Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Định cư tay nghề

Tỉnh Prince Edward Island

Điều kiện tối thiểu

Những chương trình định cư cho du học sinh sau tốt nghiệp, tay nghề phổ thông và lành nghề của tỉnh bang

International Graduate

Du học sinh tốt nghiệp tại tỉnh bang PEI và có lời mời làm việc

Lời mời làm việc
Ít nhất 2 năm thuộc các vị trí công việc có mã TEER bậc 0, 1, 2 hoặc 3
Tốt nghiệp
Từ cơ sở đào tạo công lập tại tỉnh bang
Giấy phép lao động
Còn hiệu lực
Ngoại ngữ
Đủ khả năng làm việc
Tuổi
Từ 18 - 59 tuổi
Skilled Worker

Ứng viên trong/ngoài Canada có kinh nghiệm và lời mời làm việc

Kinh nghiệm làm việc
2 năm kinh nghiệm trong vòng 5 năm gần đây
Lời mời làm việc
Ít nhất 2 năm thuộc các vị trí công việc có mã TEER bậc 0, 1, 2 hoặc 3
Tốt nghiệp
Tương đương văn bằng 2 năm sau trung học Canada
Giấy phép lao động
Còn hiệu lực nếu đang làm việc
Ngoại ngữ
CLB 4 hoặc xác nhận khả năng ngoại ngữ từ doanh nghiệp
Tuổi
Từ 18 - 59 tuổi
Critical Worker

Ứng viên đang làm việc tại PEI, có kinh nghiệm và lời mời làm việc trong nhóm ngành ưu tiên

Lời mời làm việc
Ít nhất 2 năm thuộc các vị trí công việc có mã TEER bậc 4 hoặc 5
Học vấn
Tương đương bằng trung học Canada
Đang làm việc
Ít nhất 6 tháng trên giấy phép lao động với cùng doanh nghiệp mời làm việc
Kinh nghiệm làm việc
2 năm kinh nghiệm trong vòng 5 năm gần đây, trừ khi có văn bằng 2 năm sau trung học
Ngoại ngữ
CLB 4
Tuổi
Từ 18 - 59 tuổi
Intermediate Experience

Ứng viên trong/ngoài Canada có kinh nghiệm được hỗ trợ bởi LMIA và lời mời làm việc

Lời mời làm việc
Ít nhất 2 năm thuộc các vị trí công việc có mã TEER bậc 4
Kinh nghiệm làm việc
2 năm kinh nghiệm trong vòng 5 năm gần đây, trừ khi có văn bằng 2 năm sau trung học, và
6 tháng kinh nghiệm làm việc dưới giấy phép lao động hỗ trợ bởi LMIA, liên quan đến công việc được tuyển dụng
Học vấn
Tương đương bằng trung học Canada
Ngoại ngữ
CLB 4
Tuổi
Từ 18 - 59 tuổi
Occupations in Demand

Ứng viên trong/ngoài Canada có kinh nghiệm và lời mời làm việc trong một số ngành đặc thù

Lời mời làm việc
Ít nhất 2 năm thuộc các ngành ưu tiên
Kinh nghiệm làm việc
1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến công việc được tuyển dụng
Học vấn
Tương đương bằng trung học Canada
Ngoại ngữ
CLB 4
Tuổi
Từ 18 - 59 tuổi

Từ 19/8/2021, vị trí NOC 7511 yêu cầu có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.
Đáp ứng yêu cầu tối thiểu không đảm bảo ứng viên sẽ nhận được thư mời. Xin vui lòng xem cách xét tuyển ứng viên.
Ứng viên có thể đủ điều kiện đồng thời nhiều chương trình.

Lộ trình xét duyệt

Tóm tắt quá trình chọn lọc, xét duyệt hồ sơ
của ứng viên với tỉnh bang và Bộ di trú Canada

Mở hồ sơ với tỉnh bang
Giai đoạn 1

Tạo hồ sơ quan tâm định cư tại Văn Phòng Di Dân khi đủ điều kiện tối thiểu. Hồ sơ được tính điểm và xếp hạng dựa trên thông tin cung cấp.Hồ sơ có hiệu lực 12 tháng

Nhận lời mời
Giai đoạn 2

Dựa trên số lượng được phân bổ, tỉnh bang sẽ mời các ứng viên có điểm hồ sơ cao nhất trong tập ứng viên để hoàn tất hồ sơ đề cử.
Hoàn thiện hồ sơ trong vòng 60 ngày

Quyết định đề cử
Giai đoạn 3

Hồ sơ thành công, ứng viên được cấp Chứng Nhận Đề Cử để hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp thường trú nhân từ Bộ Di Trú trong 6 tháng.
Tỉnh bang xét duyệt từ 30 - 90 ngày

Nộp hồ sơ định cư
Giai đoạn 4

Ứng viên duy trì các điều kiện được đề cử, đính kèm chứng nhận đề cử vào hồ sơ đề nghị cấp thường trú nhân rồi nộp lên Bộ di trú.Bộ di trú xét duyệt trong 15 - 19 tháng

Thành thường trú nhân
Giai đoạn 5

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi nhập cảnh hoặc xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Xác nhận có hiệu lực trong 12 tháng

Ứng viên có giấy phép lao động sắp hết hạn trong vòng 180 ngày, đã nộp hồ sơ định cư lên Bộ di trú, và vẫn giữ các điều kiện khi được đề cử có thể yêu cầu thư hỗ trợ gia hạn giấy phép lao động từ tỉnh bang.

Yếu tố thành công

Các tiêu chí quan trọng khi xét duyệt hồ sơ

Các nhân tố ảnh hưởng
Quỹ ổn định
Tuổi
Ngoại ngữ
Tiếng Pháp
Kinh nghiệm làm việc tại Canada
Học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Được phép nhập cảnh
Hỗ trợ từ chủ lao động
Ngành làm việc tại Canada
Vị trí công việc
Ngành học tại Canada
Thư từ chủ lao động
Tiến cử từ địa phương
Lời mời làm việc
Khu vực lưu trú
Đề cử tỉnh bang
Giấy phép học tập
Giấy phép lao động
Học vấn Canada
Điểm tối đa theo thành phần

Skilled Worker & Critical Worker

Tuổi
0%
Ngoại ngữ
0%
Học vấn và đào tạo
0%
Kinh nghiệm làm việc
0%
Khả năng tuyển dụng
0%
Khả năng thích nghi
0%

International Graduate

Tuổi
0%
Học vấn và đào tạo
0%
Khả năng tuyển dụng
0%
Khả năng thích nghi
0%

Khả năng thích nghi thường bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố gắn kết với tỉnh bang (học vấn, người thân, kinh nghiệm làm việc) và chuyên môn của vợ hoặc chồng (học vấn, ngoại ngữ, kinh nghiệm làm việc).
Khả năng tuyển dụng bao gồm lời mời làm việc, chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm làm việc tại tỉnh bang.
Số liệu có thể được làm tròn để phục vụ mục đích trình bày, quý vị vui lòng tham khảo các tài liệu chính thức của tỉnh bang hoặc liên bang để có thông tin chính xác nhất.

Đặc quyền

Những quyền lợi của ứng viên và gia đình theo cùng khi định cư và nhận tư cách thường trú nhân tại tỉnh bang

Đoàn viên
Đoàn viên

Hồ sơ định cư sẽ bao gồm vợ hoặc chồng và con cái

Làm việc
Làm việc

Khả năng duy trì việc làm nếu nộp đơn trước khi hết hạn

Y tế
Y tế

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế công cộng hiện đại trình độ cao

Giáo dục
Giáo dục

Theo học miễn phí hoặc giảm phí tuỳ theo bậc học

Phúc lợi
Phúc lợi

Tiếp cận các phúc lợi tương đương công dân Canada

Tự do di chuyển
Tự do di chuyển

Sống và làm việc bất cứ đâu trong tư cách Thường trú nhân

Bảo lãnh
Bảo lãnh

Đoàn tụ cùng người thân khi đủ các điều kiện nhân thân

Nhập tịch
Nhập tịch

Khi đủ điều kiện sau thời gian sinh sống xác định

Yêu cầu cụ thể

Những yêu cầu quan trọng mà ứng viên cần lưu ý

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Có đơn xin định cư khác đang chờ giải quyết trong hoặc ngoài tỉnh bang
 • Từng bị từ chối vì trình bày sai lệch
 • Đang lưu trú bất hợp pháp, không phục hồi tình trạng cư trú trong vòng 90 ngày
 • Từng bị từ chối nhập cảnh ở bất cứ đâu
 • Đang nộp hoặc bị từ chối di dân dưới cơ sở xem xét nhân đạo hoặc tị nạn
 • Vị trí lao động thời vụ, bán thời gian hoặc tạm thời
 • Vị trí bán hàng chỉ được trả bằng hoa hồng sản phẩm hoặc lao động tự do
 • Vị trí làm việc từ xa hoặc tại nhà
 • Vị trí công việc thuộc doanh nghiệp mà ứng viên là cổ đông chính hoặc
 • Vị trí mà ứng viên có thể thành lập doanh nghiệp hoặc/và trở thành lao động tự do

Yêu cầu căn bản

 • Có giấy phép làm việc sau tốt nghiệp còn hiệu lực
 • Dự định và khả năng tiếp tục sinh sống tại Prince Edward Island
 • Từ 18 đến 59 tuổi
 • Có thể tham gia phỏng vấn với viên chức tỉnh bang, nếu được yêu cầu

Học vấn

 • Tốt nghiệp chương trình sau trung học (cao đẳng, đại học, học nghề) từ một cơ sở đào tạo công lập tại tỉnh Prince Edward Island

Lời mời làm việc

 • Ít nhất 2 năm toàn thời gian thuộc vị trí công việc có mã TEER bậc 0, 1, 2 hoặc 3

Ngoại ngữ

Đủ khả năng để thực hiện công việc được mời, được đánh giá bởi 1 trong 4 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Chủ lao động

 • Hoạt động ít nhất 2 năm liên tục tại tỉnh bang
 • Chứng minh đã nỗ lực trong việc tuyển dụng thường trú nhân hoặc công dân Canada trước khi đưa ra lời mời làm việc
 • Lời mời làm việc không ảnh hưởng đến tranh chấp lao động hiện tại (nếu có)

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Có đơn xin định cư khác đang chờ giải quyết trong hoặc ngoài tỉnh bang
 • Từng bị từ chối vì trình bày sai lệch
 • Đang lưu trú bất hợp pháp, không phục hồi tình trạng cư trú trong vòng 90 ngày
 • Từng bị từ chối nhập cảnh ở bất cứ đâu
 • Đang nộp hoặc bị từ chối di dân dưới cơ sở xem xét nhân đạo hoặc tị nạn
 • Vị trí lao động thời vụ, bán thời gian hoặc tạm thời
 • Vị trí bán hàng chỉ được trả bằng hoa hồng sản phẩm hoặc lao động tự do
 • Vị trí làm việc từ xa hoặc tại nhà
 • Vị trí công việc thuộc doanh nghiệp mà ứng viên là cổ đông chính hoặc
 • Vị trí mà ứng viên có thể thành lập doanh nghiệp hoặc/và trở thành lao động tự do

Yêu cầu căn bản

 • Có giấy phép lao động còn hiệu lực
 • Dự định và khả năng tiếp tục sinh sống tại Prince Edward Island
 • Từ 18 đến 59 tuổi

Học vấn

 • Tốt nghiệp chương trình 2 năm sau trung học (cao đẳng, đại học, học nghề)
 • Bằng cấp bên ngoài Canada phải được chuyển đổi bằng Đánh Giá Chứng Chỉ Giáo Dục

Kinh nghiệm làm việc

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong vòng 5 năm gần đây

Lời mời làm việc

 • Ít nhất 2 năm toàn thời gian thuộc vị trí công việc có mã TEER bậc 0, 1, 2 hoặc 3

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 4 nếu được mời làm việc tại vị trí có mã TEER bậc 4, được đánh giá bởi 1 trong 4 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Chủ lao động

 • Hoạt động ít nhất 2 năm liên tục tại tỉnh bang
 • Chứng minh đã nỗ lực trong việc tuyển dụng thường trú nhân hoặc công dân Canada trước khi đưa ra lời mời làm việc
 • Lời mời làm việc không ảnh hưởng đến tranh chấp lao động hiện tại (nếu có)

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Có đơn xin định cư khác đang chờ giải quyết trong hoặc ngoài tỉnh bang
 • Từng bị từ chối vì trình bày sai lệch
 • Đang lưu trú bất hợp pháp, không phục hồi tình trạng cư trú trong vòng 90 ngày
 • Từng bị từ chối nhập cảnh ở bất cứ đâu
 • Đang nộp hoặc bị từ chối di dân dưới cơ sở xem xét nhân đạo hoặc tị nạn
 • Vị trí lao động thời vụ, bán thời gian hoặc tạm thời
 • Vị trí bán hàng chỉ được trả bằng hoa hồng sản phẩm hoặc lao động tự do
 • Vị trí làm việc từ xa hoặc tại nhà
 • Vị trí công việc thuộc doanh nghiệp mà ứng viên là cổ đông chính hoặc
 • Vị trí mà ứng viên có thể thành lập doanh nghiệp hoặc/và trở thành lao động tự do

Yêu cầu căn bản

 • Đang làm việc ít nhất 6 tháng với cùng doanh nghiệp đang mời làm việc
 • Có giấy phép lao động còn hiệu lực
 • Dự định và khả năng tiếp tục sinh sống tại Prince Edward Island
 • Từ 18 đến 59 tuổi

Học vấn

Kinh nghiệm làm việc

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm toàn thời gian liên quan đến công việc được tuyển dụng trong vòng 5 năm gần đây, trừ khi văn bằng 2 năm sau trung học

Lời mời làm việc

 • Ít nhất 2 năm toàn thời gian thuộc vị trí công việc có mã TEER bậc 4 hoặc 5

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 4 nếu được mời làm việc tại vị trí có mã TEER bậc 4, được đánh giá bởi 1 trong 4 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Chủ lao động

 • Hoạt động ít nhất 2 năm liên tục tại tỉnh bang
 • Chứng minh đã nỗ lực trong việc tuyển dụng thường trú nhân hoặc công dân Canada trước khi đưa ra lời mời làm việc
 • Lời mời làm việc không ảnh hưởng đến tranh chấp lao động hiện tại (nếu có)

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Có đơn xin định cư khác đang chờ giải quyết trong hoặc ngoài tỉnh bang
 • Từng bị từ chối vì trình bày sai lệch
 • Đang lưu trú bất hợp pháp, không phục hồi tình trạng cư trú trong vòng 90 ngày
 • Từng bị từ chối nhập cảnh ở bất cứ đâu
 • Đang nộp hoặc bị từ chối di dân dưới cơ sở xem xét nhân đạo hoặc tị nạn
 • Vị trí lao động thời vụ, bán thời gian hoặc tạm thời
 • Vị trí bán hàng chỉ được trả bằng hoa hồng sản phẩm hoặc lao động tự do
 • Vị trí làm việc từ xa hoặc tại nhà
 • Vị trí công việc thuộc doanh nghiệp mà ứng viên là cổ đông chính hoặc
 • Vị trí mà ứng viên có thể thành lập doanh nghiệp hoặc/và trở thành lao động tự do

Yêu cầu căn bản

 • Đang làm việc ít nhất 6 tháng trên giấy phép lao động được hỗ trợ bởi LMIA, liên quan đến vị trí được mời làm việc
 • Có giấy phép lao động còn hiệu lực
 • Dự định và khả năng tiếp tục sinh sống tại Prince Edward Island
 • Từ 18 đến 59 tuổi

Học vấn

Kinh nghiệm làm việc

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm toàn thời gian liên quan đến công việc được tuyển dụng trong vòng 5 năm gần đây, trừ khi văn bằng 2 năm sau trung học

Lời mời làm việc

 • Ít nhất 2 năm toàn thời gian thuộc vị trí công việc có mã TEER bậc 4

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 4 nếu được mời làm việc tại vị trí công việc có mã TEER bậc 4, được đánh giá bởi 1 trong 4 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Chủ lao động

 • Hoạt động ít nhất 2 năm liên tục tại tỉnh bang
 • Chứng minh đã nỗ lực trong việc tuyển dụng thường trú nhân hoặc công dân Canada trước khi đưa ra lời mời làm việc
 • Lời mời làm việc không ảnh hưởng đến tranh chấp lao động hiện tại (nếu có)

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Có đơn xin định cư khác đang chờ giải quyết trong hoặc ngoài tỉnh bang
 • Từng bị từ chối vì trình bày sai lệch
 • Đang lưu trú bất hợp pháp, không phục hồi tình trạng cư trú trong vòng 90 ngày
 • Từng bị từ chối nhập cảnh ở bất cứ đâu
 • Đang nộp hoặc bị từ chối di dân dưới cơ sở xem xét nhân đạo hoặc tị nạn
 • Vị trí lao động thời vụ, bán thời gian hoặc tạm thời
 • Vị trí bán hàng chỉ được trả bằng hoa hồng sản phẩm hoặc lao động tự do
 • Vị trí làm việc từ xa hoặc tại nhà
 • Vị trí công việc thuộc doanh nghiệp mà ứng viên là cổ đông chính hoặc
 • Vị trí mà ứng viên có thể thành lập doanh nghiệp hoặc/và trở thành lao động tự do

Yêu cầu căn bản

 • Dự định và khả năng tiếp tục sinh sống tại Prince Edward Island
 • Từ 18 đến 59 tuổi

Học vấn

Kinh nghiệm làm việc

 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm toàn thời gian liên quan đến công việc được tuyển dụng

Lời mời làm việc

 • Ít nhất 2 năm toàn thời gian thuộc các vị trí công việc
  ○ NOC 33102 - Điều dưỡng và hộ lý
  ○ NOC 73300 - Tài xế xe tải
  ○ NOC 75110 - Thợ hồ
  ○ NOC 65310 - Nhân viên lau dọn
  ○ NOC 95109 - Lao động phổ thông trong ngành chế biến, sản xuất và tiện ích
  ○ NOC 75101 - Lái xe nâng (kho bãi)
  ○ NOC 94140 - Điều khiển và vận hành máy chế biến thực phẩm và đồ uống
  ○ NOC 94141 - Nhân viên chế biến thịt công nghiệp

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 4 nếu được mời làm việc tại vị trí công việc có mã TEER bậc 4, được đánh giá bởi 1 trong 4 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Chủ lao động

 • Hoạt động ít nhất 2 năm liên tục tại tỉnh bang
 • Chứng minh đã nỗ lực trong việc tuyển dụng thường trú nhân hoặc công dân Canada trước khi đưa ra lời mời làm việc
 • Lời mời làm việc không ảnh hưởng đến tranh chấp lao động hiện tại (nếu có)