Banner
تمام اطلاعات موجود در وب‌سایت فقط برای مرجع است و مشاوره قانونی نمی‌باشد. ما هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان مرتبط با این سایت نخواهیم داشت.

زبان

برای مهاجرت نمودار معادله آزمون زبان

CLB10987654
IELTS GeneralSpeaking7.5-9.076.565.554
Listening8.5-9.087.56.0-7.05.554.5
Reading8.0-9.076.565.0-5.543.5
Writing7.5-9.076.565.554
PTE CoreSpeaking89-9084-8876-8368-7559-6751-5842-50
Listening89-9082-8871-8160-7050-5939-4928-38
Reading88-9078-8769-7760-6851-5942-5033-41
Writing9088-8979-8769-7860-6851-5941-50
TEFSpeaking393-450371-392349-370310-348271-309226-270181-225
Listening316-360298-315280-297249-279217-248181-216145-180
Reading263-300248-262233-247207-232181-206151-180121-150
Writing393-450371-392349-370310-348271-309226-270181-225
TCFSpeaking16-2014-1512-1310-117-964-5
Listening549-699523-548503-522458-502398-457369-397331-368
Reading549-699524-548499-523453-498406-452375-405342-374
Writing16-2014-1512-1310-117-964-5
CRS Single3431231796
CRS Couples3229221686
CRS Second language63611
FSW Points6654
NOC TEER0/10/10/10/12/32/32/3