Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Định cư đầu tư

Tỉnh Alberta

Điều kiện tối thiểu

Những chương trình đầu tư định cư cho du học sinh sau tốt nghiệp, thương nhân và lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh bang

Foreign Grad Entrepreneur

Ứng viên tốt nghiệp sau trung học ngoài Canada muốn đầu tư khởi nghiệp tại Alberta

Kinh nghiệm làm việc
6 tháng toàn thời gian quản lý doanh nghiệp, làm chủ, hoặc tương đương
Học vấn
Tương đương bằng sau trung học Canada trong vòng 10 năm gần đây
Ngoại ngữ
CLB 5
Tỉ lệ sở hữu
34% nếu kinh doanh trong khu vực Calgary hoặc Edmonton, hoặc 51% nếu ở khu vực khác
Đầu tư
$100,000 nếu ở khu vực Calgary hoặc Edmonton
$50,000 nếu ở khu vực khác
Thư giới thiệu
Trao đổi với cơ quan được chỉ định để đánh giá kế hoạch kinh doanh và nhận thư giới thiệu
Rural Entrepreneur

Thương nhân mong muốn đầu tư tại những vùng nông thôn thuộc tỉnh Alberta

Kinh nghiệm quản lý
3 năm làm chủ, hoặc 4 năm làm quản lý cấp cao trong vòng 10 năm gần đây
Học vấn
Tương đương trung học tại Canada
Tài sản ròng
$300,000 sau khi khấu trừ nợ
Đầu tư
$100,000NEW
Tỉ lệ sở hữu
Thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác với 51% vốn sở hữu hoặc mua doanh nghiệp với 100% sở hữu
Tạo việc làm
1 việc làm toàn thời gian (không gồm người thân) trừ khi mua doanh nghiệp
Ngoại ngữ
CLB 4
Tiến cử từ địa phương
Thư Ủng Hộ Từ Địa Phương và Chứng Thực Sơ Lược Đề Xuất Đầu Tư từ địa phương các khu vực đủ điều kiện
Graduate Entrepreneur

Du học sinh tốt nghiệp tại Alberta đang khởi nghiệp và mong muốn định cư

Kinh nghiệm làm việc
6 tháng toàn thời gian quản lý doanh nghiệp hoặc/và làm chủ, hoặc hoàn thành môn học khởi nghiệp khi theo học tại Alberta
Tốt nghiệp
Văn bằng 2 năm sau trung học tại AB
Ngoại ngữ
CLB 7
Giấy phép lao động
Cấp sau tốt nghiệp, hiệu lực ít nhất 2 năm khi tạo hồ sơ
Tỉ lệ sở hữu
Mua, hợp tác hoặc thành lập doanh nghiệp với tỉ lệ sở hữu 34%
Farm

Thương nhân có kinh nghiệp và muốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại Alberta

Kinh nghiệm làm việc
Kinh nghiệm quản lý nông nghiệp và/hoặc học vấn liên quan
Đầu tư
$500,000 vào doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp tại Alberta
Kế hoạch kinh doanh
Phù hợp với các điều kiện trong lĩnh vực nông nghiệp tại Alberta

Đáp ứng yêu cầu tối thiểu không đảm bảo ứng viên sẽ nhận được thư mời. Xin vui lòng xem cách xét tuyển ứng viên.
Ứng viên phải đáp ứng tất cả điều kiện trong Thỏa Thuận Hiệu Suất Kinh Doanh để được tỉnh bang đề cử thường trú nhân.

Lộ trình xét duyệt

Tóm tắt quá trình đầu tư, chọn lọc, xét duyệt hồ sơ, nộp đề cử tỉnh bang
của ứng viên với tỉnh bang và Bộ di trú Canada

Entrepreneur & Rural Entrepreneur

Khảo sát địa phương
Giai đoạn 1

Trực tiếp thăm địa phương, thảo luận cơ hội đầu tư và đề nghị cấp Thư Ủng Hộ và Sơ Lược Đề Xuất Đầu Tư được chứng thực.
Rural (Bắt buộc)

Nộp hồ sơ với tỉnh bang
Giai đoạn 2

Tạo hồ sơ quan tâm định cư đầu tư tại AAIP Portal khi đủ điều kiện tối thiểu. Hệ thống tính điểm dựa trên thông tin ứng viên cung cấp.Hồ sơ được tính điểm trong
1 tháng, có hiệu lực 12 tháng

Nhận lời mời
Giai đoạn 3

Dựa trên số lượng được phân bổ, tỉnh bang sẽ mời các ứng viên có điểm hồ sơ cao nhất trong tập ứng viên để hoàn tất hồ sơ đầu tư.
Hoàn tất hồ sơ trong 90 ngày,
xét duyệt trong vòng 5 tháng

Quyết định đầu tư
Giai đoạn 4

Hồ sơ thành công, ứng viên ký thoả thuận Hiệu Suất Kinh Doanh với tỉnh bang, cam kết thực hiện các yêu cầu đầu tư kinh doanhKý nhận trong vòng 14 ngày

Giấy phép lao động
Giai đoạn 5

Tỉnh bang cấp Thư Xác Nhận để ứng viên hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động từ Bộ di trú để tiến hành đầu tư tại tỉnh bang.Đến Alberta trong 12 tháng sau khi cấp

Hiện thực kế hoạch
Giai đoạn 6

Nhập cảnh và báo cáo tỉnh bang trong vòng 30 ngày sau khi nhận giấy phép. Tiến hành thực hiện kế hoạch đầu tư như đã thỏa thuận.12 tháng vận hành doanh nghiệp

Quyết định đề cử
Giai đoạn 7

Ứng viên được cấp Chứng Nhận Đề Cử sau khi hoàn thành các cam kết, hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp thường trú nhân từ Bộ Di Trú.
Tỉnh bang xét duyệt trong 4 tháng
Bộ Di Trú xét duyệt trong 15 - 19 tháng

Thành thường trú nhân
Giai đoạn 8

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi nhập cảnh hoặc xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Xác nhận có hiệu lực trong 12 tháng

Graduate Entrepreneur

Nộp hồ sơ với tỉnh bang
Giai đoạn 1

Tạo hồ sơ quan tâm định cư đầu tư tại AAIP Portal khi đủ điều kiện tối thiểu. Hệ thống tính điểm dựa trên thông tin ứng viên cung cấp.Hồ sơ được tính điểm trong
1 tháng, có hiệu lực 12 tháng

Nhận lời mời
Giai đoạn 2

Dựa trên số lượng được phân bổ, tỉnh bang sẽ mời các ứng viên có điểm hồ sơ cao nhất trong tập ứng viên để hoàn tất hồ sơ đầu tư.
Hoàn tất hồ sơ trong 90 ngày,
xét duyệt trong vòng 5 tháng

Quyết định đầu tư
Giai đoạn 3

Hồ sơ thành công, ứng viên ký thoả thuận Hiệu Suất Kinh Doanh với tỉnh bang, cam kết thực hiện các yêu cầu đầu tư kinh doanhKý nhận trong vòng 14 ngày

Hiện thực kế hoạch
Giai đoạn 4

Tiến hành thực hiện kế hoạch đầu tư như đã thỏa thuận với tỉnh bang dưới Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp.12 tháng vận hành doanh nghiệp

Quyết định đề cử
Giai đoạn 5

Ứng viên được cấp Chứng Nhận Đề Cử sau khi hoàn thành các cam kết, hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp thường trú nhân từ Bộ Di Trú.
Tỉnh bang xét duyệt trong 4 tháng
Bộ Di Trú xét duyệt trong 15 - 19 tháng

Thành thường trú nhân
Giai đoạn 6

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi nhập cảnh hoặc xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Xác nhận có hiệu lực trong 12 tháng

Farm

Nộp hồ sơ với tỉnh bang
Giai đoạn 1

Nộp hồ sơ định cư đầu tư nông nghiệp đến văn phòng Chương Trình Xúc Tiến Di Dân tỉnh Alberta khi đáp ứng đủ các yêu cầu tối thiểu

Quyết định đề cử
Giai đoạn 2

Ứng viên được cấp Chứng Nhận Đề Cử sau khi hoàn thành các cam kết, hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp thường trú nhân từ Bộ Di Trú.
Tỉnh bang xét duyệt trong 4 tháng
Bộ Di Trú xét duyệt trong 15 - 19 tháng

Thành thường trú nhân
Giai đoạn 3

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi nhập cảnh hoặc xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Xác nhận có hiệu lực trong 12 tháng

Giấy phép lao động sắp hết hạn trong vòng 30 ngày có thể được gia hạn với thư hỗ trợ từ tỉnh bang.
Lời mời hoàn thiện hồ sơ không đảm bảo hồ sơ ứng viên sẽ được phê duyệt, ứng viên sẽ nhận được đề cử tỉnh bang, hoặc thường trú nhân.

Yếu tố thành công

Các tiêu chí quan trọng khi xét duyệt hồ sơ

Các nhân tố ảnh hưởng
Tài chính
Tài sản
Tuổi
Ngoại ngữ
Tiếng Pháp
Kinh nghiệm làm việc tại Canada
Học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Kinh nghiệm quản trị
Được phép nhập cảnh
Khu vực lưu trú
Thư từ doanh nghiệp
Ngành làm việc tại Canada
Tài sản lưu động
Ngành học tại Canada
Tiến cử từ địa phương
Kinh nghiệp nông nghiệp
Lời mời làm việc
Giá trị đầu tư
Đề án kinh doanh
Học vấn Canada
Khu vực đầu tư
Khu vực lưu trú
Trực tiếp khảo sát
Điểm tối đa theo thành phần

Foreign Graduate Entrepreneur

Kinh nghiệm quản trị
0%
Học vấn
0%
Kế hoạch đầu tư
0%
Ngoại ngữ
0%
Tài sản đầu tư
0%
Tạo việc làm
0%

Rural Entrepreneur

Kinh nghiệm quản trị
0%
Yếu tố khu vực
0%
Yếu tố thiết lập kinh tế
0%
Ngoại ngữ
0%
Học vấn
0%
Khả năng thích nghi
0%

Graduate Entrepreneur

Kinh nghiệm quản trị
0%
Các lợi ích kinh tế
0%
Ngoại ngữ
0%
Học vấn tại Alberta
0%
Khả năng thích nghi
0%

Lợi ích kinh tế bao gồm lĩnh vực và khu vực đầu tư, kế thừa doanh nghiệp, tạo việc làm.
Yếu tố thiết lập kinh tế bao gồm tổng vốn đầu tư, tổng giá trị tài sản, tạo việc làm hoặc kế thừa doanh nghiệp.
Khả năng thích nghi thường bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố gắn kết với tỉnh bang (học vấn, người thân, kinh nghiệm làm việc) và chuyên môn của vợ hoặc chồng (học vấn, ngoại ngữ, kinh nghiệm làm việc).
Số liệu có thể được làm tròn để phục vụ mục đích trình bày, quý vị vui lòng tham khảo các tài liệu chính thức của tỉnh bang hoặc liên bang để có thông tin chính xác nhất.

Đặc quyền

Những quyền lợi của ứng viên và gia đình theo cùng khi định cư và nhận tư cách thường trú nhân tại tỉnh bang

Đoàn viên
Đoàn viên

Hồ sơ định cư sẽ bao gồm vợ hoặc chồng và con cái

Làm việc
Làm việc

Lao động hợp pháp trong thời gian thực hiện đề án

Y tế
Y tế

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế công cộng hiện đại trình độ cao

Giáo dục
Giáo dục

Theo học miễn phí hoặc giảm phí tuỳ theo bậc học

Phúc lợi
Phúc lợi

Tiếp cận các phúc lợi tương đương công dân Canada

Tự do di chuyển
Tự do di chuyển

Sống và làm việc bất cứ đâu trong tư cách Thường trú nhân

Bảo lãnh
Bảo lãnh

Đoàn tụ cùng người thân khi đủ các điều kiện nhân thân

Nhập tịch
Nhập tịch

Khi đủ điều kiện sau thời gian sinh sống xác định

Yêu cầu cụ thể

Những yêu cầu quan trọng mà ứng viên cần lưu ý

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Đang chờ trục xuất
 • Bị cấm nhập cảnh từ Canada
 • Lưu trú bất hợp pháp tại Canada
 • Lao động mà chưa có giấy phép lao động
 • Có đơn xin tị nạn, xem xét nhân đạo chờ giải quyết
 • Đã được đề cử và/hoặc đủ điều kiện gia hạn trong 1 chương trình khác của tỉnh bang
 • Có thư từ chối bởi tỉnh bang trong thời hạn xác định, và vẫn trong thời hạn đã định

Hình thức kinh doanh không đủ điều kiện

 • Các hoạt động kinh doanh trái với Luật và Quy định di trú (như kế hoạch đầu tư kèm định cư, đầu tư thụ động)
 • Hoạt động kinh doanh không tạo giá trị kinh tế (cho vay, buôn bán hàng hoá đã qua sử dụng,...)
 • Hoạt động kinh doanh được xem là đầu tư thụ động, thiếu quản lý (cho thuê, đầu tư, phát triển bất động sản, giặt/sấy tự động,...)
 • Kinh doanh theo mùa hoặc dự án
 • Kinh doanh tại nhà (không có cơ sở kinh doanh như nhà nghỉ)
 • Hoạt động kinh doanh kế thừa (sở hữu và vận hành bởi người thân, hoặc ứng viên khác trong vòng 4 năm, hoặc thay chủ sở hữu trong 3 vòng năm)
 • Sản xuất, phân phối, mua bán các nội dung đồi truỵ
 • Các hoạt động khác ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của tỉnh bang và chương trình đầu tư

Yêu cầu căn bản

 • Tốt nghiệp chương trình sau trung học bên ngoài Canada, với bằng cấp tương đương tại Canada qua Đánh Giá Chứng Chỉ Giáo Dục trong vòng 10 năm gần đây
 • Bao gồm cá nhân đang sở hữu và vận hành doanh nghiệp tại Alberta
 • 6 tháng kinh nghiệm toàn thời gian trở lên ở vị trí quản lý hoặc chủ doanh nghiệp hoặc kết hợp
 • Thư giới thiệu từ các cơ quan thẩm định Kế Hoạch Kinh Doanh được chỉ định bởi tỉnh bang (Empowered Startups hoặc Platform Calgary)
 • 10 phút thuyết trình với văn bản bao quát kế hoạch kinh doanh mà nhà đầu tư sẽ mong đợi

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 5, được đánh giá bởi 1 trong 4 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Quỹ ổn định

Ứng viên có đủ tiền mặt trang trải cho bản thân và gia đình trong thời gian thích nghi sau khi đến, dựa trên ngưỡng thu nhập tối thiểu, khu vực sinh sống và quy mô gia đình như sau:

 Population size of community and funds required
Quy mô gia đìnhÍt hơn 1,0001,000 to 30,00030,000 to 99,999100,000 to 499,999500,000 and over
1$8,922$10,151$11,093$12,961$12,960
2$11,107$12,636$13,810$16,135$16,135
3$13,655$15,534$16,977$19,836$19,836
4$16,579$18,861$20,613$24,084$24,083
5$18,803$21,392$23,379$27,315$27,315
6$21,208$24,127$26,367$30,807$30,806
7$23,611$26,861$29,356$34,299$34,299

Yêu cầu đầu tư

 • Bao gồm các khoản đầu tư trước và sau khi đến tỉnh bang
 • Có thể được yêu cầu thẩm định bởi những nhà cung cấp dịch vụ đủ tiêu chuẩn (Grant Thornton, KPMG, hoặc MNP)
 • Thay đổi trong hồ sơ quan tâm định cư không được chấp nhận nếu có yêu cầu nộp kế hoạch kinh doanh
 • Mục đích chính của doanh nghiệp là lợi nhuận bằng việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ thay vì đầu tư thụ động
 • Tuân thủ tất cả các quy định của tỉnh bang và liên bang trong quản lý hoạt động
 • Tỉ lệ sở hữu doanh nghiệp ít nhất 34% hoặc 51% tuỳ thuộc vào khu vực kinh doanh
 • Vận hành doanh nghiệp trên 1 năm, nếu đang sở hữu và vận hành doanh nghiệp
 • Kế hoạch kinh doanh được đánh giá bởi cơ quan chỉ định (Empowered Startups hoặc Platform Calgary)
 • Hiện diện và trực tiếp quản lý các hoạt động thường ngày để vận hành doanh nghiệp với giấy phép lao động
 • Tuân thủ chứng nhận thương mại của tỉnh bang nếu yêu cầu
 • Có địa điểm kinh doanh trong tỉnh bang ở tất cả mọi thời điểm
 • Nếu là nhượng quyền, điều kiện sở hữu và các tiêu chí khác phải giống các cơ sở tương đương
 • Kế hoạch kinh doanh hoặc bài thuyết trình phải chỉ rõ doanh nghiệp đề xuất hoạt động trong các ngành trọng điểm hoặc ưu tiên, như:
  ○Công nghệ, hoặc
  ○Hàng không vũ trụ, hoặc
  ○ Dịch vụ tài chính, hoặc
  ○ Năng lượng, hoặc
  ○ Nông nghiệp, hoặc
  ○ Du lịch, hoặc
  ○ Khoa học đời sống, hoặc
  ○ Dược phẩm.

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Đang chờ trục xuất
 • Bị cấm nhập cảnh từ Canada
 • Lưu trú bất hợp pháp tại Canada
 • Lao động mà chưa có giấy phép lao động
 • Có đơn xin tị nạn, xem xét nhân đạo chờ giải quyết
 • Đã được đề cử và/hoặc đủ điều kiện gia hạn trong 1 chương trình khác của tỉnh bang
 • Có thư từ chối bởi tỉnh bang trong thời hạn xác định, và vẫn trong thời hạn đã định

Hình thức kinh doanh không đủ điều kiện

 • Các hoạt động kinh doanh trái với Luật và Quy định di trú (như kế hoạch đầu tư kèm định cư, đầu tư thụ động)
 • Hoạt động kinh doanh không tạo giá trị kinh tế (cho vay, buôn bán hàng hoá đã qua sử dụng,...)
 • Hoạt động kinh doanh được xem là đầu tư thụ động, thiếu quản lý (cho thuê, đầu tư, phát triển bất động sản, giặt/sấy tự động,...)
 • Kinh doanh theo mùa hoặc dự án
 • Kinh doanh tại nhà (không có cơ sở kinh doanh như nhà nghỉ)
 • Hoạt động kinh doanh kế thừa (sở hữu và vận hành bởi người thân, hoặc ứng viên khác trong vòng 4 năm, hoặc thay chủ sở hữu trong 3 vòng năm)
 • Sản xuất, phân phối, mua bán các nội dung đồi truỵ
 • Các hoạt động khác ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của tỉnh bang và chương trình đầu tư

Yêu cầu căn bản

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 4, được đánh giá bởi 1 trong 4 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Yêu cầu đầu tư

 • Ít nhất $100,000 CAD
 • Sở hữu doanh nghiệp với tỉ lệ ít nhất 51% nếu hợp tác, hoặc 100% nếu mua doanh nghiệp
 • Mục đích chính của doanh nghiệp là lợi nhuận bằng việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ thay vì đầu tư thụ động
 • Tuân thủ tất cả các quy định của tỉnh bang và liên bang trong quản lý hoạt động
 • Hiện diện và trực tiếp quản lý các hoạt động thường ngày để vận hành doanh nghiệp với giấy phép lao động
 • Tuân thủ chứng nhận thương mại của tỉnh bang nếu yêu cầu
 • Có địa điểm kinh doanh trong tỉnh bang ở tất cả mọi thời điểm
 • Nếu là nhượng quyền, điều kiện sở hữu và các tiêu chí khác phải giống các cơ sở tương đương
 • Báo Cáo Thẩm Định Kế Hoạch Đầu Tư được thực hiện bởi tổ chức kiểm toán được tỉnh bang chỉ định (KPMG hoặc MNP)
 • Báo Cáo Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Đạt Tiêu Chuẩn được thực hiện bởi tổ chức kiểm toán được tỉnh bang chỉ định (Grant Thornton, KPMG, hoặc MNP)
 • Thay đổi trong hồ sơ quan tâm định cư không được chấp nhận nếu có yêu cầu nộp kế hoạch kinh doanh
 • Vận hành doanh nghiệp trên 1 năm, nếu đang sở hữu và vận hành doanh nghiệp

Yêu cầu kinh doanh

 • Tạo 1 việc làm toàn thời gian hoặc tương đương cho công dân Canada hoặc thường trú nhân nếu thành lập mới doanh nghiệp trong ít nhất 6 tháng, không bao gồm vợ/chồng hoặc con cái
 • Vận hành doanh nghiệp ít nhất 12 tháng trước khi nộp báo cáo cuối cùng
 • Nộp báo cáo tiến độ mỗi 6 tháng và báo cáo cuối cùng sau 12 tháng theo yêu cầu tỉnh bang
 • Tiếp tục sở hữu, điều hành và hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp trong suốt thời gian cần thiết
 • Vận hành doanh nghiệp với mục đích tạo ra lợi nhuận

Chủ động điều phối và quản lý vận hành các hoạt động kinh doanh tại cơ sở kinh doanh

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Đang chờ trục xuất
 • Bị cấm nhập cảnh từ Canada
 • Lưu trú bất hợp pháp tại Canada
 • Lao động mà chưa có giấy phép lao động
 • Có đơn xin tị nạn, xem xét nhân đạo chờ giải quyết
 • Đã được đề cử và/hoặc đủ điều kiện gia hạn trong 1 chương trình khác của tỉnh bang
 • Có thư từ chối bởi tỉnh bang trong thời hạn xác định, và vẫn trong thời hạn đã định

Hình thức kinh doanh không đủ điều kiện

 • Các hoạt động kinh doanh trái với Luật và Quy định di trú (như kế hoạch đầu tư kèm định cư, đầu tư thụ động)
 • Hoạt động kinh doanh không tạo giá trị kinh tế (cho vay, buôn bán hàng hoá đã qua sử dụng,...)
 • Hoạt động kinh doanh được xem là đầu tư thụ động, thiếu quản lý (cho thuê, đầu tư, phát triển bất động sản, giặt/sấy tự động,...)
 • Kinh doanh theo mùa hoặc dự án
 • Kinh doanh tại nhà (không có cơ sở kinh doanh như nhà nghỉ)
 • Hoạt động kinh doanh kế thừa (sở hữu và vận hành bởi người thân, hoặc ứng viên khác trong vòng 4 năm, hoặc thay chủ sở hữu trong 3 vòng năm)
 • Sản xuất, phân phối, mua bán các nội dung đồi truỵ
 • Các hoạt động khác ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của tỉnh bang và chương trình đầu tư

Yêu cầu căn bản

 • Tốt nghiệp chương trình 2 năm sau trung học từ một trường công lập tại Alberta
 • Đang sở hữu giấy phép lao động khi tạo hồ sơ quan tâm định cư với tỉnh bang
 • Tuổi từ 21 đến 49
 • Báo Cáo Đánh Giá Kế Hoạch Đầu Tư được thẩm định bởi các cơ quan được tỉnh bang chỉ định (KPMG, hoặc MNP)
 • Báo Cáo Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Đủ Tiêu Chuẩn được thẩm định bởi các cơ quan được tỉnh bang chỉ định (Grant Thornton, KPMG, hoặc MNP)

Kinh nghiệm quản lý

 • Trong hoặc ngoài Canada, tích luỹ trước hoặc sau khi hoàn thành khoá học tại Alberta
 • 6 tháng toàn thời gian trở lên ở vị trí quản lý hoặc chủ doanh nghiệp hoặc kết hợp, hoặc
 • Hoàn tất một khoá học khởi nghiệp từ một trường công lập sau trung học như:
  ○Aboriginal Entrepreneurship
  ○Artisan Entrepreneurship
  ○ Culinary Entrepreneurship
  ○ Entrepreneurship
  ○ Bachelor of Commerce – Entrepreneurship and Innovation
  ○ Bachelor of Commerce – Small Business and Entrepreneurship
  ○ Master of Business Administration – Innovation and Entrepreneurship

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 7, được đánh giá bởi 1 trong 4 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Vợ/chồng đã kết hôn hoặc đang chung sống

Phải thoả mãn 1 trong số những yêu cầu sau:

 • 1 năm kinh nghiệm toàn thời gian tại Alberta, hoặc
 • Hoàn thành ít nhất chương trình học 2 năm sau trung học tại Alberta, hoặc
 • Ngoại ngữ trên CLB 5 tất cả 4 kỹ năng

Yêu cầu đầu tư

 • Thành lập mới hoặc mua lại doanh nghiệp với tí lệ sở hữu ít nhất 34%
 • Không yêu cầu thành lập doanh nghiệp cho đến khi kế hoạch kinh doanh được thông qua
 • Đồng sở hữu phải là công dân Canada hoặc thường trú nhân
 • Mục đích chính của doanh nghiệp là lợi nhuận bằng việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ thay vì đầu tư thụ động
 • Tuân thủ tất cả các quy định của tỉnh bang và liên bang trong quản lý hoạt động
 • Tuân thủ chứng nhận thương mại của tỉnh bang nếu yêu cầu
 • Có địa điểm kinh doanh trong tỉnh bang ở tất cả mọi thời điểm
 • Nếu là nhượng quyền, điều kiện sở hữu và các tiêu chí khác phải giống các cơ sở tương đương
 • Hiện diện và trực tiếp quản lý các hoạt động thường ngày để vận hành doanh nghiệp với giấy phép lao động

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Đang chờ trục xuất
 • Bị cấm nhập cảnh từ Canada
 • Lưu trú bất hợp pháp tại Canada
 • Lao động mà chưa có giấy phép lao động
 • Có đơn xin tị nạn, xem xét nhân đạo chờ giải quyết
 • Trong chương trình điều dưỡng chăm sóc
 • Sống và làm việc dưới giấy phép lao động bên ngoài Alberta
 • Đã được đề cử và/hoặc đủ điều kiện gia hạn trong 1 chương trình khác của tỉnh bang
 • Có thư từ chối bởi tỉnh bang trong thời hạn xác định, và vẫn trong thời hạn đã định

Kinh nghiệm nông trại

 • Kinh nghiệm quản lý thành công doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp

Yêu cầu đầu tư

 • Ít nhất $ 500,000 CAD
 • Tỉnh bang có thể yêu cầu ứng viên chứng minh khả năng đầu tư trên mức tối thiểu

Yêu cầu căn bản

 • Tài sản từ $500,000 CAD, bao gồm tất cả tài sản của đương đơn và vợ/chồng, trừ đi tất cả các khoản nợ