Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Bộ tính CRS

dành cho hồ sơ Express Entry đã đủ điều kiện tối thiểu

Loading...
Mục 1: Các yếu tố con người

* Trình độ học vấn phải là bằng cấp của Canada hoặc bằng cấp tương đương đã từ nước khác được thẩm định chuyển đổi trong Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (Educational Credential Assessment) .

** Thâm niên kinh nghiệm chỉ tính ở những vị trí làm việc có tính chuyên môn cao có mã TEER bậc 0, 1, 2 hoặc 3 theo Hệ Thống Phân Loại Nghề Nghiệp Quốc Gia của chính phủ Canada (National Occupational Classification).

Khả năng ngôn ngữ thứ 1
Khả năng ngôn ngữ thứ 2
Mục 2: Các yếu tố chuyển đổi kỹ năng
Lưu ý: Tổng điểm tối đa cho mục 2 này là 100 điểm
Mục 3: Các Yếu Tố Bổ Sung
Lưu ý: Tổng điểm tối đa cho mục 3 này là 600 điểm
Mục 4: Yếu tố vợ/chồng
0

DrawProgramTotalCRSDateTie-breaking rule
293STEM: 20010, 20011, 20012, 21200, 21201, 21202, 21203, 21210, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21300, 21310, 21311, 21321, 21322, 414004,500491April 11, 2024February 25, 2024 11:55:12 UTC
292General1,280549April 10, 2024March 21, 2024 03:37:24 UTC
291French language proficiency1,500388March 26, 2024March 10, 2024 20:06:26 UTC
290General1,980524March 25, 2024February 25, 2024 14:42:38 UTC
289Transport occupations975430March 13, 2024July 31, 2023 13:27:26 UTC
288General2,850525March 12, 2024March 12, 2024 15:56:42 UTC
287French language proficiency2,500336February 29, 2024January 18, 2024 09:15:46 UTC
286General1,470534February 28, 2024January 16, 2024 03:51:05 UTC
285Agriculture and agri-food: 63201, 82030, 82031150437February 16, 2024January 29, 2024 03:32:58 UTC
284Healthcare: 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32109, 32120, 32121, 32122, 32200, 32201, 32209, 33101, 33102, 33103, 33109, 41301, 41320, 422033,500422February 14, 2024January 30, 2024 02:39:54 UTC
283General1,490535February 13, 2024February 11, 2024 15:26:56 UTC
282French language proficiency7000365February 01, 2024September 08, 2023 at 09:47:27 UTC
281General730541January 31, 2024July 15, 2023 10:52:08 UTC
280General1,040543January 23, 2024January 21, 2024 07:43:47 UTC
279No Program Specified1,510546January 10, 2024December 31, 2023 18:23:22 UTC
278Agriculture and agri-food: 63201, 82030, 82031400386December 21, 2023July 06, 2023 05:44:14 UTC
277Transport: 70020, 72403, 72404, 72600, 72601, 72602, 72603, 72604, 73300, 93200670435December 20, 2023August 30. 2023 17:30:21 UTC
276Trade: 72014, 72106, 72200, 72300, 72310, 72400, 72402, 72405, 72406, 732001,000425December 19, 2023November 04, 2023 11:16:58 UTC
275No Program Specified1,325542December 18, 2023November 06, 2023 14:40:23 UTC
274STEM occupations: 20010, 20011, 20012, 21200, 21201, 21202, 21203, 21210, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21300, 21310, 21311, 21321, 21322, 414005900481December 08, 2023November 25, 2023 09:48:36 UTC
273French language proficiency1,000470December 07, 2023October 03, 2023 04:45:27 UTC
272No Program Specified4750561December 6, 2023November 08, 2023 06:00:13 UTC
271Healthcare: 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32109, 32120, 32121, 32122, 32200, 32201, 32209, 33101, 33102, 33103, 33109, 41301, 41320, 422033,600431October 26, 2023May 24, 2023 19:47:51 UTC
270French language proficiency300486October 25, 2023September 30, 2023 04:22:17 UTC
269Provincial Nominee Program1,548776October 24, 2023July 07, 2023 07:28:57 UTC
268No Program Specified3,725500October 10, 2023October 02, 2023 15:25:30 UTC
267Agriculture and agri-food: 63201, 82030, 82031600354September 28, 2023June 12, 2023 10:23:21 UTC
266French language proficiency500472September 27, 2023August 16, 2023 09:00:14 UTC
265No Program Specified3,000504September 26, 2023September 11, 2023 20:24:18 UTC
264Transport: 70020, 72403, 72404, 72600, 72601, 72602, 72603, 72604, 73300, 932001,000435September 20, 2023June 17, 2023 06:44:01 UTC
263No Program Specified3,200531September 19, 2023September 12, 2023 12:16:31 UTC
262No Program Specified4,300496August 15, 2023August 01, 2023 12:59:52 UTC
261Trade: 72014, 72106, 72200, 72300, 72310, 72400, 72402, 72405, 72406, 732001,500388August 3, 2023June 07, 2023 07:03:08 UTC
260French language proficiency800435August 02, 2023July 31, 2023 09:57:30 UTC
259No Program Specified2,000517August 01, 2023June 30, 2023 11:45:05 UTC
258French language proficiency3,800375July 12, 2023June 15, 2023 23:49:05 UTC
257No Program Specified800505July 11, 2023October 01, 2022 06:13:05 UTC
256French language proficiency2,300439July 07, 2023January 20, 2023 17:18:32 UTC
255Healthcare: 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32109, 32120, 32121, 32122, 32200, 32201, 32209, 33101, 33102, 33103, 33109, 41301, 41320, 422031,500463July 06, 2023June 19, 2023 06:41:05 UTC
254STEM: 20010, 20011, 20012, 21200, 21201, 21202, 21203, 21210, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21300, 21310, 21311, 21321, 21322, 41400500486July 05, 2023November 23, 2022 00:01:29 UTC
253No Program Specified700511July 04, 2023July 01, 2023 09:31:32 UTC
252Healthcare: 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32109, 32120, 32121, 32122, 32200, 32201, 32209, 33101, 33102, 33103, 33109, 41301, 41320, 42203500476June 28, 2023November 12, 2022 12:47:27 UTC
251No Program Specified4,300486June 27, 2023June 21, 2023 00:57:04 UTC
250No Program Specified4,800486June 08, 2023May 19, 2023 14:04:00 UTC
249No Program Specified4,800488May 24, 2023December 26, 2022 01:12:48 UTC
248Provincial Nominee Program589691May 10, 2023March 08, 2023 16:42:17 UTC
247No Program Specified3,500483April 26, 2023April 22, 2023 19:46:58 UTC
246No Program Specified3,500486April 12, 2023July 19, 2022 11:05:24 UTC
245No Program Specified7,000481March 29, 2023February 14, 2023 07:35:00 UTC
244No Program Specified7,000484March 23, 2023May 19, 2022 06:48:41 UTC
243No Program Specified7,000490March 15, 2023February 16, 2023 10:33:06 UTC
242Provincial Nominee Program667748March 01, 2023December 12, 2022 10:48:12 UTC
241Provincial Nominee Program699791February 15, 2023February 08, 2023 18:09:01 UTC
240Federal Skilled Worker3300489February 02, 2023March 29, 2022 16:09:00 UTC
239Provincial Nominee Program893733February 01, 2023December 09, 2022 10:49:57 UTC
238No Program Specified5,500490January 18, 2023November 24, 2022 21:14:59 UTC
237No Program Specified5,500507January 11, 2023December 06, 2022 11:00:07 UTC
236No Program Specified4,750491November 23, 2022October 13, 2022 11:22:17 UTC
235No Program Specified4,750494November 9, 2022June 06,2022 20:48:23 UTC
234No Program Specified4,750496October 26, 2022May 09,2022 09:04:20 UTC
233No Program Specified4,250500October 12, 2022October 10, 2022 17:10:53 UTC
232No Program Specified3,750504September 28, 2022May 02, 2022 17:17:32 UTC
231No Program Specified3,250510September 14, 2022January 08, 2022 10:24:52 UTC
230No Program Specified2,750516August 31, 2022April 16, 2022 18:24:41 UTC
229No program specified2250525August 17, 2022December 28, 2021 11:03:15 UTC
228No program specified2,000533 August 03, 2022January 06, 2022 14:29:50 UTC
227No program specified1,750542 July 20, 2022December 30, 2021 15:29:35 UTC
226No program specified1,500557 July 6, 2022November 13, 2021 02:20:46 UTC
225Provincial Nominee Program
636752 June 22, 2022April 19, 2022 13:45:45 UTC
224Provincial Nominee Program932796 June 08, 2022October 18, 2021 17:13:17 UTC
223Provincial Nominee Program589741 May 25, 2022February 02, 2022 12:29:53 UTC
222Provincial Nominee Program545753 May 11, 2022December 15, 2021 20:32:57 UTC
221Provincial Nominee Program829772 April 27, 2022March 24,2022 8:00:50 UTC
220Provincial Nominee Program787782 April 13, 2022April 07, 2022 16:31:21 UTC
219Provincial Nominee Program919785 March 30, 2022November 15, 2021 20:23:16 UTC
218Provincial Nominee Program924754 March 16, 2022February 10, 2022 14:35:27 UTC
217Provincial Nominee Program1,047761 March 02, 2022January 05, 2022 14:22:03 UTC
216Provincial Nominee Program1082710 February 16, 2022October 07, 2021 11:36:55 UTC
215Provincial Nominee Program1070674February 02 2022February 18 2021 05:05:15 UTC
214Provincial Nominee Program1036745 January 19, 2022July 05, 2021 13:12:05 UTC
213Provincial Nominee Program392808 January 05, 2022March 04, 2021 16:57:50 UTC

Tổng quan điểm CRS trong 30 lượt mời mới nhất

 

 

Thống kê 30 lượt mời mới nhất

 

Điểm CRS tối đa: 776

Điểm CRS tối thiểu: 336

Điểm CRS trung bình 480.80

Lượt mời lớn nhất 7000

Lượt mời nhỏ nhất 4,500

 

Lượt mời phổ thông

 

Điểm CRS tối đa: 561

Điểm CRS tối thiểu: 481

Điểm CRS trung bình 503.89

Lượt mời lớn nhất 7,000

Lượt mời nhỏ nhất 1,510

 

Vị trí công việc phổ biến

 

thống kê bao gồm các lượt mời phổ thông và Pháp ngữ

NOC 63201 - Butchers - retail and wholesale - 46.67%
NOC 82031 - Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services - 46.67%
NOC 82030 - Agricultural service contractors and farm supervisors - 46.67%
NOC 70020 - Managers in transportation - 43.33%
NOC 21202 - Urban and land use planners - 43.33%
NOC 21201 - Landscape architects - 43.33%
NOC 21200 - Architects - 43.33%
NOC 20012 - Computer and information systems managers - 43.33%
NOC 20011 - Architecture and science managers - 43.33%
NOC 20010 - Engineering managers - 43.33%
NOC 21210 - Mathematicians, statisticians and actuaries - 43.33%
NOC 42203 - Instructors of persons with disabilities - 43.33%
NOC 41320 - Educational counsellors - 43.33%
NOC 41301 - Therapists in counselling and related specialized therapies - 43.33%
NOC 33109 - Other assisting occupations in support of health services - 43.33%
NOC 33103 - Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants - 43.33%
NOC 33102 - Nurse aides, orderlies and patient service associates - 43.33%
NOC 72403 - Railway carmen/women - 43.33%
NOC 21203 - Land surveyors - 43.33%
NOC 21221 - Business systems specialists - 43.33%
NOC 21211 - Data scientists - 43.33%
NOC 21234 - Web developers and programmers - 43.33%
NOC 41400 - Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers - 43.33%
NOC 21322 - Metallurgical and materials engineers - 43.33%
NOC 21321 - Industrial and manufacturing engineers - 43.33%
NOC 21311 - Computer engineers (except software engineers and designers) - 43.33%
NOC 21310 - Electrical and electronics engineers - 43.33%
NOC 21300 - Civil engineers - 43.33%
NOC 21233 - Web designers - 43.33%
NOC 21220 - Cybersecurity specialists - 43.33%
NOC 21232 - Software developers and programmers - 43.33%
NOC 21231 - Software engineers and designers - 43.33%
NOC 21230 - Computer systems developers and programmers - 43.33%
NOC 21223 - Database analysts and data administrators - 43.33%
NOC 21222 - Information systems specialists - 43.33%
NOC 32201 - Massage therapists - 43.33%
NOC 32209 - Other practitioners of natural healing - 43.33%
NOC 33101 - Medical laboratory assistants and related technical occupations - 43.33%
NOC 32200 - Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists - 43.33%
NOC 93200 - Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectors - 43.33%
NOC 31111 - Optometrists - 43.33%
NOC 31110 - Dentists - 43.33%
NOC 32122 - Medical sonographers - 43.33%
NOC 31102 - General practitioners and family physicians - 43.33%
NOC 31101 - Specialists in surgery - 43.33%
NOC 31100 - Specialists in clinical and laboratory medicine - 43.33%
NOC 73300 - Transport truck drivers - 43.33%
NOC 31121 - Dietitians and nutritionists - 43.33%
NOC 72604 - Railway traffic controllers and marine traffic regulators - 43.33%
NOC 72603 - Engineer officers, water transport - 43.33%
NOC 72602 - Deck officers, water transport - 43.33%
NOC 72601 - Air traffic controllers and related occupations - 43.33%
NOC 72600 - Air pilots, flight engineers and flying instructors - 43.33%
NOC 72404 - Aircraft mechanics and aircraft inspectors - 43.33%
NOC 31112 - Audiologists and speech-language pathologists - 43.33%
NOC 31103 - Veterinarians - 43.33%
NOC 31200 - Psychologists - 43.33%
NOC 31303 - Physician assistants, midwives and allied health professionals - 43.33%
NOC 32121 - Medical radiation technologists - 43.33%
NOC 32120 - Medical laboratory technologists - 43.33%
NOC 31201 - Chiropractors - 43.33%
NOC 32103 - Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists - 43.33%
NOC 32102 - Paramedical occupations - 43.33%
NOC 32101 - Licensed practical nurses - 43.33%
NOC 32109 - Other technical occupations in therapy and assessment - 43.33%
NOC 31302 - Nurse practitioners - 43.33%
NOC 31300 - Nursing coordinators and supervisors - 43.33%
NOC 31209 - Other professional occupations in health diagnosing and treating - 43.33%
NOC 31204 - Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment - 43.33%
NOC 31203 - Occupational therapists - 43.33%
NOC 31202 - Physiotherapists - 43.33%
NOC 31301 - Registered nurses and registered psychiatric nurses - 43.33%

error: Alert: Content selection is disabled!!