Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Bộ tính BC PNP

dành cho các hồ sơ đã đủ điều kiện tối thiểu

Loading...
1. Lời mời làm việc (Job Offer) tại tỉnh British Columbia
2. Yếu tố nhân lực
Kinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp
Giáo dục
Ngôn ngữ chính thức
0

DateSố lượngChương trìnhĐiểm hồ sơGiới hạn
Jul 9, 202435Skilled Worker134General draw
Skilled Worker - EEBC option134
International Graduate134
International Graduate - EEBC option134
Entry Level & Semi-Skilled110
10Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)94Childcare
9Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)95Contruction
12Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)104Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)80Veterinary care
Jul 3, 202414Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)95Childcare
13Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)98Contruction
9Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)106Healthcare
36Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)122Tech
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)80Veterinary care
Jun 25, 202435Skilled Worker134General draw
Skilled Worker - EEBC option134
International Graduate134
International Graduate - EEBC option134
Entry Level & Semi-Skilled110
6Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)97Childcare
11Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)97Contruction
11Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)106Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)80Veterinary care
Jun 18, 202410Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)93Childcare
11Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)93Contruction
14Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)102Healthcare
35Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)122Tech
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)80Veterinary care
Jun 11, 202439Skilled Worker131General draw
Skilled Worker - EEBC option131
International Graduate131
International Graduate - EEBC option131
Entry Level & Semi-Skilled110
6Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)93Childcare
9Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)93Contruction
12Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)102Healthcare
Jun 4, 20248Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)93Childcare
14Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)93Contruction
13Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)100Healthcare
33Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)122Tech
May 28, 202435Skilled Worker131General draw
Skilled Worker - EEBC option131
International Graduate131
International Graduate - EEBC option131
Entry Level & Semi-Skilled110
11Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)93Childcare
11Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)93Contruction
9Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)100Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)80Veterinary care
May 22, 20245Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)93Childcare
9Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)93Contruction
10Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)100Healthcare
50Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)122Tech
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)80Veterinary care
May 14, 202437Skilled Worker131General draw
Skilled Worker - EEBC option131
International Graduate131
International Graduate - EEBC option131
Entry Level & Semi-Skilled107
9Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)90Childcare
9Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)93Contruction
17Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)100Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)80Veterinary care
May 7, 202411Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)90Childcare
12Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)93Contruction
12Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)100Healthcare
41Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)120Tech
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)80Veterinary care
Apr 30, 202447Skilled Worker131General draw
Skilled Worker - EEBC option131
International Graduate131
International Graduate - EEBC option131
Entry Level & Semi-Skilled107
9Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)91Childcare
9Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)93Contruction
9Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)100Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)80Veterinary care
Apr 23, 202411Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)92Childcare
11Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)95Contruction
19Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)100Healthcare
45Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)120Tech
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)80Veterinary care
Apr 16, 202439Skilled Worker132General draw
Skilled Worker - EEBC option132
International Graduate132
International Graduate - EEBC option132
Entry Level & Semi-Skilled107
12Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)92Childcare
10Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)97Contruction
18Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)97Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)80Veterinary care
Apr 9, 20249Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)90Childcare
13Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)95Contruction
19Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)95Healthcare
46Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)116Tech
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)80Veterinary care
Apr 3, 202430Skilled Worker130General draw
Skilled Worker - EEBC option130
International Graduate130
International Graduate - EEBC option125
Entry Level & Semi-Skilled107
18Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)90Childcare
10Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)95Contruction
25Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)90Healthcare
Mar 26, 202428Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)85Childcare
21Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)90Contruction
30Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)85Healthcare
47Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)114Tech
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)85Veterinary care
Mar 19, 202488Skilled Worker125General draw
Skilled Worker - EEBC option125
International Graduate125
International Graduate - EEBC option125
Entry Level & Semi-Skilled98
27Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)80Childcare
21Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)85Contruction
30Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)80Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)80Veterinary care
Mar 12, 202454Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)75Childcare
30Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)80Contruction
38Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)75Healthcare
65Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)113Tech
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)75Veterinary care
Mar 5, 202454Skilled Worker126General draw
Skilled Worker - EEBC option126
International Graduate126
International Graduate - EEBC option126
Entry Level & Semi-Skilled99
32Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)70Childcare
30Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)80Contruction
39Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)70Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)70Veterinary care
Feb 27, 202445Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)65Childcare
12Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)80Contruction
41Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)65Healthcare
90Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)108Tech
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)65Veterinary care
Feb 21, 202469Skilled Worker126General draw
Skilled Worker - EEBC option126
International Graduate126
International Graduate - EEBC option126
Entry Level & Semi-Skilled99
70Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare
32Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)75Contruction
41Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Tech
Feb 13, 202454Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare
27Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)75Contruction
41Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
77Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)108Tech
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinary care
Feb 6, 2024102Skilled Worker122General draw
Skilled Worker - EEBC option122
International Graduate122
International Graduate - EEBC option122
Entry Level & Semi-Skilled97
46Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare
26Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)75Contruction
39Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinary care
Jan 30, 202449Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare
29Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)75Contruction
27Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
89Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)103Tech
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinary care
Jan 23, 202479Skilled Worker120General draw
Skilled Worker - EEBC option120
International Graduate120
International Graduate - EEBC option120
Entry Level & Semi-Skilled98
66Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare
34Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)75Contruction
36Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinary care
Jan 16, 202453Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare
20Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)75Contruction
29Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
91Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)103Tech
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinary care
Jan 10, 2024110Skilled Worker120General draw
Skilled Worker - EEBC option120
International Graduate120
International Graduate - EEBC option120
Entry Level & Semi-Skilled100
113Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare
74Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)75Contruction
75Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinary care
Dec 19, 202362Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
3275Contruction
2960Healthcare
10795Tech
Dec 12, 202373Skilled Worker116General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option116
International Graduate116
International Graduate - EEBC option116
Entry Level & Semi-Skilled95
61Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
3175Contruction
2760Healthcare
<560Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Dec 5, 202346Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
3175Contruction
2460Healthcare
9294Tech
Nov 28, 202380Skilled Worker114General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option114
International Graduate116
International Graduate - EEBC option116
Entry Level & Semi-Skilled94
49Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
2775Contruction
2960Healthcare
Nov 21, 202327Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
2475Contruction
1760Healthcare
9394Tech
Nov 16, 2023116Skilled Worker113General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option113
International Graduate115
International Graduate - EEBC option115
Entry Level & Semi-Skilled94
59Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
1275Contruction
3260Healthcare
560Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Nov 7, 202310494Tech
6160Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
2560Healthcare
Oct 31, 2023133Skilled Worker111General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option111
International Graduate113
International Graduate - EEBC option113
Entry Level & Semi-Skilled91
48Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
2260Healthcare
<560Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Oct 24, 2023101Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)90Tech
3460Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
2260Healthcare
<560Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Oct 17, 2023104Skilled Worker111General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option111
International Graduate113
International Graduate - EEBC option113
Entry Level & Semi-Skilled91
31Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
17Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Oct 11, 2023118Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)90Tech
45Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
17Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Oct 4, 2023110Skilled Worker111General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option111
International Graduate113
International Graduate - EEBC option113
Entry Level & Semi-Skilled91
51Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
25Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Sep 26, 2023127Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)90Tech
49Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
28Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Sep 19, 2023147Skilled Worker108General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option108
International Graduate111
International Graduate - EEBC option111
Entry Level & Semi-Skilled89
51Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
27Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
Sep 12, 2023133Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)88Tech
36Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
14Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
Sep 6, 2023160Skilled Worker107General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option107
International Graduate110
International Graduate - EEBC option110
Entry Level & Semi-Skilled89
43Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
19Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
Aug 29, 2023102Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)88Tech
28Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
20Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Aug 22, 2023169Skilled Worker106General draw (includes tech occupations)
Skilled Worker - EEBC option106
International Graduate109
International Graduate - EEBC option109
Entry Level & Semi-Skilled88
33Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
23Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Aug 15, 2023107Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)88Tech
27Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202)
19Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Healthcare
<5Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option)60Veterinarians, Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 31103, 32104)
Aug 9, 2023139Skilled Worker107General draw (includes tech occupations)

Tech Occupations

Mã NOCVị trí công việc
10030Telecommunication carriers managers
20012Computer and information systems managers
21100Physicists and astronomers
21210Mathematicians, statisticians and actuaries
21211Data scientists
21220Cybersecurity specialists
21221Business systems specialists
21222Information systems specialists
21223Database analysts and data administrators
21230Computer systems developers and programmers
21231Software engineers and designers
21232Software developers and programmers
21233Web designers
21234Web developers and programmers
21300Civil engineers
21301Mechanical engineers
21310Electrical and electronics engineers
21311Computer engineers (except software engineers and designers)
21320Chemical engineers
21399Other professional engineers
22110Biological technologists and technicians
22220Computer network and web technicians
22221User support technicians
22222Information systems testing technicians
22310Electrical and electronics engineering technologists and technicians
50011Managers - publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts
22312Industrial instrument technicians and mechanics
51111Authors and writers (except technical)
51112Technical writers
51120Producers, directors, choreographers and related occupations
52119Other technical and coordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing arts
52112Broadcast technicians
52113Audio and video recording technicians
52120Graphic designers and illustrators
53111Motion pictures, broadcasting, photography and performing arts assistants and operators

 

Healthcare Occupations

Mã NOCVị trí công việc
30010Managers in health care
31300Nursing coordinators and supervisors
31301Registered nurses and registered psychiatric nurses
31102General practitioners and family physicians
31110Dentists
31201Chiropractors
31120Pharmacists
31121Dietitians and nutritionists
31112Audiologists and speech-language pathologists
31203Occupational therapists
32120Medical laboratory technologists
32103Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists
32121Medical radiation technologists
32122Medical sonographers
32123Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists
32110Denturists
32111Dental hygienists and dental therapists
32101Licensed practical nurses
32102Paramedical occupations
41300Social workers
42201Social and community service workers
31100Specialists in clinical and laboratory medicine
31101Specialists in surgery
31302Nurse practitioners
31303Physician assistants, midwives and allied health professionals
32103Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists
31209Other professional occupations in health diagnosing and treating
31202Physiotherapists
31204Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment
32120Medical laboratory technologists
32129Other medical technologists and technicians
32112Dental technologists and technicians
32200Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists
32109Other technical occupations in therapy and assessment
33100Dental assistants and dental laboratory assistants
31200Psychologists
41301Therapists in counselling and related specialized therapies
33102Health care assistants / health care aides only

 

Construction Occupations

Mã NOCVị trí công việc
22114Landscape and horticulture technicians and specialists 
72102Sheet metal workers
72103Boilermakers
72104Structural metal and platework fabricators and fitters
72105Ironworkers
72106Welders and related machine operators
72200Electricians (except industrial and power system)
72201Industrial electricians
72300Plumbers
72301Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers
72302Gas fitters
72310Carpenters
72311Cabinetmakers
72320Bricklayers
72400Construction millwrights and industrial mechanics
72401Heavy-duty equipment mechanics
72402Heating, refrigeration and air conditioning mechanics
72500Crane operators
73100Concrete finishers
73101Tilesetters
73102Plasterers, drywall installers and finishers and lathers
73110Roofers and shinglers
73111Glaziers
73112Painters and decorators (except interior decorators)
73113Floor covering installers

 

Semi-Skilled Occupations

Mã NOCVị trí công việc
64300Maîtres d’hotel and hosts/hostesses
64301Bartenders
64314Hotel front desk clerks
64320Tour and travel guides
64321Casino workers
64322Outdoor sport and recreational guides
65200Food and beverage servers
65201Food counter attendants, kitchen helpers and related support occupations
65210Support occupations in accommodation, travel and facilities set-up services
65310Light duty cleaners
65311Specialized cleaners
65312Janitors, caretakers and heavy-duty cleaners
65320Dry cleaning, laundry and related occupations
65329Other service support occupations
94140Process control and machine operators, food and beverage processing
94141Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers
94142Fish and seafood plant workers
94142Fish and seafood plant workers
94143Testers and graders, food and beverage processing
95106Labourers in food and beverage processing

BC Map

Bản đồ vẽ bởi Dr. Random Factor, Ph.D - Vector Graphics, Election Maps, Legislature Diagrams, & Political Logos
Màu đã được thay đổi và các đánh dấu đã được xóa.