Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Định cư Express Entry

Tỉnh Northwest Territories

Điều kiện tối thiểu

Để được tỉnh bang đề cử và tăng điểm hồ sơ Express Entry, ứng viên phải có hồ sơ ứng tuyển Express Entry còn hiệu lực, đủ và duy trì các điều kiện tối thiểu một trong các chương trình Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trades hoặc Canadian Experience Class

Lời mời làm việc
Cho vị trí công việc có mã TEER
bậc 0, 1, 2 hoặc 3
Kinh nghiệm làm việc
1 năm kinh nghiệm làm việc trong vòng 10 năm gần đây
Ngoại ngữ
CLB 7 nếu thuộc vị trí TEER bậc 0, 1
CLB 5 nếu thuộc vị trí TEER bậc 2, 3
Giấy phép lao động
Còn hiệu lực, không bao gồm giấy phép đã duy trì hoặc khôi phục
Hồ sơ Express Entry
Hồ sơ còn hiệu lực, đủ và duy trì điều kiện ít nhất 1 chương trình của Express Entry

Đáp ứng yêu cầu tối thiểu không đảm bảo ứng viên sẽ được đề cử.
Ứng viên và chủ lao động phải đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng của tỉnh bang để nhận được đề cử.

Lộ trình xét duyệt

Tóm tắt quá trình chọn lọc, xét duyệt hồ sơ
của ứng viên với tỉnh bang và Bộ di trú Canada

Mở hồ sơ Express Entry
Giai đoạn 1

Tạo hồ sơ kèm nguyện vọng định cư tại Northwest Territories. Hồ sơ được tính điểm và xếp hạng dựa trên thông tin cung cấp.Hồ sơ có hiệu lực 12 tháng

Nộp hồ sơ với tỉnh bang
Giai đoạn 2

Ứng viên và chủ doanh nghiệp tạo hồ sơ và cung cấp các tài liệu liên quan tại Hệ thống NTNP khi đủ điều kiện tối thiểu.

Quyết định đề cử
Giai đoạn 3

Hồ sơ thành công, ứng viên được cấp Chứng Nhận Đề Cử để cập nhật hồ sơ Express Entry và nhận thêm điểm Đề Cử Tỉnh Bang.Tỉnh bang xét duyện trong vòng 10 tuần

Lời mời từ liên bang
Giai đoạn 4

Ứng viên có điểm cao hơn hoặc bằng điểm sàn và khởi tạo hồ sơ sớm hơn sẽ nhận được lời mời nộp hồ sơ định cư từ liên bang.
Điểm sàn được công bố mỗi 2 tuần

Thành thường trú nhân
Giai đoạn 5

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi nhập cảnh hoặc xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Bộ Di Trú xét duyện trong 6 tháng

Ứng viên, với giấy phép lao động còn hiệu lực, có thể đề nghị gia hạn để tiếp tục làm việc sau khi đã nộp hồ sơ định cư lên Bộ di trú.

Yếu tố thành công

Các yếu tố có lợi khi ứng tuyển hồ sơ

Tài chính
Tuổi
Ngoại ngữ
Tiếng Pháp
Kinh nghiệm làm việc tại Canada
Học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Kinh nghiệm quản trị
Được phép nhập cảnh
Hỗ trợ từ chủ lao động
Ngành làm việc tại Canada
Vị trí công việc
Ngành học tại Canada
Thư từ chủ lao động
Tiến cử từ địa phương
Kinh nghiệp nông nghiệp
Lời mời làm việc
Đề án kinh doanh
Khu vực lưu trú
Đề cử tỉnh bang
LMIA
Hồ sơ Express Entry
Lời mời từ tỉnh bang
Học vấn Canada

Đặc quyền

Những quyền lợi của ứng viên và gia đình theo cùng khi định cư và nhận tư cách thường trú nhân tại tỉnh bang

Đoàn viên
Đoàn viên

Hồ sơ định cư sẽ bao gồm vợ hoặc chồng và con cái

Làm việc
Làm việc

Khả năng duy trì việc làm nếu nộp đơn trước khi hết hạn

Y tế
Y tế

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế công cộng hiện đại trình độ cao

Giáo dục
Giáo dục

Theo học miễn phí hoặc giảm phí tuỳ theo bậc học

Phúc lợi
Phúc lợi

Tiếp cận các phúc lợi tương đương công dân Canada

Tự do di chuyển
Tự do di chuyển

Sống và làm việc bất cứ đâu trong tư cách Thường trú nhân

Bảo lãnh
Bảo lãnh

Đoàn tụ cùng người thân khi đủ các điều kiện nhân thân

Nhập tịch
Nhập tịch

Khi đủ điều kiện sau thời gian sinh sống xác định

Yêu cầu cụ thể

Những yêu cầu quan trọng mà ứng viên cần lưu ý

Yêu cầu căn bản

 • Có giấy phép làm việc còn hiệu lực, trừ trường hợp đặc biệt (vui lòng liên hệ với tỉnh bang)
 • Hồ sơ ứng tuyển còn hiệu lực, đủ và duy trì điều kiện 1 trong 3 chương trình của Express Entry (Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trades hoặc Canadian Experience Class)

Học vấn

 • Bằng cấp bên ngoài Canada phải được chuyển đổi bằng Đánh Giá Chứng Chỉ Giáo Dục
 • Giấy phép hành nghề hoặc thành viên trong các bộ phận quản lý liên quan, nếu làm việc trong các ngành được quy định bởi tỉnh bang

Kinh nghiệm làm việc

 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm toàn thời gian trong vòng 10 năm gần đây

Lời mời làm việc

 • Vô thời hạn, toàn thời gian (37.5 giờ mỗi tuần) thuộc vị trí công việc có mã TEER bậc 0, 1, 2 hoặc 3 với mức lương tương xứng bằng hoặc cao hơn mức lương trung bình ở vị trí tương đương tại tỉnh bang (hoặc Yukon, North Alberta, Alberta, Canada nếu chưa có thông tin)

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 7 (TEER bậc 0 hoặc 1) hoặc CLB 5 (TEER bậc 2 hoặc 3), được đánh giá bởi 1 trong 4 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Chủ lao động

 • Thuộc sở hữu của người Canada hoặc thường trú nhân
 • Đã đăng kí kinh doanh với chính phủ tỉnh bang như một doanh nghiệp hoạt động vô thời hạn
 • Hoạt động ít nhất 1 năm liên tục tại tỉnh bang
 • Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp lý liên quan của tỉnh bang hoặc liên bang trong hoạt động kinh doanh
 • Chứng minh đã nỗ lực trong việc tuyển dụng thường trú nhân hoặc công dân Canada trước khi đưa ra lời mời làm việc