Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Định cư đầu tư

Tỉnh Saskatchewan

Điều kiện tối thiểu

Những chương trình đầu tư định cư cho du học sinh sau tốt nghiệp, thương nhân và lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh bang

Intl Grad Entrepreneur Thí điểm

Du học sinh tốt nghiệp tại Saskatchewan đang khởi nghiệp và mong muốn định cư

Tốt nghiệp
Văn bằng 2 năm sau trung học tại Saskatchewan
Giấy phép lao động sau tốt nghiệp
Còn hiệu lực trên 24 tháng
Tuổi
Trên 21 tuổi
Ngoại ngữ
CLB 7
Nơi cư trú
Sống và làm việc tại tỉnh Saskatchewan
Tỉ lệ sở hữu
Ít nhất 33.33%
Trực tiếp vận hành
Đang quản lý, vận hành các hoạt động thường ngày của doanh nghiệp
Doanh thu
Đạt trên mức doanh thu yêu cầu
Entrepreneur

Ứng viên tốt nghiệp bên ngoài tỉnh bang muốn đầu tư khởi nghiệp tại tỉnh Saskatchewan

Tài sản ròng
$500,000 sau khi khấu trừ nợ
Đầu tư
$300,000 nếu tại Saskatoon/Regina, hoặc
$200,000 nếu ở khu vực khác
Kinh nghiệm làm việc
3 năm kinh nghiệm kinh doanh liên quan trong 10 năm gần đây
Tỉ lệ sở hữu
1/3 trở lên trừ khi tổng vốn đầu tư trên $1,000,000
Hình thức sở hữu
Mua, hợp tác hoặc thành lập doanh nghiệp tại tỉnh bang SK
Tạo việc làm
2 việc làm toàn thời gian (không gồm người thân) nếu thành lập doanh nghiệp trong khu vực Saskatoon, hoặc Regina
Khảo sát trực tiếp
Trực tiếp thăm tỉnh bang ít nhất 5 ngày
Ngoại ngữ
CLB 5
Young Farm Owners

Ứng viên trẻ tuổi ngoài Canada có kinh nghiệp và muốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp

Tài sản ròng
$300,000 sau khi khấu trừ nợ
Đặt cọc tín nhiệm
$75,000 cho tỉnh bang, hoàn trả sau 2 năm hoàn tất đầu tư
Đầu tư
$500,000
Kinh nghiệm quản lý
3 năm làm chủ quản lý vận hành trang trại
Thành lập nông trại
Dựa trên thông tin, hướng dẫn, và hỗ trợ từ tỉnh bang sau khi đến Saskatchewan
Khảo sát trực tiếp
Trực tiếp thăm tỉnh bang ít nhất 10 ngày
Tuổi
Dưới 40 tuổi
Vợ/chồng
Có thể kiếm được việc làm dựa vào học vấn, kinh nghiệm làm việc
Regular Farm Owners

Ứng viên ngoài Canada có kinh nghiệp và muốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp

Tài sản ròng
$500,000 sau khi khấu trừ nợ
Đặt cọc tín nhiệm
$75,000 cho tỉnh bang, hoàn trả sau 2 năm hoàn tất đầu tư
Đầu tư
$500,000
Kinh nghiệm quản lý
3 năm làm chủ quản lý vận hành trang trại
Thành lập nông trại
Dựa trên thông tin, hướng dẫn, và hỗ trợ từ tỉnh bang sau khi đến Saskatchewan
Khảo sát trực tiếp
Trực tiếp thăm tỉnh bang ít nhất 10 ngày
Điểm hồ sơ
Đạt 55 / 100 điểm

Đáp ứng yêu cầu tối thiểu không đảm bảo ứng viên sẽ nhận được thư mời. Xin vui lòng xem cách xét tuyển ứng viên.
Ứng viên phải đáp ứng tất cả điều kiện trong Thỏa Thuận Hiệu Suất Kinh Doanh để được tỉnh bang đề cử thường trú nhân.

Lộ trình xét duyệt

Tóm tắt quá trình đầu tư, chọn lọc, xét duyệt hồ sơ, nộp đề cử tỉnh bang
của ứng viên với tỉnh bang và Bộ di trú Canada

Intl Graduate Entrepreneur
Đăng kí với tỉnh bang
Giai đoạn 1

Tạo hồ sơ quan tâm đầu tư trên OASIS và điền các thông tin cá nhân. Hệ thống tính điểm dựa trên thông tin ứng viên cung cấp.Hồ sơ có hiệu lực 12 tháng

Nhận lời mời
Giai đoạn 2

Dựa trên số lượng được phân bổ, tỉnh bang sẽ mời các ứng viên có điểm hồ sơ cao nhất trong tập ứng viên để hoàn tất hồ sơ đầu tư.
Hoàn tất hồ sơ trong 30 ngày

Nhận quyết định
Giai đoạn 3

Hồ sơ thành công, ứng viên được yêu cầu ký thỏa thuận Hiệu Suất Kinh Doanh đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kinh doanh.Tỉnh bang xét duyệt trong 4 tháng

Thực hiện kế hoạch
Giai đoạn 4

Ứng viên vận hành doanh nghiệp theo những yêu cầu đã cam kết trong thỏa thuận Hiệu Suất Kinh Doanh trong ít nhất 12 tháng.12 tháng vận hành doanh nghiệp

Quyết định đề cử
Giai đoạn 5

Ứng viên được cấp Chứng Nhận Đề Cử sau khi hoàn thành các cam kết, hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp thường trú nhân từ Bộ Di Trú.
Bộ Di Trú xét duyệt trong 15 - 19 tháng

Thành thường trú nhân
Giai đoạn 6

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi nhập cảnh hoặc xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Xác nhận có hiệu lực trong 12 tháng

Entrepreneur
Đăng kí với tỉnh bang
Giai đoạn 1

Tạo hồ sơ quan tâm đầu tư trên OASIS và điền các thông tin cá nhân. Hệ thống tính điểm dựa trên thông tin ứng viên cung cấp.Hồ sơ có hiệu lực 12 tháng

Nhận lời mời
Giai đoạn 2

Dựa trên số lượng được phân bổ, tỉnh bang sẽ mời các ứng viên có điểm hồ sơ cao nhất trong tập ứng viên để hoàn tất hồ sơ đầu tư.
Hoàn tất hồ sơ trong 180 ngày

Phỏng vấn
Giai đoạn 3

Ứng viên được mời tham dự buổi phỏng vấn với viên chức tỉnh bang để trao đổi về hồ sơ, dự định đầu tư và các điều kiện liên quan.

Quyết định đầu tư
Giai đoạn 4

Hồ sơ thành công, ứng viên ký thoả thuận Hiệu Suất Kinh Doanh với tỉnh bang, cam kết thực hiện các yêu cầu đầu tư kinh doanhTỉnh bang xét duyệt trong 12 tuần

Giấy phép lao động
Giai đoạn 5

Tỉnh bang cấp Thư Xác Nhận để ứng viên hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động từ Bộ di trú để tiến hành đầu tư tại tỉnh bang.Nộp trong vòng 3 tháng

Hiện thực kế hoạch
Giai đoạn 6

Ứng viên vận hành doanh nghiệp theo những yêu cầu đã cam kết trong thỏa thuận Hiệu Suất Kinh Doanh trong ít nhất 12 tháng.12 tháng vận hành doanh nghiệp

Quyết định đề cử
Giai đoạn 7

Ứng viên được cấp Chứng Nhận Đề Cử sau khi hoàn thành các cam kết, hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp thường trú nhân từ Bộ Di Trú.
Bộ Di Trú xét duyệt trong 15 - 19 tháng

Thành thường trú nhân
Giai đoạn 8

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi nhập cảnh hoặc xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Xác nhận có hiệu lực trong 12 tháng

Farm Owners
Khảo sát địa phương
Giai đoạn 1

Tiến hành trực tiếp thăm địa phương tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh bằng thị thực thương nhân trong ít nhất 5 ngày.
Bắt buộc

Đăng kí với tỉnh bang
Giai đoạn 2

Gửi hồ sơ và kế hoạch kinh doanh nông nghiệp đến văn phòng Ban Di trú Tỉnh Saskatchewan khi đủ điều kiện tối thiểu.

Thẩm định tài sản
Giai đoạn 3

Hồ sơ hoàn tất, ứng viên được yêu cầu thẩm định tài sản bởi những tổ chức tài chính được tỉnh bang chỉ định.
Nộp báo cáo thẩm định trong 12 tháng

Phỏng vấn
Giai đoạn 4

Sau khi xác định sự thích hợp và khả năng đóng góp kinh tế trong dài hạn, ứng viên được mời phỏng vấn với viên chức tỉnh bang.

Nhận quyết định
Giai đoạn 5

Hồ sơ thành công, ứng viên được yêu cầu ký thoả thuận Hiệu Suất Kinh Doanh với tỉnh bang và đóng cọc tín nhiệm.Tỉnh bang xét duyệt trong 12 tuần

Nộp hồ sơ định cư
Giai đoạn 6

Ứng viên nộp hồ sơ định cư lên Bộ di trú, đồng thời tỉnh bang gửi Chứng Nhận Đề Cử Tỉnh Bang trực tiếp lên liên bang.
Bộ di trú xét duyệt trong 15 - 19 tháng

Thành thường trú nhân
Giai đoạn 7

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi nhập cảnh hoặc xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Xác nhận có hiệu lực trong 12 tháng

Hoàn trả cọc tín nhiệm
Giai đoạn 8

Vận hành cơ sở nông nghiệp và đáp ứng các yêu cầu đã đề ra như đã thỏa thuận sau khi đến tỉnh bang.6 tháng sau khi vận hành

Giấy phép lao động sắp hết hạn trong vòng 30 ngày có thể được gia hạn với thư hỗ trợ từ tỉnh bang.
Lời mời hoàn thiện hồ sơ không đảm bảo hồ sơ ứng viên sẽ được phê duyệt, ứng viên sẽ nhận được đề cử tỉnh bang, hoặc thường trú nhân.

Yếu tố thành công

Các tiêu chí quan trọng khi xét duyệt hồ sơ

Các nhân tố ảnh hưởng
Tài chính
Tài sản
Tuổi
Ngoại ngữ
Tiếng Pháp
Kinh nghiệm làm việc tại Canada
Học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Kinh nghiệm quản trị
Được phép nhập cảnh
Khu vực lưu trú
Thư từ doanh nghiệp
Ngành làm việc tại Canada
Tài sản lưu động
Ngành học tại Canada
Tiến cử từ địa phương
Kinh nghiệp nông nghiệp
Lời mời làm việc
Giá trị đầu tư
Đề án kinh doanh
Học vấn Canada
Khu vực đầu tư
Khu vực lưu trú
Trực tiếp khảo sát
Điểm tối đa theo thành phần

Entrepreneur

Tuổi
0%
Khảo sát địa phương
0%
Ngoại ngữ
0%
Học vấn
0%
Tổng tài sản
0%
Kinh nghiệm kinh doanh
0%
Kế hoạch kinh doanh
0%

International Graduate Entrepreneur

Tuổi
0%
Ngoại ngữ
0%
Học vấn
0%
Lợi ích kinh tế
0%
Khả năng thích nghi
0%

Khả năng thích nghi thường bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố về chuyên môn của vợ hoặc chồng (học vấn, ngoại ngữ, kinh nghiệm làm việc). Lợi ích kinh tế bao gồm lĩnh vực và khu vực đầu tư.
Kinh nghiệm kinh doanh bao gồm kinh nghiệm quản lý và sở hữu doanh nghiệp, doanh thu và lĩnh vực hoạt động.
Số liệu có thể được làm tròn để phục vụ mục đích trình bày, quý vị vui lòng tham khảo các tài liệu chính thức của tỉnh bang hoặc liên bang để có thông tin chính xác nhất.

Đặc quyền

Những quyền lợi của ứng viên và gia đình theo cùng khi định cư và nhận tư cách thường trú nhân tại tỉnh bang

Đoàn viên
Đoàn viên

Hồ sơ định cư sẽ bao gồm vợ hoặc chồng và con cái

Làm việc
Làm việc

Lao động hợp pháp trong thời gian thực hiện đề án

Y tế
Y tế

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế công cộng hiện đại trình độ cao

Giáo dục
Giáo dục

Theo học miễn phí hoặc giảm phí tuỳ theo bậc học

Phúc lợi
Phúc lợi

Tiếp cận các phúc lợi tương đương công dân Canada

Tự do di chuyển
Tự do di chuyển

Sống và làm việc bất cứ đâu trong tư cách Thường trú nhân

Bảo lãnh
Bảo lãnh

Đoàn tụ cùng người thân khi đủ các điều kiện nhân thân

Nhập tịch
Nhập tịch

Khi đủ điều kiện sau thời gian sinh sống xác định

Yêu cầu cụ thể

Những yêu cầu quan trọng mà ứng viên cần lưu ý

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Đang nộp đơn xin tị nạn với chính phủ Canada
 • Lưu trú bất hợp pháp tại quốc gia thường trú hoặc tại Canada
 • Có lệnh trục xuất ban hành bởi Bộ di trú
 • Bị cấm nhập cảnh từ Canada

Ứng viên có thể bị từ chối nếu nằm trong danh sách những trường hợp sau đây:

 • Ứng viên hoặc người phụ thuộc không đáp ứng được yêu cầu sức khoẻ và lý lịch tư pháp (bao gồm trường hợp người phụ thuộc không theo cùng)
 • Ứng viên đang trong tranh chấp về quyền nuôi hoặc hỗ trợ con cái ảnh hưởng đến bất kì thành viên nào trong gia đình
 • Ứng viên hoặc người đại diện không trung thực trong hồ sơ định cư
 • Ứng viên không thể chứng minh dự định sống và làm việc tại tỉnh bang Saskatchewan
 • Ứng viên từng bị từ chối chương trình đề cử tỉnh bang trong vòng 2 năm gần đây

Loại hình kinh doanh không hợp lệ

 • Các hoạt động giao dịch hàng hoá hàng loạt nơi hàng hoá tạm nhập tái xuất mà không có sự chuyển đổi
 • Bất cứ loại hình kinh doanh nào trong khu phức hợp bán lẻ hoặc dự án kinh doanh đang ấp ủ nhằm phụ thuộc vào chương trình đầu tư đề cử tỉnh bang để phát triển, hoàn thành hoặc vận hành dự án
 • Bất cứ loại hình doanh nghiệp nào nơi mà việc đầu tư hoặc mua bán doanh nghiệp là kết quả của cuộc giao dịch với người có quan hệ từ trước
 • Doanh nghiệp từng được sở hữu bởi một ứng viên của chương trình đề cử tỉnh bang đầu tư doanh nhân hoặc đầu tư doanh nhân sau tốt nghiệp
 • Doanh nghiệp từng được sở hữu bởi một ứng viên của chương trình đề cử tỉnh bang đầu tư doanh nhân hoặc đầu tư doanh nhân sau tốt nghiệp
 • Đồng sở hữu với ứng viên của chương trình đề cử tỉnh bang đầu tư doanh nhân (ngoại trừ chương trình đầu tư doanh nhân sau tốt nghiệp)
 • Hoạt động Nông nghiệp / nông trại sơ cấp
 • Hoạt động cho thuê, đầu tư và cho thuê tài sản
 • Các loại hình hoạt động bằng tiền xu
 • Tư vấn và các hoạt động cung cấp tư vấn chuyên môn
 • Bán lại sản phẩm hoặc dịch vụ
 • Thương mại điện tử (trừ khi là sản phẩm mới tại Canada và hàng hoá được trữ tại tỉnh SK)
 • Thi công / phát triển / môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm hoặc mua bán doanh nghiệp nơi mà ứng viên nhận hoa hồng và không trực tiếp sở hữu hàng hoá
 • Dịch vụ chuyên môn hoặc vận hành doanh nghiệp một thành viên yêu cầu giấy phép hoặc chứng nhận, trừ khi được cấp sau khoá học tại SK
 • Vận tải đường dài
 • Cho vay, chuyển đổi tiền mặt từ séc, chuyển đổi ngoại tệ, máy rút tiền
 • Tổ chức tín dụng
 • Các loại hình kinh doanh tại nhà, bao gồm nhà trọ và nghỉ dưỡng
 • Các loại hình hợp tác xã
 • Các loại hình đầu tư vận hành với mục đích chính là tạo thu nhập thụ động
 • Các hoạt động khác ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của tỉnh bang

Yêu cầu căn bản

 • 21 tuổi trở lên
 • Tốt nghiệp chương trình 2 năm sau trung học từ tỉnh bang Saskatchewan
 • Giấy phép lao động sau tốt nghiệp còn hiệu lực ít nhất 24 tháng
 • Sinh sống tại Saskatchewan trong suốt thời gian theo học

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 7, được đánh giá bởi 1 trong 5 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Yêu cầu đầu tư

 • Vốn đến từ tài sản của ứng viên và/hoặc các tổ chứng tín dụng tại Canada và các nhà đầu tư
 • Các khoản vốn không được xét gồm vốn từ người thân, bên thứ ba, quyên góp hoặc vay mượn từ các tổ chức tín dụng không đủ điều kiện

Yêu cầu kinh doanh

 • Nộp kế hoạch thành lập doanh nghiệp sau khi được mời hoàn thiện hồ sơ
 • Tỉ lệ sở hữu chiếm 1/3 giá trị công ty, cho phép đồng sở hữu với các ứng viên khác
 • Thành lập mới hoặc mua lại theo yêu cầu đề ra trong thoả thuận hiệu suất kinh doanh
 • Hiện diện và trực tiếp quản lý các hoạt động thường ngày để vận hành doanh nghiệp với giấy phép lao động
 • Hiểu rõ chi tiết kế hoạch thành lập doanh nghiệp
 • Mục đích chính của doanh nghiệp là tạo lợi nhuận bằng việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ thay vì đầu tư thụ động
 • Thoả Thuận Hiệu Suất Kinh Doanh với tỉnh bang không được thay đổi trong vòng suốt quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh
 • Vận hành doanh nghiệp ít nhất 12 tháng trước khi nộp đề cử tỉnh bang
 • Sinh sống trong vòng bán kính 50 km tính từ nơi làm việc
 • Cho thấy doanh nghiệp tạo doanh thu yêu cầu ít nhất sau 1 năm vận hành

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Đang nộp đơn xin tị nạn với chính phủ Canada
 • Lưu trú bất hợp pháp tại quốc gia thường trú hoặc tại Canada
 • Có lệnh trục xuất ban hành bởi Bộ di trú
 • Bị cấm nhập cảnh từ Canada

Ứng viên có thể bị từ chối nếu nằm trong danh sách những trường hợp sau đây:

 • Ứng viên hoặc người phụ thuộc không đáp ứng được yêu cầu sức khoẻ và lý lịch tư pháp (bao gồm trường hợp người phụ thuộc không theo cùng)
 • Ứng viên đang trong tranh chấp về quyền nuôi hoặc hỗ trợ con cái ảnh hưởng đến bất kì thành viên nào trong gia đình
 • Ứng viên hoặc người đại diện không trung thực trong hồ sơ định cư
 • Ứng viên không thể chứng minh dự định sống và làm việc tại tỉnh bang Saskatchewan
 • Ứng viên từng bị từ chối chương trình đề cử tỉnh bang trong vòng 2 năm gần đây

Loại hình kinh doanh không hợp lệ

 • Cho thuê tài sản, đầu tư và cho thuê
 • Thi công / phát triển / môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm hoặc mua bán doanh nghiệp
 • Bất cứ loại hình kinh doanh nào trong khu phức hợp bán lẻ hoặc dự án kinh doanh đang ấp ủ nhằm phụ thuộc vào chương trình đầu tư đề cử tỉnh bang để phát triển, hoàn thành hoặc vận hành dự án
 • Dịch vụ chuyên môn hoặc vận hành doanh nghiệp một thành viên yêu cầu  giấy phép hoặc chứng nhận
 • Cho vay, chuyển đổi tiền mặt từ séc, chuyển đổi ngoại tệ, máy rút tiền
 • Tổ chức tín dụng
 • Các loại hình kinh doanh tại nhà, bao gồm nhà trọ và nghỉ dưỡng
 • Các loại hình hợp tác xã
 • Các loại hình đầu tư vận hành với mục đích chính là tạo thu nhập thụ động
 • Hoạt động phân phối sỉ
 • Hoạt động cải tạo cảnh quan
 • Hoạt động kinh doanh theo mùa
 • Hoạt động bán lẻ thiết bị/trang trí nội thất gia đình

Yêu cầu căn bản

 • Thực hiện khảo sát thăm dò trực tiếp tại tỉnh bang SK ít nhất 5 ngày làm việc
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp hoặc điều hành kinh doanh trong vòng 10 năm
 • Tài sản từ $500,000 CAD, bao gồm tất cả tài sản của đương đơn và vợ/chồng, trừ đi tất cả các khoản nợ
 • Phải được thẩm định bởi công ty kiểm toán được chỉ định bởi tỉnh bang (KPMG hoặc MNP Ltd.) sau khi được mời
 • Nếu mua doanh nghiệp từng thành công với chương trình SINP trước 2015, doanh nghiệp phải hoạt động ít nhất 5 năm từ khi được cấp thường trú nhân hoặc thời điểm hoàn trả khoản cọc tín nhiệm, hoạt động có lãi 2/3 năm gần đây
 • Ứng viên và gia đình cư trú trong bán kính 50 km gần doanh nghiệp đầu tư
 • Tham dự phỏng vấn trong vòng 90 ngày kể từ khi nộp đơn

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 5, được đánh giá bởi 1 trong 5 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Yêu cầu đầu tư

 • Tuỳ theo khu vực:
  ○ $ 300,000 CAD nếu trong khu vực Regina và Saskatoon
  ○ $ 200,000 CAD cho các khu vực còn lại trong tỉnh bang Saskatchewan
 • Khoản đầu tư được đánh giá dựa trên tính thiết yếu cho việc thành lập và vận hành doanh nghiệp, hoặc mua bán, phát triển và hoạt động đối với doanh nghiệp đang hoạt động
 • Bất động sản chỉ được tính nếu cần thiết cho doanh nghiệp, tối đa 50% khoản đầu tư yêu cầu tối thiểu
 • Bao gồm giá trị mua lại doanh nghiệp đang hoạt động kèm kho bãi
 • Giá trị hàng tồn kho chỉ được tính tối đa 3 lần giá trị tồn kho trung bình trong 6 tháng đối với doanh nghiệp mới thành lập, và 1 lần đối với doanh nghiệp đang hoạt động
 • Chi phí khởi động (quản cáo, bảo hiểm, kho bãi) và vận hành (thuê xưởng, lương, điện nước) chỉ được tính tối đa 6 tháng đối với doanh nghiệp mới thành lập và 3 tháng đối với doanh nghiệp đang hoạt động hoặc nhượng quyền
 • Tiền mặt và các khoản phải thu được tính dựa vào quy mô doanh nghiệp tối đa 15% khoản đầu tư yêu cầu
 • Lương chi trả cho ứng viên hoặc người thân không được tính vào chi phí vận hành

Yêu cầu kinh doanh

 • Nộp kế hoạch thành lập doanh nghiệp sau khi được mời hoàn thiện hồ sơ
 • Tỉ lệ sở hữu chiếm 1/3 giá trị công ty, trừ khi tổng giá trị đầu tư trên $1,000,000 CAD, cho phép đồng sở hữu với các ứng viên khác
 • Thành lập mới hoặc mua lại theo yêu cầu đề ra trong thoả thuận hiệu suất kinh doanh
 • Tạo ít nhất 2 cơ hội việc làm cho người bản xứ hoặc thường trú nhân (không tính người thân), nếu doanh nghiệp thành lập trong khu vực Saskatoon, hoặc Regina
 • Hiện diện và trực tiếp quản lý các hoạt động thường ngày để vận hành doanh nghiệp với giấy phép lao động
 • Hiểu rõ chi tiết kế hoạch thành lập doanh nghiệp
 • Mục đích chính của doanh nghiệp là tạo lợi nhuận bằng việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ thay vì đầu tư thụ động
 • Thoả Thuận Hiệu Suất Kinh Doanh với tỉnh bang có thể thay đổi trong vòng 90 ngày sau khi đến tỉnh bang và gửi báo cáo Các Hoạt Động Thành Lập Doanh Nghiệp, nhưng không đảm bảo sẽ được chấp nhận, và không ảnh hưởng đến điểm hồ sơ ban đầu
 • Vận hành doanh nghiệp ít nhất 12 tháng trước khi nộp đề cử tỉnh bang

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Đang nộp đơn xin tị nạn với chính phủ Canada
 • Lưu trú bất hợp pháp tại quốc gia thường trú hoặc tại Canada
 • Có lệnh trục xuất ban hành bởi Bộ di trú
 • Bị cấm nhập cảnh từ Canada

Ứng viên có thể bị từ chối nếu nằm trong danh sách những trường hợp sau đây:

 • Ứng viên hoặc người phụ thuộc không đáp ứng được yêu cầu sức khoẻ và lý lịch tư pháp (bao gồm trường hợp người phụ thuộc không theo cùng)
 • Ứng viên đang trong tranh chấp về quyền nuôi hoặc hỗ trợ con cái ảnh hưởng đến bất kì thành viên nào trong gia đình
 • Ứng viên hoặc người đại diện không trung thực trong hồ sơ định cư
 • Ứng viên không thể chứng minh dự định sống và làm việc tại tỉnh bang Saskatchewan
 • Ứng viên từng bị từ chối chương trình đề cử tỉnh bang trong vòng 2 năm gần đây

Yêu cầu căn bản

 • Đạt điểm hồ sơ 55/110
 • Thực hiện khảo sát thăm dò trực tiếp tại tỉnh bang SK
 • Tài sản từ $500,000 CAD, bao gồm tất cả tài sản của đương đơn và vợ/chồng, trừ đi tất cả các khoản nợ
 • Phải được thẩm định bởi công ty kiểm toán được chỉ định bởi tỉnh bang (KPMG hoặc MNP Ltd.) sau khi được mời

Kinh nghiệm quản lý

 • Ít nhất 3 năm kiến thức và kinh nghiệm vận hành nông trại liên quan đến các sản phẩm nông nghiệp như:
  ○ Cây trồng: Ngũ cốc (Lúa mì, Lúa mạch, Yến mạch, Lúa mạch đen, Tiểu hắc mạch, Cải dầu, Cây lanh, Mù tạc, Hướng dương, Camelina), Hạt (Đậu lăng, Đậu xanh, Đậu gà, Đậu, Đậu răng ngựa)
  ○ Nông phẩm khác (Thảo mộc / Gia vị, nuôi ong, Hạt láng yến, Gạo, Cây gai dầu, các loại cây trồng khác,...)
  ○ Thức ăn gia súc / gia cầm, hoa quả, rau, khoai
  ○ Gia súc / gia cầm và các sản phẩm liên quan

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 4, được đánh giá bởi 1 trong 5 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Yêu cầu đầu tư

 • Ít nhất $ 150,000 CAD
 • Khoản cọc tín nhiệm được hoàn lại trong vòng 2 năm sau khi được tỉnh bang đề cử, thoả mãn các điều kiện trong thoả thuận Hiệu Suất Kinh Doanh, và vận hành được doanh nghiệp ít nhất 6 tháng

Yêu cầu kinh doanh

 • Nộp đề án nông nghiệp khả thi và có tính thương mại
 • Tỉ lệ sở hữu chiếm 1/3 giá trị công ty, trừ khi tổng giá trị đầu tư trên $1,000,000 CAD, cho phép đồng sở hữu với các ứng viên khác
 • Thành lập mới hoặc mua lại theo yêu cầu đề ra trong thoả thuận hiệu suất kinh doanh
 • Hiểu rõ chi tiết kế hoạch thành lập doanh nghiệp
 • Thoả Thuận Hiệu Suất Kinh Doanh với tỉnh bang có thể thay đổi sau khi đến tỉnh bang và gửi báo cáo Các Hoạt Động Thành Lập Doanh Nghiệp, nhưng không đảm bảo sẽ được chấp nhận, và không ảnh hưởng đến điểm hồ sơ ban đầu
 • Hiện diện và trực tiếp quản lý các hoạt động thường ngày để vận hành doanh nghiệp với giấy phép lao động

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Đang nộp đơn xin tị nạn với chính phủ Canada
 • Lưu trú bất hợp pháp tại quốc gia thường trú hoặc tại Canada
 • Có lệnh trục xuất ban hành bởi Bộ di trú
 • Bị cấm nhập cảnh từ Canada

Ứng viên có thể bị từ chối nếu nằm trong danh sách những trường hợp sau đây:

 • Ứng viên hoặc người phụ thuộc không đáp ứng được yêu cầu sức khoẻ và lý lịch tư pháp (bao gồm trường hợp người phụ thuộc không theo cùng)
 • Ứng viên đang trong tranh chấp về quyền nuôi hoặc hỗ trợ con cái ảnh hưởng đến bất kì thành viên nào trong gia đình
 • Ứng viên hoặc người đại diện không trung thực trong hồ sơ định cư
 • Ứng viên không thể chứng minh dự định sống và làm việc tại tỉnh bang Saskatchewan
 • Ứng viên từng bị từ chối chương trình đề cử tỉnh bang trong vòng 2 năm gần đây

Yêu cầu căn bản

 • Đạt điểm hồ sơ 55/110
 • Thực hiện khảo sát thăm dò trực tiếp tại tỉnh bang SK
 • Dưới 40 tuổi
 • Nếu kèm vợ/chồng hoặc sống chung, họ phải có kỹ năng có thể tuyển dụng dựa vào học vấn, kinh nghiệm làm việc
 • Tài sản từ $300,000 CAD, bao gồm tất cả tài sản của đương đơn và vợ/chồng, trừ đi tất cả các khoản nợ
 • Phải được thẩm định bởi công ty kiểm toán được chỉ định bởi tỉnh bang (KPMG hoặc MNP Ltd.) sau khi được mời

Kinh nghiệm quản lý

 • Ít nhất 3 năm kiến thức và kinh nghiệm vận hành nông trại liên quan đến các sản phẩm nông nghiệp như:
  ○ Cây trồng: Ngũ cốc (Lúa mì, Lúa mạch, Yến mạch, Lúa mạch đen, Tiểu hắc mạch, Cải dầu, Cây lanh, Mù tạc, Hướng dương, Camelina), Hạt (Đậu lăng, ○Đậu xanh, Đậu gà, Đậu, Đậu răng ngựa), Nông phẩm khác (Thảo mộc / Gia vị, nuôi ong, Hạt láng yến, Gạo, Cây gai dầu, các loại cây trồng khác,...)
  ○ Thức ăn gia súc / gia cầm, hoa quả, rau, khoai
  ○ Gia súc / gia cầm và các sản phẩm liên quan

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 4, được đánh giá bởi 1 trong 5 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Yêu cầu đầu tư

 • Ít nhất $ 150,000 CAD
 • Khoản cọc tín nhiệm được hoàn lại trong vòng 2 năm sau khi được tỉnh bang đề cử, thoả mãn các điều kiện trong thoả thuận Hiệu Suất Kinh Doanh, và vận hành được doanh nghiệp ít nhất 6 tháng

Yêu cầu kinh doanh

 • Nộp đề án nông nghiệp khả thi và có tính thương mại
 • Tỉ lệ sở hữu chiếm 1/3 giá trị công ty, trừ khi tổng giá trị đầu tư trên $1,000,000 CAD, cho phép đồng sở hữu với các ứng viên khác
 • Thành lập mới hoặc mua lại theo yêu cầu đề ra trong thoả thuận hiệu suất kinh doanh
 • Hiểu rõ chi tiết kế hoạch thành lập doanh nghiệp
 • Thoả Thuận Hiệu Suất Kinh Doanh với tỉnh bang có thể thay đổi sau khi đến tỉnh bang và gửi báo cáo Các Hoạt Động Thành Lập Doanh Nghiệp, nhưng không đảm bảo sẽ được chấp nhận, và không ảnh hưởng đến điểm hồ sơ ban đầu
 • Hiện diện và trực tiếp quản lý các hoạt động thường ngày để vận hành doanh nghiệp với giấy phép lao động