Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Định cư tay nghề

Tỉnh Yukon

Điều kiện tối thiểu

Những chương trình định cư tay nghề phổ thông và lành nghề của tỉnh bang

Skilled Worker

Ứng viên trong hoặc ngoài Canada có kinh nghiệm chuyên môn và lời mời làm việc

Lời mời làm việc
Vô thời hạn, toàn thời gian thuộc vị trí công việc có mã TEER bậc 0, 1, 2 hoặc 3 với mức lương bằng mức trung bình tại tỉnh bang
Kinh nghiệm làm việc
1 năm kinh nghiệm liên quan công việc được mời trong vòng 10 năm gần đây
Học vấn
Tương đương bằng trung học Canada, có thư hoàn thành khóa học nếu đang trong giấy phép học tập
Giấy phép lao động
Còn hiệu lực nếu đang làm việc, không bao gồm giấy phép đã duy trì
Ngoại ngữ
CLB 5 nếu ở vị trí công việc có mã TEER bậc 0, 1, 2, 3
CLB 4 nếu ở vị trí công việc có mã TEER bậc 4
Critical Impact Worker

Ứng viên trong hoặc ngoài Canada có kinh nghiệm phổ thông và lời mời làm việc

Lời mời làm việc
Vô thời hạn, toàn thời gian trong nhóm ngành nhu cầu cao thuộc vị trí công việc có mã TEER bậc 4 hoặc 5 với mức lương bằng mức trung bình tại tỉnh bang
Kinh nghiệm làm việc
6 tháng kinh nghiệm liên quan công việc được mời trong vòng 10 năm gần đây
Học vấn
Tương đương bằng trung học Canada, có thư hoàn thành khóa học nếu đang trong giấy phép học tập
Giấy phép lao động
Còn hiệu lực nếu đang làm việc, không bao gồm giấy phép đã duy trì
Ngoại ngữ
CLB 4
Community

Ứng viên ngoài Canada được tuyển dụng 2 năm bởi nhóm chủ lao động tại khu vực xác định

Khu vực làm việc
Doanh nghiệp hoạt động tại Carcross, Carmacks, Dawson City, Watson Lake, Haines Junction và Whitehorse
Lời mời làm việc
Cho 2 - 3 vị trí công việc bán thời gian tương đương 1 công việc toàn thời gian, từ tối đa 3 chủ lao động trong cùng khu vực (không bao gồm công việc thời vụ) cho mọi vị trí công việc
Thời gian lao động
2 năm với giấy phép lao động giới hạn khu vực sinh sống và làm việc

Đáp ứng yêu cầu tối thiểu không đảm bảo ứng viên sẽ nhận được thư mời. Xin vui lòng xem cách xét tuyển ứng viên.
Ứng viên có thể đủ điều kiện đồng thời nhiều chương trình.

Lộ trình xét duyệt

Tóm tắt quá trình chọn lọc, xét duyệt hồ sơ
của ứng viên với tỉnh bang và Bộ di trú Canada

Nộp hồ sơ với tỉnh bang
Bước 1

Với lời mời làm việc, cùng chủ lao động hoàn tất hồ sơ khi đã đủ điều kiện và nộp cho tỉnh bang tại văn phòng, qua thư hoặc thư điện tử.

Quyết định đề cử
Bước 2

Hồ sơ thành công, ứng viên được cấp Chứng Nhận Đề Cử để hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp thường trú nhân từ Bộ Di Trú trong vòng 6 tháng.
Tỉnh bang xét duyệt từ 12 - 14 tuần

Nộp hồ sơ định cư
Bước 3

Ứng viên duy trì các điều kiện được đề cử, đính kèm chứng nhận đề cử vào hồ sơ đề nghị cấp thường trú nhân rồi nộp lên Bộ di trú.Bộ di trú xét duyệt trong 15 - 19 tháng

Thành thường trú nhân
Bước 4

Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi nhập cảnh hoặc xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Xác nhận có hiệu lực trong 12 tháng

Ứng viên có giấy phép lao động sắp hết hạn trong vòng 180 ngày, đã nộp hồ sơ định cư lên Bộ di trú, và vẫn giữ các điều kiện khi được đề cử có thể yêu cầu thư hỗ trợ để gia hạn giấy phép lao động từ tỉnh bang.

Yếu tố thành công

Các tiêu chí quan trọng khi xét duyệt hồ sơ

Quỹ ổn định
Tuổi
Ngoại ngữ
Tiếng Pháp
Kinh nghiệm làm việc tại Canada
Học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Được phép nhập cảnh
Hỗ trợ từ chủ lao động
Ngành làm việc tại Canada
Vị trí công việc
Ngành học tại Canada
Thư từ chủ lao động
Tiến cử từ địa phương
Lời mời làm việc
Khu vực lưu trú
Đề cử tỉnh bang
Giấy phép học tập
Giấy phép lao động
Học vấn Canada

Đặc quyền

Những quyền lợi của ứng viên và gia đình theo cùng khi định cư và nhận tư cách thường trú nhân tại tỉnh bang

Đoàn viên
Đoàn viên

Hồ sơ định cư sẽ bao gồm vợ hoặc chồng và con cái

Làm việc
Làm việc

Khả năng duy trì việc làm nếu nộp đơn trước khi hết hạn

Y tế
Y tế

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế công cộng hiện đại trình độ cao

Giáo dục
Giáo dục

Theo học miễn phí hoặc giảm phí tuỳ theo bậc học

Phúc lợi
Phúc lợi

Tiếp cận các phúc lợi tương đương công dân Canada

Tự do di chuyển
Tự do di chuyển

Sống và làm việc bất cứ đâu trong tư cách Thường trú nhân

Bảo lãnh
Bảo lãnh

Đoàn tụ cùng người thân khi đủ các điều kiện nhân thân

Nhập tịch
Nhập tịch

Khi đủ điều kiện sau thời gian sinh sống xác định

Yêu cầu cụ thể

Những yêu cầu quan trọng mà ứng viên cần lưu ý

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Đang gia hạn hoặc phục hồi giấy phép lao động
 • Đang lưu trú bất hợp pháp
 • Đang nộp di dân dưới cơ sở xem xét nhân đạo hoặc tị nạn
 • Đang có lệnh trục xuất

Yêu cầu căn bản

 • Có giấy phép lao động hoặc học tập còn hiệu lực
 • Ký thỏa thuận 3 bên, gồm tỉnh bang, ứng viên và chủ lao động

Kinh nghiệm làm việc

 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp đến công việc được tuyển dụng trong vòng 10 năm gần đây

Học vấn

 • Tương đương bằng trung học Canada
 • Bằng cấp bên ngoài Canada phải được chuyển đổi bằng Đánh Giá Chứng Chỉ Giáo Dục
 • Đủ điều kiện hoàn tất khóa học, nếu trong giấy phép học tập còn hiệu lực

Lời mời làm việc

 • Vô thời hạn và toàn thời gian (trên 35 giờ/tuần) thuộc nhóm các công việc có mã TEER bậc 0, 1, 2, 3 với mức lương bằng mức trung bình tại vị trí tương đương ở tỉnh bang

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 5 (TEER bậc 0, 1, 2, 3) hoặc CLB 4 (TEER bậc 4), được đánh giá bởi 1 trong 4 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Chủ lao động

 • Đã đăng kí kinh doanh với chính phủ tỉnh bang
 • Hoạt động ít nhất 1 năm (3 năm đối với tổ chức phi lợi nhuận) tại Yukon
 • Chứng minh nỗ lực tuyển dụng công dân Canada hoặc thường trú nhân
 • Điều hành bởi công dân Canada hoặc thường trú nhân, tuân thủ tốt các yêu cầu kinh doanh của tỉnh bang
 • Có kế hoạch ổn định cuộc sống và giữ chân người lao động

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Đang gia hạn hoặc phục hồi giấy phép lao động
 • Đang lưu trú bất hợp pháp
 • Đang nộp di dân dưới cơ sở xem xét nhân đạo hoặc tị nạn
 • Đang có lệnh trục xuất

Yêu cầu căn bản

 • Có giấy phép lao động hoặc học tập còn hiệu lực
 • Ký thỏa thuận 3 bên, gồm tỉnh bang, ứng viên và chủ lao động

Kinh nghiệm làm việc

 • Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp đến công việc được tuyển dụng trong vòng 10 năm gần đây

Học vấn

 • Tương đương bằng trung học Canada
 • Bằng cấp bên ngoài Canada phải được chuyển đổi bằng Đánh Giá Chứng Chỉ Giáo Dục
 • Đủ điều kiện hoàn tất khóa học, nếu trong giấy phép học tập còn hiệu lực

Lời mời làm việc

 • Vô thời hạn và toàn thời gian (trên 35 giờ/tuần) vị trí công việc có mã TEER bậc 4 hoặc 5 với mức lương bằng mức trung bình tại vị trí tương đương ở tỉnh bang

Ngoại ngữ

Tối thiểu trình độ CLB 4, được đánh giá bởi 1 trong 4 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:

Chủ lao động

 • Đã đăng kí kinh doanh với chính phủ tỉnh bang
 • Hoạt động ít nhất 1 năm (3 năm đối với tổ chức phi lợi nhuận) tại Yukon
 • Chứng minh nỗ lực tuyển dụng công dân Canada hoặc thường trú nhân
 • Điều hành bởi công dân Canada hoặc thường trú nhân, tuân thủ tốt các yêu cầu kinh doanh của tỉnh bang
 • Có kế hoạch ổn định cuộc sống và giữ chân người lao động

Trường hợp không đủ điều kiện

 • Trong thị thực du lịch hoặc giấy phép du học
 • Đang gia hạn hoặc phục hồi giấy phép lao động
 • Đang lưu trú bất hợp pháp
 • Đang nộp di dân dưới cơ sở xem xét nhân đạo hoặc tị nạn
 • Đang có lệnh trục xuất

* Ứng viên không thể chủ động nộp chương trình này. Tỉnh bang chỉ nhận hồ sơ từ chủ lao động

Yêu cầu căn bản

 • Ứng viên đang làm việc trong Canada, phải có giấy phép lao động được cấp cho chương trình này trước đó
 • Ứng viên tuân thủ lời mời làm việc trong 2 năm trong thời gian xét duyệt thường trú nhân
 • Ký thỏa thuận 3 bên, gồm tỉnh bang, ứng viên và chủ lao động

Lời mời làm việc

 • Tối đa 3 vị trí bán thời gian từ 3 chủ lao động với tổng số giờ làm việc tương đương 1 vị trí toàn thời gian (30 tiếng mỗi tuần, 1560 tiếng mỗi năm)
 • Chi trả 1 mức lương duy nhất bằng mức lương phổ biến cao nhất của tất cả vị trí được mời làm việc

Chủ lao động

 • Hoạt động trong khu vực Carcross, Carmacks, Dawson City, Watson Lake, Haines Junction và Whitehorse
 • Đã đăng kí kinh doanh với chính phủ tỉnh bang, tuân thủ tốt các yêu cầu kinh doanh của tỉnh bang
 • Hoạt động ít nhất 1 năm (3 năm đối với tổ chức phi lợi nhuận) tại Yukon
 • Có kế hoạch ổn định cuộc sống và giữ chân người lao động
 • Nếu có chủ lao động ngừng tuyển dụng làm giảm số giờ làm việc, tỉnh bang sẽ thông báo đến các chủ lao động khác để điều chỉnh trong vòng 90 ngày bằng cách tăng giờ làm việc hoặc cộng tác với các chủ lao động khác
error: Alert: Content selection is disabled!!