủ lao động
Tiến cử từ địa phương
Lời mời làm việc
Khu vực lưu trú
Đề cử tỉnh bang
Giấy phép học tập
Giấy phép lao động
Học vấn Canada
Điểm tối đa theo thành phần

Skilled Worker

Học vấn và đào tạo
0%
Kinh nghiệm làm việc
0%
Ngoại ngữ
0%
Tuổi
0%
Ngành ưu tiên
0%
Khả năng thích nghi
0%

French-speaking Immigrants

Học vấn và đào tạo
0%
Kinh nghiệm làm việc
0%
Pháp ngữ
0%
Tuổi
0%
Khả năng thích nghi
0%

Khả năng thích nghi thường bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố gắn kết với tỉnh bang (học vấn, người thân, kinh nghiệm làm việc) và chuyên môn của vợ hoặc chồng (học vấn, ngoại ngữ, kinh nghiệm làm việc).
* Số liệu có thể được làm tròn để phục vụ mục đích trình bày, quý vị vui lòng tham khảo các tài liệu chính thức của tỉnh bang hoặc liên bang để có thông tin chính xác nhất.

Đặc quyền

Những quyền lợi của ứng viên và gia đình theo cùng khi định cư và nhận tư cách thường trú nhân tại tỉnh bang

Đoàn viên
Đoàn viên

Hồ sơ định cư sẽ bao gồm vợ hoặc chồng và con cái

Làm việc
Làm việc

Khả năng duy trì việc làm nếu nộp đơn trước khi hết hạn

Y tế
Y tế

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế công cộng hiện đại trình độ cao

Giáo dục
Giáo dục

Theo học miễn phí hoặc giảm phí tuỳ theo bậc học

Phúc lợi
Phúc lợi

Tiếp cận các phúc lợi tương đương công dân Canada

Tự do di chuyển
Tự do di chuyển

Sống và làm việc bất cứ đâu trong tư cách Thường trú nhân

Bảo lãnh
Bảo lãnh

Đoàn tụ cùng người thân khi đủ các điều kiện nhân thân

Nhập tịch
Nhập tịch

Khi đủ điều kiện sau thời gian sinh sống xác định

Yêu cầu cụ thể

Những yêu cầu quan trọng mà ứng viên cần lưu ý

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Có đơn xin định cư đang chờ giải quyết của tỉnh bang
 • Trong một chương trình định cư của tỉnh bang khác
 • Sở hữu tài sản hoặc doanh nghiệp ở tỉnh bang khác
 • Từng bị từ chối vì trình bày sai lệch
 • Đang lưu trú bất hợp pháp, không phục hồi tình trạng cư trú trong vòng 90 ngày
 • Từng bị từ chối nhập cảnh hoặc bị trục xuất khỏi Canada hoặc bất cứ đâu
 • Làm việc bất hợp pháp
 • Đang nộp hoặc bị từ chối di dân dưới cơ sở xem xét nhân đạo hoặc tị nạn
 • Đang trong chương trình Người chăm sóc (Caregiver)
 • Nhập cảnh bất hợp pháp tại nơi cư trú
 • Theo học toàn thời gian tại Canada
 • Mời làm việc tại vị trí lao động thời vụ, bán thời gian hoặc tạm thời
 • Làm việc tại vị trí bán hàng chỉ được trả bằng hoa hồng sản phẩm hoặc lao động tự do
 • Công việc không diễn ra trực tiếp tại New Brunswick
 • Đang trong giấy phép lao động sau tốt nghiệp và nộp dưới vị trí công việc có mã TEER bậc 5
 • Vị trí công việc ảnh hưởng tranh chấp lao động hoặc việc làm đến bất cứ ai trong tranh chấp, hoặc ảnh hưởng đến đào tạo hoặc cơ hội việc làm cho công dân Canada hoặc thường trú nhân
 • Vị trí công việc thuộc doanh nghiệp mà ứng viên là cổ đông chính
 • Vị trí công việc mà ứng viên đang dự định mở doanh nghiệp hoặc trở thành lao động tự do

Yêu cầu căn bản

 • Từ 19 đến 55 tuổi
 • Điểm hồ sơ đạt 60/100
 • Ứng viên có thể được yêu cầu tham gia phỏng vấn để xác nhận thông tin với viên chức tỉnh bang
 • Khả năng và dự định tiếp tục sinh sống tại tỉnh bang sau khi được đề cử; và
 • Đang làm việc trong các lĩnh vực được ưu tiên: Dịch vụ doanh nghiệp, Giáo dục, Chăm sóc sức khỏe, Lâm nghiệp, Công nghệ thông tin, Sản xuất, Thủ công tay nghề và Vận tải.

Kinh nghiệm làm việc

 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm toàn thời gian trong vòng 5 năm gần đây liên quan đến công việc được tuyển dụng, với vị trí công việc có mã TEER cùng bậc hoặc cao hơn
 • Không yêu cầu đối với du học sinh tốt nghiệp chương trình 1 năm tại NB và đủ điều kiện nhận giấy phép lao động sau tốt nghiệp

Lời mời làm việc

 • Vô thời hạn và toàn thời gian thuộc mọi vị trí công việc mà doanh nghiệp tại NB đang thiếu hụt, với mức lương tương xứng với vị trí công việc tại NB
 • Có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề liên quan nếu làm việc trong nhóm ngành được quy định

Học vấn

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 4, được đánh giá bởi 1 trong 5 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Chủ lao động

 • Đang hoạt động tại NB trên 2 năm, tuân thủ đầy đủ các yêu cầu kinh doanh
 • Chứng minh nỗ lực tuyển dụng công dân Canada hoặc thường trú nhân
 • Doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải phải có trụ sở được sở hữu tại tỉnh bang, vận hành bởi ít nhất 1 nhân viên làm việc vô thời hạn toàn thời gian, sở hữu phương tiện vận chuyển thương mại ít nhất 2 năm trước khi tham gia chương trình, và đã đăng ký với tỉnh bang
 • Không nằm trong danh sách doanh nghiệp không đủ điều kiện, như:
  ○ Doanh nghiệp được duy trì không để kiếm lợi nhuận;
  ○ Kinh doanh tại nhà;
  ○ Quản lý và cho thuê tài sản;
  ○ Đầu tư bất động sản;
  ○ Hoạt động hoặc dịch vụ chuyên môn cao mà không có giấy phép hành nghề tại New Brunswick;
  ○ Cho vay thế chấp (cầm đồ);
  ○ Cho vay ngắn hạn, chuyển đổi ngoại tệ, máy rút tiền;
  ○ Sản xuất, phân phối hoặc mua bán các sản phẩm đồi trụy;
  ○ Bất kỳ hoạt động nào khác ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của tỉnh bang New Brunswick

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Có đơn xin định cư đang chờ giải quyết của tỉnh bang
 • Trong một chương trình định cư của tỉnh bang khác
 • Sở hữu tài sản hoặc doanh nghiệp ở tỉnh bang khác
 • Từng bị từ chối vì trình bày sai lệch
 • Đang lưu trú bất hợp pháp, không phục hồi tình trạng cư trú trong vòng 90 ngày
 • Từng bị từ chối nhập cảnh hoặc bị trục xuất khỏi Canada hoặc bất cứ đâu
 • Làm việc bất hợp pháp
 • Đang nộp hoặc bị từ chối di dân dưới cơ sở xem xét nhân đạo hoặc tị nạn
 • Đang trong chương trình Người chăm sóc (Caregiver)
 • Nhập cảnh bất hợp pháp tại nơi cư trú
 • Theo học toàn thời gian tại Canada
 • Mời làm việc tại vị trí lao động thời vụ, bán thời gian hoặc tạm thời
 • Làm việc tại vị trí bán hàng chỉ được trả bằng hoa hồng sản phẩm hoặc lao động tự do
 • Công việc không diễn ra trực tiếp tại New Brunswick
 • Đang trong giấy phép lao động sau tốt nghiệp và nộp dưới vị trí công việc có mã TEER bậc 5
 • Vị trí công việc ảnh hưởng tranh chấp lao động hoặc việc làm đến bất cứ ai trong tranh chấp, hoặc ảnh hưởng đến đào tạo hoặc cơ hội việc làm cho công dân Canada hoặc thường trú nhân
 • Vị trí công việc thuộc doanh nghiệp mà ứng viên là cổ đông chính
 • Vị trí công việc mà ứng viên đang dự định mở doanh nghiệp hoặc trở thành lao động tự do

Yêu cầu căn bản

 • Từ 19 đến 55 tuổi
 • Điểm hồ sơ đạt 60/100
 • Ứng viên có thể được yêu cầu tham gia phỏng vấn để xác nhận thông tin với viên chức tỉnh bang
 • Khả năng và dự định tiếp tục sinh sống tại tỉnh bang sau khi được đề cử
 • Kế hoạch ổn định sau khi đến Canada

Sự gắn kết với tỉnh bang

 • Lời mời làm việc vô thời hạn, toàn thời gian tại mọi vị trí ở tỉnh bang với mức lương tương xứ với vị trí và trình độ tương đương ở tỉnh bang, hoặc
 • Từng đến thăm trực tiếp tỉnh bang ít nhất 5 ngày làm việc, bao gồm nhưng không giới hạn gặp mặt nhà tuyển dụng, cơ quan quản lý nghề nghiệp, văn vòng hỗ trợ kinh tế tỉnh bang, dịch vụ môi giới bất động sản hoặc ổn định cuộc sống, trường hoặc cơ sở giữ trẻ trong vòng 12 tháng ngay trước khi nộp đơn, hoặc
 • Lời mời trực tiếp từ tỉnh bang, dựa trên những ưu tiên về kinh tế

Học vấn

 • Tương đương bằng trung học Canada
 • Bằng cấp bên ngoài Canada phải được chuyển đổi bằng Đánh Giá Chứng Chỉ Giáo Dục
 • Có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề liên quan nếu làm việc trong nhóm ngành được quy định

Ngoại ngữ

Tối thiểu Pháp Ngữ trình độ CLB 5, được đánh giá bởi 1 trong 2 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Chủ lao động

 • Đang hoạt động tại NB trên 2 năm, tuân thủ đầy đủ các yêu cầu kinh doanh
 • Chứng minh nỗ lực tuyển dụng công dân Canada hoặc thường trú nhân
 • Không nằm trong danh sách doanh nghiệp không đủ điều kiện, như:
  ○ Doanh nghiệp được duy trì không để kiếm lợi nhuận;
  ○ Kinh doanh tại nhà;
  ○ Quản lý và cho thuê tài sản;
  ○ Đầu tư bất động sản;
  ○ Hoạt động hoặc dịch vụ chuyên môn cao mà không có giấy phép hành nghề tại New Brunswick;
  ○ Cho vay thế chấp (cầm đồ);
  ○ Cho vay ngắn hạn, chuyển đổi ngoại tệ, máy rút tiền;
  ○ Sản xuất, phân phối hoặc mua bán các sản phẩm đồi trụy;
  ○ Bất kỳ hoạt động nào khác ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của tỉnh bang New Brunswick

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Có đơn xin định cư đang chờ giải quyết của tỉnh bang
 • Trong một chương trình định cư của tỉnh bang khác
 • Sở hữu tài sản hoặc doanh nghiệp ở tỉnh bang khác
 • Từng bị từ chối vì trình bày sai lệch
 • Đang lưu trú bất hợp pháp, không phục hồi tình trạng cư trú trong vòng 90 ngày
 • Từng bị từ chối nhập cảnh hoặc bị trục xuất khỏi Canada hoặc bất cứ đâu
 • Làm việc bất hợp pháp
 • Đang nộp hoặc bị từ chối di dân dưới cơ sở xem xét nhân đạo hoặc tị nạn
 • Đang trong chương trình Người chăm sóc (Caregiver)
 • Nhập cảnh bất hợp pháp tại nơi cư trú
 • Theo học toàn thời gian tại Canada
 • Mời làm việc tại vị trí lao động thời vụ, bán thời gian hoặc tạm thời
 • Làm việc tại vị trí bán hàng chỉ được trả bằng hoa hồng sản phẩm hoặc lao động tự do
 • Công việc không diễn ra trực tiếp tại New Brunswick
 • Đang trong giấy phép lao động sau tốt nghiệp và nộp dưới vị trí công việc có mã TEER bậc 4 hoặc 5
 • Vị trí công việc ảnh hưởng tranh chấp lao động hoặc việc làm đến bất cứ ai trong tranh chấp, hoặc ảnh hưởng đến đào tạo hoặc cơ hội việc làm cho công dân Canada hoặc thường trú nhân
 • Vị trí công việc thuộc doanh nghiệp mà ứng viên là cổ đông chính
 • Vị trí công việc mà ứng viên đang dự định mở doanh nghiệp hoặc trở thành lao động tự do

Yêu cầu căn bản

 • Từ 19 đến 55 tuổi
 • Ứng viên có thể được yêu cầu tham gia phỏng vấn để xác nhận thông tin với viên chức tỉnh bang
 • Khả năng và dự định tiếp tục sinh sống tại tỉnh bang sau khi được đề cử

Lời mời làm việc

 • Toàn thời gian, liên quan đến học vấn, trong vòng 90 ngày kể từ khi tốt nghiệp với mức lương tương xứng
 • Có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề liên quan nếu làm việc trong nhóm ngành được quy định

Học vấn

 • Tốt nghiệp chương trình được chỉ định từ Eastern College hoặc Oulton College
Eastern College
Field of studyEligible Occupations
Education and Social Development
Child and Youth Care with Addictions Support Worker42201 Social and Community Service Worker
Early Childhood Education42202 Early Childhood Educators and Assistant
Health
Medical Administrative Specialist13112 Medical Administrative Assistant
Personal Support Worker33102 Nurse Aides, Orderlies, and Patient Service Associates
44101 Home Support Workers, Housekeepers, and related Occupations
IT and Cybersecurity

Application Development (Mobile Web) Video Game Development

21230 Computer Programmer and/or Interactive Media Developer
21233 Web Designers
21234 Web Developers and programmers
IT Systems and Security Administrator22220 Computer Network Technician
Advanced Systems Management and Cybersecurity22221 User Support Technician
Business Administration

Accounting and Payroll Administrator

12200 Accounting Technician and Bookkeeper
13102 Payroll Clerk
14200 - Accounting and related clerks
14201 - Banking, insurance and other financial clerks
Supply Chain and Logistics
Supply Chain & Logistics14400 Shipper and Receiver
12013 Supply Chain, Tracking and Scheduling Supervisor
13201 Production and Transportation Logistics Coordinator
Oulton College
Field of studyEligible Occupations
Education and Social Development
Early Childhood Education / Educational Assistant42202 Early Childhood Educators and Assistant
43100 Elementary and Secondary School Teacher Assistant
Child and Youth Care Human Services Counsellor42201 Social and Community Service Worker
Health
Medical Office Administration13112 Medical Administrative Assistant
Medical Laboratory Assistant33101 Medical Laboratory Technician and Pathologist Assistants
Medical Laboratory Technology32120 Medical Laboratory Technologist
Practical Nurse32101 Licensed Practical Nurses
Primary Care Paramedic32102 Paramedic and related occupations
IT and Cybersecurity
Systems Management and Cybersecurity22220 Computer Network Technician
22221 User Support Technician
Business Administration
Business Management and Entrepreneurship12200 Accounting Technician and Bookkeeper
13102 Payroll Clerk
14200 - Accounting and related clerks
14201 - Banking, insurance and other financial clerks

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 5, được đánh giá bởi 1 trong 5 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Chủ lao động

 • Đang hoạt động tại NB trên 2 năm, tuân thủ đầy đủ các yêu cầu kinh doanh
 • Chứng minh nỗ lực tuyển dụng công dân Canada hoặc thường trú nhân
 • Doanh thu trung bình $500,000 trong vòng 2 năm gần đây
 • Ít nhất 3 lao động toàn thời gian là công dân Canada hoặc thường trú nhân
 • Không nằm trong danh sách doanh nghiệp không đủ điều kiện, như:
  ○ Doanh nghiệp được duy trì không để kiếm lợi nhuận;
  ○ Kinh doanh tại nhà;
  ○ Quản lý và cho thuê tài sản;
  ○ Đầu tư bất động sản;
  ○ Hoạt động hoặc dịch vụ chuyên môn cao mà không có giấy phép hành nghề tại New Brunswick;
  ○ Cho vay thế chấp (cầm đồ);
  ○ Cho vay ngắn hạn, chuyển đổi ngoại tệ, máy rút tiền;
  ○ Sản xuất, phân phối hoặc mua bán các sản phẩm đồi trụy;
  ○ Bất kỳ hoạt động nào khác ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của tỉnh bang New Brunswick