Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Nhập tịch Canada

Trở thành công dân Canada chính thức

Điều kiện tối thiểu

Tình trạng
Thường trú nhân trên 18 tuổi
Khai thuế thu nhập trong 3 năm gần đây
Kiến thức
Ngoại ngữ nghe nói CLB 4
Đậu bài thi và tuyên thệ nhập tịch
nếu từ 18 - 54 tuổi
Thời gian cư trú
3 năm sau khi trở thành thường trú nhân, trong vòng 5 năm gần đây, bao gồm mỗi ngày tạm trú hợp pháp được tính thành nửa ngày, tối đa 1 năm

Lộ trình xét duyệt

Tóm tắt quá trình nhập tịch và trở thành công dân Canada

Nộp hồ sơ
Bước 1

Tạo hồ sơ định cư với Bộ di trú khi đã đủ thời gian lưu trú và đáp ứng các yêu cầu tối thiểu.

Thi quốc tịch
Bước 2

Đương đơn được yêu cầu thi quốc tịch để kiểm tra kiến thức chung về đất nước Canada và dự buổi phỏng vấn với viên chức liên bang.

Quyết định
Bước 3

Hồ sơ thành công, đương đơn trên 14 tuổi nhận được quyết định và ngày tuyên thệ.

3 tháng sau ngày thi quốc tịch

Thành công dân Canada
Bước 4

Đương đơn trở thành công dân Canada sau khi tuyên thệ.

Yếu tố thành công

Các tiêu chí quan trọng khi xét duyệt hồ sơ

Tài chính
Tuổi
Ngoại ngữ
Tiếng Pháp
Kinh nghiệm làm việc tại Canada
Học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Kinh nghiệm quản trị
Thời gian lưu trú
Thư từ doanh nghiệp
Ngành làm việc tại Canada
Kiến thức Canada
Ngành học tại Canada
Tiến cử từ địa phương
Được phép nhập cảnh
Kinh nghiệp nông nghiệp
Lời mời làm việc
Khai thuế thu nhập
Đề án kinh doanh
Học vấn Canada

Đặc quyền

Các quyền lợi sau khi trở thành công dân Canada

Làm việc
Làm việc

Khả năng lao động trong một số lĩnh vực thuộc chính phủ

Bầu cử
Bầu cử

Được bỏ phiếu bầu chọn lãnh đạo tỉnh bang và liên bang

Hộ chiếu Canada
Hộ chiếu Canada

Hưởng các quyền lợi lưu trú dành cho công dân Canada

Bảo lãnh
Bảo lãnh

Đoàn tụ cùng người thân khi đủ các điều kiện tài chính

Phúc lợi
Phúc lợi

Hưởng đầy đủ các phúc lợi dành cho công dân Canada

Tự do
Tự do

Sống và làm việc không giới hạn trong và ngoài Canada

Y tế
Y tế

Được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế hiện đại trình độ cao

Giáo dục
Giáo dục

Theo học miễn phí hoặc giảm phí tuỳ theo bậc học

Yêu cầu cụ thể

Những yêu cầu quan trọng mà đương đơn cần lưu ý

  • Nhập tịch (Naturalization) là quy trình lấy quốc tịch Canada cho thường trú nhân đã đủ điều kiện.
  • Ngoài các quyền lợi của thường trú nhân, quốc tịch Canada còn cho phép công dân sở hữu hộ chiếu Canada (miễn thị thực ở nhiều quốc gia), quyền bầu cử và không bị ràng buộc về nghĩa vụ lưu trú như thường trú nhân

Yêu cầu căn bản

  • Trên 18 tuổi
  • Tư cách thường trú nhân tại Canada
  • Khai thuế thu nhập trong 3 năm gần đây
  • Đậu bài thi quốc tịch (nếu dưới 55 tuổi)
  • Tuyên thệ (nếu dưới 55 tuổi)

Thời gian lưu trú

Hiện diện trực tiếp tại Canada ít nhất 3 năm (1095 ngày) trong vòng 5 năm, bao gồm tổng

  • Tất cả các ngày trong tư cách thường trú nhân
  • Nửa ngày trong các tư cách tạm trú hoặc tị nạn, trước khi trở thành thường trú nhân, cộng dồn tối đa tương đương 1 năm (2 năm trong tư cách tạm trú)
  • Nửa ngày đi hoặc về, tính thành 1 ngày, nếu ra khỏi Canada trong tư cách thường trú nhân

Tổng thời gian nhanh nhất để trở thành công dân Canada là 4 năm, bao gồm 2 năm dưới tư cách tạm trú (học tập hoặc lao động) tính thành 1 năm và 2 năm sau khi trở thành thường trú nhân, nếu không ra khỏi Canada.

Ngoại ngữ

Nếu dưới 55 tuổi, tối thiểu CLB 4 cho 2 kỹ năng nghe và nói, được đánh giá bởi 1 trong 4 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

error: Alert: Content selection is disabled!!