Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Định cư đầu tư

Tỉnh Manitoba

Điều kiện tối thiểu

Những chương trình đầu tư định cư cho du học sinh sau tốt nghiệp, thương nhân và lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh bang

Entrepreneur

Ứng viên ngoài Canada muốn đầu tư khởi nghiệp tại tỉnh Manitoba

Kinh nghiệm quản lý
3 năm làm chủ hoặc quản lý cấp cao trong vòng 5 năm gần đây
Học vấn
Tương đương bằng trung học Canada
Ngoại ngữ
CLB 5
Tỉ lệ sở hữu
Mua, hợp tác hoặc thành lập doanh nghiệp với 1/3 vốn sở hữu
Đầu tư
$250,000 nếu ở khu vực thành thị
$150,000 nếu ở khu vực ngoại thành
Tài sản ròng
$500,000 sau khi khấu trừ nợ
Khảo sát trực tiếp
Trực tiếp đến thăm khu vực đầu tư dưới 12 tháng trước khi tạo hồ sơ
Tạo việc làm
1 việc làm toàn thời gian
Intl Student Entrepreneur

Du học sinh tốt nghiệp tại Manitoba đang khởi nghiệp và mong muốn định cư

Kinh nghiệm quản lý
6 tháng toàn thời gian vận hành doanh nghiệp tại Manitoba với tư cách quản lý cấp cao dưới giấy phép lao động
Tốt nghiệp
Văn bằng 2 năm sau trung học tại Manitoba
Giấy phép lao động
Cấp sau tốt nghiệp, còn hiệu lực ít nhất 2 năm khi tạo hồ sơ
Ngoại ngữ
CLB 7
Tỉ lệ sở hữu
Ít nhất 51%
Tuổi
21 đến 35
Farm Investor

Ứng viên ngoài Canada có kinh nghiệp và muốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp

Kinh nghiệm quản lý
3 năm làm chủ và quản lý vận hành trang trại
Tài sản ròng
$500,000 sau khi khấu trừ nợ
Đầu tư
$500,000 vào doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp tại Manitoba
Đặt cọc tín nhiệm
$75,000 cho tỉnh bang, hoàn lại sau 2 năm hoàn tất đầu tư
Khảo sát trực tiếp
Thăm tỉnh bang ít nhất 5 ngày

Đáp ứng yêu cầu tối thiểu không đảm bảo ứng viên sẽ nhận được thư mời. Xin vui lòng xem cách xét tuyển ứng viên.
Ứng viên phải đáp ứng tất cả điều kiện trong Thỏa Thuận Hiệu Suất Kinh Doanh để được tỉnh bang đề cử thường trú nhân.

Lộ trình xét duyệt

Tóm tắt quá trình đầu tư, chọn lọc, xét duyệt hồ sơ, nộp đề cử tỉnh bang
của ứng viên với tỉnh bang và Bộ di trú Canada

International Student Entrepreneur
Đăng kí với tỉnh bang
Bước 1

Tham dự buổi hội thảo thông tin đầu tư được tỉnh bang tổ chức. Tạo hồ sơ quan tâm định cư tại MPNP Online khi đủ điều kiện tối thiểu.Hồ sơ có hiệu lực 12 tháng

Nhận lời mời
Bước 2

Ứng viên nhận được lời mời phỏng vấn và hoàn thiện hồ sơ đầu tư, hoặc nộp lại kế hoạch kinh doanh sau 2 tháng nếu chưa phù hợp.Hoàn thiện hồ sơ trong vòng 90 ngày

Nhận quyết định
Bước 3

Hồ sơ thành công, ứng viên được yêu cầu ký thỏa thuận Hiệu Suất Kinh Doanh đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kinh doanh.Tỉnh bang xét duyệt trong 4 tháng

Thực hiện kế hoạch
Bước 4

Ứng viên vận hành doanh nghiệp theo những yêu cầu đã cam kết trong thỏa thuận Hiệu Suất Kinh Doanh trong ít nhất 6 tháng.6 tháng vận hành doanh nghiệp

Quyết định đề cử
Bước 5

Ứng viên được cấp Chứng Nhận Đề Cử sau khi hoàn thành các cam kết, hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp thường trú nhân từ Bộ Di Trú.
Bộ Di Trú xét duyệt trong 15 - 19 tháng

Thành thường trú nhân
Bước 6

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi nhập cảnh hoặc xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Xác nhận có hiệu lực trong 12 tháng

Entrepreneur
Khảo sát địa phương
Bước 1

Tiến hành trực tiếp thăm địa phương tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh bằng thị thực thương nhân trong ít nhất 5 ngày.
Tùy chọn

Đăng kí với tỉnh bang
Bước 2

Tạo hồ sơ quan tâm định cư tại MPNP Online khi đủ điều kiện tối thiểu. Hồ sơ được tính điểm và xếp hạng dựa trên thông tin cung cấp.Hồ sơ có hiệu lực 12 tháng

Nhận lời mời
Bước 3

Dựa trên số lượng được phân bổ, tỉnh bang sẽ mời các ứng viên có điểm hồ sơ cao nhất trong tập ứng viên để hoàn tất hồ sơ đầu tư.
Hoàn thiện hồ sơ trong vòng 120 ngày

Quyết định đầu tư
Bước 4

Hồ sơ thành công, ứng viên ký thoả thuận Hiệu Suất Kinh Doanh với tỉnh bang, cam kết thực hiện các yêu cầu đầu tư kinh doanhXác nhận trong vòng 60 ngày

Giấy phép lao động
Bước 5

Tỉnh bang cấp Thư Xác Nhận để ứng viên hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động từ Bộ di trú để tiến hành đầu tư tại tỉnh bang.Hiệu lực trong 3 tháng

Hiện thực kế hoạch
Bước 6

Đến tỉnh bang và thực hiện kế hoạch kinh doanh, gửi báo cáo hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu và 20 tháng tiếp theo.20 tháng vận hành doanh nghiệp

Quyết định đề cử
Bước 7

Ứng viên được cấp Chứng Nhận Đề Cử sau khi hoàn thành các cam kết, hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp thường trú nhân từ Bộ Di Trú.
Bộ Di Trú xét duyệt trong 15 - 19 tháng

Thành thường trú nhân
Bước 8

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi nhập cảnh hoặc xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Xác nhận có hiệu lực trong 12 tháng

Farm Investor
Khảo sát địa phương
Bước 1

Tiến hành trực tiếp thăm địa phương tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh bằng thị thực thương nhân trong ít nhất 5 ngày.
Bắt buộc

Đăng kí với tỉnh bang
Bước 2

Gửi hồ sơ và kế hoạch kinh doanh nông nghiệp đến văn phòng Đào tạo và Phát triển Kinh Tế Tỉnh Manitoba khi đủ điều kiện tối thiểu.

Phỏng vấn
Bước 3

Sau khi xác định sự thích hợp và khả năng đóng góp kinh tế trong dài hạn, ứng viên được mời phỏng vấn với viên chức tỉnh bang.

Lời mời từ tỉnh bang
Bước 4

Ứng viên có kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong nông nghiệp sẽ nhận được lời mời hoàn thiện hồ sơ sau khi phỏng vấn.Hoàn thiện hồ sơ trong vòng 120 ngày

Nhận quyết định
Bước 5

Ứng viên được yêu cầu ký Thỏa Thuận Đặt Cọc tín nhiệm và đóng cọc sau khi tỉnh bang xem xét và trao đổi kế hoạch kinh doanh.Tỉnh bang xét duyệt trong 4 tháng

Nộp hồ sơ định cư
Bước 6

Ứng viên nộp hồ sơ định cư lên Bộ di trú, đồng thời tỉnh bang gửi Chứng Nhận Đề Cử Tỉnh Bang trực tiếp lên liên bang.
Bộ di trú xét duyệt trong 15 - 19 tháng

Thành thường trú nhân
Bước 7

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi nhập cảnh hoặc xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Xác nhận có hiệu lực trong 12 tháng

Hoàn trả cọc tín nhiệm
Bước 8

Vận hành cơ sở nông nghiệp và đáp ứng các yêu cầu đã đề ra như đã thỏa thuận sau khi đến tỉnh bang.2 năm sau khi đến tỉnh bang

Giấy phép lao động sắp hết hạn trong vòng 30 ngày có thể được gia hạn với thư hỗ trợ từ tỉnh bang.
Lời mời hoàn thiện hồ sơ không đảm bảo hồ sơ ứng viên sẽ được phê duyệt, ứng viên sẽ nhận được đề cử tỉnh bang, hoặc thường trú nhân.

Yếu tố thành công

Các tiêu chí quan trọng khi xét duyệt hồ sơ

Các nhân tố ảnh hưởng
Tài chính
Tài sản
Tuổi
Ngoại ngữ
Tiếng Pháp
Kinh nghiệm làm việc tại Canada
Học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Kinh nghiệm quản trị
Được phép nhập cảnh
Khu vực lưu trú
Thư từ doanh nghiệp
Tài sản lưu động
Ngành học tại Canada
Tiến cử từ địa phương
Kinh nghiệp nông nghiệp
Giá trị đầu tư
Đề án kinh doanh
Lời mời làm việc
Học vấn Canada
Khu vực đầu tư
Ngành làm việc tại Canada
Khu vực lưu trú
Trực tiếp khảo sát
Điểm tối đa theo thành phần
Tuổi
0%
Học vấn
0%
Kinh nghiệm quản lý & sở hữu doanh nghiệp
0%
Ngoại ngữ
0%
Tổng tài sản
0%
Giá trị đầu tư
0%
Ưu tiên kinh tế
0%
Khảo sát địa phương
0%
Khả năng thích nghi
0%

* Khả năng thích nghi thường bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố gắn kết với tỉnh bang (học vấn, người thân, kinh nghiệm làm việc) và chuyên môn của vợ hoặc chồng (học vấn, ngoại ngữ, kinh nghiệm làm việc).
* Ưu tiên kinh tế bao gồm khu vực và lĩnh vực đầu tư.
* Số liệu có thể được làm tròn để phục vụ mục đích trình bày, quý vị vui lòng tham khảo các tài liệu chính thức của tỉnh bang hoặc liên bang để có thông tin chính xác nhất.

Đặc quyền

Những quyền lợi của ứng viên và gia đình theo cùng khi định cư và nhận tư cách thường trú nhân tại tỉnh bang

Đoàn viên
Đoàn viên

Hồ sơ định cư sẽ bao gồm vợ hoặc chồng và con cái

Làm việc
Làm việc

Lao động hợp pháp trong thời gian thực hiện đề án

Y tế
Y tế

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế công cộng hiện đại trình độ cao

Giáo dục
Giáo dục

Theo học miễn phí hoặc giảm phí tuỳ theo bậc học

Phúc lợi
Phúc lợi

Tiếp cận các phúc lợi tương đương công dân Canada

Tự do di chuyển
Tự do di chuyển

Sống và làm việc bất cứ đâu trong tư cách Thường trú nhân

Bảo lãnh
Bảo lãnh

Đoàn tụ cùng người thân khi đủ các điều kiện nhân thân

Nhập tịch
Nhập tịch

Khi đủ điều kiện sau thời gian sinh sống xác định

Yêu cầu cụ thể

Những yêu cầu quan trọng mà ứng viên cần lưu ý

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Đang chờ trục xuất
 • Bị cấm nhập cảnh từ Canada
 • Lưu trú bất hợp pháp tại Canada
 • Lao động mà chưa có giấy phép lao động
 • Có đơn xin tị nạn, xem xét nhân đạo chờ giải quyết

Yêu cầu căn bản

 • Tốt nghiệp chương trình 2 năm sau trung học tại Manitoba, nhưng có thể nộp hồ sơ sau khi hoàn thành năm thứ nhất
 • Đang sở hữu giấy phép lao động khi tạo hồ sơ quan tâm định cư với tỉnh bang
 • Liên tục cư trú tại tỉnh bang Manitoba sau khi tốt nghiệp
 • Thể hiện ý định tiếp tục cư trú tại tỉnh bang Manitoba sau khi được đề cử
 • Tuổi từ 21 đến 35
 • Để đảm bảo nguồn vốn cho kế hoạch kinh doanh, tài sản sẽ được thẩm định bởi công ty kiểm toán được chỉ định bởi tỉnh bang (Grant Thornton hoặc MNP) sau khi được mời
 • 6 tháng kinh nghiệm toàn thời gian vận hành doanh nghiệp ở vị trí quản lý cấp cao
 • Đăng kí và tham dự buổi hội thảo thông tin chương trình với tỉnh bang

Trình độ ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 7, được đánh giá bởi 1 trong 4 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Yêu cầu kinh doanh

 • Đáp ứng các yêu cầu đã cam kết trong thỏa thuận Hiệu Suất Kinh Doanh
 • Cung cấp các bản báo cáo kinh doanh theo yêu cầu của tỉnh bang
 • Được giám sát bởi viên chức tỉnh bang trong ít nhất 6 tháng để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu đã cam kết trong thỏa thuận Hiệu Suất Kinh Doanh

Quỹ ổn định

Ứng viên có đủ tiền mặt trang trải cho bản thân và gia đình trong thời gian thích nghi sau khi đến, dựa trên ngưỡng thu nhập tối thiểu, khu vực sinh sống và quy mô gia đình như sau:

Quy mô gia đìnhTài chính yêu cầu (CAD)
1$13,757
2$17,127
3$21,055
4$25,564
5$28,994
6$32,700
7$36,407
Each additional family member$3,706

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Dưới 18 tuổi
 • Có đơn xin tị nạn, xem xét nhân đạo chờ giải quyết
 • Đang kháng cáo hoặc chờ trục xuất
 • Lưu trú bất hợp pháp tại Canada
 • Trong chương trình điều dưỡng chăm sóc
 • Lao động nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại tỉnh bang khác
 • Ứng viên và vợ/chồng đang nộp một chương trình khác của tỉnh bang, liên bang
 • Ứng viên có vợ/chồng đã kết hôn hoặc đang chung sống là công dân Canada hoặc thường trú nhân
 • Đã từng bị từ chối bởi tỉnh bang Manitoba trong vòng 12 tháng
 • Không thể giải thích những lo ngại được nêu trong thư từ chối trước đó
 • Từng bị từ chối vì giả mạo, che đậy, trình bày sai lệch, giấy tờ thiếu cậy trong vòng 24 tháng gần đây
 • Dự định thành lập quy trình sản xuất nông nghiệp chủ yếu

Hình thức kinh doanh không đủ điều kiện

 • Doanh nghiệp đề xuất phải tạo ra lợi ích kinh tế dựa trên quan điểm của tỉnh bang. Các hình thức kinh doanh sau đây sẽ không được xem xét:
 • Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu với mục đích tạo thu nhập thụ động như cho thuê, lấy lãi, cổ tức hoặc sinh lời, bao gồm doanh nghiệp bị cấm trong Quy Định Di Trú 87(6)(a)
 • Nằm trong kế hoạch đầu tư kèm định cư, được định nghĩa trong Quy Định Di Trú 87(9)
 • Doanh nghiệp thành lập hoặc mua lại trong vòng 7 năm gần đây
 • Doanh nghiệp được xem là không đủ điều kiện bởi tỉnh bang
 • Sở hữu doanh nghiệp có lựa chọn mua lại
 • Kinh doanh tại nhà
 • Đầu tư bất động sản
 • Cho thuê tài sản, phương tiện đi lại
 • Tài xế xe tải lao động tự do không sở hữu hoặc quản lý kho bãi
 • Cho vay, đổi tiền từ séc hoặc chuyển đổi ngoại tệ
 • Hoạt động kinh doanh môi giới tài chính, kinh doanh sản phẩm hoặc dịch vụ tiền tệ, bao gồm mô giới thế chấp
 • Xuất nhập khẩu trung gian
 • Quản lý tài sản
 • Nhà nghỉ và điểm tâm
 • Loại hình kinh doanh tự động
 • Xổ số
 • Taxi hoặc đưa rước
 • Nông trại tiêu khiển
 • Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cố vấn như đại diện, tư vấn, môi giới, kế toán, vận chuyển, giao dịch…
 • Ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của tỉnh bang và chương trình đầu tư

Yêu cầu căn bản

 • 3 năm kinh nghiệm làm chủ doanh nghiệp hoặc quản lý cấp cao trong 5 năm gần đây
 • Tài sản từ $500,000 CAD, bao gồm tất cả tài sản của đương đơn và vợ/chồng, trừ đi tất cả các khoản nợ
 • Phải được thẩm định bởi công ty kiểm toán được chỉ định bởi tỉnh bang (Grant Thornton hoặc MNP) sau khi được mời
 • Tốt nghiệp tương đương trung học phổ thông tại Canada

Trình độ ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 5, được đánh giá bởi 1 trong 4 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Yêu cầu đầu tư

 • Tuỳ theo khu vực
  ○ $250,000 CAD nếu trong thủ phủ tỉnh bang (Winnipeg)
  ○ $150,000 CAD cho các khu vực còn lại trong tỉnh bang
 • Tỉ lệ sở hữu ít nhất 33.33%, trừ khi tổng vốn đầu tư trên $1,000,000
 • Thành lập hoặc mua doanh nghiệp trong vòng 14 tháng sau khi đến tỉnh bang
 • Vốn lưu động bằng tiền mặt không được xem là khoản đầu tư, trừ khi được sử dụng để đầu tư hàng hóa lưu kho, giá trị kho giới hạn tương đương 6 tháng đối với doanh nghiệp thành lập mới, hoặc 3 tháng đối với doanh nghiệp mua lại
 • Trừ khi thiết yếu, mua phương tiện đi lại không được xét là khoản đầu tư; nếu đủ điều kiện, giới hạn giá trị tối đa được xét là $30,000 hoặc tổng giá trị phương tiện nếu thấp hơn
 • Trừ khi thiết yếu, bất động sản không được xét là khoản đầu tư; nếu đủ điều kiện, giới hạn tối đa được xét là $75,000 hoặc tổng giá trị bất động sản nếu thấp hơn
 • Chi phí vận hành được tính tối đa 3 tháng, thường xảy ra trong các hoạt động kinh doanh thường ngày để tạo lợi nhuận
 • Tài sản, bất động sản, phương tiện cá nhân không được tính là khoản đầu tư

Yêu cầu kinh doanh

 • Nộp báo cáo tiến độ và báo cáo cuối cùng (sau 20 tháng) theo yêu cầu tỉnh bang
 • Vận hành doanh nghiệp ít nhất 6 tháng trước khi nộp báo cáo cuối cùng
 • Tiếp tục sở hữu, điều hành và hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp trong suốt thời gian cần thiết
 • Vận hành doanh nghiệp với mục đích tạo ra lợi nhuận
 • Chủ động điều phối và quản lý vận hành các hoạt động kinh doanh tại cơ sở kinh doanh
 • Sống trong bán kính 100 km gần doanh nghiệp và lưu trú tại tỉnh bang Manitoba ít nhất 80% thời gian mỗi năm sau khi đến
 • Tuân thủ các quy định kinh doanh của tỉnh bang và liên bang trong việc thành lập, mua và vận hành doanh nghiệp
 • Tạo 1 việc làm toàn thời gian hoặc tương đương cho công dân Canada hoặc thường trú nhân trong ít nhất 6 tháng trước khi nộp báo cáo cuối cùng nếu thành lập mới doanh nghiệp, không bao gồm vợ/chồng hoặc con cái
 • Duy trì số lượng nhân công tương đương cho công dân Canada hoặc thường trú nhân trong ít nhất 6 tháng trước khi nộp báo cáo cuối cùng nếu mua doanh nghiệp, không bao gồm vợ/chồng hoặc con cái

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Đang chờ trục xuất
 • Bị cấm nhập cảnh từ Canada
 • Có đơn xin tị nạn, xem xét nhân đạo chờ giải quyết
 • Lưu trú bất hợp pháp tại Canada
 • Đang trong chương trình đề cử tỉng bang khác của Canada
 • Từng bị từ chối đề cử tỉnh bang hoặc đầu tư nông nghiệp từ tỉnh Manitoba trong vòng 12 tháng gần đây
 • Từng bị từ chối đề cử tỉnh bang hoặc đầu tư nông nghiệp từ tỉnh Manitoba vì trình bày sai lệch hoặc cung cấp các văn bản không đúng trong vòng 24 tháng gần đây
 • Trường hợp không thể đề cử

Không đủ điều kiện tối thiểu của chương trình

 • Trình bày sai lệch hoặc giả mạo chứng từ văn bản
 • Bị từ chối bởi tỉnh bang hoặc Bộ di trú với lý do có thể áp dụng với chương trình định cư đầu tư
 • Có người thân hoặc con cái sinh sống tại tỉnh bang khác
 • Không thể giải thích nguồn gốc thu nhập là hợp pháp
 • Không thể chứng minh nguồn lực và kĩ năng cần thiết để vận hành doanh nghiệp dự định

Trường hợp không thể di dân

 • Đương đơn hoặc người phụ thuộc đang mang bệnh lý nghiêm trọng
 • Đương đơn hoặc người phụ thuộc trên 18 tuổi có tiền án
 • Đương đơn đang trong tranh chấp về quyền nuôi hoặc hỗ trợ con cái ảnh hưởng đến bất kì thành viên nào trong gia đình

Yêu cầu căn bản

 • 3 năm kinh nghiệm làm chủ và vận hành nông trại trong 5 năm gần đây
 • Kinh nghiệm quản lý thành công doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp
 • Tài sản từ $350,000 CAD, bao gồm tất cả tài sản của đương đơn và vợ/chồng, trừ đi tất cả các khoản nợ
 • Khảo sát trực tiếp các cơ sở có dự định đầu tư ít nhất 5 ngày
 • Đặt cọc tín nhiệm $75,000 CAD, hoàn trả sau 2 năm khi hoàn thành kế hoạch đầu tư

Yêu cầu đầu tư

 • Ít nhất $300,000 CAD vào tài sản hữu hình tại Manitoba
 • Sở hữu 33.33% nông trại, trừ khi tổng đầu tư trên $1,000,000 CAD,
 • Điều khoản đầu tư không có lựa chọn mua lại
 • Chi tiêu cá nhân không liên quan đến nông nghiệp hoặc phương tiện đi lại không được xét là khoản đầu tư
 • Các khoản đầu tư vào nông nghiệp nhằm tạo thu nhập thụ động sẽ không được xem xét

Yêu cầu vận hành

 • Sinh sống trong nông trại ở khu vực nông thôn Manitoba
 • Nông trại phải chủ động trong sản xuất chính nông nghiệp, có hiệu quả kinh tế, không được ngừng sản xuất
 • Không cho thuê đất nông nghiệp
 • Chủ động vận hành mọi hoạt động thường ngày, không sử dụng bên thứ ba hoặc mướn quản lý để vận hành
 • Không mua trang trại chỉ vì mục đích định giá đất cho đầu tư nông nghiệp
 • Gia tăng giá trị cho hoạt động nông nghiệp ở khu vực nông thôn Manitoba
error: Alert: Content selection is disabled!!