Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Bảo lãnh thân nhân

Đoàn tụ với thân nhân tại Canada

Thông tin chung

Yêu cầu căn bản

Những yêu cầu căn bản mà người bảo lãnh phải đủ điều kiện
khi nộp đơn bảo lãnh người thân

Pháp nhân
Trên 18 tuổi
Thường trú nhân hoặc công dân Canada
Sinh sống tại Canada hoặc sẽ trở lại Canada sau khi đã bảo lãnh vợ, chồng, con (không áp dụng cho thường trú nhân)
Lý lịch
Không trong quá trình bị trục xuất,
tạm giam hoặc ngồi tù
Không có tiền án liên quan đến bạo hành với người thân hoặc xâm hại tình dục, tùy từng trường hợp
Tài chính
Chưa từng tuyên bố phá sản
Không mắc nợ chu cấp nuôi dưỡng con sau ly hôn
Không nhận trợ cấp xã hội (trừ trợ cấp tàn tật)
Không nợ, chậm hoặc trễ thanh toán các khoản vay nhập cư
Yêu cầu đặc thù

Người bảo lãnh cùng gia đình cần đáp ứng các điều kiện riêng biệt sau
tùy theo thân nhân được bảo lãnh

Bố mẹ, ông bà
Bố mẹ, ông bà
Đáp ứng ngưỡng thu nhập tối thiểu 3 năm gần nhất, dựa trên quy mô gia đình và tổng số người được bảo lãnh, tính trên tổng thu nhập vợ, chồng hoặc cả hai
Cam kết chu cấp các nhu cầu tối thiểu trong 20 năm
Vợ chồng đã kết hôn, đang chung sống hoặc trong mối quan hệ như vợ chồng
Vợ chồng đã kết hôn, đang chung sống hoặc trong mối quan hệ như vợ chồng
Người bảo lãnh không bảo lãnh diện vợ chồng trong vòng 3 năm, hoặc từng được bảo lãnh diện vợ chồng trong 5 năm gần đây
Cam kết chu cấp các nhu cầu tối thiểu trong 3 năm
Anh chị em, cháu (trai, gái, nội, hoặc ngoại)
Anh chị em, cháu (trai, gái, nội, hoặc ngoại)
Đáp ứng ngưỡng thu nhập tối thiểu trong năm gần nhất, dựa trên quy mô gia đình và tổng số người được bảo lãnh, tính trên tổng thu nhập năm của người bảo lãnh và vợ / chồng nếu cùng đứng đơn
Người được bảo lãnh dưới 18 tuổi, mất cả ba lẫn mẹ, độc thân
Cam kết chu cấp nhu cầu tối thiểu trong 10 năm
Con ruột, con riêng
Con ruột, con riêng
Người được bảo lãnh dưới 22 tuổi trừ khi phụ thuộc về tinh thần hoặc thể chất, độc thân
Cam kết chu cấp các nhu cầu tối thiểu từ 3 - 10 năm tùy độ tuổi
Nhận con nuôi
Nhận con nuôi
Người được bảo lãnh dưới 18 tuổi, độc thân
Cam kết chu cấp nhu cầu tối thiểu đến 25 tuổi hoặc trong 10 năm
Thân nhân khác
Thân nhân khác
Đáp ứng ngưỡng thu nhập tối thiểu trong năm gần nhất, dựa trên tổng số người được bảo lãnh và người bảo lãnh, tính trên tổng thu nhập năm
Người bảo lãnh không còn bất cứ người thân nào có thể bảo lãnh (không bao gồm những trường hợp không muốn được bảo lãnh), bao gồm vợ, chồng hoặc tương tự, con cái, ba mẹ, ông bà, anh chị em hoặc cháu (trai, gái, nội, hoặc ngoại) mất cả cha lẫn mẹ , và
Người bảo lãnh không có bất kì người thân nào là thường trú nhân hoặc công dân Canada

Độc thân không bao gồm tình trạng chung sống hoặc trong mối quan hệ như vợ hoặc chồng.
Bảo lãnh diện ông, bà, bố, mẹ chỉ được mời ngẫu nhiên hàng năm.

Lộ trình xét duyệt

Tóm tắt quá trình bảo lãnh và xét duyệt hồ sơ
của người bảo lãnh, được bảo lãnh và Bộ di trú Canada

Bảo lãnh ông bà, bố mẹ
Mở hồ sơ
Bước 1

Tạo hồ sơ bảo lãnh ông bà, hoặc bố mẹ với Bộ di trú khi đã đáp ứng các yêu cầu thu nhập, kèm các thông tin cá nhân của người bảo lãnh.

Nhận thư mời
Bước 2

Bộ di trú mời ngẫu nhiên các hồ sơ đủ yêu cầu, người bảo lãnh và được bảo lãnh hoàn tất hồ sơ và cung cấp các giấy tờ cần thiết.Hoàn tất hồ sơ trong vòng 60 ngày

Nộp sinh trắc
Bước 3

Người được bảo lãnh nhận được yêu cầu lấy dấu vân tay từ Bộ di trú để xác nhận danh tính, nhân thân và điều kiện nhập cảnh.

Khám sức khỏe
Bước 4

Người được bảo lãnh nhận nhận được yêu cầu khám sức khỏe để chứng minh không mắc các bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến cộng đồng.

Quyết định
Bước 5

Hồ sơ thành công, đương đơn nhận được yêu cầu nộp hộ chiếu từ Bộ di trú để dán thị thực du lịch và đủ điều kiện để đến Canada.
Hồ sơ xét duyệt trong 20 - 24 tháng

Thành thường trú nhân
Bước 6

Người được bảo lãnh trở thành thường trú nhân sau khi nhập cảnh Canada bằng thị thực cho thường trú nhân.

Bảo lãnh thân nhân khác

Bao gồm vợ, chồng hoặc tương tự, con, cháu và những người thân khác

Nộp hồ sơ
Bước 1

Nộp hồ sơ bảo lãnh online với Bộ di trú khi đã đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để bảo lãnh và chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết.

Nộp sinh trắc
Bước 2

Người được bảo lãnh nhận được yêu cầu lấy dấu vân tay từ Bộ di trú để xác nhận danh tính, nhân thân và điều kiện nhập cảnh.

Khám sức khỏe
Bước 3

Người được bảo lãnh nhận nhận được yêu cầu khám sức khỏe để chứng minh không mắc các bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến cộng đồng.

Quyết định
Bước 4

Hồ sơ thành công, người được bảo lãnh được yêu cầu nộp hộ chiếu từ Bộ di trú để dán thị thực du lịch và đủ điều kiện để đến Canada.
Hồ sơ xét duyệt trên 12 tháng

Thành thường trú nhân
Bước 5

Người được bảo lãnh trở thành thường trú nhân sau khi nhập cảnh Canada bằng thị thực cho thường trú nhân.

Yếu tố thành công

Những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định kết quả thị thực

Tình trạng sức khỏe
Tuổi
Ngoại ngữ
Tổng thu nhập
Kinh nghiệm làm việc tại Canada
Quan hệ thật sự
Học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Kinh nghiệm quản trị
Được phép nhập cảnh
Thư từ doanh nghiệp
Ngành làm việc tại Canada
Lý lịch tư pháp
Tiến cử từ địa phương
Kinh nghiệp nông nghiệp
Lời mời làm việc
Đề án kinh doanh
Học vấn Canada

Đặc quyền

Các quyền lợi của người bảo lãnh và người được bảo lãnh

Đoàn viên
Đoàn viên

Hồ sơ bảo lãnh bao gồm các thành viên còn phụ thuộc dưới 22 tuổi

Kháng cáo
Kháng cáo

Kiến nghị các quyết định bất lợi cho hồ sơ đủ điều kiện bảo lãnh thân nhân ngoài Canada

Làm việc hợp pháp
Làm việc hợp pháp

Cấp giấy phép lao động cho các hồ sơ đủ điều kiện đang chờ xét duyệt trong Canada

Xem xét nhân đạo
Xem xét nhân đạo

Yêu cầu miễn trừ các điều kiện di trú khi xét duyệt hồ sơ với lý do nhân đạo

Giáo dục
Giáo dục

Theo học miễn phí hoặc giảm phí tuỳ theo bậc học

Y tế
Y tế

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế công cộng hiện đại trình độ cao

Phúc lợi
Phúc lợi

Tiếp cận các phúc lợi tương đương công dân Canada, trừ những giao ước bảo lãnh

Tự do
Tự do

Sống và làm việc bất cứ đâu với tư cách Thường trú nhân

Nhập tịch
Nhập tịch

Khi đủ điều kiện sau thời gian sinh sống xác định

Yêu cầu cụ thể

Những yêu cầu quan trọng trong đơn đề nghị bảo lãnh

 • Bảo lãnh ông bà bố mẹ là chương trình định cư dưới dạng bảo lãnh cho bố mẹ hoặc ông bà thường trú nhân hoặc công dân Canada
 • Chương trình bảo lãnh sẽ mở để người bảo lãnh có thể nộp đơn quan tâm, nhưng chỉ mời giới hạn và ngẫu nhiên mỗi năm, dựa trên chỉ tiêu được phân bổ từ liên bang

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Người được bảo lãnh
  • Từng phạm pháp, tùy theo mức độ
  • Đã, đang hoặc sẽ tham gia các hoạt động phạm pháp có tổ chức
  • Đã, đang hoặc sẽ tham gia các hoạt động, tổ chức ảnh hưởng đến lợi ích Canada hoặc gây nguy hiểm đến cuộc sống và sự an toàn của cư dân sinh sống tại Canada
  • Mắc các bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng hoặc gây quá tải cho hệ thống y tế công cộng
  • Từng bị từ chối do trình bày sai lệch
  • Từng bị trục xuất do không tuân thủ các điều kiện trong luật di trú
  • Không được khai là thân nhân trong các đơn di trú trước đó
 • Người bảo lãnh
  • Nhận trợ cấp xã hội, trừ trợ cấp khuyết tật
  • Vỡ nợ hoặc nợ trong cam kết bảo lãnh thân nhân, vay nhập cư hoặc nghĩa vụ chu cấp, cho đến khi thanh toán đầy đủ
  • Phá sản
  • Trong quá trình trục xuất
  • Từng bị kết án liên quan đến bạo lực, bạo hành người thân hoặc xâm hại tình dụng trong hoặc ngoài Canada, tùy từng trường hợp dựa vào dạng vi phạm, thời gian gây án và tình trạng ân xá
  • Đang ở tù
  • Chưa từng khai thông tin về thân nhân định bảo lãnh trong các hồ sơ di trú trước đó

Quy mô gia đình

Được tính dựa trên tổng số thành viên trong gia đình bao gồm:

 • Đương đơn kèm vợ hoặc chồng
 • Con đang còn phụ thuộc (dưới 22 tuổi và chưa có gia đình, hoặc trên 22 tuổi nếu không thể độc lập tài chính vì lí do liên quan đến sức khỏe thể chất hoặc tinh thần) và cháu nếu có
 • Người được bảo lãnh từ trước và vẫn đang trong thời gian cam kết chu cấp
 • Người được bảo lãnh (ông, bà, bố, mẹ) và người phụ thuộc của họ (vợ chồng và con đang còn phụ thuộc, kể cả có đến Canada hay không)

Yêu cầu tối thiểu - Người bảo lãnh

 • Trên 18 tuổi
 • Thường trú nhân hoặc là công dân Canada
 • Ký thỏa thuận cam kết, cung cấp người được bảo lãnh những nhu cầu căn bản trong vòng 20 năm
 • Nhận được thư mời nộp đơn bảo lãnh ông bà hoặc bố mẹ
 • Sinh sống tại Canada trước và sau khi bảo lãnh
 • Tổng thu nhập năm (bao gồm bảo hiểm thất nghiệp EI, trợ cấp liên quan đến COVID-19) bằng hoặc trên ngưỡng thu nhập tối thiểu, dựa trên quy mô gia đình kèm tổng số thành viên được bảo lãnh và có thể bảo lãnh, có thể gộp chung thu nhập của vợ hoặc chồng, 3 năm liên tiếp trước đó, dựa trên bảng sau

Tổng số thành viên gia đình và người bảo lãnh202220212020
2$43,082$32,898$32,270
3$52,965$40,444$39,672
4$64,306$49,106$48,167
5$72,935$55,694$54,630
6$82,259$62,814$61,613
7$91,582$69,934$68,598
Mỗi cá nhân tiếp theo$9,324$7,120$6,985

 • Bảo lãnh vợ chồng là chương trình định cư dưới dạng bảo lãnh cho phép đương đơn bảo lãnh các mối quan hệ bao gồm:
  • Vợ hoặc chồng đã kết hôn
  • Sống chung như vợ hoặc chồng mà chưa kết hôn (common-law partner)
  • Trong mối quan hệ như vợ hoặc chồng mà không sống chung (conjugal partner) vì những lý do tôn giáo hoặc định kiến xã hội (đồng tính, kết hôn khác tôn giáo,..)
 • Đơn xin bảo lãnh phải chứng minh mối quan hệ là thật sự, không sử dụng mối quan hệ để hưởng các đặc quyền của Luật di trú

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Người được bảo lãnh
  • Từng phạm pháp, tùy theo mức độ
  • Đã, đang hoặc sẽ tham gia các hoạt động phạm pháp có tổ chức
  • Đã, đang hoặc sẽ tham gia các hoạt động, tổ chức ảnh hưởng đến lợi ích Canada hoặc gây nguy hiểm đến cuộc sống và sự an toàn của cư dân sinh sống tại Canada
  • Mắc các bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng hoặc gây quá tải cho hệ thống y tế công cộng
  • Từng bị từ chối do trình bày sai lệch
  • Từng bị trục xuất do không tuân thủ các điều kiện trong luật di trú
  • Không được khai là thân nhân trong các đơn di trú trước đó
  • Dưới 18 tuổi
 • Người bảo lãnh
  • Nhận trợ cấp xã hội, trừ trợ cấp khuyết tật
  • Vỡ nợ hoặc nợ trong cam kết bảo lãnh thân nhân, vay nhập cư hoặc nghĩa vụ chu cấp, cho đến khi thanh toán đầy đủ
  • Phá sản
  • Trong quá trình trục xuất
  • Từng bị kết án liên quan đến bạo lực, bạo hành người thân hoặc xâm hại tình dụng trong hoặc ngoài Canada, tùy từng trường hợp dựa vào dạng vi phạm, thời gian gây án và tình trạng ân xá
  • Đang ở tù
  • Chưa từng khai thông tin về thân nhân định bảo lãnh trong các hồ sơ di trú trước đó
  • Từng bảo lãnh diện vợ chồng trong vòng 3 năm gần đây, hoặc được bảo lãnh dưới diện vợ chồng trong vòng 5 năm gần đây
 • Mối quan hệ
  • Kết hôn khi chưa hoàn tất ly hôn
  • Một trong hai không sống chung trong vòng một năm vì đang trong mối quan hệ sống chung hoặc như vợ chồng với người khác
  • Một trong hai không hiện diện trực tiếp trong hôn lễ, trừ khi đang làm việc cho quân đội Canada

Yêu cầu tối thiểu - Người bảo lãnh

 • Trên 18 tuổi
 • Thường trú nhân hoặc là công dân Canada
 • Ký thỏa thuận cam kết, cung cấp người được bảo lãnh những nhu cầu căn bản trong vòng 3 năm
 • Sinh sống tại Canada sau khi người được bảo lãnh được phê duyệt và trở thành thường trú nhân
 • Trong trường hợp đơn bảo lãnh có kèm người phụ thuộc là cháu ruột (con của con ruột, con riêng) của vợ hoặc chồng, phải chứng minh tổng thu nhập năm bằng hoặc trên ngưỡng thu nhập tối thiểu, dựa trên quy mô gia đình kèm tổng số thành viên được bảo lãnh dựa trên bảng sau

Quy mô gia đìnhThu nhập tối thiểu
1$27,514
2$34,254
3$42,110
4$51,128
5$57,988
6$65,400
7$72,814
Mỗi cá nhân tiếp theo$7,412

 • Nếu là con ruột của công dân Canada, người có bố hoặc mẹ sinh ra tại Canada hoặc từng nhập tịch, người bảo lãnh có thể xin quốc tịch trực tiếp cho ruột mà không cần phải bảo lãnh để xin thường trú nhân
 • Nếu bảo lãnh con ruột độc lập mà không kèm bố hoặc mẹ, trẻ phải có sự chấp thuận từ người giám hộ hợp pháp hiện tại (bố hoặc mẹ), đồng ý cho trẻ đến Canada
 • Nếu có cháu ruột, người bảo lãnh phải kèm cháu vào hồ sơ bảo lãnh

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Người được bảo lãnh
  • Từng phạm pháp, tùy theo mức độ
  • Đã, đang hoặc sẽ tham gia các hoạt động phạm pháp có tổ chức
  • Đã, đang hoặc sẽ tham gia các hoạt động, tổ chức ảnh hưởng đến lợi ích Canada hoặc gây nguy hiểm đến cuộc sống và sự an toàn của cư dân sinh sống tại Canada
  • Mắc các bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng hoặc gây quá tải cho hệ thống y tế công cộng
  • Từng bị từ chối do trình bày sai lệch
  • Từng bị trục xuất do không tuân thủ các điều kiện trong luật di trú
  • Không được khai là thân nhân trong các đơn di trú trước đó
  • Trên 22 tuổi và không phụ thuộc tài chính vì lí do liên quan đến sức khỏe thể chất hoặc tinh thần
  • Đã kết hôn
 • Người bảo lãnh
  • Nhận trợ cấp xã hội, trừ trợ cấp khuyết tật
  • Vỡ nợ hoặc nợ trong cam kết bảo lãnh thân nhân, vay nhập cư hoặc nghĩa vụ chu cấp, cho đến khi thanh toán đầy đủ
  • Phá sản
  • Trong quá trình trục xuất
  • Từng bị kết án liên quan đến bạo lực, bạo hành người thân hoặc xâm hại tình dụng trong hoặc ngoài Canada, tùy từng trường hợp dựa vào dạng vi phạm, thời gian gây án và tình trạng ân xá
  • Đang ở tù
  • Chưa từng khai thông tin về thân nhân định bảo lãnh trong các hồ sơ di trú trước đó

Yêu cầu tối thiểu - Người bảo lãnh

 • Trên 18 tuổi
 • Thường trú nhân hoặc là công dân Canada
 • Ký thỏa thuận cam kết, cung cấp người được bảo lãnh những nhu cầu căn bản trong vòng 3 năm (trên 22 tuổi), đến sinh nhật 25 tuổi (10 – 22 tuổi) hoặc 10 năm (dưới 10 tuổi)
 • Sinh sống tại Canada sau khi người được bảo lãnh được phê duyệt và trở thành thường trú nhân
 • Trong trường hợp đơn bảo lãnh có kèm người phụ thuộc là cháu ruột (con của con ruột, con riêng) của vợ hoặc chồng, phải chứng minh tổng thu nhập năm bằng hoặc trên ngưỡng thu nhập tối thiểu, dựa trên quy mô gia đình kèm tổng số thành viên được bảo lãnh dựa trên bảng sau

Quy mô gia đìnhThu nhập tối thiểu
1$27,514
2$34,254
3$42,110
4$51,128
5$57,988
6$65,400
7$72,814
Mỗi cá nhân tiếp theo$7,412

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Người được bảo lãnh
  • Từng phạm pháp, tùy theo mức độ
  • Đã, đang hoặc sẽ tham gia các hoạt động phạm pháp có tổ chức
  • Đã, đang hoặc sẽ tham gia các hoạt động, tổ chức ảnh hưởng đến lợi ích Canada hoặc gây nguy hiểm đến cuộc sống và sự an toàn của cư dân sinh sống tại Canada
  • Mắc các bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng hoặc gây quá tải cho hệ thống y tế công cộng
  • Từng bị từ chối do trình bày sai lệch
  • Từng bị trục xuất do không tuân thủ các điều kiện trong luật di trú
  • Không được khai là thân nhân trong các đơn di trú trước đó
  • Trên 18 tuổi
  • Đã kết hôn
  • Có mục đích chính để nhận tư cách thường trú nhân tại Canada
 • Người bảo lãnh
  • Nhận trợ cấp xã hội, trừ trợ cấp khuyết tật
  • Vỡ nợ hoặc nợ trong cam kết bảo lãnh thân nhân, vay nhập cư hoặc nghĩa vụ chu cấp, cho đến khi thanh toán đầy đủ
  • Phá sản
  • Trong quá trình trục xuất
  • Từng bị kết án liên quan đến bạo lực, bạo hành người thân hoặc xâm hại tình dụng trong hoặc ngoài Canada, tùy từng trường hợp dựa vào dạng vi phạm, thời gian gây án và tình trạng ân xá
  • Đang ở tù
  • Từng bảo lãnh người thân trước đó và không đáp ứng các điều kiện bảo lãnh đã thỏa thuận

Yêu cầu tối thiểu

 • Người được bảo lãnh
  • Dưới 18 tuổi
  • Kết thúc mối quan hệ hợp pháp với bố mẹ ruột (không thể bảo lãnh về sau)
  • Được sự đồng ý của bố lẫn mẹ ruột nếu còn sống, và người giám hộ
  • Đáp ứng các điều kiện nhận nuôi tại Canada và nước nhà
  • Dự định xây dựng mối quan hệ bố mẹ - con cái thật sự sau khi được bảo lãnh
 • Người bảo lãnh
  • Tuân thủ luật pháp bảo lãnh nước bạn
  • Dựa trên lợi ích tốt nhất của trẻ
  • Trên 18 tuổi
  • Công dân Canada hoặc thường trú nhân
  • Ký thỏa thuận cam kết, cung cấp người được bảo lãnh những nhu cầu căn bản đến sinh nhật 25 tuổi (trên 10 tuổi) hoặc 10 năm (dưới 10 tuổi)
  • Sinh sống tại Canada sau khi người được bảo lãnh được phê duyệt và trở thành thường trú nhân
 • Bảo lãnh em ruột hoặc cháu ruột là chương trình bảo lãnh thân nhân cho người thân của thường trú nhân hoặc công dân Canada, là em ruột, cháu ruột (con ruột của anh chị em ruột, hoặc của con ruột) bị mất cả bố lẫn mẹ khi còn độc thân và chưa 18 tuổi

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Người được bảo lãnh
  • Từng phạm pháp, tùy theo mức độ
  • Đã, đang hoặc sẽ tham gia các hoạt động phạm pháp có tổ chức
  • Đã, đang hoặc sẽ tham gia các hoạt động, tổ chức ảnh hưởng đến lợi ích Canada hoặc gây nguy hiểm đến cuộc sống và sự an toàn của cư dân sinh sống tại Canada
  • Mắc các bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng hoặc gây quá tải cho hệ thống y tế công cộng
  • Từng bị từ chối do trình bày sai lệch
  • Từng bị trục xuất do không tuân thủ các điều kiện trong luật di trú
  • Không được khai là thân nhân trong các đơn di trú trước đó
  • Trên 18 tuổi
  • Đã kết hôn
 • Người bảo lãnh
  • Nhận trợ cấp xã hội, trừ trợ cấp khuyết tật
  • Vỡ nợ hoặc nợ trong cam kết bảo lãnh thân nhân, vay nhập cư hoặc nghĩa vụ chu cấp, cho đến khi thanh toán đầy đủ
  • Phá sản
  • Trong quá trình trục xuất
  • Từng bị kết án liên quan đến bạo lực, bạo hành người thân hoặc xâm hại tình dụng trong hoặc ngoài Canada, tùy từng trường hợp dựa vào dạng vi phạm, thời gian gây án và tình trạng ân xá
  • Đang ở tù
  • Chưa từng khai thông tin về thân nhân định bảo lãnh trong các hồ sơ di trú trước đó
  • Từng bảo lãnh người thân trước đó và không đáp ứng các điều kiện bảo lãnh đã thỏa thuận

Yêu cầu tối thiểu

 • Người được bảo lãnh
  • Em trai, em gái, cháu trai, cháu gái, và
  • Có quan hệ máu mủ hoặc thông qua nhận nuôi, và
  • Mất cả bố lẫn mẹ (không bao gồm mất tích, từ con và các trường hợp tương tự)
 • Người bảo lãnh
  • Trên 18 tuổi
  • Công dân Canada (sinh tại Canada hoặc nhập tịch)
  • Ký thỏa thuận cam kết, cung cấp người được bảo lãnh những nhu cầu căn bản trong vòng 10 năm
  • Sinh sống tại Canada sau khi người được bảo lãnh được phê duyệt và trở thành thường trú nhân
  • Tổng thu nhập năm bằng hoặc trên ngưỡng thu nhập tối thiểu, dựa trên quy mô gia đình kèm tổng số thành viên được bảo lãnh dựa trên bảng sau

Quy mô gia đìnhThu nhập tối thiểu
1$27,514
2$34,254
3$42,110
4$51,128
5$57,988
6$65,400
7$72,814
Mỗi cá nhân tiếp theo$7,412

Bảo lãnh thân nhân khác là chương trình bảo lãnh thân nhân dành cho thường trú nhân hoặc công dân Canada không còn bất kỳ người thân thích nào tại Canada (gồm cô, chú hoặc bác), người bảo lãnh có thể bảo lãnh bất kì ai khác trong họ hàng, nếu họ không có hoặc còn bất kỳ người thân nào có thể bảo lãnh không bao gồm những trường hợp không muốn được bảo lãnh, như:

 • Vợ hoặc chồng hoặc mối quan hệ tương đương vợ chồng, và
 • Con cái, và
 • Ông bà bố mẹ, và
 • Em ruột và cháu ruột (của anh chị hoặc con ruột) đã mất cả ba mẹ

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Người được bảo lãnh
  • Từng phạm pháp, tùy theo mức độ
  • Đã, đang hoặc sẽ tham gia các hoạt động phạm pháp có tổ chức
  • Đã, đang hoặc sẽ tham gia các hoạt động, tổ chức ảnh hưởng đến lợi ích Canada hoặc gây nguy hiểm đến cuộc sống và sự an toàn của cư dân sinh sống tại Canada
  • Mắc các bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng hoặc gây quá tải cho hệ thống y tế công cộng
  • Từng bị từ chối do trình bày sai lệch
  • Từng bị trục xuất do không tuân thủ các điều kiện trong luật di trú
  • Không được khai là thân nhân trong các đơn di trú trước đó
  • Trên 18 tuổi
  • Đã kết hôn
 • Người bảo lãnh
  • Nhận trợ cấp xã hội, trừ trợ cấp khuyết tật
  • Vỡ nợ hoặc nợ trong cam kết bảo lãnh thân nhân, vay nhập cư hoặc nghĩa vụ chu cấp, cho đến khi thanh toán đầy đủ
  • Phá sản
  • Trong quá trình trục xuất
  • Từng bị kết án liên quan đến bạo lực, bạo hành người thân hoặc xâm hại tình dụng trong hoặc ngoài Canada, tùy từng trường hợp dựa vào dạng vi phạm, thời gian gây án và tình trạng ân xá
  • Đang ở tù
  • Chưa từng khai thông tin về thân nhân định bảo lãnh trong các hồ sơ di trú trước đó
  • Có thể bảo lãnh vợ hoặc chồng, con ruột, bố mẹ, ông bà, em ruột hoặc cháu ruột bị mất bố mẹ
  • Có cô, chú, bác là thường trú nhân hoặc công dân Canada
  • Từng bảo lãnh người thân trước đó và không đáp ứng các điều kiện bảo lãnh đã thỏa thuận

Yêu cầu tối thiểu - Người bảo lãnh

 • Trên 18 tuổi
 • Công dân Canada (sinh tại Canada hoặc nhập tịch)
 • Ký thỏa thuận cam kết, cung cấp người được bảo lãnh những nhu cầu căn bản trong vòng 10 năm
 • Sinh sống tại Canada sau khi người được bảo lãnh được phê duyệt và trở thành thường trú nhân
 • Tổng thu nhập năm bằng hoặc trên ngưỡng thu nhập tối thiểu, dựa trên quy mô gia đình kèm tổng số thành viên được bảo lãnh dựa trên bảng sau

Quy mô gia đìnhThu nhập tối thiểu
1$27,514
2$34,254
3$42,110
4$51,128
5$57,988
6$65,400
7$72,814
Mỗi cá nhân tiếp theo$7,412

error: Alert: Content selection is disabled!!