Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Định cư Express Entry

Tỉnh Prince Edward Island

Điều kiện tối thiểu

Để được tỉnh bang đề cử và tăng điểm hồ sơ Express Entry, ứng viên phải có hồ sơ ứng tuyển Express Entry còn hiệu lực, đủ và duy trì các điều kiện tối thiểu một trong các chương trình Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trades hoặc Canadian Experience Class

Hồ sơ Express Entry
Đủ điều kiện tối thiểu ít nhất 1 chương trình của Express Entry với hồ sơ còn hiệu lực
Giấy phép lao động sau tốt nghiệp
Còn hiệu lực trên 4 tháng và đang làm việc trên 9 tháng liên tục với cùng một doanh nghiệp

Đáp ứng yêu cầu tối thiểu không đảm bảo ứng viên sẽ nhận được thư mời. Xin vui lòng xem cách xét tuyển ứng viên.
Tỉnh bang ưu tiên các ứng viên đang sinh sống và làm việc tại tỉnh bang, giới hạn lời mời trong một số vị trí công việc đang thừa nhân lực.

Lộ trình xét duyệt

Tóm tắt quá trình chọn lọc, xét duyệt hồ sơ
của ứng viên với tỉnh bang và Bộ di trú Canada

Mở hồ sơ Express Entry
Bước 1

Tạo hồ sơ với Bộ di trú khi đủ điều kiện kèm nguyện vọng định cư tại Prince Edward Island. Hệ thống tính điểm dựa trên tiểu sử ứng viên.Hồ sơ có hiệu lực 12 tháng

Đăng kí với tỉnh bang
Bước 2

Tạo hồ sơ quan tâm định cư tại Văn Phòng Di Dân khi đủ điều kiện tối thiểu. Hồ sơ được tính điểm và xếp hạng dựa trên thông tin cung cấp.
Hồ sơ có hiệu lực 6 tháng

Lời mời từ tỉnh bang
Bước 3

Dựa trên số lượng được phân bổ, tỉnh bang sẽ mời các ứng viên có điểm hồ sơ cao nhất trong tập ứng viên để hoàn tất hồ sơ đề cử.
Hoàn thiện hồ sơ trong vòng 60 ngày

Quyết định đề cử
Bước 4

Hồ sơ thành công, ứng viên được cấp Chứng Nhận Đề Cử để cập nhật hồ sơ Express Entry và nhận thêm điểm Đề Cử Tỉnh Bang.Tỉnh bang xét duyệt từ 4 - 6 tháng

Lời mời từ liên bang
Bước 5

Ứng viên có điểm cao hơn hoặc bằng điểm sàn và khởi tạo hồ sơ sớm hơn sẽ nhận được lời mời nộp hồ sơ định cư từ liên bang.
Điểm sàn được công bố mỗi 2 tuần

Thành thường trú nhân
Bước 6

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi nhập cảnh hoặc xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Bộ Di Trú xét duyện trong 6 tháng

Ứng viên, với giấy phép lao động còn hiệu lực, có thể đề nghị gia hạn để tiếp tục làm việc sau khi đã nộp hồ sơ định cư lên Bộ di trú.

Yếu tố thành công

Các yếu tố có lợi khi ứng tuyển hồ sơ

Các nhân tố ảnh hưởng
Tài chính
Tuổi
Ngoại ngữ
Tiếng Pháp
Kinh nghiệm làm việc tại Canada
Học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Kinh nghiệm quản trị
Được phép nhập cảnh
Hỗ trợ từ chủ lao động
Ngành làm việc tại Canada
Vị trí công việc
Ngành học tại Canada
Thư từ chủ lao động
Tiến cử từ địa phương
Kinh nghiệp nông nghiệp
Lời mời làm việc
Đề án kinh doanh
Khu vực lưu trú
Đề cử tỉnh bang
Học vấn Canada
Hồ sơ Express Entry
Lời mời từ tỉnh bang
Điểm tối đa theo thành phần

Có lời mời làm việc

Tuổi
0%
Ngoại ngữ
0%
Học vấn
0%
Kinh nghiệm làm việc
0%
Khả năng tuyển dụng
0%
Khả năng thích nghi
0%

Không có lời mời làm việc

Tuổi
0%
Ngoại ngữ
0%
Học vấn
0%
Kinh nghiệm làm việc
0%
Khả năng tuyển dụng
0%
Khả năng thích nghi
0%

Khả năng thích nghi thường bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố gắn kết với tỉnh bang (học vấn, người thân, kinh nghiệm làm việc) và chuyên môn của vợ hoặc chồng (học vấn, ngoại ngữ, kinh nghiệm làm việc).
Khả năng tuyển dụng bao gồm lời mời làm việc, chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm làm việc tại tỉnh bang.

Đặc quyền

Những quyền lợi của ứng viên và gia đình theo cùng khi định cư và nhận tư cách thường trú nhân tại tỉnh bang

Đoàn viên
Đoàn viên

Hồ sơ định cư sẽ bao gồm vợ hoặc chồng và con cái

Làm việc
Làm việc

Khả năng duy trì việc làm nếu nộp đơn trước khi hết hạn

Y tế
Y tế

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế công cộng hiện đại trình độ cao

Giáo dục
Giáo dục

Theo học miễn phí hoặc giảm phí tuỳ theo bậc học

Phúc lợi
Phúc lợi

Tiếp cận các phúc lợi tương đương công dân Canada

Tự do di chuyển
Tự do di chuyển

Sống và làm việc bất cứ đâu trong tư cách Thường trú nhân

Bảo lãnh
Bảo lãnh

Đoàn tụ cùng người thân khi đủ các điều kiện nhân thân

Nhập tịch
Nhập tịch

Khi đủ điều kiện sau thời gian sinh sống xác định

Yêu cầu cụ thể

Những yêu cầu quan trọng mà ứng viên cần lưu ý

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Có đơn xin định cư khác đang chờ giải quyết trong hoặc ngoài tỉnh bang
 • Từng bị từ chối vì trình bày sai lệch
 • Đang lưu trú bất hợp pháp, không phục hồi tình trạng cư trú trong vòng 90 ngày
 • Từng bị từ chối nhập cảnh ở bất cứ đâu
 • Đang nộp hoặc bị từ chối di dân dưới cơ sở xem xét nhân đạo hoặc tị nạn
 • Vị trí lao động thời vụ, bán thời gian hoặc tạm thời
 • Vị trí bán hàng chỉ được trả bằng hoa hồng sản phẩm hoặc lao động tự do
 • Vị trí làm việc từ xa hoặc tại nhà
 • Vị trí công việc thuộc doanh nghiệp mà ứng viên là cổ đông chính hoặc
 • Vị trí mà ứng viên có thể thành lập doanh nghiệp hoặc/và trở thành lao động tự do

Yêu cầu căn bản

 • Đủ và duy trì điều kiện 1 trong 3 chương trình của Express Entry (Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trades hoặc Canadian Experience Class)
 • Đang sinh sống hoặc làm việc tại tỉnh Prince Edward Island
 • Nếu làm việc dưới giấy phép lao động cấp sau tốt nghiệp hoặc cấp cho vợ / chồng của du học sinh, phải có 9 tháng kinh nghiệm làm việc liên tục với chủ lao động hỗ trợ hồ sơ Express Entry, và giấy phép còn hiệu lực trên 4 tháng kể từ lúc nộp hồ sơ
 • Dự định và khả năng tiếp tục sinh sống tại Newfoundland & Labrador

* Ứng viên được tính điểm hồ sơ dựa trên 2 hệ thống điểm có hoặc không có lời mời làm việc

error: Alert: Content selection is disabled!!