Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Định cư Express Entry

Tỉnh Newfoundland & Labrador

Điều kiện tối thiểu

Để được tỉnh bang đề cử và tăng điểm hồ sơ Express Entry, ứng viên phải có hồ sơ ứng tuyển Express Entry còn hiệu lực, đủ và duy trì các điều kiện tối thiểu một trong các chương trình Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trades hoặc Canadian Experience Class

Hồ sơ Express Entry
Đủ điều kiện tối thiểu và duy trì ít nhất 1 chương trình của Express Entry với hồ sơ còn hiệu lực
Lời mời làm việc
1 năm trở lên với khả năng gia hạn, thuộc vị trí công việc có mã TEER bậc 0, 1, 2 hoặc 3 từ doanh nghiệp đủ điều kiện
Giấy phép lao động
Có hoặc đủ điều kiện đề nghị cấp giấy phép lao động, bao gồm giấy phép lao động sau tốt nghiệp
Điểm hồ sơ
Đạt 67 / 100 điểm
Kinh nghiệm làm việc
1 năm trong vòng 10 năm gần đây nếu thuộc vị trí tay nghề cao ngoài Canada, hoặc
1 năm trong vòng 3 năm gần đây nếu thuộc vị trí tay nghề cao tại Canada, hoặc
2 năm trong vòng 5 năm gần đây nếu thuộc vị trí tay nghề thủ công
Tốt nghiệp
Tương đương văn bằng 1 năm sau trung học của Canada

Đáp ứng yêu cầu tối thiểu không đảm bảo ứng viên sẽ được đề cử.
Ứng viên và chủ lao động phải đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng của tỉnh bang để nhận được đề cử.

Lộ trình xét duyệt

Tóm tắt quá trình chọn lọc, xét duyệt hồ sơ
của ứng viên với tỉnh bang và Bộ di trú Canada

Mở hồ sơ Express Entry
Bước 1

Tạo hồ sơ với Bộ di trú kèm nguyện vọng định cư tại Newfoundland & Labrador. Hệ thống tính điểm dựa trên tiểu sử của ứng viên.Hồ sơ có hiệu lực 12 tháng

Nộp hồ sơ đề cử
Bước 2

Tạo và nộp hồ sơ tại Văn Phòng Nhập Cư và Đa Văn Hóa khi đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu. Ứng viên có thể được mời phỏng vấn.Hồ sơ có hiệu lực 12 tháng

Quyết định đề cử
Bước 3

Hồ sơ thành công, ứng viên được cấp Chứng Nhận Đề Cử để cập nhật hồ sơ Express Entry và nhận thêm điểm Đề Cử Tỉnh Bang.Tỉnh bang xét duyệt trong 25 ngày

Lời mời từ liên bang
Bước 4

Ứng viên có điểm cao hơn hoặc bằng điểm sàn và khởi tạo hồ sơ sớm hơn sẽ nhận được lời mời nộp hồ sơ định cư từ liên bang.
Điểm sàn được công bố mỗi 2 tuần

Thành thường trú nhân
Bước 5

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi nhập cảnh hoặc xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Bộ Di Trú xét duyện trong 6 tháng

Ứng viên nộp hồ sơ định cư với Bộ di trú trong thời gian giấy phép lao động còn hiệu lực có thể đề nghị gia hạn để tiếp tục làm việc.

Yếu tố thành công

Các yếu tố có lợi khi ứng tuyển hồ sơ

Các nhân tố ảnh hưởng
Tài chính
Tuổi
Ngoại ngữ
Tiếng Pháp
Kinh nghiệm làm việc tại Canada
Học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Kinh nghiệm quản trị
Được phép nhập cảnh
Hỗ trợ từ chủ lao động
Ngành làm việc tại Canada
Vị trí công việc
Ngành học tại Canada
Thư từ chủ lao động
Tiến cử từ địa phương
Kinh nghiệp nông nghiệp
Lời mời làm việc
Đề án kinh doanh
Khu vực lưu trú
Đề cử tỉnh bang
Học vấn Canada
Hồ sơ Express Entry
Lời mời từ tỉnh bang
Điểm tối đa theo thành phần
Học vấn
0%
Kinh nghiệm làm việc
0%
Ngoại ngữ
0%
Tuổi
0%
Khả năng thích nghi
0%

* Khả năng thích nghi thường bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố gắn kết với tỉnh bang (học vấn, người thân, kinh nghiệm làm việc).
* Số liệu có thể được làm tròn để phục vụ mục đích trình bày, quý vị vui lòng tham khảo các tài liệu chính thức của tỉnh bang hoặc liên bang để có thông tin chính xác nhất.

Đặc quyền

Những quyền lợi của ứng viên và gia đình theo cùng khi định cư và nhận tư cách thường trú nhân tại tỉnh bang

Đoàn viên
Đoàn viên

Hồ sơ định cư sẽ bao gồm vợ hoặc chồng và con cái

Làm việc
Làm việc

Khả năng duy trì việc làm nếu nộp đơn trước khi hết hạn

Y tế
Y tế

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế công cộng hiện đại trình độ cao

Giáo dục
Giáo dục

Theo học miễn phí hoặc giảm phí tuỳ theo bậc học

Phúc lợi
Phúc lợi

Tiếp cận các phúc lợi tương đương công dân Canada

Tự do di chuyển
Tự do di chuyển

Sống và làm việc bất cứ đâu trong tư cách Thường trú nhân

Bảo lãnh
Bảo lãnh

Đoàn tụ cùng người thân khi đủ các điều kiện nhân thân

Nhập tịch
Nhập tịch

Khi đủ điều kiện sau thời gian sinh sống xác định

Yêu cầu cụ thể

Những yêu cầu quan trọng mà ứng viên cần lưu ý

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Ứng viên chưa được chấp nhận vào danh sách ứng viên Express Entry
 • Không đạt hoặc duy trì điểm hồ sơ tối thiểu 67/100 nếu theo chương trình Federal Skilled Worker
 • Đang nộp di dân dưới cơ sở xem xét nhân đạo hoặc tị nạn
 • Từng nộp đơn xin tị nạn và bị từ chối
 • Không nộp được giấy tờ theo yêu cầu của viên chức tỉnh bang
 • Không chứng minh được dự định và khả năng tiếp tục sinh sống tại Newfoundland & Labrador
 • Không chứng minh được khả năng tự lập kinh tế
 • Ứng viên hoặc người phụ thuộc có tiền án
 • Ứng viên đang trong tranh chấp về quyền nuôi hoặc hỗ trợ con cái ảnh hưởng đến bất kì thành viên nào trong gia đình
 • Ứng viên hoặc người đại diện đã từng cố tình trình bày sai lệch thông tin trong hồ sơ định cư
 • Lời mời làm việc cho vị trí trả lương bằng tiền mặt, hoa hồng, theo hợp đồng, thời vụ, bán thời gian hoặc ngắn hạn
 • Làm việc từ xa hoặc tại nhà

Yêu cầu căn bản

 • Giấy phép lao động có hiệu lực trên 4 tháng hoặc có khả năng xin cấp
 • Đạt điểm hồ sơ 67/100
 • Ứng viên có thể được mời phỏng vấn để xác nhận thông tin với viên chức tỉnh bang

Kinh nghiệm làm việc

Thời gian tích luỹ dựa trên vị trí công việc:

 • 1 năm trong vòng 10 nằm nếu thuộc công việc tay nghề chuyên môn, hoặc
 • 2 năm trong vòng 5 năm nếu thuộc công việc tay nghề thủ công, hoặc
 • 1 năm trong vòng 3 năm nếu kinh nghiệm tích luỹ trong Canada thuộc công việc tay nghề chuyên môn hoặc thủ công

Lời mời làm việc

 • Thời hạn 1 năm trở lên và toàn thời gian với mức lương tương xứng tại các vị trí công việc có mã TEER bậc 0, 1, 2 hoặc 3 từ doanh nghiệp đủ điều kiện

Học vấn

 • Tốt nghiệp chương trình 1 năm sau trung học (cao đẳng, đại học, học nghề)
 • Bằng cấp bên ngoài Canada phải được chuyển đổi bằng Đánh Giá Chứng Chỉ Giáo Dục
 • Giấy phép hành nghề hoặc thành viên trong các bộ phận quản lý liên quan, nếu làm việc trong các ngành được quy định bởi tỉnh bang

Chủ lao động

 • Đã đăng kí kinh doanh với chính phủ tỉnh bang như một doanh nghiệp hoạt động vô thời hạn
 • Hoạt động ít nhất 2 năm liên tục tại tỉnh bang
 • Có trên 2 nhân sự làm việc vô thời hạn, toàn thời gian nếu doanh nghiệp nằm trong khu vực St. John, hoặc 1 nhân sự nếu ở khu vực khác
 • Nếu đồng sở, ứng viên không được sở hữu trên 10%
 • Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp lý liên quan của tỉnh bang hoặc liên bang trong hoạt động kinh doanh
 • Chứng minh đã nỗ lực trong việc tuyển dụng thường trú nhân hoặc công dân Canada trước khi đưa ra lời mời làm việc
 • Được mời tham dự phỏng vấn để xác nhận thông tin với viên chức tỉnh bang
error: Alert: Content selection is disabled!!