Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Canada điều chỉnh yêu cầu thị thực đối với công dân Mexico trong bối cảnh đơn xin tị nạn tăng kỷ lục

Bài viết liên quan