Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Định cư đầu tư

Tỉnh Nova Scotia

Điều kiện tối thiểu

Những chương trình đầu tư định cư cho du học sinh sau tốt nghiệp và thương nhân của tỉnh bang

Intl Graduate Entrepreneur

Du học sinh tốt nghiệp tại Nova Scotia mong muốn khởi nghiệp

Tuổi
Trên 21 tuổi
Ngoại ngữ
CLB 7
Hình thức sở hữu
Mua, hợp tác hoặc thành lập doanh nghiệp với tỉ lệ sở hữu 33.33%
Quản lý doanh nghiệp
Chủ động vận hành các hoạt động kinh doanh ít nhất 1 năm
Học vấn
Hoàn tất chương trình 2 năm sau trung học tại Nova Scotia
Giấy phép lao động sau tốt nghiệp
Còn hiệu lực
Doanh thu
Đủ chi trả cho nhân công với mức lương tối thiểu theo khu vực
Tạo việc làm
1 việc làm toàn thời gian (không tính người thân)
Entrepreneur

Ứng viên trong/ngoài Canada mong muốn đầu tư và định cư tại tỉnh bang Nova Scotia

Tuổi
Trên 21 tuổi
Ngoại ngữ
CLB 5
Hình thức sở hữu
Mua hoặc thành lập doanh nghiệp mới
Quản lý doanh nghiệp
Chủ động vận hành các hoạt động kinh doanh ít nhất 1 năm
Tài sản ròng
$600,000 sau khi khấu trừ nợ
$400,000 nếu ngoài Halifax
Đầu tư
$150,000
$100,000 nếu ngoài Halifax
Kinh nghiệm quản lý
3 năm làm chủ doanh nghiệp, hoặc
5 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao

Đáp ứng yêu cầu tối thiểu không đảm bảo ứng viên sẽ nhận được thư mời. Xin vui lòng xem cách xét tuyển ứng viên.

Lộ trình xét duyệt

Tóm tắt quá trình đầu tư, chọn lọc, xét duyệt hồ sơ, nộp đề cử tỉnh bang
của ứng viên với tỉnh bang và Bộ di trú Canada

International Graduate Entrepreneur

Vận hành doanh nghiệp
Bước 1

Mua, thành lập hoặc hợp tác và trực tiếp điều hành doanh nghiệp với 1/3 vốn sở hữu dưới giấy phép lao động sau tốt nghiệp.12 tháng vận hành doanh nghiệp

Mở hồ sơ đề cử
Bước 2

Tạo hồ sơ tại hệ thống EOI khi đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu. Hồ sơ được tính điểm và xếp hạng dựa trên thông tin cung cấp.Hồ sơ có hiệu lực 12 tháng

Nhận lời mời
Bước 3

Dựa trên số lượng được phân bổ, tỉnh bang sẽ mời các ứng viên có điểm hồ sơ cao nhất trong tập ứng viên để hoàn tất hồ sơ đầu tư.
Hoàn thiện hồ sơ trong 90 ngày

Phỏng vấn
Bước 4

Ứng viên được mời tham dự buổi phỏng vấn với viên chức tỉnh bang để trao đổi về hồ sơ, dự định đầu tư và các điều kiện liên quan.

Quyết định đề cử
Bước 5

Ứng viên được cấp Chứng Nhận Đề Cử sau khi hoàn thành các cam kết, hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp thường trú nhân từ Bộ Di Trú.
Bộ Di Trú xét duyệt trong 15 - 19 tháng

Thành thường trú nhân
Bước 6

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Xác nhận có hiệu lực trong 12 tháng

Entrepreneur

Mở hồ sơ
Bước 1

Tạo hồ sơ quan tâm định cư tại hệ thống EOI khi có đủ thông tin. Hồ sơ được tính điểm và xếp hạng dựa trên thông tin cung cấp.Hồ sơ có hiệu lực 12 tháng

Nhận lời mời
Bước 2

Dựa trên số lượng được phân bổ, tỉnh bang sẽ mời các ứng viên có điểm hồ sơ cao nhất trong tập ứng viên để hoàn tất hồ sơ đầu tư.
Hoàn thiện hồ sơ trong 90 ngày

Phỏng vấn
Bước 3

Ứng viên được mời tham dự buổi phỏng vấn với viên chức tỉnh bang để trao đổi về hồ sơ, dự định đầu tư và các điều kiện liên quan.

Quyết định đầu tư
Bước 4

Hồ sơ thành công, ứng viên ký thoả thuận Hiệu Suất Kinh Doanh với tỉnh bang, cam kết thực hiện các yêu cầu đầu tư kinh doanh.Ký nhận trong vòng 15 ngày

Giấy phép lao động
Bước 5

Tỉnh bang cấp Thư Xác Nhận để ứng viên hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động để đầu tư từ Bộ di trú trong vòng 2 tháng.Đến Nova Scotia trong vòng 12 tháng

Hiện thực kế hoạch
Bước 6

Xác nhận kế hoạch đầu tư trong vòng 60 ngày với viên chức tỉnh bang sau khi đến, gửi báo cáo cuối cùng sau 12 tháng.12 tháng vận hành doanh nghiệp

Quyết định đề cử
Bước 7

Ứng viên được cấp Chứng Nhận Đề Cử sau khi hoàn thành các cam kết, hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp thường trú nhân từ Bộ Di Trú.
Bộ Di Trú xét duyệt trong 15 - 19 tháng

Thành thường trú nhân
Bước 8

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Xác nhận có hiệu lực trong 12 tháng

Ứng viên có giấy phép lao động sắp hết hạn trong vòng 30 ngày có thể liên hệ với tỉnh bang yêu cầu cấp thư hỗ trợ để gia hạn giấy phép lao động.
Lời mời hoàn thiện hồ sơ không đảm bảo hồ sơ ứng viên sẽ được phê duyệt, ứng viên sẽ nhận được đề cử tỉnh bang, hoặc thường trú nhân.

Yếu tố thành công

Các tiêu chí quan trọng khi xét duyệt hồ sơ

Các nhân tố ảnh hưởng
Tài chính
Tài sản
Tuổi
Ngoại ngữ
Tiếng Pháp
Kinh nghiệm làm việc tại Canada
Học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Kinh nghiệm quản trị
Được phép nhập cảnh
Khu vực lưu trú
Thư từ doanh nghiệp
Ngành làm việc tại Canada
Tài sản lưu động
Ngành học tại Canada
Tiến cử từ địa phương
Kinh nghiệp nông nghiệp
Lời mời làm việc
Giá trị đầu tư
Đề án kinh doanh
Học vấn Canada
Khu vực đầu tư
Khu vực lưu trú
Trực tiếp khảo sát
Điểm tối đa theo thành phần

Entrepreneur

Ngoại ngữ
0%
Học vấn
0%
Kinh nghiệm quản lý & sở hữu doanh nghiệp
0%
Tổng tài sản
0%
Tuổi
0%
Khả năng thích nghi
0%
Các ưu tiên kinh tế
0%
Giá trị đầu tư
0%

International Graduate Entrepreneur

Ngoại ngữ
0%
Học vấn
0%
Kinh nghiệm làm việc
0%
Khả năng thích nghi
0%
Tuổi
0%
Các ưu tiên kinh tế
0%

Số liệu có thể được làm tròn để phục vụ mục đích trình bày, quý vị vui lòng tham khảo các tài liệu chính thức của tỉnh bang hoặc liên bang để có thông tin chính xác nhất.

Đặc quyền

Những quyền lợi của ứng viên và gia đình theo cùng khi định cư và nhận tư cách thường trú nhân tại tỉnh bang

Đoàn viên
Đoàn viên

Hồ sơ định cư sẽ bao gồm vợ hoặc chồng và con cái

Làm việc
Làm việc

Lao động hợp pháp trong thời gian thực hiện đề án đầu tư

Y tế
Y tế

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế công cộng hiện đại trình độ cao

Giáo dục
Giáo dục

Theo học miễn phí hoặc giảm phí tuỳ theo bậc học

Phúc lợi
Phúc lợi

Tiếp cận các phúc lợi tương đương công dân Canada

Tự do di chuyển
Tự do di chuyển

Sống và làm việc bất cứ đâu trong tư cách Thường trú nhân

Bảo lãnh
Bảo lãnh

Đoàn tụ cùng người thân khi đủ các điều kiện nhân thân

Nhập tịch
Nhập tịch

Khi đủ điều kiện sau thời gian sinh sống xác định

Yêu cầu cụ thể

Những yêu cầu quan trọng mà ứng viên cần lưu ý

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Đang nộp đơn xin tị nạn
 • Lưu trú bất hợp pháp
 • Đang có lệnh trục xuất
 • Bị cấm nhập cảnh
 • Nhà đầu tư thụ động (dự định đầu tư vào doanh nghiệp tại Nova Scotia nhưng không hoặc rất ít khi tham gia vận hành các hoạt động thường ngày của doanh nghiệp)
 • Không có giấy phép lưu trú, không đủ điều kiện cho đến khi tình trạng được phục hồi

Hình thức kinh doanh không đủ điều kiện

 • Doanh nghiệp được điều hành từ xa (tỉnh bang khác trong Canada hoặc ngoài Canada)
 • Cho thuê tài sản, đầu tư, và các hoạt động cho thuê
 • Xây dựng / phát triển / môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm hoặc doanh nghiệp. Trừ khi ứng viên có thể chứng minh hoạt động kinh doanh của mình trong các lĩnh vực này mang lại lợi ích thiết thực cho tỉnh Nova Scotia
 • Tất cả các hình thức kinh doanh tự do (self-employed) yêu cầu được cấp phép hoặc chứng nhận
 • Cho vay, chuyển đổi tiền mặt từ séc, chuyển đổi ngoại tệ, máy rút tiền
 • Cầm đồ, thế chấp
 • Tổ chức tính dụng
 • Kinh doanh tại nhà, trừ khi ứng viên có thể chứng minh hoạt động kinh doanh của mình mang lại lợi ích thiết thực cho tỉnh Nova Scotia
 • Sản xuất, phân phối hoặc buôn bán các sản phẩm đồi trụy
 • Các loại hình hợp tác xã
 • Các loại hình đầu tư vận hành với mục đích chính là tạo thu nhập thụ động
 • Các hoạt động khác ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của tỉnh bang

Yêu cầu căn bản

 • 21 tuổi trở lên
 • Tốt nghiệp chương trình 2 năm sau trung học từ các trường đại học hoặc cao đẳng được công nhận tại Nova Scotia
 • Sinh sống tại Nova Scotia trong suốt thời gian theo học
 • Dự định tiếp tục sinh sống tại Nova Scotia
 • Giấy phép lao động sau tốt nghiệp còn hiệu lực

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 7, được đánh giá bởi 1 trong 5 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Yêu cầu đầu tư

 • Tỉ lệ sở hữu doanh nghiệp chiếm 33.33%
 • Nộp Báo Cáo Đánh Giá Cam Kết Và Mục Đích Riêng Biệt (Review Engagement and Special Purpose Report) được thẩm định bởi công ty kiểm toán được chỉ định bởi tỉnh bang (MNP, Grant Thornton hoặc White Perkins)
 • Nếu lập doanh nghiệp, phải tạo ít nhất 1 việc làm toàn thời gian hoặc tương đương cho thường trú nhân hoặc công dân Canada (không tính người thân)
 • Nếu mua, doanh nghiệp phải đang điều hành bởi 1 chủ sở hữu duy nhất tại Nova Scotia trong vòng 5 năm
 • Nếu mua, ứng viên phải cung cấp điều khoản và điều kiện làm việc tương đương cho nhân viên hiện tại

Yêu cầu kinh doanh

 • Sở hữu và vận hành doanh nghiệp tại Nova Scotia trong vòng 1 năm liên tục trước khi tạo hồ sơ quan tâm định cư
 • Tạo ra doanh thu đủ để chi trả cho bản thân và nhân viên với mức lương bằng mức tối thiểu được xác định bởi Cục Thống Kê Canada (Statistics Canada)
 • Đáp ứng được các yêu cầu pháp lý tại nơi hoạt động
 • Mục đích chính của doanh nghiệp là tạo lợi nhuận bằng việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ thay vì đầu tư thụ động
 • Chủ động vận hành bởi ứng viên tại trụ sở doanh nghiệp
 • Có tiềm năng đóng góp lợi ích kinh tế đáng kể cho tỉnh Nova Scotia

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Đang nộp đơn xin tị nạn
 • Lưu trú bất hợp pháp
 • Đang có lệnh trục xuất
 • Bị cấm nhập cảnh
 • Nhà đầu tư thụ động (dự định đầu tư vào doanh nghiệp tại Nova Scotia nhưng không hoặc rất ít khi tham gia vận hành các hoạt động thường ngày của doanh nghiệp)
 • Không có giấy phép lưu trú, không đủ điều kiện cho đến khi tình trạng được phục hồi

Hình thức kinh doanh không đủ điều kiện

 • Doanh nghiệp được điều hành từ xa (tỉnh bang khác trong Canada hoặc ngoài Canada)
 • Cho thuê tài sản, đầu tư, và các hoạt động cho thuê
 • Xây dựng / phát triển / môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm hoặc doanh nghiệp. Trừ khi ứng viên có thể chứng minh hoạt động kinh doanh của mình trong các lĩnh vực này mang lại lợi ích thiết thực cho tỉnh Nova Scotia
 • Tất cả các hình thức kinh doanh tự do (self-employed) yêu cầu được cấp phép hoặc chứng nhận
 • Cho vay, chuyển đổi tiền mặt từ séc, chuyển đổi ngoại tệ, máy rút tiền
 • Cầm đồ, thế chấp
 • Tổ chức tính dụng
 • Kinh doanh tại nhà, trừ khi ứng viên có thể chứng minh hoạt động kinh doanh của mình mang lại lợi ích thiết thực cho tỉnh Nova Scotia
 • Sản xuất, phân phối hoặc buôn bán các sản phẩm đồi trụy
 • Các loại hình hợp tác xã
 • Các loại hình đầu tư vận hành với mục đích chính là tạo thu nhập thụ động
 • Các hoạt động khác ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của tỉnh bang

Yêu cầu căn bản

 • Tài sản ròng trên $600,000 CAD sau khi khấu trừ nợ được thẩm định bởi công ty kiểm toán được chỉ định bởi tỉnh bang (KPMG-Toronto, MNP hoặc Grant Thornton LLP)
 • 3 năm kinh nghiệm làm chủ doanh nghiệp với vốn sở hữu trên 33.33% trong vòng 10 năm gần đây, hoặc
 • 5 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao trong vòng 10 năm gần đây
 • Tốt nghiệp Tương đương bằng trung học Canada, bằng cấp bên ngoài Canada phải được chuyển đổi bằng Đánh Giá Chứng Chỉ Giáo Dục
 • Dự định tiếp tục sinh sống tại Nova Scotia

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 5, được đánh giá bởi 1 trong 5 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Yêu cầu đầu tư

 • Ít nhất $150,000 vào doanh nghiệp tại Nova Scotia
 • Tỉ lệ sở hữu doanh nghiệp chiếm 33.33%
 • Nếu lập doanh nghiệp, phải tạo ít nhất 1 việc làm toàn thời gian hoặc tương đương cho thường trú nhân hoặc công dân Canada (không tính người thân)
 • Nếu mua, doanh nghiệp phải đang điều hành bởi 1 chủ sở hữu duy nhất tại Nova Scotia trong vòng 5 năm, không trong trình trạng phá sản
 • Nếu mua, ứng viên phải cung cấp điều khoản và điều kiện làm việc tương đương cho nhân viên hiện tại
 • Nếu mua hoặc đồng sở hữu, ứng viên phải đến Nova Scotia, khảo sát và trao đổi trực tiếp với chủ doanh nghiệp
 • Nộp và hiểu rõ Kế Hoạch Hiện Thực Doanh Nghiệp (Business Estalishment Plan), có thể được tỉnh bang yêu cầu thẩm định bởi bên thứ ba với chi phí được chi trả bởi đương đơn
 • Kế hoạch xây dựng doanh nghiệp có thể thay đổi nếu cần thiết, nhưng phải được yêu cầu và nhận được sự đồng thuận bằng văn bản từ tỉnh bang
 • Khoản đầu tư chỉ tính các chi phí sau khi ký Thỏa Thuận Hiệu Suất Kinh Doanh và được cấp giấy phép lao động

Yêu cầu kinh doanh

 • Chủ động và liên tục tham gia quản lý và điều hành doanh nghiệp tại trụ sở nằm trong tỉnh Nova Scotia
 • Đáp ứng được các yêu cầu pháp lý tại nơi hoạt động
 • Có tiềm năng đóng góp lợi ích kinh tế đáng kể cho tỉnh Nova Scotia
 • Hoàn thành các mục tiêu đã đồng ý trong Thỏa Thuận Hiệu Suất Kinh Doanh (Business Performance Agreement)
error: Alert: Content selection is disabled!!