Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Định cư Express Entry

Tỉnh Yukon

Điều kiện tối thiểu

Để được tỉnh bang đề cử và tăng điểm hồ sơ Express Entry, ứng viên phải có hồ sơ ứng tuyển Express Entry còn hiệu lực, đủ và duy trì các điều kiện tối thiểu một trong các chương trình Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trades hoặc Canadian Experience Class

Hồ sơ Express Entry
Hồ sơ còn hiệu lực, đủ và duy trì điều kiện ít nhất 1 chương trình của Express Entry
Lời mời làm việc
Thuộc vị trí công việc có mã TEER bậc 0, 1, 2 hoặc 3 từ doanh nghiệp tại tỉnh Yukon
Gắn kết tỉnh bang
Khả năng và dự định tiếp tục sinh sống và làm việc tại tỉnh bang Yukon sau khi được đề cử

Đáp ứng yêu cầu tối thiểu không đảm bảo ứng viên sẽ được đề cử.
Ứng viên và chủ lao động phải đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng của tỉnh bang để nhận được đề cử.

Lộ trình xét duyệt

Tóm tắt quá trình chọn lọc, xét duyệt hồ sơ
của ứng viên với tỉnh bang và Bộ di trú Canada

Mở hồ sơ Express Entry
Bước 1

Tạo hồ sơ với Bộ di trú khi đủ điều kiện kèm nguyện vọng định cư tại Yukon. Hệ thống tính điểm dựa trên thông tin ứng viên cung cấp.Hồ sơ có hiệu lực 12 tháng

Nộp hồ sơ với tỉnh bang
Bước 2

Với lời mời làm việc, cùng chủ lao động hoàn tất hồ sơ khi đã đủ điều kiện và nộp cho tỉnh bang tại văn phòng, qua thư hoặc thư điện tử.

Quyết định đề cử
Bước 3

Hồ sơ thành công, ứng viên được cấp Chứng Nhận Đề Cử để cập nhật hồ sơ Express Entry và nhận thêm điểm Đề Cử Tỉnh Bang.
Tỉnh bang xét duyệt từ 12 - 14 tuần

Lời mời từ liên bang
Bước 4

Ứng viên có điểm cao hơn hoặc bằng điểm sàn và khởi tạo hồ sơ sớm hơn sẽ nhận được lời mời nộp hồ sơ định cư từ liên bang.
Điểm sàn được công bố mỗi 2 tuần

Thành thường trú nhân
Bước 5

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi nhập cảnh hoặc xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Bộ Di Trú xét duyện trong 6 tháng

Ứng viên nộp hồ sơ định cư với Bộ di trú trong thời gian giấy phép lao động còn hiệu lực có thể đề nghị gia hạn để tiếp tục làm việc.

Yếu tố thành công

Các yếu tố có lợi khi ứng tuyển hồ sơ

Tài chính
Tuổi
Ngoại ngữ
Tiếng Pháp
Kinh nghiệm làm việc tại Canada
Học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Kinh nghiệm quản trị
Được phép nhập cảnh
Hỗ trợ từ chủ lao động
Ngành làm việc tại Canada
Vị trí công việc
Ngành học tại Canada
Thư từ chủ lao động
Tiến cử từ địa phương
Kinh nghiệp nông nghiệp
Lời mời làm việc
Đề án kinh doanh
Khu vực lưu trú
Đề cử tỉnh bang
Học vấn Canada
Hồ sơ Express Entry

Đặc quyền

Những quyền lợi của ứng viên và gia đình theo cùng khi định cư và nhận tư cách thường trú nhân tại tỉnh bang

Đoàn viên
Đoàn viên

Hồ sơ định cư sẽ bao gồm vợ hoặc chồng và con cái

Làm việc
Làm việc

Khả năng duy trì việc làm nếu nộp đơn trước khi hết hạn

Y tế
Y tế

Được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế hiện đại trình độ cao

Giáo dục
Giáo dục

Theo học miễn phí hoặc giảm phí tuỳ theo bậc học

Phúc lợi
Phúc lợi

Tiếp cận các phúc lợi tương đương công dân Canada

Tự do di chuyển
Tự do di chuyển

Sống và làm việc bất cứ đâu trong tư cách Thường trú nhân

Bảo lãnh
Bảo lãnh

Đoàn tụ cùng người thân khi đủ các điều kiện lưu trú, tài chính

Nhập tịch
Nhập tịch

Khi đủ điều kiện sau thời gian sinh sống xác định

Yêu cầu cụ thể

Những yêu cầu quan trọng mà ứng viên cần lưu ý

Yêu cầu căn bản

  • Có hồ sơ Express Entry còn hiệu lực và đủ điều kiện theo chương trình Federal Skilled Workers, Federal Skilled Trades hoặc Canadian Experience Class
  • Dự định tiếp tục sống và làm việc tại tỉnh Yukon

Lời mời làm việc

  • Vô thời hạn và toàn thời gian (trên 35 giờ/tuần) thuộc vị trí công việc có mã TEER bậc 0, 1, 2 hoặc 3 với mức lương bằng mức trung bình tại vị trí tương đương ở tỉnh bang

Chủ lao động

  • Đã đăng kí kinh doanh với chính phủ tỉnh bang
  • Hoạt động ít nhất 1 năm (3 năm đối với tổ chức phi lợi nhuận) tại Yukon
  • Chứng minh nỗ lực tuyển dụng công dân Canada hoặc thường trú nhân
  • Điều hành bởi công dân Canada hoặc thường trú nhân, tuân thủ tốt các yêu cầu kinh doanh của tỉnh bang
  • Có kế hoạch ổn định cuộc sống và giữ chân người lao động
error: Alert: Content selection is disabled!!