Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Định cư đầu tư

Tỉnh Newfoundland & Labrador

Điều kiện tối thiểu

Những chương trình đầu tư định cư cho du học sinh sau tốt nghiệp và thương nhân của tỉnh bang

International Entrepreneur

Ứng viên ngoài Canada có kinh nghiệm quản trị và mong muốn khởi nghiệp tại tỉnh bang

Tuổi
Từ 21 - 59 tuổi
Kinh nghiệm quản lý
2 năm kinh nghiệm làm chủ với tỉ lệ sở hữu trên 25% trong vòng 5 năm gần đây, hoặc
5 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao trong vòng 10 năm gần đây
Tài sản ròng
$600,000 sau khi khấu trừ nợ
Đầu tư
$200,000 với tỉ lệ sở hữu 33.33% trừ khi tổng đầu tư trên $1,000,000
Hình thức sở hữu
Mua hoặc thành lập doanh nghiệp tại tỉnh bang, có thể hợp tác tối đa với 9 ứng viên khác
Trực tiếp vận hành
Chủ động và trực tiếp quản lý các hoạt động kinh doanh trong vòng 1 năm
Tạo việc làm
1 việc làm toàn thời gian
Học vấn
Tương đương bằng trung học Canada
Ngoại ngữ
CLB 5
Intl Graduate Entrepreneur

Du học sinh tốt nghiệp tại NL và mong muốn khởi nghiệp tại tỉnh bang

Tuổi
21 tuổi trở lên
Tốt nghiệp
Chương trình 2 năm trở lên toàn thời gian từ Memorial University hoặc College of the North Atlantic trong vòng 2 năm
Giấy phép lao động
Còn hiệu lực
Hình thức sở hữu
Mua hoặc thành lập doanh nghiệp tại tỉnh bang với tỉ lệ sở hữu trên 33.33%, có thể hợp tác tối đa với 2 ứng viên khác
Thu nhập
Đến từ lợi nhuận doanh nghiệp ở mức LICO tối thiểu
Trực tiếp vận hành
Chủ động và trực tiếp quản lý các hoạt động kinh doanh trong vòng 1 năm
Tạo việc làm
1 việc làm toàn thời gian
Ngoại ngữ
CLB 7

Đáp ứng yêu cầu tối thiểu không đảm bảo ứng viên sẽ nhận được thư mời. Xin vui lòng xem cách xét tuyển ứng viên.
Ứng viên phải đáp ứng tất cả điều kiện trong Thỏa Thuận Hiệu Suất Kinh Doanh để được đề cử tỉnh bang.

Lộ trình xét duyệt

Tóm tắt quá trình đầu tư, chọn lọc, xét duyệt hồ sơ, nộp đề cử tỉnh bang
của ứng viên với tỉnh bang và Bộ di trú Canada

International Graduate Entrepreneur

Vận hành doanh nghiệp
Giai đoạn 1

Mua, thành lập hoặc hợp tác và trực tiếp điều hành doanh nghiệp với 1/3 vốn sở hữu dưới giấy phép lao động sau tốt nghiệp.12 tháng vận hành doanh nghiệp

Mở hồ sơ đề cử
Giai đoạn 2

Tạo hồ sơ tại Văn Phòng Nhập Cư và Đa Văn Hóa khi đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu. Hồ sơ sẽ được tính điểm và xếp hạng.Hồ sơ có hiệu lực 12 tháng

Nhận lời mời
Giai đoạn 3

Dựa trên số lượng được phân bổ, tỉnh bang sẽ mời các ứng viên có điểm hồ sơ cao nhất trong tập ứng viên để hoàn tất hồ sơ đầu tư.
Hoàn thiện hồ sơ trong 90 ngày

Phỏng vấn
Giai đoạn 4

Ứng viên được mời tham dự buổi phỏng vấn với viên chức tỉnh bang để trao đổi về hồ sơ, dự định đầu tư và các điều kiện liên quan.

Quyết định đề cử
Giai đoạn 5

Ứng viên được cấp Chứng Nhận Đề Cử sau khi hoàn thành các cam kết, hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp thường trú nhân từ Bộ Di Trú.
Bộ Di Trú xét duyệt trong 15 - 19 tháng

Thành thường trú nhân
Giai đoạn 6

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Xác nhận có hiệu lực trong 12 tháng

International Entrepreneur

Khảo sát thăm dò
Giai đoạn 1

Trực tiếp đến tỉnh bang tìm hiểu, trao đổi cơ hội đầu tư trong vòng 12 tháng trước khi tạo hồ sơ đầu tư.Bắt buộc

Mở hồ sơ đề cử
Giai đoạn 2

Tạo hồ sơ tại Văn Phòng Nhập Cư và Đa Văn Hóa sau khi thăm và đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu. Hồ sơ sẽ được tính điểm và xếp hạng.Hồ sơ có hiệu lực 12 tháng

Nhận lời mời
Giai đoạn 3

Dựa trên số lượng được phân bổ, tỉnh bang sẽ mời các ứng viên có điểm hồ sơ cao nhất trong tập ứng viên để hoàn tất hồ sơ đầu tư.
Hoàn thiện hồ sơ trong 180 ngày

Phỏng vấn
Giai đoạn 4

Ứng viên và đồng sở hữu (nếu có) được mời tham dự buổi phỏng vấn trực tiếp với viên chức tỉnh bang để trao đổi về hồ sơ đầu tư.

Quyết định đầu tư
Giai đoạn 5

Hồ sơ thành công, ứng viên ký thoả thuận Hiệu Suất Kinh Doanh với tỉnh bang, cam kết thực hiện các yêu cầu đầu tư kinh doanh.

Giấy phép lao động
Giai đoạn 6

Tỉnh bang cấp Thư Xác Nhận để ứng viên hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động từ Bộ di trú để tiến hành đầu tư tại tỉnh bang.Nộp đơn trong vòng 12 tháng

Hiện thực kế hoạch
Giai đoạn 7

Đến tỉnh bang thực hiện kế hoạch kinh doanh, họp mặt với viên chức tỉnh bang trong vòng 30 ngày sau khi đến.1 năm vận hành doanh nghiệp

Quyết định đề cử
Giai đoạn 8

Ứng viên được cấp Chứng Nhận Đề Cử sau khi hoàn thành các cam kết, hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp thường trú nhân từ Bộ Di Trú.
Bộ Di Trú xét duyệt trong 15 - 19 tháng

Thành thường trú nhân
Giai đoạn 9

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi nhập cảnh hoặc xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Xác nhận có hiệu lực trong 12 tháng

Lời mời hoàn thiện hồ sơ không đảm bảo hồ sơ ứng viên sẽ được phê duyệt, ứng viên sẽ nhận được đề cử tỉnh bang, hoặc thường trú nhân.

Yếu tố thành công

Các tiêu chí quan trọng khi xét duyệt hồ sơ

Các nhân tố ảnh hưởng
Tài chính
Tài sản
Tuổi
Ngoại ngữ
Tiếng Pháp
Kinh nghiệm làm việc tại Canada
Học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Kinh nghiệm quản trị
Được phép nhập cảnh
Khu vực lưu trú
Thư từ doanh nghiệp
Ngành làm việc tại Canada
Tài sản lưu động
Ngành học tại Canada
Tiến cử từ địa phương
Kinh nghiệp nông nghiệp
Lời mời làm việc
Giá trị đầu tư
Đề án kinh doanh
Học vấn Canada
Khu vực đầu tư
Khu vực lưu trú
Trực tiếp khảo sát
Điểm tối đa theo thành phần

International Graduate Entrepreneur

Tuổi
0%
Ngoại ngữ
0%
Học vấn
0%
Kinh nghiệm quản trị
0%
Khả năng thích nghi
0%
Ưu tiên kinh tế
0%

International Entrepreneur

Tuổi
0%
Ngoại ngữ
0%
Học vấn
0%
Kinh nghiệm quản trị
0%
Khả năng thích nghi
0%
Ưu tiên kinh tế
0%

Khả năng thích nghi thường bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố gắn kết với tỉnh bang (học vấn, người thân, kinh nghiệm làm việc).
Ưu tiên kinh tế bao gồm khu vực và lĩnh vực đầu tư.
Số liệu có thể được làm tròn để phục vụ mục đích trình bày, quý vị vui lòng tham khảo các tài liệu chính thức của tỉnh bang hoặc liên bang để có thông tin chính xác nhất.

Đặc quyền

Những quyền lợi của ứng viên và gia đình theo cùng khi định cư và nhận tư cách thường trú nhân tại tỉnh bang

Đoàn viên
Đoàn viên

Hồ sơ định cư sẽ bao gồm vợ hoặc chồng và con cái

Làm việc
Làm việc

Lao động hợp pháp trong thời gian thực hiện đề án

Y tế
Y tế

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế công cộng hiện đại trình độ cao

Giáo dục
Giáo dục

Theo học miễn phí hoặc giảm phí tuỳ theo bậc học

Phúc lợi
Phúc lợi

Tiếp cận các phúc lợi tương đương công dân Canada

Tự do di chuyển
Tự do di chuyển

Sống và làm việc bất cứ đâu trong tư cách Thường trú nhân

Bảo lãnh
Bảo lãnh

Đoàn tụ cùng người thân khi đủ các điều kiện nhân thân

Nhập tịch
Nhập tịch

Khi đủ điều kiện sau thời gian sinh sống xác định

Yêu cầu cụ thể

Những yêu cầu quan trọng mà ứng viên cần lưu ý

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Đang cư trú bất hợp pháp hoặc chờ phục hồi
 • Từng hoặc có lệnh trục xuất
 • Trong diện cấm nhập cảnh
 • Nhà đầu tư thụ động (đầu tư với rất ít hoặc không tham gia vào công việc vận hành quản lý hằng ngày)
 • Kế hoạch kinh doanh với mục đích chính là định cư

Hình thức kinh doanh không đủ điều kiện

 • Doanh nghiệp vận hành từ xa
 • Cho thuê, quản lý nhà cửa
 • Bất động sản (mua, xây dựng, phát triển)
 • Dịch vụ chuyên môn hoặc lao động tự do yêu cầu bằng cấp hoặc chứng nhận
 • Cho vay ngắn hạn, chuyển đổi ngoại tệ, máy rút tiền
 • Cầm đồ
 • Vận tải hành khách
 • Kinh doanh tại nhà
 • Sản xuất, phân phối hoặc mua bán các sản phẩm đồi trụy
 • Phi lợi nhận
 • Các loại hình đầu tư hoặc vận hành doanh nghiệp với mục đích chính là tạo thu nhập thụ động
 • Hoạt động kinh doanh trả lương dựa trên hoa hồng
 • Các hoạt động khác ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của chương trình đề cử tỉnh bang

Yêu cầu căn bản

 • 21 tuổi trở lên
 • Tốt nghiệp chương trình 2 năm sau trung học từ trường Memorial University hoặc College of the North Atlantic trong vòng 2 năm kể từ ngày nộp hồ sơ
 • Có giấy phép lao động sau tốt nghiệp còn hiệu lực
 • Dự định tiếp tục sinh sống vô thời hạn tại Newfoundland and Labrador để sở hữu và vận hành doanh nghiệp tạo ra lợi ích kinh tế đáng kể cho tỉnh bang
 • 1 năm kinh nghiệm chủ động quản lý với sở hữu trên 33.33%

* Ứng viên thuộc nhóm ngành nhu cầu cao sẽ được ưu tiên xem xét

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 7, được đánh giá bởi 1 trong 5 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Yêu cầu đầu tư

 • Cung cấp kế hoạch phát triển kinh doanh với giấy tờ hỗ trợ tài chính được thẩm định bởi công ty kiểm toán được chỉ định bởi tỉnh bang (Grant Thornton LLP, Deloitte, MNP LLP, KPMG LLP hoặc BDO Canada LLP)
 • Nếu thành lập doanh nghiệp, phải tạo 1 việc làm cho công dân Canada hoặc thường trú nhân (không tính người thân) với vị trí cao hơn ứng viên và mức lương tương xứng
 • Nếu đồng sở hữu, cho phép tối đa 3 đồng sở hữu, với tỉ lệ sở hữu từ 33.33% trở lên với mỗi ứng viên

Nếu mua doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp phải đang điều hành bởi 1 chủ sở hữu duy nhất trong vòng 5 năm
 • Giao dịch với giá thị trường hợp lý
 • Tình trạng tài chính tốt, không trong tình trạng phá sản
 • Duy trì điều kiện làm việc tương đương cho nhân công hiện tại

Yêu cầu kinh doanh

 • Chứng minh doanh nghiệp vận hành với mục đích chính là tạo lợi nhuận
 • Sở hữu trên 33.33% và chủ động vận hành doanh nghiệp ít nhất 1 năm trước khi tạo hồ sơ
 • Nhận lương từ hoạt động kinh doanh ở mức bằng hoặc trên Ngưỡng Thu Nhập Tối Thiểu theo Bộ Thống Kê
 • Trong tình trạng tài chính tốt, được đánh giá trong báo cáo quan điểm kiểm toán và mục đích đặc biệt
 • Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp lý liên quan của tỉnh bang hoặc liên bang trong hoạt động kinh doanh
 • Hoạt động kinh doanh phải mang tính chất lâu dài dựa trên định nghĩa Các quy định thuế thu nhập

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Đang cư trú bất hợp pháp hoặc chờ phục hồi
 • Từng hoặc có lệnh trục xuất
 • Trong diện cấm nhập cảnh
 • Nhà đầu tư thụ động (đầu tư với rất ít hoặc không tham gia vào công việc vận hành quản lý hằng ngày)
 • Kế hoạch kinh doanh với mục đích chính là định cư

Hình thức kinh doanh không đủ điều kiện

 • Doanh nghiệp vận hành từ xa
 • Cho thuê, quản lý nhà cửa
 • Bất động sản (mua, xây dựng, phát triển)
 • Dịch vụ chuyên môn hoặc lao động tự do yêu cầu bằng cấp hoặc chứng nhận
 • Cho vay ngắn hạn, chuyển đổi ngoại tệ, máy rút tiền
 • Cầm đồ
 • Vận tải hành khách
 • Kinh doanh tại nhà
 • Sản xuất, phân phối hoặc mua bán các sản phẩm đồi trụy
 • Phi lợi nhận
 • Các loại hình đầu tư hoặc vận hành doanh nghiệp với mục đích chính là tạo thu nhập thụ động
 • Hoạt động kinh doanh trả lương dựa trên hoa hồng
 • Các hoạt động khác ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của chương trình đề cử tỉnh bang

Yêu cầu căn bản

 • 21 tuổi trở lên
 • Học vấn tương đương bằng trung học Canada
 • Có giấy phép lao động sau tốt nghiệp còn hiệu lực
 • Dự định tiếp tục sinh sống vô thời hạn tại Newfoundland and Labrador để sở hữu và vận hành doanh nghiệp tạo ra lợi ích kinh tế đáng kể cho tỉnh bang
 • Tài sản ròng sau khi khấu trừ nợ trên $600,000 CAD
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp với tỉ lệ sở hữu trên 25% trong vòng 5 năm gần đây hoặc 5 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao trong vòng 10 năm gần đây

* Ứng viên thuộc nhóm ngành ưu tiên sẽ nhận ưu tiên xem xét

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 5, được đánh giá bởi 1 trong 5 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Yêu cầu đầu tư

 • Cung cấp kế hoạch phát triển kinh doanh với giấy tờ hỗ trợ tài chính được thẩm định bởi công ty kiểm toán được chỉ định bởi tỉnh bang (Grant Thornton LLP, Deloitte, MNP LLP, KPMG LLP hoặc BDO Canada LLP)
 • Ít nhất $200,00 CAD với tỉ lệ sở hữu trên 33.33% trừ khi tổng giá trị đầu tư trên $1,000,000
 • Nếu thành lập doanh nghiệp, phải tạo 1 việc làm cho công dân Canada hoặc thường trú nhân (không tính người thân) với vị trí cao hơn ứng viên và mức lương tương xứng
 • Nếu đồng sở hữu, cho phép tối đa 9 đồng sở hữu, với tỉ lệ sở hữu trên 33.33% trừ khi tổng giá trị đầu tư trên $1,000,000

Nếu mua doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp phải đang điều hành bởi 1 chủ sở hữu duy nhất trong vòng 5 năm
 • Giao dịch với giá thị trường hợp lý
 • Tình trạng tài chính tốt, không trong tình trạng phá sản
 • Duy trì điều kiện làm việc tương đương cho nhân công hiện tại

Yêu cầu kinh doanh

 • Chứng minh doanh nghiệp vận hành với mục đích chính là tạo lợi nhuận
 • Sở hữu trên 33.33% và chủ động vận hành doanh nghiệp ít nhất 1 năm trước khi tạo hồ sơ
 • Nhận lương từ hoạt động kinh doanh ở mức bằng hoặc trên Ngưỡng Thu Nhập Tối Thiểu theo Bộ Thống Kê
 • Trong tình trạng tài chính tốt, được đánh giá trong báo cáo quan điểm kiểm toán và mục đích đặc biệt
 • Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp lý liên quan của tỉnh bang hoặc liên bang trong hoạt động kinh doanh
 • Hoạt động kinh doanh phải mang tính chất lâu dài dựa trên định nghĩa Các quy định thuế thu nhập