Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Thích nghi với thay đổi: Gia hạn giới hạn làm việc tăng yêu cầu tài chánh lên $20,635 đối với sinh viên quốc tế

Bài viết liên quan