Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Định cư Express Entry

Tỉnh Ontario

Điều kiện tối thiểu

Để được tỉnh bang đề cử và tăng điểm hồ sơ Express Entry, ứng viên phải có hồ sơ ứng tuyển Express Entry còn hiệu lực, đủ và duy trì các điều kiện tối thiểu một trong các chương trình Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trades hoặc Canadian Experience Class

Human Capital Priorities

Ứng viên có kinh nghiệm trong nhóm ngành chuyên môn cao

Kinh nghiệm làm việc
1 năm kinh nghiệm toàn thời gian, thuộc vị trí công việc có mã TEER bậc 0, 1, 2 hoặc 3, trong vòng 5 năm (ngoài Canada) hoặc trong vòng 3 năm (trong Canada)
Học vấn
Tương đương bằng cử nhân của Canada
Ngoại ngữ
CLB 7
Skilled Trades

Ứng viên có kinh nghiệm trong nhóm ngành thủ công hiện đang sinh sống tại Ontario

Kinh nghiệm làm việc
1 năm tại Ontario trong vòng 2 năm thuộc nhóm ngành NOC 72XXX (trừ 726XX), 73XXX, 82XXX, 83XXX, 931XX, 63201, 63202
Học vấn
Bằng, thành viên hoặc giấy phép hành nghề nếu từng/đang làm việc trong các ngành được quy định
Nơi ở hiện tại
Trong tỉnh Ontario với giấy phép lao động còn hiệu lực
Ngoại ngữ
CLB 5
French-Speaking S.Worker

Ứng viên có kinh nghiệm chuyên môn cao, và khả năng sử dụng Tiếng Pháp và Tiếng Anh

Kinh nghiệm làm việc
1 năm liên tục trong vòng 5 năm (nhánh FSW) hoặc tích lũy trong vòng 3 năm (nhánh CEC), toàn thời gian và thuộc vị trí công việc có mã TEER bậc 0, 1, 2, 3
Tốt nghiệp
Tương đương bằng cử nhân của Canada
Ngoại ngữ
Tiếng Pháp CLB 7, và
Tiếng Anh CLB 6

Đáp ứng yêu cầu tối thiểu không đảm bảo ứng viên sẽ nhận được thư mời. Xin vui lòng xem cách xét tuyển ứng viên.
Tỉnh bang chỉ mời các ứng viên có công việc chính phù hợp với nhu cầu hiện tại của tỉnh bang. Ứng viên không thể nộp hồ sơ với tỉnh bang trừ khi được mời.

Lộ trình xét duyệt

Tóm tắt quá trình chọn lọc, xét duyệt hồ sơ
của ứng viên với tỉnh bang và Bộ di trú Canada

Mở hồ sơ Express Entry
Giai đoạn 1

Tạo hồ sơ kèm nguyện vọng định cư tại Ontario hoặc toàn Canada. Hồ sơ được tính điểm và xếp hạng dựa trên thông tin cung cấp.Hồ sơ có hiệu lực 12 tháng

Lời mời từ tỉnh bang
Giai đoạn 2

Dựa trên số lượng được phân bổ, tỉnh bang sẽ mời trực tiếp các ứng viên trong tập ứng viên Express Entry để hoàn tất hồ sơ đề cử.
Hoàn tất hồ sơ trong vòng 45 ngày

Quyết định đề cử
Giai đoạn 3

Hồ sơ thành công, ứng viên được cấp Chứng Nhận Đề Cử để cập nhật hồ sơ Express Entry và nhận thêm điểm Đề Cử Tỉnh Bang.
Tỉnh bang xét duyệt từ 60 - 90 ngày

Lời mời từ liên bang
Giai đoạn 4

Ứng viên có điểm cao hơn hoặc bằng điểm sàn và khởi tạo hồ sơ sớm hơn sẽ nhận được lời mời nộp hồ sơ định cư từ liên bang.
Điểm sàn được công bố mỗi 2 tuần

Thành thường trú nhân
Giai đoạn 5

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi nhập cảnh hoặc xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Bộ Di Trú xét duyện trong 6 tháng

Ứng viên nộp hồ sơ định cư với Bộ di trú trong thời gian giấy phép lao động còn hiệu lực có thể đề nghị gia hạn để tiếp tục làm việc.
Chương trình Express Entry của tỉnh Ontario không yêu cầu ứng viên có lời mời làm việc.

Yếu tố thành công

Các yếu tố có lợi khi ứng tuyển hồ sơ

Tài chính
Tuổi
Ngoại ngữ
Tiếng Pháp
Kinh nghiệm làm việc tại Canada
Học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Kinh nghiệm quản trị
Được phép nhập cảnh
Hỗ trợ từ chủ lao động
Ngành làm việc tại Canada
Vị trí công việc
Ngành học tại Canada
Thư từ chủ lao động
Tiến cử từ địa phương
Kinh nghiệp nông nghiệp
Lời mời làm việc
Đề án kinh doanh
Khu vực lưu trú
Đề cử tỉnh bang
Học vấn Canada
Hồ sơ Express Entry
Lời mời từ tỉnh bang

Đặc quyền

Những quyền lợi của ứng viên và gia đình theo cùng khi định cư và nhận tư cách thường trú nhân tại tỉnh bang

Đoàn viên
Đoàn viên

Hồ sơ định cư sẽ bao gồm vợ hoặc chồng và con cái

Làm việc
Làm việc

Khả năng duy trì việc làm nếu nộp đơn trước khi hết hạn

Y tế
Y tế

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế công cộng hiện đại trình độ cao

Giáo dục
Giáo dục

Theo học miễn phí hoặc giảm phí tuỳ theo bậc học

Phúc lợi
Phúc lợi

Tiếp cận các phúc lợi tương đương công dân Canada

Tự do di chuyển
Tự do di chuyển

Sống và làm việc bất cứ đâu trong tư cách Thường trú nhân

Bảo lãnh
Bảo lãnh

Đoàn tụ cùng người thân khi đủ các điều kiện nhân thân

Nhập tịch
Nhập tịch

Khi đủ điều kiện sau thời gian sinh sống xác định

Yêu cầu cụ thể

Những yêu cầu quan trọng mà ứng viên cần lưu ý

Yêu cầu căn bản

 • Có hồ sơ Express Entry còn hiệu lực và đủ điều kiện theo chương trình Federal Skilled Workers hoặc Canadian Experience Class
 • Dự định tiếp tục sống và làm việc tại tỉnh Ontario
 • Trong hoặc đang duy trì tình trạng lưu trú hợp pháp (du lịch, du học, lao động) cho đến khi được đề cử

* Ứng viên sẽ không thể đăng kí chương trình định cư này trên hệ thống quan tâm định cư của tỉnh bang
* Tỉnh bang sẽ gửi thư mời trực tiếp đến ứng viên theo thông tin liên hệ trên hệ thống Express Entry, dựa trên vị trí công việc chính của ứng viên và nhu cầu nhân lực hiện tại của tỉnh bang

Kinh nghiệm làm việc

 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc liên tục, toàn thời gian trong vòng 5 năm gần đây thuộc vị trí công việc có mã TEER bậc 0, 1, 2 hoặc 3 nếu hồ sơ theo chương trình Federal Skilled Workers, hoặc
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm hoặc tương đương, toàn thời gian trong vòng 3 năm gần đây thuộc vị trí công việc có mã TEER bậc 0, 1, 2 hoặc 3 nếu hồ sơ theo chương trình Canadian Experience Class

Học vấn

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 7, được đánh giá bởi 1 trong 4 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Quỹ ổn định

Ứng viên có đủ tiền mặt trang trải cho bản thân và gia đình trong thời gian thích nghi sau khi đến, dựa trên ngưỡng thu nhập tối thiểu và quy mô gia đình như sau:

Quy mô gia đìnhTài chính yêu cầu (CAD)
1$14,690
2$18,288
3$22,483
4$27,297
5$30,690
6$34,917
7$38,875
Nếu trên 7 người, mỗi người cần thêm$3,958

Yêu cầu căn bản

 • Có hồ sơ Express Entry còn hiệu lực và đủ điều kiện theo chương trình Federal Skilled Trade
 • Dự định tiếp tục sống và làm việc tại tỉnh Ontario
 • Đang sinh sống tại Ontario với giấy phép lao động còn hiệu lực hoặc đang duy trì

* Ứng viên sẽ không thể đăng kí chương trình định cư này trên hệ thống quan tâm định cư của tỉnh bang
* Tỉnh bang sẽ gửi thư mời trực tiếp đến ứng viên theo thông tin liên hệ trên hệ thống Express Entry, dựa trên vị trí công việc chính của ứng viên và nhu cầu nhân lực hiện tại của tỉnh bang

Kinh nghiệm làm việc

 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm hoặc tương đương, toàn thời gian trong vòng 2 năm gần đây thuộc các vị trí công việc có mã NOC TEER 72XXX (trừ 726XX), 73XXX, 82XXX, 83XXX, 931XX, 63201, 63202

Học vấn

 • Bằng hoặc chứng nhận hành nghề cấp bởi các cơ quan quản lý nghề nghiệp tại Ontario, nếu công việc yêu cầu

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 5, được đánh giá bởi 1 trong 4 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Quỹ ổn định

Ứng viên có đủ tiền mặt trang trải cho bản thân và gia đình trong thời gian thích nghi sau khi đến, dựa trên ngưỡng thu nhập tối thiểu và quy mô gia đình như sau:

Quy mô gia đìnhTài chính yêu cầu (CAD)
1$14,690
2$18,288
3$22,483
4$27,297
5$30,690
6$34,917
7$38,875
Nếu trên 7 người, mỗi người cần thêm$3,958

Yêu cầu căn bản

 • Có hồ sơ Express Entry còn hiệu lực và đủ điều kiện theo chương trình Federal Skilled Workers hoặc Canadian Experience Class
 • Dự định tiếp tục sống và làm việc tại tỉnh Ontario
 • Trong hoặc đang duy trì tình trạng lưu trú hợp pháp (du lịch, du học, lao động) cho đến khi được đề cử

* Ứng viên sẽ không thể đăng kí chương trình định cư này trên hệ thống quan tâm định cư của tỉnh bang
* Tỉnh bang sẽ gửi thư mời trực tiếp đến ứng viên theo thông tin liên hệ trên hệ thống Express Entry, dựa trên vị trí công việc chính của ứng viên và nhu cầu nhân lực hiện tại của tỉnh bang

Kinh nghiệm làm việc

 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc liên tục, toàn thời gian trong vòng 5 năm gần đây thuộc vị trí công việc có mã TEER bậc 0, 1, 2 hoặc 3 nếu hồ sơ theo chương trình Federal Skilled Workers, hoặc
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm hoặc tương đương, toàn thời gian trong vòng 3 năm gần đây thuộc vị trí công việc có mã TEER bậc 0, 1, 2 hoặc 3 nếu hồ sơ theo chương trình Canadian Experience Class

Học vấn

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 7, được đánh giá bởi 1 trong 2 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Và tối thiểu trình độ CLB 6, được đánh giá bởi 1 trong 3 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Quỹ ổn định

Ứng viên có đủ tiền mặt trang trải cho bản thân và gia đình trong thời gian thích nghi sau khi đến, dựa trên ngưỡng thu nhập tối thiểu và quy mô gia đình như sau:

Quy mô gia đìnhTài chính yêu cầu (CAD)
1$14,690
2$18,288
3$22,483
4$27,297
5$30,690
6$34,917
7$38,875
Nếu trên 7 người, mỗi người cần thêm$3,958