Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Dịch vụ di trú

từ Cố vấn di trú RCIC - IRB được ủy quyền bởi
Đoàn cố vấn di trú và quốc tịch Canada (CICC)

Lưu trú ngắn hạn

Bảo lãnh, Đầu tư & Định cư

Vấn đề pháp lý

Chi phí được tính bằng đồng Canada (CAD) hoặc tương đương tại thời điểm thanh toán.
Chưa bao gồm thuế, lệ phí chính phủ và các khoản phụ phí phục vụ quá trình hoàn thiện hồ sơ.
Phí dịch vụ di trú có thể thay đổi tùy vào khối lượng công việc cần thiết để chuẩn bị hồ sơ.
Phương thức và chi phí thanh toán được chia theo giai đoạn, dựa trên nhu cầu của từng khách hàng.
Khách hàng thân thiết được hưởng phí ưu đãi cho toàn bộ hồ sơ về sau theo chính sách của công ty.