Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Định cư Express Entry

Tỉnh New Brunswick

Điều kiện tối thiểu

Để được tỉnh bang đề cử và tăng điểm hồ sơ Express Entry, ứng viên phải có hồ sơ ứng tuyển Express Entry còn hiệu lực, đủ và duy trì các điều kiện tối thiểu một trong các chương trình Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trades hoặc Canadian Experience Class

Học vấn
Tương đương bằng trung học Canada
Gắn kết tỉnh bang
Đang làm việc tại vị trí công việc có mã TEER bậc 0, 1, 2 hoặc 3 và có lời mời làm việc tại NB, hoặc
Chuẩn bị tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp trong vòng 6 tháng và đang sinh sống tại tỉnh bang, hoặc
Nhận được lời mời từ tỉnh bang dựa trên nhu cầu lao động và gắn kết với tỉnh bang
Điểm hồ sơ
Đạt 67 / 100 điểm
Tuổi
Từ 22 - 55 tuổi
Kinh nghiệm làm việc
Ít nhất 1 năm liên tục thuộc các vị trí công việc có mã TEER bậc 0, 1, 2 hoặc 3
Ngoại ngữ
CLB 7

Đáp ứng yêu cầu tối thiểu không đảm bảo ứng viên sẽ nhận được thư mời. Xin vui lòng xem cách xét tuyển ứng viên.

Lộ trình xét duyệt

Tóm tắt quá trình chọn lọc, xét duyệt hồ sơ
của ứng viên với tỉnh bang và Bộ di trú Canada

Mở hồ sơ Express Entry
Giai đoạn 1

Tạo hồ sơ kèm nguyện vọng định cư tại New Brunswick hoặc toàn Canada. Hồ sơ được tính điểm và xếp hạng dựa trên thông tin cung cấp.Hồ sơ có hiệu lực 12 tháng

Đăng kí với tỉnh bang
Giai đoạn 2

Tạo hồ sơ tại hệ thống INB khi đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu. Hồ sơ sẽ được tính điểm dựa trên thông tin mà ứng viên cung cấp.Hồ sơ có hiệu lực 12 tháng

Lời mời từ tỉnh bang
Giai đoạn 3

Ứng viên có thể được mời nếu đang làm việc và có hợp đồng dài hạn trong các vị trí NOC 0, A, B hoặc được ưu tiên của tỉnh bang.
Hoàn thiện hồ sơ trong 45 ngày

Quyết định đề cử
Giai đoạn 4

Hồ sơ thành công, ứng viên được cấp Chứng Nhận Đề Cử để cập nhật hồ sơ Express Entry và nhận thêm điểm Đề Cử Tỉnh Bang.Tỉnh bang xét duyệt từ 6 - 8 tuần

Lời mời từ liên bang
Giai đoạn 5

Ứng viên có điểm cao hơn hoặc bằng điểm sàn và khởi tạo hồ sơ sớm hơn sẽ nhận được lời mời nộp hồ sơ định cư từ liên bang.
Điểm sàn được công bố mỗi 2 tuần

Thành thường trú nhân
Giai đoạn 6

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi nhập cảnh hoặc xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Bộ Di Trú xét duyện trong 6 tháng

Ứng viên nộp hồ sơ định cư với Bộ di trú trong thời gian giấy phép lao động còn hiệu lực có thể đề nghị gia hạn để tiếp tục làm việc.

Yếu tố thành công

Các tiêu chí quan trọng khi xét duyệt hồ sơ

Các nhân tố ảnh hưởng
Tài chính
Tuổi
Ngoại ngữ
Tiếng Pháp
Kinh nghiệm làm việc tại Canada
Học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Kinh nghiệm quản trị
Được phép nhập cảnh
Hỗ trợ từ chủ lao động
Ngành làm việc tại Canada
Vị trí công việc
Ngành học tại Canada
Thư từ chủ lao động
Tiến cử từ địa phương
Kinh nghiệp nông nghiệp
Lời mời làm việc
Đề án kinh doanh
Khu vực lưu trú
Đề cử tỉnh bang
Học vấn Canada
Hồ sơ Express Entry
Lời mời từ tỉnh bang
Điểm tối đa theo thành phần
Tuổi
0%
Ngoại ngữ
0%
Học vấn
0%
Kinh nghiệm làm việc
0%
Khả năng thích nghi
0%

* Khả năng thích nghi thường bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố gắn kết với tỉnh bang (học vấn, người thân, kinh nghiệm làm việc) và chuyên môn của vợ hoặc chồng (học vấn, ngoại ngữ, kinh nghiệm làm việc).
* Số liệu có thể được làm tròn để phục vụ mục đích trình bày, quý vị vui lòng tham khảo các tài liệu chính thức của tỉnh bang hoặc liên bang để có thông tin chính xác nhất.

Đặc quyền

Những quyền lợi của ứng viên và gia đình theo cùng khi định cư và nhận tư cách thường trú nhân tại tỉnh bang

Đoàn viên
Đoàn viên

Hồ sơ định cư sẽ bao gồm vợ hoặc chồng và con cái

Làm việc
Làm việc

Khả năng duy trì việc làm nếu nộp đơn trước khi hết hạn

Y tế
Y tế

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế công cộng hiện đại trình độ cao

Giáo dục
Giáo dục

Theo học miễn phí hoặc giảm phí tuỳ theo bậc học

Phúc lợi
Phúc lợi

Tiếp cận các phúc lợi tương đương công dân Canada

Tự do di chuyển
Tự do di chuyển

Sống và làm việc bất cứ đâu trong tư cách Thường trú nhân

Bảo lãnh
Bảo lãnh

Đoàn tụ cùng người thân khi đủ các điều kiện nhân thân

Nhập tịch
Nhập tịch

Khi đủ điều kiện sau thời gian sinh sống xác định

Yêu cầu cụ thể

Những yêu cầu quan trọng mà ứng viên cần lưu ý

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Có đơn xin định cư đang chờ giải quyết của tỉnh bang
 • Trong một chương trình định cư của tỉnh bang khác
 • Sở hữu tài sản hoặc doanh nghiệp ở tỉnh bang khác
 • Từng bị từ chối vì trình bày sai lệch
 • Đang lưu trú bất hợp pháp, không phục hồi tình trạng cư trú trong vòng 90 ngày
 • Từng bị từ chối nhập cảnh hoặc bị trục xuất khỏi Canada hoặc bất cứ đâu
 • Làm việc bất hợp pháp
 • Đang nộp hoặc bị từ chối di dân dưới cơ sở xem xét nhân đạo hoặc tị nạn
 • Đang trong chương trình Người chăm sóc (Caregiver)
 • Nhập cảnh bất hợp pháp tại nơi cư trú
 • Mời làm việc tại vị trí lao động thời vụ, bán thời gian hoặc tạm thời
 • Làm việc tại vị trí bán hàng chỉ được trả bằng hoa hồng sản phẩm hoặc lao động tự do
 • Công việc không diễn ra trực tiếp tại New Brunswick
 • Nộp dưới vị trí công việc có mã TEER bậc 4 hoặc 5
 • Vị trí công việc ảnh hưởng tranh chấp lao động hoặc việc làm đến bất cứ ai trong tranh chấp, hoặc ảnh hưởng đến đào tạo hoặc cơ hội việc làm cho công dân Canada hoặc thường trú nhân
 • Vị trí công việc thuộc doanh nghiệp mà ứng viên là cổ đông chính
 • Vị trí công việc mà ứng viên đang dự định mở doanh nghiệp hoặc trở thành lao động tự do

Yêu cầu căn bản

 • Từ 22 đến 55 tuổi
 • Điểm hồ sơ đạt 67/100
 • Ứng viên có thể được yêu cầu tham gia phỏng vấn để xác nhận thông tin với viên chức tỉnh bang
 • Có giấy phép lao động còn hiệu lực nếu đang làm việc
 • Có giấy phép học tập còn hiệu lực nếu đang theo học

Gắn kết với tỉnh bang

 • Đang làm việc tại vị trí công việc có mã TEER bậc 0, 1, 2 hoặc 3 và có lời mời làm việc tại NB, hoặc
 • Chuẩn bị tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp trong vòng 6 tháng và đang sinh sống tại tỉnh bang, hoặc
 • Nhận được lời mời từ tỉnh bang dựa trên nhu cầu lao động và gắn kết với tỉnh bang

Học vấn

Chủ lao động

 • Đang hoạt động tại NB trên 2 năm, tuân thủ đầy đủ các yêu cầu kinh doanh
 • Chứng minh nỗ lực tuyển dụng công dân Canada hoặc thường trú nhân
 • Không nằm trong danh sách doanh nghiệp không đủ điều kiện, như:
  ○ Doanh nghiệp được duy trì không để kiếm lợi nhuận;
  ○ Kinh doanh tại nhà;
  ○ Quản lý và cho thuê tài sản;
  ○ Đầu tư bất động sản;
  ○ Hoạt động hoặc dịch vụ chuyên môn cao mà không có giấy phép hành nghề tại New Brunswick;
  ○ Cho vay thế chấp (cầm đồ);
  ○ Cho vay ngắn hạn, chuyển đổi ngoại tệ, máy rút tiền;
  ○ Sản xuất, phân phối hoặc mua bán các sản phẩm đồi trụy;
  ○ Bất kỳ hoạt động nào khác ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của tỉnh bang New Brunswick