Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Bộ tính Federal Skilled Worker

kiểm tra khả năng đáp ứng điều kiện tối thiểu

Loading...
Yếu tố con người
Khả năng ngoại ngữ
Khả năng thích nghi
0