Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Định cư Express Entry

Tỉnh Manitoba

Điều kiện tối thiểu

Skilled Worker Overseas - Express Entry

Để được tỉnh bang đề cử và tăng điểm hồ sơ Express Entry, ứng viên phải có hồ sơ ứng tuyển Express Entry còn hiệu lực, đủ và duy trì các điều kiện tối thiểu một trong các chương trình Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trades hoặc Canadian Experience Class

Kế hoạch sự nghiệp
Kế hoạch tiếp tục phát triển sự nghiệp tại tỉnh bang sau khi được đề cử
Kinh nghiệm làm việc
6 tháng toàn thời gian thuộc nhóm ngành ưu tiên trong vòng 5 năm gần đây
Ngoại ngữ
CLB 7 nếu thuộc vị trí TEER bậc 0, 1
CLB 5 nếu thuộc vị trí TEER bậc 2, 3
Học vấn
Tương đương văn bằng 1 năm sau trung học của Canada
Khả năng thích nghi
Nhận thư mời hoàn thiện hồ sơ trực tiếp, hỗ trợ từ người thân/bạn bè hiện đang sinh sống, hoặc từng học tập/làm việc tại tỉnh bang Manitoba
Điểm hồ sơ
Đạt 60 / 100 điểm

Đáp ứng yêu cầu tối thiểu không đảm bảo ứng viên sẽ nhận được thư mời. Xin vui lòng xem cách xét tuyển ứng viên.

Lộ trình xét duyệt

Tóm tắt quá trình chọn lọc, xét duyệt hồ sơ
của ứng viên với tỉnh bang và Bộ di trú Canada

Tạo hồ sơ Express Entry
Bước 1

Tạo hồ sơ với Bộ di trú khi đã đủ điều kiện kèm nguyện vọng định cư tại Manitoba. Hệ thống sẽ tính điểm dựa trên tiểu sử của ứng viên.Hồ sơ có hiệu lực 12 tháng

Đăng kí với tỉnh bang
Bước 2

Tạo hồ sơ quan tâm định cư tại MPNP Online khi đủ điều kiện. Hồ sơ sẽ được tính điểm dựa trên thông tin mà ứng viên cung cấp.Hồ sơ có hiệu lực 12 tháng

Lời mời từ tỉnh bang
Bước 3

Dựa trên số lượng được phân bổ, tỉnh bang sẽ mời các ứng viên có điểm hồ sơ cao nhất trong tập ứng viên để hoàn tất hồ sơ đề cử.
Hoàn thiện hồ sơ trong vòng 60 ngày

Quyết định đề cử
Bước 4

Hồ sơ thành công, ứng viên được cấp Chứng Nhận Đề Cử để cập nhật hồ sơ Express Entry và nhận thêm điểm Đề Cử Tỉnh Bang.Tỉnh bang xét duyệt trong 2-3 tháng

Lời mời từ liên bang
Bước 5

Ứng viên có điểm cao hơn hoặc bằng điểm sàn và khởi tạo hồ sơ sớm hơn sẽ nhận được lời mời nộp hồ sơ định cư từ liên bang.
Điểm sàn được công bố mỗi 2 tuần

Thành thường trú nhân
Bước 6

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi nhập cảnh hoặc xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Bộ Di Trú xét duyện trong 6 tháng

Ứng viên, với giấy phép lao động còn hiệu lực, có thể đề nghị gia hạn để tiếp tục làm việc sau khi đã nộp hồ sơ định cư lên Bộ di trú.

Yếu tố thành công

Các tiêu chí quan trọng khi xét duyệt hồ sơ

Các nhân tố ảnh hưởng
Quỹ ổn định
Tuổi
Ngoại ngữ
Tiếng Pháp
Kinh nghiệm làm việc tại Canada
Kinh nghiệm làm việc tại Canada
Học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Được phép nhập cảnh
Hỗ trợ từ chủ lao động
Ngành làm việc tại Canada
Vị trí công việc
Ngành học tại Canada
Thư từ chủ lao động
Tiến cử từ địa phương
Lời mời làm việc
Khu vực lưu trú
Đề cử tỉnh bang
Hồ sơ Express Entry
Giấy phép học tập
Giấy phép lao động
Học vấn Canada
Điểm tối đa theo thành phần

Hồ sơ quan tâm định cư

Ngoại ngữ
0%
Tuổi
0%
Kinh nghiệm làm việc
0%
Học vấn
0%
Khả năng thích nghi
0%

Skilled Workers Overseas

Ngoại ngữ
0%
Tuổi
0%
Kinh nghiệm làm việc
0%
Học vấn
0%
Khả năng thích nghi
0%

Khả năng thích nghi thường bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố gắn kết với tỉnh bang (học vấn, người thân, kinh nghiệm làm việc).
Số liệu có thể được làm tròn để phục vụ mục đích trình bày, quý vị vui lòng tham khảo các tài liệu chính thức của tỉnh bang hoặc liên bang để có thông tin chính xác nhất.

Đặc quyền

Những quyền lợi của ứng viên và gia đình theo cùng khi định cư và nhận tư cách thường trú nhân tại tỉnh bang

Đoàn viên
Đoàn viên

Hồ sơ định cư sẽ bao gồm vợ hoặc chồng và con cái

Làm việc
Làm việc

Khả năng duy trì việc làm nếu nộp đơn trước khi hết hạn

Y tế
Y tế

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế công cộng hiện đại trình độ cao

Giáo dục
Giáo dục

Theo học miễn phí hoặc giảm phí tuỳ theo bậc học

Phúc lợi
Phúc lợi

Tiếp cận các phúc lợi tương đương công dân Canada

Tự do di chuyển
Tự do di chuyển

Sống và làm việc bất cứ đâu trong tư cách Thường trú nhân

Bảo lãnh
Bảo lãnh

Đoàn tụ cùng người thân khi đủ các điều kiện nhân thân

Nhập tịch
Nhập tịch

Khi đủ điều kiện sau thời gian sinh sống xác định

Yêu cầu cụ thể

Những yêu cầu quan trọng mà ứng viên cần lưu ý

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Đang xin tị nạn, kháng cáo hoặc trong quá trình trục xuất
 • Trong chương trình điều dưỡng chăm sóc
 • Làm việc và sinh sống ở tỉnh bang khác ngoài Manitoba
 • Vợ/chồng của công dân Canada hoặc thường trú nhân
 • Từng bị từ chối bởi tỉnh bang trong vòng 6 tháng và không thể giải thích những vấn đề dẫn đến bị từ chối
 • Đang trong một chương trình khác của tỉnh bang khác hoặc liên bang, trừ chương trình Express Entry

Yêu cầu căn bản

 • Có hồ sơ Express Entry còn hiệu lực
 • Được mời trực tiếp bởi tỉnh bang, hỗ trợ bởi bạn bè/người thân, hoặc từng làm việc/học tập tại tỉnh bang
 • Có kế hoạch tiếp tục phát triển sự nghiệp bản thân

Học vấn

 • Tối thiểu tốt nghiệp chương trình 1 năm sau trung học (cao đẳng, đại học, học nghề)
 • Nếu bên ngoài Canada, chuyển đổi bằng cấp tương đương thông qua Đánh Giá Chứng Chỉ Giáo Dục

Trình độ ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 7 (TEER bậc 0 hoặc 1) hoặc CLB 5 (TEER bậc 2 hoặc 3), được đánh giá bởi 1 trong 4 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Hỗ trợ bởi bạn bè hoặc người thân

 • Sinh sống tại Manitoba liên tục ít nhất 1 năm
 • Là thường trú nhân hoặc công dân Canada

Nhóm ngành nhu cầu cao

NOC CodeCategoryCLBOccupation
1001007Financial managers
1001107Human resources managers
1002007Insurance, real estate and financial brokerage managers
1002107Banking, credit and other investment managers
1002207Advertising, marketing and public relations managers
1110017Financial auditors and accountants
1110115Financial and investment analysts
1110215Financial advisors
1110915Other financial officers
1120015Human resources professionals
1120115Professional occupations in business management consulting
1120215Professional occupations in advertising, marketing and public relations
1201125Supervisors, finance and insurance office workers
1201325Supervisors, supply chain, tracking and scheduling coordination occupations
1210125Human resources and recruitment officers
1211025Court reporters, medical transcriptionists and related occupations
1220025Accounting technicians and bookkeepers
1310135Property administrators
1311135Legal administrative assistants
1320135Production and transportation logistics coordinators
2001007Engineering managers
2001107Architecture and science managers
2001207Computer and information systems managers
2111015Biologists and related scientists
2111215Agricultural representatives, consultants and specialists
2120017Architects
2120317Land surveyors
2121015Mathematicians, statisticians and actuaries
2121115Data scientists
2122015Cybersecurity specialists
2122115Business systems specialists
2122215Information systems specialists
2122315Database analysts and data administrators
2123015Computer systems developers and programmers
2123115Software engineers and designers
2123215Software developers and programmers
2123315Web designers
2123415Web developers and programmers
2130017Civil engineers
2130117Mechanical engineers
2131017Electrical and electronics engineers
2131117Computer engineers (except software engineers and designers)
2132117Industrial and manufacturing engineers
2210025Chemical technologists and technicians
2210125Geological and mineral technologists and technicians
2211025Biological technologists and technicians
2211125Agricultural and fish products inspectors
2221225Drafting technologists and technicians
2222025Computer network technicians
2222125User support technicians
2223227Occupational health and safety specialists
2230025Civil engineering technologists and technicians
2230125Mechanical engineering technologists and technicians
2230225Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians
2230325Construction estimators
2231025Electrical and electronics engineering technologists and technicians
2231125Electronic service technicians (household and business equipment)
2231325Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors
3111217Audiologists and speech-language pathologists
3112017Pharmacists
3112117Dietitians and nutritionists
3120017Psychologists
3120217Physiotherapists
3120317Occupational therapists
3130315Physician assistants, midwives and allied health professionals
3210327Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists
3210425Animal health technologists and veterinary technicians
3210927Other technical occupations in therapy and assessment
3211127Dental hygienists and dental therapists
3212027Medical laboratory technologists
3212125Medical radiation technologists
3212425Pharmacy technicians
3212925Other medical technologists and technicians
3220125Massage therapists
3310135Medical laboratory assistants and related technical occupations
3310335Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants
4003005Managers in social, community and correctional services
4110117Lawyers and Quebec notaries
4130017Social workers
4130117Therapists in counselling and related specialized therapies
4130115Therapists in counselling and related specialized therapies
4131015Police investigators and other investigative occupations
4132115Career development practitioners and career counsellors (except education)
4140015Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers
4140215Business development officers and market researchers and analysts
4140315Social policy researchers, consultants and program officers
4140415Health policy researchers, consultants and program officers
4140515Education policy researchers, consultants and program officers
4140615Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officers
4140715Program officers unique to government
4220025Paralegal and related occupations
4220125Social and community service workers
4220227Early childhood educators and assistants
4220325Instructors of persons with disabilities
5001205Recreation, sports and fitness program and service directors
5112015Producers, directors, choreographers and related occupations
5211325Audio and video recording technicians
5212025Graphic designers and illustrators
5212125Interior designers and interior decorators
5312335Theatre, fashion, exhibit and other creative designers
5410045Program leaders and instructors in recreation, sport and fitness
6201025Retail sales supervisors
6202025Food service supervisors
6210025Technical sales specialists - wholesale trade
6210125Retail and wholesale buyers
6310135Real estate agents and salespersons
6310235Financial sales representatives
6320035Cooks
6320235Bakers
6410045Retail salespersons and visual merchandisers
6440945Other customer and information services representatives
7001005Construction managers
7001105Home building and renovation managers
7001205Facility operation and maintenance managers
7002005Managers in transportation
7210025Machinists and machining and tooling inspectors
7210125Tool and die makers
7210225Sheet metal workers
7210625Welders and related machine operators
7220026Electricians (except industrial and power system)
7220126Industrial electricians
7220325Electrical power line and cable workers
7220425Telecommunications line and cable workers
7220525Telecommunications equipment installation and cable television service technicians
7230025Plumbers
7231025Carpenters
7240025Construction millwrights and industrial mechanics
7240125Heavy-duty equipment mechanics
7240226Heating, refrigeration and air conditioning mechanics
7240425Aircraft mechanics and aircraft inspectors
7240525Machine fitters
7241025Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
7241125Auto body collision, refinishing and glass technicians and damage repair estimators
7250026Crane operators
7260025Air pilots, flight engineers and flying instructors
7310035Concrete finishers
7310235Plasterers, drywall installers and finishers and lathers
7311235Painters and decorators (except interior decorators)
7311335Floor covering installers
7331035Railway and yard locomotive engineers
7331135Railway conductors and brakemen/women
7420245Air transport ramp attendants
7510155Material handlers
7511056Construction trades helpers and labourers
8002005Managers in agriculture
9001005Manufacturing managers
9001105Utilities managers
9210025Power engineers and power systems operators

error: Alert: Content selection is disabled!!