Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Thời gian xét duyệt

dựa trên tổng số hồ sơ đã duyệt gần đây, cập nhật hàng tuần từ Bộ di trú

Cập nhật: 2024-04-16 09:34:57 PST

ApplicationSourceProcessing time
Visitor visa (from outside Canada)Vietnam57 days
Visitor visa (from inside Canada)All countries17 days
Visitor extension (Visitor record)All countries73 days
Super visa (parents and grandparents)Vietnam147 days
Study permit outside CanadaAll countries13 weeks
Study permit (from inside Canada)All countries13 weeks
Study permit extensionAll countries64 days
Work permit (from outside Canada)Vietnam14 weeks
Work permit from inside Canada (initial and extension)All countries95 days
Seasonal Agricultural Worker Program (SAWP)All countries35 days
International Experience Canada: Last seasonAll countriesN/A
International Experience Canada: Current seasonAll countries4 weeks
Electronic Travel Authorization (eTA)All countries5 minutes
Atlantic Immigration ProgramAll countries6 months
Canadian experience classOnline5 months
Provincial nomineesOnline6 months
Provincial nomineesAll countries12 months
Self-employed persons (federal)All countries52 months
Quebec business classAll countries54 months
Skilled workers (federal)Online5 months
Skilled trades (federal)OnlineN/A
Skilled workers (Quebec)All countries9 months
Start-up visaAll countries37 months
Spouse or common-law partner living inside CanadaAll countries8 months
Spouse, common-law or conjugal partner living outside CanadaAll countries12 months
Dependent childVietnamN/A
Parents or grandparentsAll countries27 months
Adopted child or other relativeVietnamN/A
Government-assisted refugeesVietnamN/A
Privately sponsored refugeesVietnamN/A
Protected persons and convention refugees (in Canada)All countries29 months
Dependents of protected personsAll countries47 months
Humanitarian and compassionate casesAll countries21 months
Citizenship grantAll countries14 months
Citizenship certificate (proof of citizenship)All countries7 months
Resumption of citizenshipAll countriesN/A
Renunciation of citizenshipAll countries13 months
Search of citizenship recordsAll countries13 months
Citizenship for adopted personsAll countries13 months (Part 1)
Permanent Resident cardsRenewing or replacing a PR card57 days
Permanent Resident cardsNew PR card48 days
Verification of StatusAll countries30 weeks
Replacement of valid temporary resident documentsAll countries5 weeks
Amendments of immigration documentsAll countries29 weeks
Amendment of valid temporary resident documentAll countries5 weeks

Cập nhật: 2024-04-05 07:14:10 PST

StreamTime in business days
Global Talent Stream7
Agricultural stream13
Seasonal Agricultural Worker Program7
Permanent resident stream79
High-wage stream51
Low-wage stream55

error: Alert: Content selection is disabled!!