Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Định cư đầu tư

Tỉnh Ontario

Tạm dừng

Điều kiện tối thiểu

Entrepreneur

Nhà đầu tư có kinh nghiệm quản trị và mong muốn khởi nghiệp tại tỉnh bang

Kinh nghiệm quản lý
2 năm làm chủ doanh nghiệp hoặc quản lý cấp cao trong vòng 5 năm gần đây
Tài sản ròng
$400,000 (ngoài GTA hoặc lĩnh vực IT)
$800,000 (khu vực GTA)
Đầu tư
$200,000 (ngoài GTA hoặc lĩnh vực IT)
$600,000 (khu vực GTA)
Trực tiếp vận hành
Chủ động và trực tiếp quản lý các hoạt động kinh doanh toàn thời gian
Tỉ lệ sở hữu
Mua, hợp tác hoặc thành lập doanh nghiệp với tỉ lệ sở hữu trên 1/3, cho phép 1 đồng sở hữu
Tạo việc làm
1 - 2 việc làm toàn thời gian (không gồm người thân) tùy thuộc vào lĩnh vực và khu vực đầu tư
Khảo sát trực tiếp
Trực tiếp đến thăm khu vực đầu tư dưới 12 tháng trước khi tạo hồ sơ, nếu mua doanh nghiệp
Ngoại ngữ
CLB 4 sau khi hoàn tất kế hoạch đầu tư và chờ xét đề cử tỉnh bang
Nơi cư trú
Sinh sống tại tỉnh Ontario trên 3/4 thời gian mỗi năm trong thời gian thực hiện kế hoạch đầu tư

Đáp ứng yêu cầu tối thiểu không đảm bảo ứng viên sẽ nhận được thư mời. Xin vui lòng xem cách xét tuyển ứng viên.
Ứng viên phải đáp ứng tất cả điều kiện trong Thỏa Thuận Hiệu Suất Kinh Doanh để được đề cử tỉnh bang.

Lộ trình xét duyệt

Tóm tắt quá trình đầu tư, chọn lọc, xét duyệt hồ sơ, nộp đề cử tỉnh bang
của ứng viên với tỉnh bang và Bộ di trú Canada

Khảo sát địa phương
Bước 1

Tiến hành trực tiếp thăm địa phương tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh bằng thị thực thương nhân trước 12 tháng tạo hồ sơ.Bắt buộc, nếu mua doanh nghiệp

Mở hồ sơ
Bước 2

Tạo hồ sơ quan tâm định cư đầu tư tại OINP e-Filing Portal khi đủ điều kiện. Hồ sơ được tính điểm và xếp hạng dựa trên thông tin cung cấp.Hồ sơ có hiệu lực 12 tháng

Nhận lời mời
Bước 3

Dựa trên số lượng được phân bổ, tỉnh bang sẽ mời các ứng viên có điểm hồ sơ cao nhất trong tập ứng viên để hoàn tất hồ sơ đầu tư.
Hoàn thiện hồ sơ trong 90 ngày

Phỏng vấn
Bước 4

Ứng viên và đồng sở hữu (nếu có) tham dự buổi phỏng vấn (trực tuyến) với viên chức tỉnh bang để trao đổi về hồ sơ đầu tư.

Quyết định đầu tư
Bước 5

Hồ sơ thành công, ứng viên ký thoả thuận Hiệu Suất Kinh Doanh với tỉnh bang, cam kết thực hiện các yêu cầu đầu tư kinh doanh

Giấy phép lao động
Bước 6

Tỉnh bang cấp Thư Xác Nhận để ứng viên hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động từ Bộ di trú để tiến hành đầu tư tại tỉnh bang.Đến Ontario trong vòng 12 tháng

Hiện thực kế hoạch
Bước 7

Đến tỉnh bang thực hiện kế hoạch kinh doanh, gửi báo cáo tiến độ mỗi 6 tháng và báo cáo cuối cùng sau 18-20 tháng.20 tháng vận hành doanh nghiệp

Quyết định đề cử
Bước 8

Ứng viên được cấp Chứng Nhận Đề Cử sau khi hoàn thành các cam kết, hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp thường trú nhân từ Bộ Di Trú.
Bộ Di Trú xét duyệt trong 15 - 19 tháng

Thành thường trú nhân
Bước 9

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi nhập cảnh hoặc xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Xác nhận có hiệu lực trong 12 tháng

Giấy phép lao động sắp hết hạn trong vòng 30 ngày có thể được gia hạn với thư hỗ trợ từ tỉnh bang.
Lời mời hoàn thiện hồ sơ không đảm bảo hồ sơ ứng viên sẽ được phê duyệt, ứng viên sẽ nhận được đề cử tỉnh bang, hoặc thường trú nhân.

Yếu tố thành công

Các tiêu chí quan trọng khi xét duyệt hồ sơ

Các nhân tố ảnh hưởng
Tài chính
Tài sản
Tuổi
Ngoại ngữ
Tiếng Pháp
Kinh nghiệm làm việc tại Canada
Học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Kinh nghiệm quản trị
Được phép nhập cảnh
Thư từ doanh nghiệp
Ngành làm việc tại Canada
Tạo việc làm
Tài sản lưu động
Ngành học tại Canada
Tiến cử từ địa phương
Kinh nghiệp nông nghiệp
Lời mời làm việc
Giá trị đầu tư
Đề án kinh doanh
Học vấn Canada
Khu vực đầu tư
Khu vực lưu trú
Trực tiếp khảo sát
Điểm tối đa theo thành phần
Kinh nghiệm quản lý & sở hữu
0%
Kinh nghiệm làm việc
0%
Học vấn
0%
Ngoại ngữ
0%
Tài sản đầu tư
0%
Tổng tài sản
0%
Khảo sát địa phương
0%
Kế hoạch đầu tư
0%
Khu vực đầu tư
0%
Tạo việc làm
0%

* Số liệu có thể được làm tròn để phục vụ mục đích trình bày, quý vị vui lòng tham khảo các tài liệu chính thức của tỉnh bang hoặc liên bang để có thông tin chính xác nhất.

Đặc quyền

Những quyền lợi của ứng viên và gia đình theo cùng khi định cư và nhận tư cách thường trú nhân tại tỉnh bang

Đoàn viên
Đoàn viên

Hồ sơ định cư sẽ bao gồm vợ hoặc chồng và con cái

Làm việc
Làm việc

Lao động hợp pháp trong thời gian thực hiện đề án đầu tư

Y tế
Y tế

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế công cộng hiện đại trình độ cao

Giáo dục
Giáo dục

Theo học miễn phí hoặc giảm phí tuỳ theo bậc học

Phúc lợi
Phúc lợi

Tiếp cận các phúc lợi tương đương công dân Canada

Tự do di chuyển
Tự do di chuyển

Sống và làm việc bất cứ đâu trong tư cách Thường trú nhân

Bảo lãnh
Bảo lãnh

Đoàn tụ cùng người thân khi đủ các điều kiện nhân thân

Nhập tịch
Nhập tịch

Khi đủ điều kiện sau thời gian sinh sống xác định

Yêu cầu cụ thể

Những yêu cầu quan trọng mà ứng viên cần lưu ý

Hình thức kinh doanh không đủ điều kiện

 • Dịch vụ rửa xe tự động, giặt sấy tự động
 • Công ty mẹ
 • Cầm đồ, thế chấp
 • Cho vay và các dịch vụ liên quan
 • Tái chế kim loại phế liệu, lốp xe
 • Sản xuất, phân phối hoặc buôn bán các sản phẩm đồi trụy hoặc dịch vụ tình dục
 • Doanh nghiệp đang/từng được sở hữu hoặc vận hành bởi nhà đầu tư theo chương trình đầu tư tỉnh bang tương đương

Nếu trong khu vực Greater Toronto Area (GTA, bao gồm City of Toronto, Durham, Halton, York và khu vực Peel)

 • Chuỗi thương hiệu nhượng quyền đang hoạt động
 • Cây xăng
 • Nhà nghỉ và điểm tâm

Yêu cầu căn bản

 • Tài sản ròng sau khi khấu trừ nợ trên $800,000 CAD nếu doanh nghiệp hoạt động trong khu vực GTA, hoặc $400,000 nếu ở khu vực khác, hoặc trong lĩnh vực Công nghệ Thông Tin và Truyền Thông / Truyền Thông Kỹ Thuật Số (Information and Communications Technology (ICT)/Digital Communications), thẩm định bởi công ty kiểm toán được chỉ định bởi tỉnh bang (KPMG LLP, MNP LLP hoặc Deloitte Forensic Inc.)
 • Ít nhất 24 tháng kinh nghiệm toàn thời gian trong vòng 60 tháng gần đây tại vị trí chủ doanh nghiệp hoặc quản lý cấp cao
 • Dự định tiếp tục sinh sống tại tỉnh Ontario

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 4 khi được đề cử, được đánh giá bởi 1 trong 4 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Yêu cầu đầu tư

 • Ít nhất $600,000 nếu doanh nghiệp hoạt động trong khu vực GTA, hoặc $200,000 nếu ở khu vực khác, hoặc trong lĩnh vực Công nghệ Thông Tin và Truyền Thông / Truyền Thông Kỹ Thuật Số (Information and Communications Technology (ICT)/Digital Communications)
 • Nắm giữ 33.33% tỉ lệ sở hữu
 • Chỉ xét các khoản chi cần thiết cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, không tính các khoản tiền mặt hoặc tương tự, vốn lưu động hoặc tiền lương chi trả cho bản thân hoặc người thân
 • Ứng viên có thể đồng sở hữu với 1 ứng viên khác, thường trú nhân hoặc công dân Canada

Nếu mua doanh nghiệp

 • Ứng viên phải đến Ontario khảo sát trực tiếp trong vòng 12 tháng trước khi đăng kí hồ sơ
 • Doanh nghiệp phải đang điều hành bởi 1 chủ sở hữu duy nhất tại Ontario trong vòng 5 năm, không trong trình trạng phá sản, không từng sở hữu bởi nhà đầu tư đề cử tỉnh bang
 • Doanh nghiệp phải được chuyển sở hữu hoàn toàn 100% cho nhà đầu tư
 • Ứng viên phải duy trì điều khoản và điều kiện làm việc tương đương cho nhân viên hiện tại, và tạo thêm 1-2 việc làm theo yêu cầu
 • Có kế hoạch phát triển doanh nghiệp, thay vì duy trì, với ít nhất 10% khoản đầu tư phải được phân bổ vào việc phát triển doanh nghiệp

Yêu cầu kinh doanh

 • Chủ động và liên tục tham gia quản lý và điều hành doanh nghiệp tại trụ sở nằm trong tỉnh Ontario
 • Tạo ít nhất 2 việc làm cho thường trú nhân hoặc công dân Canada nếu hoạt động trong khu vực GTA hoặc 1 việc làm nếu ở khu vực khác, không bao gồm bản thân hoặc người thân, trên mỗi hồ sơ đầu tư nếu đồng sở hữu
 • Tạo lợi nhuận dựa trên việc buôn bán / cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ
 • Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp lý liên quan của tỉnh bang hoặc liên bang trong hoạt động kinh doanh
 • Hoạt động kinh doanh phải mang tính chất lâu dài, thay vì thời vụ hoặc theo dự án
 • Trụ sở kinh doanh phải đặt tại Ontario trong tất cả mọi thời điểm
 • Có mặt trực tiếp tại Ontario ít nhất 75% thời gian triển khai doanh nghiệp
 • Hoàn thành các mục tiêu đã đồng ý trong Thỏa Thuận Hiệu Suất Kinh Doanh (Business Performance Agreement)
error: Alert: Content selection is disabled!!